Sunteți pe pagina 1din 3

Nume…………………………………..

Prenume……………………………….. Data………….......

Substantivul
Fișă de lucru
-recunoaștere,numărul substantivului, genul substantivului-

1. Subliniați cu o linie substantivele comune și cu două linii substantivele proprii din textul:
,, -Ssst! Pășește încet!îmi spuse în șoaptă Gheorghiță, ducând degetul la buze. Am călcat
după el în vârful picioarelor.
Eram în luncă, astă primăvară...Gheorghiță trecu pe sub crengi, dădu nuielele la o parte și,
în sfârșit, îmi arătă:
-Aici e cuibul.
M-am înălțat să privesc, cu inima ticăind. Nu văzusem niciodată un cuib de păsărele. Dar
nici nu m-am gândit niciodată că o pasăre poate înfăptui o asemenea minune. Cuibul era mic. Pe
dinafară zidit cu paie și crenguțe subțiri, prinse în trei ramuri de copac.”
( după Cezar Petrescu, ,,Cuibul de păsărele”)

2. Completeză tabelul, grupând substantivele din textul de mai sus în funcție de număr și gen.
Numărul singular Numărul plural
Gen feminin Gen masculin Gen neutru Gen feminin Gen masculin Gen neutru
Ex. șoaptă
3. Alcătuiește un enunț care să conțină:
 un substantiv propriu și două substantive comune;
………………………………………………………………………………………………………
 un substantiv la numărul singular și două substantive la numărul plural;
………………………………………………………………………………………………………

4. Alege forma corectă de plural a următoarelor substantive:


 monedă – monede blană – blănuri ciocolată – ciocolăți chibrit- chibrite
-monezi - blane - ciocolate - chibrituri
- blăni

5. Dă exemple de câte cinci substantive pentru fiecare gen :

gen feminin gen masculin gen neutru


…………………. …………………… ……………………
…………………. …………………… ……………………
…………………. …………………… ……………………
…………………. …………………… ……………………
…………………. …………………… ……………………

6. Scrie forma de plural sau de singular a următoarelor substantive:


foarfecă-…………… coală-……………… vaccin-……………..
poieni-……………… itinerare-…………… cuiburi-…………….

7. Alcătuiește un scurt text creativ în care să introduci următoarele cuvinte: fluture,


margaretă, Andrei, lacrimi, minune și grădină.
Fișa de lucru se adresează elevilor din ciclul primar, clasa a III-a respectiv clasa a IV-a, și
consider că poate fi folosită cu succes pentru aprofundarea noțiunilor despre substantiv la clasa a
III-a sau pentru actualizarea cunoștințelor dobândite anterior la clasa a IV-a. Eu am folosit
această fișă la clasa a III-a, timpul de lucru efectiv fiind de 45 de minute. Am constatat că elevii
au fost captivați de exercițiile propuse. Am reușit să stârnesc spiritul competitiv al elevilor care
s-au întrecut în a da răspunsuri corecte într-un timp cât mai scurt și am aprofundat noțiunile
învățate. De asemenea, fișa de lucru poate fi folosită și ca test de evaluare sumativă pentru
verificarea noțiunilor despre substantive, însușite de către elevi.
Obiective operaționale:
Elevii trebuie :
 să recunoască substantivele și felul acestora;
 să cunoască genul și numărul substantivului;
 să formeze enunțuri cu substantive comune și proprii;
 să recunoască forma corectă de plural sau de singular a substantivelor;
 să dea exemple de substantive la cele trei genuri;
 să scrie formele corecte de singular sau de plural a substantivelor;
 să alcătuiască un text creative folosind anumite substantive date.

S-ar putea să vă placă și