Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume BOCAN IONELA
Adresă Sat Priboiu, Com Tatarani, nr. 232 , Jud. Dâmbovița
Telefon Mobil: 0763631639
E-mail ionys_s@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 06.06.1979
Sex Feminin

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada 01/12/2001 - 15/03/2022
Sectia Industria alimentară
Funcţia sau postul ocupat Economist in management
Numele şi adresa angajatorului SC Metalart SRL, Targoviste, Str. Aviator Negel, Nr.6A, jud. Dambovita
Tipul activității sau sectorul de
Fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie
activitate
Activități și responsabilități principale Contabilitate, resurse umane, protectia muncii
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Sectia
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Sectia
Functia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Sectia
Functia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada 2020- prezent
Calificarea/diploma obținută Studii postuniversitare (master)
Disciplinele principale studiate Domeniul Silvicultură , programul Managementul Ecosistemelor Forestiere
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
furnizorului de formare Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Str. Șirul Beethoven, nr. 1,
500123 Brașov, Romania, Tel. +40268 418600

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 1997 - 2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist
Disciplinele principale studiate Domeniul Managementul Firmei
Numele şi tipul instituţiei de UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE
învăţământ furnizorului de formare Facultatea de Științe Economice
Perioada 1993 -1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Grup Scolar Agricol Voinești - profil economic
furnizorului de formare Atestat contabil, planificator și statistician
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă Română
Înţelegere Vorbire Scriere

Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae al HEISU Mădălina


Limba străina Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
nivel nivel
Engleză, franceza nivel elementar
elementar elementar
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, seriozitate, capacitate de
asimilare de noi informații si abilități, disponibilitate pentru implicare in
activități socio-culturale,
Competenţe şi aptitudini Muncă în echipă , rigurozitate.
organizatorice
Permis de conducere AM B1 B
Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună cunoastere a programului Microsoft Office ((Word™, Excel™ and
a calculatorului PowerPoint™). O bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare,
reţelelor sociale și a altor resurse web

Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae al HEISU Mădălina

S-ar putea să vă placă și