Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNTREBĂRI

la Fiziopatologie pentru studenţii facultăţii


Farmacie

2020/2021

1. Obiectul , sarcinele şi metodele fiziopatologie.


2. Noţiune de boală, sănătate, reacţie patologică, proces patologic, stare
patologică.
3. Boala. Notiune. Perioadele bolii, caracteristica.
4. Stările terminale. Moartea clinică şi biologică.
5. Noţiune de etiologie. Rolul cauzei şi condiţiilor în apariţia bolilor. Principiile terapiei
etiotrope.
6. Substanţele medicamentoase ca factor patogen. Iatrogenia. Polipragmazia.
7. Noţiune de patogenie. Întrebările principale ale patogeniei generale. Principiile terapiei
patogenetice.
8. Rolul factorului etiologic în patogenie. Corelaţiile dintre modificările structurale şi
funcţionale.
9. Relaţiile dintre cauză şi efect. Cercul vicios şi veriga principală în patogenie.
10. Noţiune de reactivitate şi rezistenţă a organismului. Formele reactivităţii. Corelaţiile
dintre reactivitate şi rezistenţă.
11. Mecanismele reactivităţii. Rolul sistemului nervos, endocrin, şi a sistemului imun în
reactivitatea organismului.
12. Modificarea dirijată a reactivităţii şi rezistenţei ca mijloc de tratament şi profilaxie a
bolilor.
13. Alergia. Noţiune. Clasificarea reacţiilor alergice. Caracteristica.
14. Noţiune de alergeni. Clasificarea alergenilor. Substanţele medicamentoase în calitate de
alergeni potenţiali.
15. Patogenia generală a reacţiilor alergice. Mediatorii reacţiilor alergice.
16. Hiposensibilizarea. Tipurile. Principiile terapiei patogenetice ale reacţiilor
alergice.
17. Hiperemia arterială. Noţiune. Etiologie . Patogenie. Formele. Manifestările. Semnificaţia
biologică.
18. Hiperemia venoasă. Etiologie. Patogenie. Manifestările. Semnificaţia biologică.
Consecinţele.
19. Noţiune de tromboză. Cauzele şi condiţiile formării trombilor. Principiile de corecţie a
hipo- şi hipercoagulării.
20. Noţiune de embolie. Etiologie. Clasificarea emboliilor. Embolia
cu substanţe medicamentoase.
21. Ischemia. Noţiune. Etiologia. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
22. Inflamaţia. Noţiune. Etiologia. Manifestările locale şi generale ale inflamaţiei.
23. Patogenia inflamaţiei. Stadiile.Caracteristica.
24. Edemele. Clasificarea. Patogenia edemelor. Principiile patogenetice ale
farmacocorecţiei
25. Mediatorii inflamaţiei. Rolul lor în dezvoltarea inflamaţiei.
26. Exudaţia şi formarea edemului inflamator. Tipurile de exudat.
27. Infiltraţia celulară şi proliferarea. Principiile farmacocorecţiei.
28. Importanţa procesului inflamator pentru organism. Consecinţele inflamaţiei. Principiile
terapiei patogenetice a inflamaţiei.
29. Febra. Noţiune. Etiologia. Patogenia. Stadiile febrei. Principiile de corecţie
patogenetică a stărilor febrile.
30. Tulburărule funcţiei sistemului cardio-vascular, respirator, digestiv, renal în cadrul
procesului febril.
31. Semnificaţia biologică a reacţiei febrile. Noţiune de piroterapie.
32. Alterarea în focarul inflamator. Patogenia. Consecinţe.
33. Reacțiile vasculare în focarul inflamator.Patogenia. Importanța biologică.
34. Diferenţierea diferitor forme de exsudat: seros, fibrinos, hemoragic, purulent.
35. Tipurile de curbe termice în febră.
36. Anemiile. Noţiune. Principiile de clasificare ale anemiilor.
37. Anemiile posthemoragice. Etiologia, patogenia. Clasificarea. Principiile patogenetice de
tratament ale hemoragiilor.
38. Anemiile hemolitice. Etiologia, patogenia. Clasificarea. Principiile de tratament
etiopatogenetic.
39. Anemia B-12 deficitară. Etiologia, patogenia. Manifestările. Principiile de tratament
etiopatogenetic.
40. Anemia Fe - deficitară. Etiologia, patogenia. Principiile farmacocorecţiei.
41. Eritrocitozele. Noţiune. Principiile farmacocorecţiei.
42. Formula leucocitară. Noţiune de leucocitoză şi leucopenie.
43. Agranulocitoza. Etiologia. Substanţele medicamentoase ca factor declanşator a
agranulocitozei. Patogenia. Consecinţele.
44. Leucoza. Noţiune. Clasificarea leucozelor.
45. Caracteristica generală a leucozelor acute şi cronice.
46. Criteriile de deferenţiere a leucozelor şi leucocitozelor. Semnele clinice de bază a
leucozelor.

