Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre


Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru
Dezvoltare şi Cooperare privind contribuția la Fondul de intervenție al
Guvernului Republicii Moldova în contul special deschis
pentru sprijinul refugiaților ucraineni
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 alin. (2) şi art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595/1999 privind
tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Ministerul Finanțelor al Republicii


Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare privind contribuția
la Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova în contul special
deschis pentru sprijinul refugiaților ucraineni.

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Ministerul


Finanțelor al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare privind contribuția la Fondul de intervenție al Guvernului Republicii
Moldova în contul special deschis pentru sprijinul refugiaților ucraineni.

3. Se aprobă semnarea Acordului dintre Ministerul Finanțelor al Republicii


Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare privind contribuția
la Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova în contul special
deschis pentru sprijinul refugiaților ucraineni.

Y:\200\2022\HOTĂRÂRI\10003\10003 - redactat (ro).docx


2

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\200\2022\HOTĂRÂRI\10003\10003 - redactat (ro).docx

S-ar putea să vă placă și