Sunteți pe pagina 1din 1

Reguli de utilizare a prezentărilor multimedia

Prezentare multimedia: Introducere în studiul istoriei


Prezentare multimedia a temelor în ordinea stabilită prin programa de
bacalaureat
Prezentare multimedia 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
Identitatea românilor
Romanizarea

Cuprins
Etnogeneza românească
Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Prezentare multimedia 2. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism.


Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
Secolul XX între democraţie şi totalitarism
Ideologii şi practici politice democratice
Ideologii şi practici politice autoritare
Ideologii şi practici politice totalitare

Prezentare multimedia 3. Constituţiile din România


În căutarea unui echilibru constituţional
Constituţiile democratice
Constituţiile autoritare
Constituţiile comuniste

Prezentare multimedia 4. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul


românesc (secolele IX-XVIII)
Obştea sătească
Autonomiile locale
Formarea statelor medievale
Instituţiile statelor medievale

Prezentare multimedia 5. Statul român modern: de la proiect politic la


realizarea României Mari (secolele XVIII-XX)
Proiecte politice în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-
lea
Constituirea statului roman modern
Consolidarea statului român modern

Prezentare multimedia 6. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism


şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste
Instaurarea comunismului în România (1944-1947)
Regimul stalinist în România (1948-1965)
Regimul naţional-comunist în România (1965-1989)
Disidenţă anticomunistă
Construcţia democraţiei postdecembriste

Prezentare multimedia 7. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în


Evul Mediu şi la începuturile modernităţii
Relaţiile internaţionale în secolele XIV-XVI
Relaţiile internaţionale în secolele XVI-XVII
Relaţiile internaţionale în secolele XVII-începutul secolului al XVIII-lea

Prezentare multimedia 8. România şi concertul european. De la Criza


orientală la marile alianţe ale secolului XX
Statutul politico-juridic al provinciilor româneşti în secolul al XVIII-lea şi
prima jumătare a secolului al XIX-lea
Acţiuni ale românilor în cadrul Crizei Orientale(1821-1859)
Acţiuni ale statului român în cadrul Crizei Orientale în a doua jumătate a
secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
România în politica externă în prima jumătate a secolului al XX-lea

Prezentare multimedia 9. România în perioada Războiului Rece


România în relaţiile internaţionale în a doua jumătate a secolului al XX-lea
Prezentare multimedia 10: Hărţi conceptuale sintetice
Prezentare multimedia 11: Sugestii pentru rezolvarea subiectelor de
bacalaureat
Schiţele temelor 1-9 din programa de bacalaureat
Subiecte de bacalaureat rezolvate
Modele de teste de evaluare tip bacalaureat
Bibliografie