Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )( )
5p 1. Arătați că numărul z = 1 − i 2 1 + i 2 este natural, unde i = −1 .
2

5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x + a , unde a este număr real. Determinați numărul real


a , știind că f ( x ) + f (1 − x ) = 7 , pentru orice număr real x .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5− x = 2 .
5p 4. Se consideră mulțimea A = {1,2,3,4,5} . Determinați numărul submulțimilor cu trei elemente ale
lui A , care îl conțin pe 1.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul M ( −4, 4 ) . Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece
prin punctul M și este perpendiculară pe dreapta OM .
5p 6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A și sin B = cos B . Arătați că triunghiul ABC este isoscel.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 a a +1 a + 2 
 2 
1. Se consideră matricea A ( a ) =  a + 1 a 2 + 2 a 2 + 3  , unde a este număr real.
 1 2 4 
 
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = −1 .
5p b) Demonstrați că, pentru orice număr real a , matricea A ( a ) este inversabilă.
5p c) Determinați numerele întregi a pentru care inversa matricei A (a) are toate elementele numere
întregi.
1
2. Pe mulțimea A = [1, +∞ ) se definește legea de compoziție x ∗ y = 3 x3 y 3 − x3 − y 3 + 9 .
2
5p a) Arătați că 1 ∗ 2020 = 1 .

5p b) Demonstrați că x ∗ y = 3
1 3
8
( )( )
x − 1 y 3 − 1 + 1 , pentru orice x, y ∈ A .

5p c) Determinaţi x ∈ A pentru care x ∗ x = x .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1 x −1
1. Se consideră funcţia f : ( 2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = + ln .
x−2 x
−3x + 4
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ ( 2, +∞ ) .
x ( x − 1)( x − 2 )
2

5p b) Determinaţi ecuația asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei f .


1 x
5p c) Demonstrați că > ln , pentru orice x ∈ ( 2, +∞ ) .
x−2 x −1
x
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x3 + 1
1

∫(x ) 1
5p a) Arătați că
3
+ 1 f 2 ( x ) dx = .
0
3

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
1
1
∫ f ( x ) dx = 3 ln 2 .
2
5p b) Arătați că
0
1
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră numărul I n = ∫ f x n dx . Demonstrați că( )
0
lim I n = 0 .
n→+∞

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
1. 2
z =1− i 2 = 1 − 2i 2 = 1 − 2 ( −1) = 3p
= 1 + 2 = 3 , care este număr natural 2p
2. f ( x ) + f (1 − x ) = 3 x + a + 3 (1 − x ) + a = 2a + 3 , pentru orice număr real x 3p
2a + 3 = 7 ⇒ a = 2 2p
3.
( )
2
5 x + 5− x − 2 = 0 ⇔ 5 x − 1 =0 3p

5 x = 1 , deci x = 0 2p
4. Numărul submulțimilor cu trei elemente ale lui A , care îl conțin pe 1, este egal cu numărul
3p
submulțimilor cu două elemente ale mulţimii {2,3,4,5} , deci este egal cu C42 =
4!
= =6
2!( 4 − 2 )!
2p

5. mOM = −1 și, cum mOM ⋅ md = −1 , obținem md = 1 2p


Ecuația dreptei d este y − yM = md ( x − xM ) , deci y = x + 8 3p
6. AC
sin B = 2p
BC
AB
cos B = ⇒ AB = AC , deci triunghiul ABC este isoscel 3p
BC
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 2 0 1 2
 
A ( 0 ) =  1 2 3  ⇒ det ( A ( 0 ) ) = 1 2 3 = 2p
1 2 4 1 2 4
 
= 0 + 4 + 3 − 4 − 0 − 4 = −1 3p
b)
( )
det ( A ( a ) ) = − a 2 − a + 1 , pentru orice număr real a 3p

a 2 − a + 1 ≠ 0 , pentru orice număr real a ⇒ det ( A ( a ) ) ≠ 0 , deci matricea A ( a ) este


2p
inversabilă, pentru orice număr real a
c) Cum a ∈ ℤ , inversa matricei A (a) are toate elementele numere întregi dacă det ( A ( a ) ) este
3p
divizor al lui 1 și, cum det ( A (a)) < 0 , pentru orice număr real a , obținem că det ( A ( a ) ) = −1
a = 0 sau a = 1 , care convin 2p
2.a) 13 3
1 ∗ 2020 = 1 ⋅ 20203 − 13 − 20203 + 9 = 3p
2
1 1
= 3 −1 + 9 = 3 8 = 1 2p
2 2

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
b) 13 3 3
x∗ y =
2
1
x y − x3 − y 3 + 1 + 8 = 3 x3 y 3 − 1 − y 3 − 1 + 8 =
2
( ) ( ) 3p

1
8
( 1
8
)(1
)
= 3 x3 − 1 y 3 − 1 + ⋅ 8 = 3 x3 − 1 y 3 − 1 + 1 , pentru orice x, y ∈ A
8
( )( ) 2p

( ) ( )
c) 1 3 2 1 3 2
x∗ x = 3 x − 1 + 1 , pentru orice x ∈ A , deci x − 1 + 1 = x3 2p
8 8

( x3 − 1) ( )
2
= 8 x3 − 1 , deci x3 − 1 = 0 sau x3 − 1 = 8 , de unde x = 1 sau x = 3 9 , care convin 3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

x x − ( x − 1) − x ( x − 1) + ( x − 2 )
1.a) 2
−1
f '( x ) = + ⋅ = = 3p
( x − 2 )2 x −1 x2 x ( x − 1)( x − 2 )
2

− x2 + x + x2 − 4x + 4 −3x + 4
= = , x ∈ ( 2, +∞ ) 2p
x ( x − 1)( x − 2 ) x ( x − 1)( x − 2 )
2 2

b)  1 x −1  1  1 
lim f ( x ) = lim  + ln  = lim  + ln 1 −   = 0 3p
x →+∞ x →+∞  x − 2 x  x→+∞  x − 2  x 
Dreapta de ecuație y = 0 este asimptotă orizontală spre +∞ la graficul funcției f 2p
c) x ∈ ( 2, +∞ ) ⇒ f ' ( x ) < 0 , deci f strict descrescătoare pe ( 2, +∞ ) și, cum lim f ( x ) = 0 ,
x →+∞ 3p
obținem că f ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( 2, +∞ )
1 x −1 1 x −1 1 x
+ ln > 0 , deci > − ln , de unde obținem că > ln , pentru orice
x−2 x x−2 x x−2 x −1 2p
x ∈ ( 2, +∞ )
2.a) 1 1  x  1 2

∫(x +1 f ) ( x ) dx = ∫ ( x +1  )
 dx = ∫ x 2 dx =
3 2 3
3p
 3 
0 0  x +1  0

x 1 1
3
= = 2p
3 0 3
b) 1
1 x +1
1
f ( x ) dx = ∫ 3 dx = ∫ 3
3 1 '
x2 ( )
∫ dx =
2
3p
0 x +1
0
3 0 x +1

( )
1 1 1
= ln x 3 + 1 = ln 2 2p
3 0 3
c) 1 1
In = ∫ f x ( ) dx = ∫
n

x
xn
3n
+1
dx și, cum 0 ≤
x
xn
3n
+1
≤ x n , pentru x ∈ [ 0,1] și, pentru fiecare
0 0
1
3p
număr natural nenul n , obținem că 0 ≤ I n ≤ ∫ x dx n

0
1 1
0 ≤ In ≤ , pentru fiecare număr natural nenul n și, cum lim = 0 , obținem
n +1 n→+∞ n + 1 2p
lim I n = 0
n→+∞

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și