Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.10.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.N.I. „Matei Basarab”
UNITATEA DE APLICAȚIE: Grădinița cu P.P. Nord 2, Rm. Vâlcea
PROPUNĂTOR: Constantinescu Ion Rares
EDUCATOARE: Mari Vasile/ Claudia Popescu
PROFESOR METODIST: Popescu Daniela
PROFESOR COORDONATOR DE PROIECT: Andrei Simona
GRUPA: mijlocie „C”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt \ suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNII/SUBTEMA: „Faptele, oglinda oamenilor”
TEMA PROIECTULUI: „Eu și lumea mea”
TIPUL ACTIVITAȚII: Joc didactic
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: : Om și societate (DOS)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educatie pentru societate
DISCIPLINA: Educație civică
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Asa da, asa nu”
MIJLOC DE REALIZARE: joc
SCOPUL: Dezvoltarea vocabularului, a abilităților de exprimare a emoțiilor și de
comunicare, formarea și cultivarea relațiilor de prietenie.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


B.4. Autocontrol și expresivitate emoțională
D. a. 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

COMPORTAMENTE VIZATE:
B.4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional
D.a.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării
ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să identifice cuvintele cheie folosite in poezie;
O2- să răspundă la întrebările adresate;
O3- să rețină titlul poeziei și câteva versuri;
O4- să manifeste interes pentru activitate;
O5- să păstreze o poziție corectă pe scaune în timpul activității.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversația, observarea, explicatia, demonstrația,
lectura educatoarei, jocul didactic.
 Resurse materiale: - imagini prezentand formule de politețe, poezia
prezentata in formatA4, o jucărie (un ursuleț de pluș).
 Forma de organizare: individual, frontal, grupuri.
 Managementul resurselor și timpului:
Resurse - umane: 28 preșcolari
Elev propunător: Smaranda Diana-Elena
Profesor metodist: Popescu Daniela
Profesor coordonator de activitate: Andrei Simona
Profesor învățământ preșcolar: Mari Vasile
- temporale: 30-35 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educația timpurie, 2019.
 Cucoș Constantin,Pedagogie, Editura Polirom,București,2014.
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Etapele lecției Conținutul științific Evaluare

Metode și Mijloace de Forme de


procedee învățământ organizare
1.Moment Asigurarea condițiilor optime Ecusoane cu frontală
organizatoric necesare desfășurării activității: numele copiilor .
pregătirea materialului didactic
necesar, scăunelele dispuse în
careu, asigurarea ordinii și
disciplinei , distribuirea
ecusoanelor cu numele copiilor.
2. Captarea Se capteaza atentia copiilor cu Expunerea Jucăria Frontală Orală
atenției ajutorul unei jucării împachetate conversației împachetată.
într-o pungă.
Jucăria ne va asista la oră și va
învăța alături de noi ce înseamnă
bunele maniere.
3. - Înainte să incepem activitatea, as Conversația. Frontală Orală
Reactualizarea vrea sa îmi spuneți ce înseamnă Individuală
cunoștințelor un copil manierat.
- Ce cuvinte trebuie să folosim
pentru a fi considerați manierați?

4. Anunțarea Vă voi spune astăzi o poezie care Explicația Frontală


temei și a se numeste ”Bunele maniere” și
obiectivelor care a fost scrisă de Aurora
urmărite Luchian, iar voi trebuie sa fiti atenti
pentru ca la sfârșit am să vă adresez
niste întrebari pentru a verifica
daca ați ascultat și înteles mesajul
acesteia.
5.Dirijarea Se citeste clar, expresiv, pentru a Lectura Imaginea poezie in Frontală orală
învățării capta si mentine atentia copiilor pe educatoarei, format A4, imagini Individuală .
toata durata expunerii (modularea observarea, cu formule de
vocii, schimbarea ritmului vorbirii, conversatia, politețe.
pauze logice, psihologice explicatia.
gramaticale).
Copiii sunt solicitați să sintetizeze
conținutul poeziei și să spună ce au
înțeles. Atunci când sunt întâlnite
cuvinte necunoscute, se explică,
folosind un limbaj adecvat. Poezia
este citită a doua oară pentru a fi
identificate formulele de politețe de
către copii. Copiii vor spune poezia
in cor, apoi vor incerca individual.
Apoi le este prezentata foaia cu
poezia in format A4.
Copiii sunt întrebați ce formule de
politețe mai cunosc, după ce aceștia
enumeră câteva le sunt prezentate
unele noi in format A4.
Copiii vor spune pe rând ce
formulă folosesc ei cel mai des.

