Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

GRUPA:MARE
TEMA DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
SUBTEMA:Padurea ,aurul verde!
DOMENIUL EXPERIENTIAL:DEC
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educatie artistico-plastica
TEMA ACTIVITATII: ,,Padurea in anotimpul iarna’’
TEMA PLASTICA:compozitie
MIJLOC DE REALIZARE: pictura
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi si deprinderi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE(DERIVATE DIN COMPORTAMENTELE DIN
CURRICULUM):
O1 -să compună tema dată cu ajutorul deprinderilor tehnice care se cer;
O2-să combine tehnici(th. sablonului, th. fuzionarii, th. stropirii fortate,th.lumanarii
decolorarii cu picul,)si elemente de limbaj plastic(puncte,linii,pata de culoare) pentru
realizarea compozitiei cat mai aproape de realitate;
O3- să redea forma copacului cu ajutorul sablonului;
O4- să utilizeze gama cromatică si nonculoarea necesare realizării „Padurea in anotimpul
iarna”,conform explicatiilor si in mod constient;
O5- să dozeze apa corespunzător fiecărei tehnici;
O6- să adauge elemente noi din proprie initiativă pentru a imbogăti lucrarea si a-i da o nota
de originalitate;
O7- să evalueze si să se autoevalueze respectand criteriile propuse.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația,
exercițiul.jocul,metoda ”Turul galeriei”,”Mana oarbî”
Mijloace de învăţământ : C.D pentru fondul muzical
(„Iarna” de Vivaldi), planşe demonstrative,jetoane colorate,foi albe și
colorate,pensule,acuarele,foi tratate cu cerneala,pic,lumânări;
 FORMA DE ORGANIZAREA: Activitate frontală, în grup sau individual.
DURATA: 25 minute.
BIBLIOGRAFIE:;
1.Ghid metodic de educatie plastică,Editura Petrion,1997,Bucuresti;
2.”Metodica predării desenului si modelajului in grădinita de copii’’-A.Lovinescu,1976
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢI DE STRATEGII EVALUAREA
DIDACTIC Ob. REALIZARE DIDACTICE (nivelul minimal de
(metode ,procedee,mi cunostinte)
jloace de inv.,forma
de organizare
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii:
organizatoric - aerisirea sălii de clasă; Aprecierea
- aranjarea materialului necesar desfăşurării activităţii; comportamentului

2.Captarea Pentru a trezi interesul pentru activitate le spun copiilor că am Explicația


atentiei o surpriză pentru ei ,constând într.-un pachet ,dar pentrua a Conversația
vedea ce se află în pachet propun copiilor să ne jucăm
cunoscutul joc ”Rece ,cald”.Căutând un obiect Aprecierea orală
ascuns ,educatoarea va spune ”cald ”atunci copilul se apropie Jocul
de obiectul căutat,iar colegii vor ridica un cartonaș de culoare
oranj,rosu,galben.Atunci când locul unde este ascuns obiectul
căutat este departe de copilul ales,educatoare va spune
”rece”,iar copiii vor ridica un jeton albastru/verde sau violet.La
finalul jocului ,se poarta o discutie cu copiii asupara lucrarilor
din pachet .Se analizează culorile ,dar și tehnicile folosite .
3.Anuntarea ”Astazi vom picta ,, Pădurea în anotimpul iarna” , precum si Conversația
temei aspecte ale anotimpului iarna. Observarea
si a obiectivelor Obiectivele sunt anunțate pe ințelesul copiilor. comportamentului
4. Reactualizarea Apoi voi face o scurtă evaluare a cunoștințelor legate de
cunoștințelor anotimpul iarna având ca suport o plansă cu aspecte de iarnă.

4.Dirijarea Pentru a picta tema propusă ,va trebui să vî alegeți câte o Mana oarba
invatarii bulină și să vă așezați la masa unde se afla bulina de aceeasi Capacitatea de a
culoare cu cea aleasa de voi .Astfel preșcolarii se vor aseza în Explicatia urmări explicatiile si de
partu grupe. realiza compozitia
Grupa bulinuțelor albastre vor realiza tema ,prin amestecul a Demonstratia utilizand cat mai corect
doua culori sau a unei culoare cu o nonculoare ,pe un suport tehnicile de lucru
umed cu ajutorul acuarelelor. Exercitiul
Grupa bulinuțelor verzi vor realiza tema cu ajutorul unui pic,
vor trasa linii pe o suprafata tratată cu cerneala(tehnica
decolorării cu picul)
Grupa bulinuțelor violet vor avea de realizat peisajul cu
ajutorul lumânării și a acuarelelor.
Grupa bulinuțelor bleu vor reda copacii cu ajutorul
șablonului ,iar fulgii de nea prin stropire.
.După așezarea copiilor la mese se intuiește materialul și se
face o descriere scurta a modelului educatoarei
Se precizează cromatica,nonculoarea si
modul de lucru,folosind modelul educatoarei și reamintind
copiilor fiecare tehnică.
Demonstrarea si explicarea modului de lucru
Voi mai explica înca o data copiilor modul de lucru,(pt.
fiecare grup în parte) apoi le urez ,,spor la lucru”
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii se va face prin exerciţii
motrice insotite de versuri specifice:
“Ne jucăm, noi ne jucăm,
Coatele noi le miscăm,
Stergem tabla uite-asa
Să putem picta pe ea.
Voi trece pe la fiecare pentru a vedea dacă utilizează corect
tehnica de lucru, dând indicații suplimentare acolo unde este
cazul.
Indrumările vor fi atât individuale cât si frontal ,după cum este
cazul.
Insist pe utilizarea corectă a tehnicilor de lucru.
Va trebui sa lucrati ingrijit ,sa respectati intocmai
caracteristicile acestei teme.
Vom executa cateva exercitii de încalzire a muschilor mici ai
mâiniilor.
5.Obtinerea Se execută tema după ce dau semnalul de incepere “Spor la Exercitiul Aprecieri referitoarea
performantei O2 lucru!” la executia desenului.
Copiii vor realiza compozitia utilizând tehnicile solicitate de Se va considera
către educatoare,având la dispozitie 10 minute. performanta daca 90%
De asemenea vor armoniza culorile cu nonculoarea,tinând dintre copii vor folosi
seama de indrumările educatoarei si de cunostintele proprii corect tehnicile de
privind aspectul padurii in anotimpul iarna. lucru specifice
6. Asigurarea După finalizare se expun lucrările in asa fel încât să fie văzute Turul galeriei Aprecieri referitoarea
retentiei si a O4 de către toti copiii pentru evaluarea lor,realizându-se turul la evaluarea și
transferului galeriei. Explicația autoevaluarea
Solicit copiilor să precizeze tema si tehnicile de lucru folosite Conversația lucrarilor
in realizarea compozitiei . Se va considera
Lucrarile vor primi o bulină rosie dacă intrunesc cerintele. performanta daca 90%
Lucrările nereusite vor fi retusate in activitatea de după- dintre copii vor
amiază. raspunde corect la
intrebarea formulata de
educatoare

7.Incheierea Se fac aprecieri asupra modului în care copiii au participat la Conversatia Aprecierea orală
activitatii
desfăşurarea activităţii.

S-ar putea să vă placă și