47. Insuficienţa circulaţiei sanguine. Noţiune. Variantele patogenetice. Modificările


indicilor hemodinamici. Terapia patogenetică.
48. Insuficienţa cardiacă. Noţiune. Variantele patogenetice. Terapia patogenetică.
49. Insuficienţa cardiacă în urma suprasolicitării cu volum sau rezistenţa.
50. Insuficienţa cardiacă dismetabolică. Noţiune de miocardită, miocardiodistrofie,
cardioscleroză.
51. Insuficienţa coronariană. Noţiune. Variantele patogenetice. Terapia patogenetică.
52. Hipertensiunea arterială primară ( boala hipertonică). Etiologia. Patogenia. Principiile
farmacocorecţiei.
53. Hipertensiunea arterială secundară (simptomatică). Etiologia. Patogenia. Principiile
terapiei etiopatogenetice.
54. Insuficienţa vasculară. Formele. Manifestările. Consecinţele. Terapia patogenetică.
55. Tulburarea automatismului cardiac. Etiologia. Manifestările. Principiile terapiei
patogenetice.
56. Dereglarea excitabilităţii muşchiului cardiac. Extasistola. Noţiune. Clasificarea.
Principiile terapiei patogenetice.
57. Dereglarea conductibilităţii inimii. Etiologia. Clasificarea blocurilor cardiace.
Principiile terapiei patogenetice.
58. Insuficienţa respiratorie. Etiologia. Manifestările. Componentele respiraţiei externe.
59. Hipo şi hiperventilaţia. Etiologia. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
60. Noţiune de dispnee. Clasificarea. Patogenia dispneelor.Terapia patogenetică şi
simptomatică a dispneelor.
61. Hipoxia. Noţiune. Clasificarea. Manifestările. Consecinţele.
62. Mecanismele compensatorii in hipoxii. Clasificarea. Mecanismele.
63. Hipersalivaţia. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
64. Hiposalivaţia. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
65. Hipersecreţia glandelor stomacale. Cauzele. Particularitătile digestiei gastrice şi
intestinale.
66. Ulcerogeneza gastrică şi duodenală. Cauzele. Patogenia. Factorii gastrici agresivi şi
protectivi.
67. Hiposecreţia glandelor stomacale. Cauzele. Patogenia. Dereglările digestive.
68. Insuficienţa pancreasului exocrin. Cauzele. Patogenia. Dereglarea digestiei. Consecinţele
metabolice.
69. Acolia. Cauzele. Patogenia. Dereglarea digestiei intestinale. Consecinţele metabolice.
70. Tulburările absorbţiei intestinale. Etiologia. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
71. Icterul mecanic. Colestaza. Colemia. Etiologia. Patogenia. Manifestările.
72. Modificările metabolismului pigmenţilor biliari.
73. Icterul parenchimatos. Etiologia. Patogenia. Manifestările. Modificările metabolismului
pigmenţilor biliari.
74. Insuficienţa hepatică. Clasificarea. Patogenia. Manifestările. Coma hepatică.
75. Tulburările filtraţiei glomerulare. Cauzele. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
76. Tulburarea reabsorbţiei renale a substanţelor organice (proteinelor, glucozei,
77. aminoacizilor). Cauzele. Patogenia. Consecinţele.
78. Tulburarea reabsorbţiei renale a apei şi electroliţilor ( Na). Cauzele. Patogenia.
Consecinţele.
79. Tulburarea secreţiei renale (H+, K+). Cauzele. Patogenia. Manifestările. Consecinţele.
80. Insuficienţa renală. Cauzele. Patogenia. Manifestările.
81. Modificările patologice cantitative ale diurezei. Poliuria tubulara.
82. Modificările patologice ale compoziţiei urinei (proteinuria, glucozuria, hematuria).
Cauzele. Patogenia.
83. Notiune de Glomerulonefrita si pielonefrita. Dereglarea prepoderentă a funcțiilor renale
în glomerulonefrită si pielonefrită.
84. Tulburarea reglarii sistemului endocrin. Tulburarea reglarii centrale si periferice.
85. Hipersecreția si hiposecreția Hormonului Somatotrop. Cauze. Manifestări.
86. Hipertireoza si hipotireoza. Cauzele. Manifestările.
87. Hipercorticismul. Cauzele. Manifestările.
88. Hipocorticismul . Cauze. Manifestările.
89. Efectele farmacologice ale corticoizilor.
90. Hormonoterapia. Pericolele si consecintele hormonoterapiei.

S-ar putea să vă placă și