Sunteți pe pagina 1din 1

Masa atomică relativă (A)

-reprezintă numărul care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât
unitatea de masă atomică ( u.a.m).

1 u.a.m = 1,66 ∙ 10-27 kg

-masa atomică relativă medie a unor izotopi se calculează cu relaţia:

ma = a1 ∙A1 + a2 ∙A2 + a3 ∙ A3

100 100 100

a1 – procentul izotopului 1 A1 – masa izotopului 1

a2 – procentul izotopului 2 A2 – masa izotopului 2

a3 – procentul izotopului 3 A3 – masa izotopului 3

Molul

-1 mol cântăreşte masa atomică a elementului respectiv

1mol = A

1 mol Calciu cântăreşte 40 g