Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia de examinare și selectare a proiectelor câștigătoare

în cadrul Programului de Granturi 2022


pentru organizațiile de tineret,
organizat de către Ministerul Educației și Cercetării

Desemnează proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi 2022


pentru organizațiile de tineret, în urma procedurii de evaluare:

Nr. Asociaţia Obştească Titlul proiectului

1 Asociaţia Muzical-Corală Societate deschisă prin Muzică

2 EcoVisio Antreprenoriatul Social pentru tineri și tinere


Dezvoltarea capacităților de mobilizare și management a
Centrul de Informare și Resurse
3 resurselor financiare și serviciilor de autofinanțare în
„Pro Bono”
cadrul ONG de tineret
Oportunități de dezvoltare pentru adolescenții și tinerii
4 The Moldova Project
social-vulnerabili din mediile rurale
Promovarea alfabetizării media și sporirea gândirii critice
5 Centrul Media pentru Tineri
în rândul tinerilor din Republica Moldova
Asociația de jocuri intelectuale din A V-a ediție a Campionatului Republican de jocuri
6
Republica Moldova intelectuale „Sub cușma lui Guguță”
Programul de ghidare profesională MentorMe
7 MentorMe
JobAccelerator 2.0
Centrul de Instruire și Dezvoltare CATalizator – tânăr lider prin acțiuni de voluntariat, ediția
8
Personală ”ANIMA” a II-a
9 FINEDU Școala de vară FINEDU Camp 2022
Institutul de Instruire în Dezvoltare Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul
10
„MilleniuM” tineret
Tineri în capul mesei: soluții regîndite de
11 Institutul pentru Inițiative Rurale
parteneriate între APL și tineri
12 Run Moldova Împreună pentru un mod sportiv de viață, ediția II
Centrul pentru Dezvoltare Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru
13
Educațională și Comunitară participarea tinerilor
Aceleratorul de Inovații și Startup School - antreprenoriat tehnologic pe înțelesul
14
antreprenoriat “Dreamups” tuturor
15 Centrul de Teatru din Moldova Proiectul social „Singur Acasă” Ediția II
Centrul Regional pentru Inițiative Parteneriate comunitare durabile pentru protecția
16
Sociale și Dezvoltare Durabilă drepturilor tinerilor și incluziune socială
17 SuperLike Media Jungle
Asociația Femeilor de Afaceri din
18 Educație Digitală pentru Tinerele cu Inițiativă
mun. Bălți
19 Clubul Studenților EduMedia pentru tineri
Centrul de Resurse pentru Tineret
20 Sporirea implicării tinerilor în procesul decizional
DACIA
Asociația pentru Inovare, Educația
21 ACT (activiști comunitari tineri)
și Dezvoltarea Tineretului
Asociația pentru DrepturileOmului
22 Clubul Tinerilor Monitori ai Banilor Publici
Lex XXI
23 Baștina Frăsinești Scriem cu responsabilitate, acționăm pentru comunitate!
Dialog comunitar pentru reducerea fenomenului de
24 Keystone Moldova
bullying
Clubul Moldovenesc de Jocuri
25 Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2022
Intelectuale
Fundația Laboratorul de Inițiative
26 Activarea Potențialului Economic al Tinerilor (APET)
pentru Dezvoltare “LID Moldova”
Școala tânărului voluntar pentru dezvoltarea destinațiilor
27 Baștina Sipoteni
turistice
Dezvoltarea rezilienței la tinerii din Republica Moldova
28 PRINCIPII SĂNĂTOASE
prin modelarea gândirii pozitive “+”
29 Areopagus Un tânăr informat este un tânăr asigurat

30 Lingureni cu suflet mare Tineri implicați - comunitate prosperă