Sunteți pe pagina 1din 6

Op ional Gimnastic

Institutor, Andreea Mure an 2010-2011

Argument
Sportul, privitprinprismacontemporaneit iinu poate fi considerat ca o activitatemarginal ce permiteevadareadinocupatiilezilnice, ci este o

modalitateprin care se realizeaza si se perfectioneaza maniera de folosire a posibilitatilorpropriuluicorpcu maxima eficien motric , cuinteligent . ncondi iileciviliza iei moderne, mbinareaefortuluiintelectualcucelfizic

devine un principiu de via . Sportulconstituie o forma important de odihn activ . Practicat nmodsistematic, dupa organizat efortintelectual, si le

planificat,gimnasticareconforteaz copiii

refacecapacitatea de a raspundestimulilorceactioneaz asupralor. Prin sport, practicantulnva s ifoloseasc attcorpulct iminteantr-un modpractic, s n tos ieficient, aceastadevenind un obiceipl cut iutil,

nmijlocultuturorposibilit ilorincorecte de petrecere a timpului.

OBIECTIVE CADRU:
 Intarireasanatatii si crestereacaracitatiigenerale de efort Asigurareadezvoltariifizicearmonioase Educareaactului respirator voluntar Dezvoltareacapacitatiimotricegenerale Familiarizarea cu elementelespecificegimnasticii

OBIECTIVE DE REFERIN

 Sa imbraceechipamentulsportiv inpracticareagimnasticii; Sa perceapaexercitiuldemonstrat si sa-lexecute in ritmulimpus; Saexecute variante de mers si alergare Saasociezevariantelor de mers si alergarediferitemiscari de brate: duceri, balansari, arcuiri; Saexecuteexercitiidindeplasarecuopriri, saumelodic; Saexecutepasisuccesiviinainte si inapoi, pas alaturat, intoarcericudiferitepozitii de brate, cu si faraobiecte; Sa respire voluntar, respectandmomentulinspirat-expirat; Sa se orienteze in spatiu; Sa perceapacomponentelespatio-temporale(ritm, durata, distanta, localizare); Sa fie aptsautilizezedeprinderileinsusite in diferite contexte; Saexecutebalansari de brate, trunchi, variatii de pasi, invartiri, sarituricu si faraobiecte; porniri, intoarceri la semnal verbal

 Sa dovedeascasuplete, expresivitareamiscarilor, mobilitate, coordonare si simtritmic, educandu-si totodata si gustulestetic; Sa retinasuccesiuneaexercitiilorintr-un complex de exercitii, desfasurandserbari, programeartistice;

EXEMPLE DE ACTIVIT

I DE NV

ARE:

Se

vor

desfasuraexercitii

de

imbracare

si

dezbracare

echipamentuluisportiv; j Se vor desfasuraexercitiipentrucunoasterea si denumireadiferitelor parti ale

corpului; j Se vor desfasura complexe de exercitiicu si faraobiecte ce

vizeazadezvoltareaprincipalelorgrupamusculare: aplecari, extensii, rasuciri, ridicari, duceri si balansari; j Se vor desfasurajocuri si exercitii de de

tipul umflambalonul pentrureglareaactuluirespiratorprecum

respiratiecudurataimpusa de educatoare si cudiferitepozitii de brate; j j Sa-sicoordonezemiscarilecuritmulsolicitat; Saexecuteexercitiieuritmicecoordonandu-si

miscarilecorporalecuritmulmuziciisauritmulexprimarii verbale si mesajul transmis; j j j Sa depunaefortfizicpedurata de timpdin ce in ce mai mare; Saexecuteactiuni motrice cugrad de complexitatedin ce in ce mai mare; Sa raspundamotric la o comanda data;

j j j j

Se vor desfasura variante de pasi:pasusor, pas arcuit,pasfandat, pas saltat; Se vor desfasurabalansari de brate; Se vor desfasuraexercitii de echilibru: stand pevarfuri, stand pe un picior; Se vor desfasuramiscari de intoarceri si sarituri:

intoarcericupasisuccesivicudiferitepozitii de brate, sarituri;

MODALIT
 Probe practice

I DE EVALUARE:

- Legareatuturorexerci iilor nv ate pe parcursul anului. - Executarea unor exerci ii la cerere, individual.