Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORANDUM

Motive
- Majorarea veniturilor printr-un management și marketing mai eficient
- Asigurarea lichidităților pentru activitatea curenta a clubului
- Obiective sportive mai îndrăznețe

Forma
Forma de organizare va fi ONG, club sportiv (asociație) de drept privat.
Grupul nou

Adunarea Generala – 5 - membri (Simion Apreutese, Catalin Juncan, Radu Buda,


Daniel Proca (SCU), reprezentant primărie)
Cenzor: Florian Voinea
Consiliu Director – 5 membrii – Simion Apreutese, Catalin Juncan, Daniel Proca,
Rudolf Vizental, Marius Grada

Condiții financiare
1. Noii asociați vor achita datoriile către persoanele fizice angajate de președintele Voinea
pentru club, conform ofertei date in scris de către Alexandru Meszar in data de 29 Aprilie 2021
in valoare de €179,300 până la data încheierii tranzacției de modificare a asociației.
2. AFC UTA Arad se obligă să returneze datoriile angajate de club sub formă de creditare către
Atletico Arad, evidențiate în actele contabile ale asociației, in modul următor – 10% din fiecare
transa de drepturi TV încasata si 20% din fiecare transfer efectuat. Daca in acest mod
creditarea nu se închide pana la 31 decembrie 2022, asociații își iau angajamentul sa suporte
diferența de plata
3. Identificarea unei soluții de reglementare și clarificare a colaborării între AFC UTA Arad și
Afront Mediatech cu garantarea ieșirii din colaborare a SC Inter Sport SRL Arad prin achitarea
facturilor emise de societate către Afront Mediatech, până la data de 31Decembrie 2022.
4. Actuala conducere a AFC UTA Arad se obliga sa aducă la 0 soldul de casa
5. AFC UTA Arad se obligă ca până la data de 31 Decembrie 2022 să înlocuiască garanțiile angajate de
club sub formă de ipotecă de CS ATLETICO Arad pentru AFC UTA Arad în favoarea ANAF.
6. După încheierea tranzacției, Alexandru Meszar se obliga sa rămână in club si sa activeze din
punct de vedere sportiv si administrativ cel puțin in sezonul competițional 2022/2023, durata
care poate fi prelungita cu acordul parților.

Diverse
Meszar Alexandru și Voinea Florian - înainte de încheierea tranzacției vor prezenta noului grup
de asociați o situație financiară, juridică și sportivă (debite, credite, solduri, contracte etc.) În
cazul în care pe parcursul următorului sezon competițional (pana la 15 iunie 2023) va fi
identificată o datorie a clubului către terți, angajată înainte de tranzacție și nemenționată în
situația prezentată, Meszar Alexandru și Voinea Florian se obligă să achite aceste datorii din
surse proprii.
Din momentul semnării actualului memorandum, înțelegerea rămâne valabila si nu mai poate
suferi modificări pana la momentul cooptării noilor membrii in Asociație.
De asemenea, toate deciziile administrative si sportive (transferuri de jucători, semnarea unor
contracte precum si orice alta activitatea de natura sa angajeze juridic si/sau financiar clubul)
vor fi luate de noii membrii care urmează sa fie cooptați sau de persoana desemnata de aceștia.
Orice decizie angajanta luata cu nerespectarea acestei prevederi ii va fi imputabila in totalitate
lui Meszar Alexandru.
Odată cu semnarea acestui memorandum, pârțile pot anunța public înțelegerea si își iau
angajamentul sa acționeze cu celeritate pentru finalizarea procedurii de cooptare a noilor
membrii in Asociație.

Arad, 10.06.2022

Simion Apreutese Meszar Alexandru


Catalin Juncan Florian Voinea
Rudolf Vizental
Marius Grada
Dan Proca

S-ar putea să vă placă și