Sunteți pe pagina 1din 2

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din serviciile Camerei Deputaților

la data de 31 martie 2022

Lista întocmită conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare
Spor pentru
Spor condiții Indemnizație doctor persoanele cu
Salariu de bază *
vătămătoare* (unde este cazul) * handicap (unde
este cazul)*
Nr.
Funcția Studii
crt. Baza Valoare
minim maxim minim maxim indemniz indemniz minim maxim
%
(lei) (lei) (lei) (lei) doctor doctor (lei) (lei)
(lei) (lei)

1 Secretar general S 20194 20194 3029 3029 0 0 0 0 0


2 Secretar general adjunct S 19010 19010 2852 2852 1900 50% 950 0 0
3 Sef departament, Director general S 15433 15433 2315 2315 1900 50% 950 0 0
4 Reprezentantul permanent al Camerei Deputaților la Parlamentul European
S 15433 15433 2315 2315 1900 50% 0 0 0
5 Director S 13507 13721 1993 2058 1900 50% 950 0 0
6 Director adjunct S 12714 12714 1907 1907 1900 50% 950 0 0
7 Șef șerviciu S 11792 12201 1661 1783 1900 50% 950 0 0
8 Șef birou S 10071 10494 1447 1574 1900 50% 950 0 0
Consilier - funcții publice și contractuale
9 Consilier parlamentar S 7071 9425 986 1414 1900 50% 950 1230 1410
10 Consilier parlamentar cu atribuții de control financiar preventiv S 9892 10368 1415 1555
11 Consilier S 7071 9425 986 1414 1900 50% 950 1293 1293
Expert- funcții publice și contractuale
12 Expert parlamentar S 6704 8295 937 1244 0 0 0 0 0
13 Expert - funcție contractuală S 6324 8295 898 1244 0 0 0 867 867
14 Expert (Ghid) S 7365 7365 1015 1015 0 0 0 0 0
Consultant
15 Consultant parlamentar S 4693 6120 606 837 0 0 0 0 0
16 Consultant - funcție contractuală S 4693 6140 606 843 0 0 0 757 757
17 Consultant (Ghid) S 4693 5589 606 702 0 0 0 0 0
18 Stenodactilograf M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
Referent M
19 Referent - funcție publică M 3861 4666 425 551 0 0 0 0 0
20 Referent - funcție contractuală M 3591 4666 396 551 0 0 0 0 0
21 Referent (Cofetar/Bucătar/Ospătar/Mecanic auto/Inspector de securitate)
M 4666 4666 551 551 0 0 0 0 0
22 Referent (Casier) M 4495 4495 499 499 0 0 0 0 0
23 Referent (Barman gestionar) M 5216 5216 716 716 0 0 0 0 0
24 Referent (Operator Xerox) M 4563 4563 520 520 0 0 0 0 0
25 Referent (Gestionar parc auto) M 3591 4419 396 482 0 0 0 0 0
26 Referent (Dispecer auto) M 4184 4184 447 447 0 0 0 0 0
27 Referent (Gestionar/Frezor) M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
28 Referent (Gestionar carburanti) M 4419 4419 482 482 0 0 0 0 0
29 Referent (Lacatus) M 3861 4666 425 551 0 0 0 0 0
30 Referent (Electronist) M 4437 4437 482 482 0 0 0 0 0
31 Referent (Operator multiplicare) M 4290 4290 459 459 0 0 0 0 0
32 Referent (Mecanic) M 4838 4838 602 602 0 0 0 0 0
33 Referent (Electrician) M 3591 4838 396 602 0 0 0 602 602
34 Referent (Electromecanic/Instalator) M 4437 4666 482 551 0 0 0 0 0
35 Referent (Frigotehnist) M 4394 4394 459 459 0 0 0 0 0
Referent PL - funcții publice și contractuale
36 Referent - funcție publică PL 5079 5079 627 627 0 0 0 0 0
37 Referent - funcție contractuală PL 5079 5094 627 631 0 0 0 0 0
38 Referent (Mecanic Auto) PL 4955 5094 612 762 0 0 0 0 0
39 Referent (Vulcanizator/Inspector de securitate) PL 5094 5094 631 631 0 0 0 0 0
40 Referent (Electronist) PL 4831 5094 552 631 0 0 0 0 0
41 Referent (Mecanic) PL 4831 5078 552 762 0 0 0 0 0
42 Referent (Electrician) PL 4831 5291 552 762 0 0 0 690 690
Șofer
43 Sofer MG 4074 5073 543 694 0 0 0 710 710
Maistru
44 Maistru(Mecanic) MG 4615 4615 522 522 0 0 0 0 0
Muncitor Calificat
45 Muncitor (Electrician) MG 4021 4376 384 485 0 0 0 0 0
46 Muncitor (Electrician Automatizari) MG 4376 4376 485 485 0 0 0 0 0

1
Spor pentru
Spor condiții Indemnizație doctor persoanele cu
Salariu de bază *
vătămătoare* (unde este cazul) * handicap (unde
este cazul)*
Nr.
Funcția Studii
crt. Baza Valoare
minim maxim minim maxim indemniz indemniz minim maxim
%
(lei) (lei) (lei) (lei) doctor doctor (lei) (lei)
(lei) (lei)

47 Muncitor (Electromecanic) MG 3678 3678 439 439 0 0 0 0 0


48 Muncitor (Mecanic) MG 3923 4237 369 444 0 0 0 0 0
49 Muncitor (Strungar) MG 4053 4053 388 388 0 0 0 0 0
50 Muncitor (Sudor) MG 4237 4237 444 444 0 0 0 0 0
51 Muncitor (Lacatus) MG 4021 4237 384 444 0 0 0 0 0
52 Muncitor (Instalator) MG 3839 4376 364 485 0 0 0 0 0
53 Muncitor (Tapiter) MG 4021 4237 384 444 0 0 0 0 0
54 Muncitor (Tinichigiu Auto) MG 4237 4237 444 444 0 0 0 0 0
55 Muncitor (Tamplar) MG 4021 4191 384 430 0 0 0 0 0
56 Muncitor (Spalator Auto) MG 4152 4237 444 472 0 0 0 0 0
57 Muncitor (Liftier) MG 3700 4237 347 444 0 0 0 0 0
58 Muncitor (Zugrav) MG 4038 4038 384 384 0 0 0 0 0
59 Muncitor (Agent Curatenie) MG 3700 4278 347 472 0 0 0 438 549
60 Muncitor Horticol MG 3827 4237 360 444 0 0 0 0 0
61 Muncitor (Cofetar) MG 4038 4038 384 384 0 0 0 0 0
62 Muncitor (Bucatar) MG 4032 4237 388 444 0 0 0 0 0
63 Muncitor (Bufetier) MG 4032 4237 384 444 0 0 0 0 0
64 Muncitor (Ospatar) MG 4032 4237 422 444 0 0 0 0 0
65 Muncitor (Brutar) MG 4053 4053 388 388 0 0 0 0 0
Alte funcții
66 Muncitor necalificat MG 2682 2884 285 350 0 0 0 383 383
67 Manipulant bunuri MG 3051 3461 312 519 0 0 0 0 0
68 Magaziner MG 3802 3907 354 366 0 0 0 0 0

*Baza legală: Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1071/2021, OUG nr. 130/2021

Începând cu 1 ianuarie 2022, personalul contractual și funcționarii publici parlamentari încadrați în serviciile Camerei Deputaților beneficiază
lunar de indemnizația de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, potrivit art.18 din
Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare și art.I, alin.(6) din OUG nr. 130/2021