Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE NAȚIONALĂ

Sugestii
Subiectul I

Exercițiul 6 epic/ liric/ dramatic/ caracterizare de personaj/ narativ/ descriptiv/ tipare


textuale
Modele
a.O trăsătură morală a Flaviei este timiditatea, evidențiată în mod indirect, aspect extras din
secvența „cu obraji-n flăcări”. De asemenea, o altă secvență sugestivă, și anume „stiloul îi
tremura deja în mână”, reflectă sfiala care o cuprinde în contextul dat.

b.O trăsătură a textului epic, identificată în fragmentul extras din ... de..., este prezența unui
narator, vocea textuală care prezintă întâmplările. În acest fragment, naratorul apare în
ipostază obiectivă, relatând întâmplarea cu ajutorul narațiunii la persoana a III-a: „Pe lângă
personalul care amenaja de zor vitrina, se oferiseră mulți voluntari”.

c.Tiparul textual prezent în fragmentul dat este cel descritiv.

Exercițiul 7
Temă=aspect general al realității pe care un scriitor îl abordează înspre a modifica realitatea
într-un grad mai mult sau mai puțin ridicat – este ideea centrală ce se va reflecta în întrega
operă literară și care se prezintă sub formă de nume (ex: iubire).

ex.7. Temele literare sunt: iubirea, natura, familia, creația, copilăria, jocul, călătoria, războiul,
confruntarea dintre bine și rău, prietenia, școala, relația elev-profesor, explorarea, moartea.

Model:
O legătură de conținut care se poate stabili între cele două fragmente menționate constă în
tema copilăriei, ieșind în relief relația dintre copil și mamă. Dacă în primul text, naratorul
prezintă faptul că mama i-a fost alături când a experimentat, copil fiind, pentru prima dată,
mersul cu bicileta, în al doilea, mama îi este alături autoarei, împărtășind pasiunea pentru
lectură.
Structura
-un enunț care prezintă legătura
-un enunț sau două care să ilustreze tema/ elementul comun din fiecare text

Altă propunere de început: Elementul comun al celor două texte îl constituie relația apropiată
a copilului cu mama. + un enunț/două enunțuri care prezintă elementul comun din fiecare
text
Exercițiul 8
a. Consider că este important să te implici ca voluntar la diferite evenimente.
Implicarea în acțiuni de voluntariat înseamnă cunoaștere și dobândire a experienței pentru
un viitor și posibil loc de muncă. În plus, fiecare voluntar care participă la diverse evenimente
depune efort, socializează și își dezvoltă inteligența emoțională. De exemplu, așa cum reiese

1
din textul 1., voluntarii se implică entuziast în organizarea lansării de carte, pentru ca totul să
fie bine. Așadar, asemenea acțiuni de caritate maturizează și responsabilizează oamenii,
determinându-i să fie empatici și altruiști cu aproapele lor
Sau
b. Consider că este important să te implici ca voluntar la diferite evenimente.
În primul rând, implicarea în asemenea acțiuni de voluntariat înseamnă cunoaștere și
dobândire a experienței pentru un viitor și posibil loc de muncă.
În al doilea rând, fiecare voluntar depune efort, socializează și își dezvoltă inteligența
emoțională. De exemplu, așa cum reiese din textul 1., voluntarii se implică entuziast în
organizarea lansării de carte, pentru ca totul să fie bine.
În concluzie, asemenea acțiuni de caritate maturizează și responsabilizează oamenii,
determinându-i să fie empatici și altruiști cu aproapele lor

Exercițiul 9
Ex.9 (cel vechi)
STRUCTURĂ
-UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT TEXTUL ALES
-UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT ASEMĂNAREA
-UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT DEOSEBIREA

Model:
a. Un text literar care poate fi asociat cu fragmentul din „Solenoid” este „Amintiri din
copilărie” de Ion Creangă.
O asemănare între cele două texte constă în tema copilăriei, în cadrul căreia este
evidențiată figura copilului ce trăiește orice experiență din plin. Dacă protagonistul textului
scris de M. Cărtărescu trăiește eliberarea prin mersul cu bicicleta, Nică se bucură de scăldat.
O deosebire este reprezentată de faptul că în „Solenoid”, mersul cu bicileta este
realizat cu acordul mamei și nu implică risc major, însă în situația „Amintirilor din copilărie”,
scăldatul, fără acordul figurii materne, implică riscul ca frățiorul să rămână nesupravegheat.

