Sunteți pe pagina 1din 2

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. ………/………………

APROB
Ordonator principal de credite,
Dănuț GHICAN
Secretar General

NOTĂ DE APROBARE
a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru
anul școlar 2019-2020

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului


sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială
”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a
sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu
modificările şi completările ulterioare,

Ministerul Educației Naţionale derulează şi în anul școlar 2019-2020 programul


național ”Bani de liceu”.

Prin centralizarea listelor finale transmise de către inspectoratele școlare județene/


inspectoratul școlar al municipiului București a rezultat un număr total de 32.551 solicitanți
eligibili.

În anul școlar 2019-2020, în funcție de bugetul alocat de Ministerul Educației


Naţionale pentru programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, s-a stabilit că
numărul beneficiarilor este de 32.551, egal cu numărul solicitanților eligibili.
Față de cele prezentate, vă înaintăm spre aprobare lista beneficiarilor programului
”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020, detaliată pe județe în Anexa 1 la prezenta
Notă.

SECRETAR DE STAT,
Preşedinte Comisie ”Bani de liceu”
Ionel Florian LIXANDRU
Anexa 1

Lista beneficiarilor programului ”Bani de liceu”pentru anul școlar 2019-2020

Nr. crt. Județ Simbol Județ Număr beneficiari "Bani de liceu" 16 oct. 2019

1 ALBA AB 463
2 ARAD AR 326
3 ARGEȘ AG 540
4 BACĂU BC 1214
5 BIHOR BH 532
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD BN 728
7 BOTOȘANI BT 2024
8 BRAȘOV BV 175
9 BRĂILA BR 335
10 BUZĂU BZ 925
11 CARAȘ-SEVERIN CS 346
12 CĂLĂRAȘI CL 396
13 CLUJ CJ 234
14 CONSTANȚA CT 443
15 COVASNA CV 115
16 DÂMBOVIȚA DB 703
17 DOLJ DJ 1618
18 GALAȚI GL 831
19 GIURGIU GR 388
20 GORJ GJ 598
21 HARGHITA HR 413
22 HUNEDOARA HD 405
23 IALOMIȚA IL 434
24 IAȘI IS 2752
25 ILFOV IF 147
26 MARAMUREȘ MM 1088
27 MEHEDINȚI MH 804
28 MUNICIPIUL BUCUREȘTI B 59
29 MUREȘ MS 394
30 NEAMȚ NT 1408
31 OLT OT 1299
32 PRAHOVA PH 505
33 SATU MARE SM 354
34 SĂLAJ SJ 250
35 SIBIU SB 156
36 SUCEAVA SV 3857
37 TELEORMAN TR 715
38 TIMIȘ TM 250
39 TULCEA TL 305
40 VASLUI VS 2129
41 VÂLCEA VL 481
42 VRANCEA VN 1412
TOTAL 32.551

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și