Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA PROIECT ERGONOMIE

CURS ERGONOMIST

Etape de proiect de aplicat pentru metoda RNUR (Fiecare cursant va realiza un proiect
aplicând metoda RNUR de analiza ergonomica pentru un post de munca cunoscut).
1. Alegerea locului de munca (cunoscut, astfel încât sa poată fi descris in detaliu);
2. Descrierea activităților zilnice/ filmul zilei de munca (amănunțit: toate activitățile
efectuate, inclusiv cele din pauza, trasee, nevoi etc) tratate pe 2 direcții:
a. Ce face? Ce executa? Cum executa?;
b. Condiții si instrumente/echipamente/aparatura la locul de munca;
3. Analiza punctajului de la criteriile de analiza a activităților zilnice;
4. Propuneri de îmbunătățire din punct de vedere ergonomic a activității si locului de
munca (in funcție de problemele identificate).