6.Obținerea Se simulează o situație în care Demonstrația, Jucărie Pe grupuri Orală


performanței un copil va cere jucăria adusă jocul didactic.
pentru a asista la oră, de la un al
doilea copil, folosind formule de
politețe: : “Te rog”;
“Mulțumesc”, iar răspunsul va
conține formula: „Cu plăcere”
Dialogul va avea o formă
asemănătoare cu exemplul
următor:
“-Bună! Îmi poți împrumuta, te
rog, jucaria ta?
-Bună! Sigur că da!
-Mulțumesc!
-Cu plăcere!
Simularea se repetă de 2-3 ori
cu alti copii.
7.Asigurarea Copiii sunt intrebati ce parere ar fi Conversatia. Frontala. Orală
retenţiei și a avut despre colegii lor daca acestia
transferului nu ar fi spus “mulțumesc”, “te rog”
si “cu plăcere”
8.Evaluare Copiii sunt intrebati cum s-a numit Conversatia. Individual Orală
poezia și de cine este scrisă.
9.Încheierea Se fac aprecieri asupra Expunere Stimulenți Frontal Orală
activității răspunsurilor, a participării active ( analiza
și a comportamentului copiilor, atat răspunsurilor
pe parcursul activitatii, cat si la și a
final. comporta-
mentului)
FIȘĂ DE EVALUARE
Data:28.09.2021
Elev propunător: Constantinescu Ion Rares
Clasa/grupa de aplicație: Grupa Mijlocie “ C”
Obiectul de învățământ: Educație civică
Subiectul lecției: Bunele Maniere
GRUPA DE INDICATORI NOTE
INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaborarea proiectului și pregătirea condițiilor necesare
desfășurării lecției:
-documentarea științifică și metodică
PROIECTARE -actualitatea informației științifice, metodice și
DIDACTICĂ psihopedagogice
-elaborarea obiectivelor operaționale
-corelarea obiectivelor cu celelalte componente ale
actului didactic(conținutul învățării, strategia didactică,
formă de organizare)
-alegerea strategiei didactice ( metode, procedee și
mijloace de învățământ ); limbajul de specialitate.
1 Conținutul științific(corect/incorect,
adecvat/inadecvat, profilului psihologic, în
conformitate/inconformitate cu programa
scolară )
2 Corelația inter/intra/transdisciplinară
3 Metode de predare, învățare și evaluare
4 Forme de organizare a activității de învățare
(frontal, pe grupe, individual, dirijată,
semidirijată, independentă)
5 Înțelegerea mijloacelor de învățământ în lecție
DESFĂȘURAREA 6 Activizarea și motivarea copiilor (gradul de
activizare și motivare, tehnici de activizare și
LECȚIEI motivare)
7 Diferențierea/individualizarea sarcinilor și/sau
formele de activitate
8 Caracterul formativ/informativ/educativ al lecției
9 Principiile didactice(gradul și forma de solicitare a
copiilor )
10 Densitatea lecției (gradul și forma de solicitare a
copiilor)
11 Capacitatea/ Forme de evaluare formativă
12 Gradul de adecvare a ritmului lecției la ritmurile
de învățare ale copiilor
1 Organizarea, îndrumarea, conducerea și
evaluarea activității de învățare
2
COMPORTAMENTUL 3 Stilul didactic
PRACTICANTULUI 4 Comunicarea didactică
5 Continuitatea și unitateademersului didactic
6 Prezența de spirit/ Creativitatea practicantului
7 Expresivitatea comportamentului didactic
AUTOEVALUARE Capacitatea de autoanaliză și autoapreciere
obiectivă
Prof. mentor: Andrei Simona
Prof. metodist: Popescu Daniela
Prof. învățământ primar/preșcolar metodist : Mari Vasile
NOTĂ:[.......................................]

S-ar putea să vă placă și