Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae LUCIAN OVIDIU HEIUȘ

INFORMAŢII PERSONALE LUCIAN OVIDIU HEIUȘ


Jud. HUNEDOARA, Mun. ORĂȘTIE (România)

cabinet.presedinte@anaf.ro

Data naşterii 13/11/1965

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

06.05.2022 - prezent Președinte


Agenția Națională de Administrare Fiscală

01/2021 – 04.05.2022 Secretar de stat


Ministerul Finanțelor

2020 – 01/2021 Consilier superior


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Timișoara

2016 – 2020 Deputat PNL


Camera Deputaților - Parlamentul României - membru Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci, București

11/2015 – 2016 Director general


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Timișoara

8/2014 – 11/2015 Director executiv - servicii interne


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

08/2013 – 08/2014 Director general


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

07/2013 – 08/2013 Director adjunct


Ministerul Finanțelor Publice - Direcția de Buget, Contabilitate Internă, Investiții și
Achiziții Publice

01/06/2013 – 30/06/2013 Director general adjunct


Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală Management al Domeniilor
Reglementate Specific

2
Curriculum vitae LUCIAN OVIDIU HEIUȘ

11/03/2013 – 01/06/2013 Director executiv


Camera Agricolă Județeană, Hunedoara

10/2012 – 03/2013 Director General


S.C. Uzina Mecanică Orăștie S.A.

04/2012–10/2012 Consilier superior


Direcția Generală a Finanțelor Publice, Hunedoara

11/2009–04/2012 Director executiv


Direcția Generală a Finanțelor Publice, Hunedoara

05/2009–11/2009 Trezorier Șef


Direcția Generală a Finanțelor Publice, Hunedoara

08/2005–05/2009 Director executiv


Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara
11/1999–08/2005 Director
S.C. Fablor Pell S.R.L., Orăștie

07/1999–11/1999 Director
S.C. HPN Lux S.R.L., Orăștie

05/1997–06/1999 Director comercial


S.C. Favior Vidra S.A., Orăștie

03/1993–05/1997 Șef birou desfacere


S.C. Favior Vidra S.A., Orăștie

12/1991–03/1993 Inginer
S.C. Favior Vidra S.A., Orăștie

08/1990–12/1991 Inginer
Întreprinderea Vagoane Arad, Arad

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2007 Consultant fiscal


Camera Consultanților Fiscali, București

2005-2006 Diploma de Master - Administrație publică în contextul legislației actuale


Universitatea de Vest" Vasile Goldiș" Arad - Facultatea de Științe Juridice, Arad
(România)
3
Curriculum vitae LUCIAN OVIDIU HEIUȘ

1994–1999 Diplomă de licență - Management Turistic și Comercial


Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir" - Facultatea de Management Turistic și
Comercial din Cluj – Napoca – diplomă de licență obținută la Universitatea “Babeș -
Bolyai” Cluj Napoca – Facultatea de Știinte Economice, Cluj Napoca (România)

1994 Certificat de absolvire


Noul Sistem de Contabilitate Marketing- Management Patronatul National Român -
Uniunea Economică Română a Întreprinzătorilor Particulari

1993 Certificat de absolvire


Negocierea si derularea contractelor de comerț exterior Centrul de Perfecționare,
Consultanță și Management pentru Comerțul Internațional PERCOMEX SA, București

1991 Diplomă – program de perfecționare


Contabilitate - Inspectoratul pentru Cultură al județului Arad

1985–1990 Diploma de Licență


Institutul Politehnic Cluj - Napoca - Facultatea de Mecanică, Cluj Napoca (România)

1980–1984 Diplomă de bacalaureat


Liceul de Chimie Industrială nr. 1 Orăștie, Orăștie (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la Discurs oral


conversaţie
B2 B2 B2 B2 B2
Engleza
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator
experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


informaţiei Comunicare conţinut Securitate probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent independent independent independent independent

4
Curriculum vitae LUCIAN OVIDIU HEIUȘ

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Funcţii, activităţi într-un partid


politic

2017 – 2020 – Președinte PNL Filiala Hunedoara


2002 – 2005 – Membru în Biroul Permanent Judeţean PNL HUNEDOARA
1999 – 2005 – Preşedinte organizaţia PNL Orăştie