Sunteți pe pagina 1din 1

Competenţă materială. Constatarea nulităţii absolute a contractului de ipotecă ce garantează un...

Reclamanţii au învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului


de ipotecă autentificat de fostul Notariatul de Stat Judeţean Constanţa, contract încheiat între B.R.D.
Sucursala M.K. şi reclamantul D.A., prin mandatar, în calitate de girant ipotecar.

Conform dispoziţiilor art. 3 pct. 11 Cod comercial, sunt considerate acte de comerţ operaţiunile de bancă
şi schimb. Practica judiciară a decis constant că împrumutul şi garanţiile acestuia sunt comerciale, dacă
sunt făcute de un comerciant. întreprinderile bancare, făcând operaţiuni de bancă şi de schimb, sunt
considerate, potrivit art. 3 pct. 11 şi art. 7 Cod comercial, ca fiind comerciante. Conform art. 56 Cod
comercial, dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi în ce
priveşte acel act legii comerciale. Prin aceasta, legea comercială a voit să facă egale părţile faţă de acest
act. în consecinţă, una din părţile contractante, fiind comerciant care realizează operaţiuni de bancă şi
schimb - fapte de comerţ obiective, conform art. 3 pct. 11, actele încheiate de aceasta în realizarea
obiectului de activitate sunt acte comerciale şi sunt supuse legii comerciale, conform art. 56, chiar şi atunci
când cealaltă parte contractantă este necomerciant. Contractul de ipotecă încheiat de reclamantul D.A.,
prin mandatar, cu pârâta B.R.D., constituie un act comercial, accesoriu la contractul de credit şi îi este
aplicabilă legea comercială.

Conform art. 2 pct. 1 lit. a) Cod procedură civilă, tribunalele judecă în primă instanţă procesele şi cererile
în materie comercială, al căror obiect are o valoare de până la 10 miliarde lei inclusiv, precum şi procesele
şi cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani. Acţiunea în nulitatea contractului de
ipotecă încheiat de bancă reprezintă o cerere în materie comercială neevaluabilă în bani, competenţa de
soluţionare în primă instanţă revenind Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 300/C din 2003

LegeAZ.net

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)