b. Un text pe care îl asociez poeziei „Cămara de fructe” este poezia „Fă-te, suflete, copil”
de Tudor Arghezi. Ambele poezii tratează cu nostalgie amintirea copilăriei și recompun spațiul
vârstei fericite, asociate cu elemente ale naturii: fructele, în cazul primului text, și porumbul
„cu moț și ciucuri”, în cazul textului lui Arghezi. O deosebire între cele două texte poetice o
constituie elementele de versificație (patru catrene, cu rimă îmbrățișată, respectiv, rimă
împerecheată și cu două versuri mai puțin în ultima strofă).
c. Ideea acestui text mă trimite cu gândul la opera ,,Răscoala’’ de Liviu Rebreanu, iar
asemănarea o constituie pasiunea pentru citit și pentru cărți. Deosebirea o reprezintă faptul
că personajul lui Rebreanu, Victor Predeleanu, se mândrea cu colecția de cărți rare și nu era
interesat de bunăstarea intelectuală a țăranilor, în vreme ce, personajul-narator din textul
,,Inocenții’’ își confesează dragostea și pasiunea pentru cărți, dar și modelele pe care aceasta
le-a descoperit în familia sa.

2
d. În urma lecturii textului dat, gândul mi-a zburat la opera ,,Matilda’’ de Roald Dahl,
asemenănarea fiind reprezentată de pasiunea pentru citit și pentru cărți. Deosebirea o
constituie tipul de perspectivă narativă: în textul-supor, relatarea se face la persoana I, de
către un narator-personaj, în vreme ce, în ,,Matilda’’, relatarea se face la persoana a III-a, de
către un narator obiectiv, neimplicat în acțiune.

ex.9 (cel nou)


STRUCTURĂ
-UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT TEXTUL ALES
-UN ENUNȚ ÎN CARE MENȚIONEZ VALOAREA CULTURALĂ COMUNĂ
-UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT DETALIAT VALOAREA CULTURALĂ COMUNĂ ÎN TEXTUL DAT
- UN ENUNȚ ÎN CARE PREZINT DETALIAT VALOAREA CULTURALĂ COMUNĂ ÎN TEXTUL ALES

Valoare=calitate sau ansamblu de calități (deosebite) ale unor personaje/ persoane, obiecte,
fenomene, idei etc. Raportate la normele ideale ale tipului sau la necesitățile sociale și la
idealurile generate de acestea; ceea ce este considerat, în mod obiectiv, just, bun, frumos de
către un individ, o societate, o epocă, servind ca referință, ca principiu moral, estetic etc.
Culturală=care aparține culturii, privitor l cultură, care ajută la răspândirea culturii.

Exemple de valori culturale: norme, tradiții, credințe și principii de conduită, libertatea,


autonomia, egalitatea, meritul individual, onestitatea, corectitudinea intelectuală,
transperanța informațiilor, respectul și toleranța, responsabilitatea individuală, integritatea
morală, loialitatea, confidențialitatea, educație prin cartea, participarea activă la crearea unor
valori, formarea într-un anumit orizont cultural, dezvoltarea intelectuală, obiceiuri nobile,
performanță, interesul față de trecutul istoric, flexibilitatea, patriotism, pace, educația,
credința, autonomia, egalitatea, onestitatea, respectul, toleranța, responsabilitatea
individuală, integritatea morală, loialitatea, dezvoltarea intelectuală etc.

Model:
Fragmentul din textul literar „Croitorul de cărți” de Monica Pillat poate fi asociat cu
„Cireșarii” de Constantin Chiriță.
O valoare culturală comună celor două texte este reprezentată de educația prin
intermediul cărții.
În textul Monicăi Pillat, apare o secvență, și anume „din penumbră, se desprinde
cititorul. Ținea cartea la piept, în timp ce-nainta, ca-n trănsă”, indicând conexiunea lectorului
cu volumul și dorința de a devora cartea.
În „Cireșarii”, se observă pasiunea lui Dan pentru lectură, acesta citind pe ascuns,
noaptea, despre cavalcade și dueluri. Băiatul trăia emoțiile personajelor la maximum, dar
descoperea și noi lumi, prin intermediul cărții.

Subiectul al II-lea
Subiecte posibile: rezumat/narațiune/descriere/ compunere cu integrarea a două sau trei
secvențe (narative, descriptive, dialogate, argumentative sau explicative), caracterizare de
personaj, pagină de jurnal, scrisoare, e-mail, text argumentativ etc.

S-ar putea să vă placă și