Sunteți pe pagina 1din 3

RECAPITULARE BACALAUREAT

I. ROMANITATEA ROMÂNILOR
1. Argumentaţi printr-un fapt istoric relevant afirmaţia conform căreia popoarele migratoare au avut un
rol important în desăvârşirea etnogenezei româneşti. Se punctează coerenţa şi pertinenţa
argumentării, cauzalitatea în utilizarea faptului istoric şi concluzia.
2. Argumentaţi printr-un fapt istoric relevant afirmaţia conform căreia teoria imigraţionistă a urmărit un scop
politic. Se punctează coerenţa şi pertinenţa argumentării, cauzalitatea în utilizarea faptului istoric şi
concluzia.
3. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia ideea romanității românilor a
fost abordată de cercetătorii străini în operele lor. Se punctează coerența și pertinența argumentării.
4. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia teoria imigraționistă a fost
combătută de istoricii români, prezentând principalele idei prin care aceștia au dovedit continuitatea
daco-romanilor în spațiul carpato – danubiano - pontic.
5. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia limba română este o limbă
latină.
6. Argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația conform căreia în Dacia a avut loc procesul
romanizării. Se punctează coerența și pertinența argumentării, cauzalitatea în utilizarea faptului
istoric și concluzia.
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia romanitatea românilor
constituie un subiect de dispută istorică în secolul al XIX-lea.
8.

9.
10. Menționați o caracteristică a scrierilor reprezentanților Școlii Ardelene referitor la ideea
romanității românilor.
11. Prezentaţi două puncte de vedere legate de problema etnogenezei românești în istoriografia
comunistă.
12. Prezentaţi două argumente folosite de adepții teoriei imigraționiste.
13. Prezentaţi două fapte istorice care au influențat ideea romanității românilor, în secolul al XX-
lea.
14. Menționați o caracteristică a perioadei post-aureliene pentru provincia Dacia.
15. Menționați o caracteristică a abordării romanității românilor după revoluția din decembrie
1989.
16. Prezentați abordarea a doi istorici referitor la problema romanității românilor.
17. Prezentaţi cele două teorii referitoare la etnogeneza românilor.
II. AUTONOMII LOCALE ȘI INSTITUȚII CENTRALE
1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia tradiţia istorică a
„descălecatului” are un rol important în procesul de constituire a statelor medievale româneşti
extracarpatice.
2. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia relaţia dintre Domnie şi Biserică
are un rol important pentru funcţionarea Ţărilor Române, în secolele XIV – XVIII. (Se punctează
coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a
conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.).
3. Argumentaţi printr-un fapt istoric relevant afirmaţia conform căreia un rol important în dezvoltarea
statului medieval Transilvania l-au avut populațiile alogene/străine, între secolele XII-XIV.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.