Sunteți pe pagina 1din 2

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 1228/28.10.2016

APROB
MINISTRU,
MIRCEA DUMITRU

NOTĂ DE APROBARE
a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu”
pentru anul școlar 2016-2017

În temeiul:
- Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie
socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a
sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice derulează şi în anul școlar
2016-2017 programul național ”Bani de liceu”.

Prin centralizarea listelor finale transmise de către inspectoratele școlare județene/


inspectoratul școlar al municipiului București a rezultat un număr total de 44.701
solicitanți eligibili cu un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu
150 lei.

În anul școlar 2016-2017, în funcție de bugetul alocat de Ministerul Educației


Naţionale și Cercetării Științifice pentru programul naţional de protecţie socială
”Bani de liceu”, s-a stabilit că numărul beneficiarilor este de 44.701, egal cu numărul
solicitanților eligibili.
Față de cele prezentate, vă înaintăm spre aprobare lista beneficiarilor programului
”Bani de liceu” pentru anul școlar 2016-2017, detaliată pe județe în Anexa 1 la
prezenta Notă.

SECRETAR DE STAT,
Preşedinte Comisie ”Bani de liceu”
Monica Cristina ANISIE
Anexa 1

Lista beneficiarilor programului ”Bani de liceu”pentru anul școlar 2016-2017

Simbol Număr beneficiari "Bani de liceu"


Nr. crt. Județ
Județ 28 oct. 2016

1 ALBA AB 550
2 ARAD AR 380
3 ARGEȘ AG 914
4 BACĂU BC 1544
5 BIHOR BH 715
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD BN 809
7 BOTOȘANI BT 2390
8 BRAȘOV BV 324
9 BRĂILA BR 582
10 BUZĂU BZ 1286
11 CARAȘ-SEVERIN CS 513
12 CĂLĂRAȘI CL 581
13 CLUJ CJ 349
14 CONSTANȚA CT 954
15 COVASNA CV 202
16 DÂMBOVIȚA DB 1184
17 DOLJ DJ 2463
18 GALAȚI GL 1340
19 GIURGIU GR 653
20 GORJ GJ 946
21 HARGHITA HR 528
22 HUNEDOARA HD 500
23 IALOMIȚA IL 633
24 IAȘI IS 3580
25 ILFOV IF 274
26 MARAMUREȘ MM 1171
27 MEHEDINȚI MH 1334
MUNICIPIUL
28 B 195
BUCUREȘTI
29 MUREȘ MS 543
30 NEAMȚ NT 1823
31 OLT OT 1934
32 PRAHOVA PH 634
33 SATU MARE SM 415
34 SĂLAJ SJ 255
35 SIBIU SB 222
36 SUCEAVA SV 4370
37 TELEORMAN TR 1241
38 TIMIȘ TM 331
39 TULCEA TL 502
40 VASLUI VS 3080
41 VÂLCEA VL 947
42 VRANCEA VN 1510
TOTAL 44701

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și