Sunteți pe pagina 1din 2

Ce acte trebuie să ai pentru a vinde o maşină în

România
m.adevarul.ro/life-style/auto/ce-actetrebuie-vinde-masina-romania-
1_5c6c226d445219c57e574773/index.html

19 Feb 2019 17:58:37

Dacă vrei să îţi vinzi maşina trebuie să ştii că există câteva acte importante
pe care trebuie să le ai pentru a încheia tranzacţia. În acest articol îţi
prezentăm lista documentelor necesare şi ce paşi trebuie să faci până la
predarea cheilor şi a maşinii.

1. Primul lucru necesar este un contract de vânzare-cumpărare pe care


să îl completezi. Modelul acestei înţelegeri este unul standard, se
poate descărca de pe internet şi este valabil pentru toată România. Îl
poţi completa direct pe computer, folosind un editor PDF online, sau
de mână.
2. Apoi, trebuie să completezi o fişă de înmatriculare cu datele din
contractul de vânzare-cumpărare şi cu informaţii din cartea de
identificare a autovehiculului.
3. Urmează un drum la Administraţia Fiscală de care aparţii, pentru a
viza fişa de înmatriculare completată. Aici ai nevoie de următoarele
acte: contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală (dacă este
cazul), fişa de înmatriculare, copii după cărţile de identitate ale
vânzătorului şi cumpărătorului, copie după CUI (dacă este cazul) şi
cartea de identificare a autovehicului (în original şi o copie).
4. La Administraţia Fiscală vei depune o declaraţie pe proprie
răspundere de radiere din evidenţă a vehiculului, achiţi o taxă de
timbru de 4 lei şi apoi trebuie să obţii mai multe semnături şi
ştampile. Dacă nu ai amenzi sau impozite neachitate, toate aceste
avize ar trebui să le iei destul de repede.
5. După ce Fişa de înmatriculare are toate avizele, poţi să îi predai
cumpărătorului cheile şi maşina.
6. La noul proprietar al maşinii ar urma să rămână următoarele acte:
contractul de vânzare-cumpărare, fişa de înmatriculare vizată,
certificatul de înmatriculare al automobilului, care va avea trecut pe
verso numele noului proprietar, data şi semnătura ta, cartea de
identitate a autovehicului şi, acolo unde este cazul, asigurarea
obligatorie.

Ce trebuie să conţină un contract de vânzare-cumpărare?

Există un model de formular de tranzacţie, care a înlocuit vechiul „contract


de vânzare-cumpărare auto”, şi poartă denumirea de „Contract de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”. De câţiva ani, pentru a se
1/2
evita situaţia în care un cumpărător depăşea 30 de zile în care avea
obligaţia de a-şi înregistra autovehiculul cumpărat şi refacerea unui
contract de vânzare-cumpărare cu o dată mai recentă, legea a fost
schimbată şi prevede să fie făcute patru copii după original, pe care să scrie
„conform cu originalul”.

Unde ajung cele 5 exemplare? O copie trebuie să rămână la cel care a


vândut automobilul, originalul la persoana care a cumpărat maşina,
unul la organul fiscal în numele celui care vinde, unul la organul fiscal
în numele celui care cumpără, iar unul la poliţie pentru
înmatriculare.

Life & Style

2/2