Sunteți pe pagina 1din 2

„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state

membre care au decis să își unească treptat


,,

Mai multe informații cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe o


perioadă de extindere de 50 de ani, acestea au
Proiectul este implementat de: construit o zonă de stabilitate, democrație și
dezvoltare durabilă menținând, totodată diversitatea
culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea
Beneficiarul Lider: Europeană se angajează să împartă realizările și
valorile sale cu țările și popoarele dincolo de Programul Operațional Comun
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud granițele sale”. România - Republica Moldova 2014 – 2020

Reprezentant legal: Culeșov Maria, director


Adresa: Republica Moldova
Or. Cimişlia, Bld. Stefan cel Mare nr. 12
Website: www.adrsud.md
Email: adrsud@gmail.com
crafts.proiect@gmail.com
Manager proiect:
Cuțitaru Viorica, tel. +37367472274 www.ro-md.net

www.adrsud.md Renașterea meșteșugurilor populare


Partenerul proiectului:
autentice – moștenire culturală
Asociația "ART-Mestesugurile Prutului" comună ca punct focal pentru
Adresa: România, municipiul Iași,
Str. Sfantul Lazar, nr. 51, bl. A2, ap. 22 etajul 6
dezvoltarea economică și turistică
Email: mestesugurile.prutului@gmail.com durabilă
https://www.facebook.com/Afacere.Renastere.Traditie
Manager proiect: Proiect ENI 2SOFT/2.1/113
Cozmincă Silvia, tel. +40741217734

Acest material a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene.


Continutul acestui material poartă răspunderea exclusivă a Proiect finanțat de
Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Republica Moldova și Uniunea Europeană
a „ART – Meșteșugurile Prutului”, Iași, România și nu poate fi
considerat, în nici o circumstanță, ca reflectând poziţia
Uniunii Europene sau a Programului Operaţional Comun
România – Republica Moldova 2014 -2020
Obiectivele proiectului Rezultate scontate
Renașterea meșteșugurilor populare
Obiectiv general: Îmbunătățirea potențialului turistic din ❑ Cartografierea meșterilor populari existenți în
autentice – moștenire culturală comună regiunea de sud a zonei transfrontaliere cu o nouă Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova și
ca punct focal pentru dezvoltarea activitate economică, legată de meșteșugurile tradiționale, județele Vaslui și Galați din România (minimum 20 de
ca modalitate de creștere a veniturilor din activitățile meșteri populari identificați);
economică și turistică durabilă turistice și de păstrare a codului genetic al identității ❑ Evaluarea necesităților de formare și sprijin a meșterilor
naționale a comunităților de pe ambele părți ale râului Prut, populari identificați și instruirea, pentru susținerea,
Perioada de implementare: care au moștenit tezaurul cultural comun ca urmare a
îmbunătățirea și formarea capacităților antreprenoriale,
evolutiei istorice.
25 martie 2020 – 25 octombrie 2021 a cel puțin 20 de meșteșugari cartografiați, dispuși să-și
transfere abilitățile de lucru și să transmită moștenirea
Obiectiv Specific 1. Cooperarea transfrontaileră sporită lor culturală tinerei generații;
între 3 entități din Republica Moldova și Romania pentru ❑ Instruirea, în cadrul atelierelor și taberelor de creație a
Una dintre oportunitățile de a atrage cât mai mulți turiști, promovarea valorii culturale comune ca atracție turistică și cel puțin 24 de tineri de vârstă adolescentină,
inclusiv pe cei străini, este valorificarea patrimoniului transferul între generații a patrimoniului cultural tradițional concentrată pe însușirea de către aceștia a 4 tipuri de
cultural aflat la îndemâna regiunii de sud a Moldovei din pe parcursul implementării proiectului. meșteșuguri tradiționale autentice.
ambele părți ale râului Prut. O mare parte din acest ❑ Realizarea transferului de bune practici în vederea
Obiectiv Specific 2. Promovarea spiritului asociativ al min. transmiterii de către meșterii populari instruiți și abilitați
patrimoniu este reprezentată de produsele 10 meșteri din regiunea de dezvoltare sud a Republicii
meșteșugărești, care de-a lungul multor ani au acumulat din punct de vedere economic a artei meșteșugurilor și
Moldova și 10 din județele Galați și Vaslui, Romania și a moștenirii culturale către tânăra generație.
diferite obiceiuri și nevoi formând un tezaur istoric al cultura parteneriatului pe lanțul valoric (hoteluri, alte unități
❑ Creșterea capacităților meșterilor populari în vederea
moldovenilor de-o parte și de alta a râului Prut. turistice, agenții de turism și alte părți interesate) pentru
valorificării economice a meșteșugurilor tradiționale și
valorificarea economică a moștenirii culturale tradiționale și
creșterea atractivității turismului în zona transfrontalieră. dezvoltării abilităților antreprenoriale și de marketing.
Cultura reprezintă unul dintre cele mai importante ❑ Un Catalog pentru promovarea și prezentarea
canale de promovare a dialogului intercultural și a meșterilor populari din grupul țintă din proiect, elaborat
reintegrării Republicii Moldova în spațiul european. și editat.
❑ Înființarea Asociației Meșterilor Populari din Regiunea
Scopul general al proiectului este de a spori
de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova.
capabilitatea, capacitatea și coordonarea sectorului
❑ Stimularea parteneriatului între meșterii populari din
meșteșugăresc din Regiunea de Sud a Moldovei și din
grupul țintă și operatorii de turism.
județele vecine din România. Aceasta va îmbunătăți
❑ Înființarea unei Expoziții permanente de obiecte
modul în care sectorul contribuie la creșterea pieței meșteșugărești tradiționale autentice și a minimum 3
turismului; creșterera performanței economice a expoziții mici, cu vânzare, în cadrul pensiunilor rurale,
meșteșugurilor tradiționale țintite, păstrând metodele și hotelurilor din Regiunea de Dezvoltare Sud.
tehnicile tradiționale de lucru, care fac parte din istoria ❑ Minim 3 pensiuni de cazare rurală, cu game extinse de
comună a zonei proiectului. servicii turistice.
❑ O platformă online creată pentru promovarea și
comercializarea obiectelor meșteșugărești tradiționale.

S-ar putea să vă placă și