Sunteți pe pagina 1din 1

Vlad Ţepeş

Schema lecţiei

Vlad Ţepeş:
- s-a născut în noiembrie/decembrie 1431 la Sighișoara și a fost ucis în decembrie 1476;
- a domnit în Țara Românească in 1448, 1456-1462, 1476;

- a fost nepotul lui Mircea cel Bătrân;

- în 1462( 16/17 IUNIE 1462) a respins campania otomană de cucerire a țării prin tactica hărţuirii,
pustiirea pământului, otrăvirea fântânilor
- a fost înlăturat de la tron de fratele său Radu cel Frumos și o parte a boerimii;

- din timpul domniei lui exista prima atestare documentară a orașului București (1459).

Importanța în istorie:
- Vlad Ţepeş a fost foarte aspru cu marii boieri și cu turcii, dovedind curaj și dragoste de țară;

- hoţii şi leneşii erau pedepsiţi cu tragerea în ţeapã;

- a organizat armata, meșteșugurile și comerțul în Țara Românească;

- a fost un domnitor respectat de popor, viteaz in luptă, dornic de libertate pentru țară.

S-ar putea să vă placă și