Sunteți pe pagina 1din 19

Calculul elementelor arpantei

Verificarea se face in domeniu elastic de comportare a materialului.


Astereala , ipcile , cpriorii , panele , popii , se calculeaz la incarcarile ,
de calcul , ca la grinzi simplu rezemate.
Lc=70 cm ( distanta dintre cpriori )
Gruparea incarcarilor
-ipoteza 1 : incarcari permanente + incarcari din zpada (pc + zc)
1

-ipoteza 2 : incarcari permanente + 2 incarcarea din zpada + incarcarea


din vnt
-ipoteza 3 : incarcari permanente + o fora concentrata in poziia cea mai
defavorabila (100 daN , n=1.2)
Deschiderea de calcul = lumina reazemelor +10 cm , maxim distanta
dintre axele reazemelor.

ASTEREALA
Se realizeaz din scndura 20 x 2.4 cm2
3

Lc = 70 cm

2.4

70.00

Incarcari

20

1. Permanente (invelitoare + greutate proprie) , cf STAS 10101/1-

78

1m

65 daN/m2

-tigla solzi , aezata pe un rnd

-carton asfaltat + strat de acoperire 1.3 daN/m2


14.4 daN/m2

-astereala 0.024x 600


Total : pn = 80.7 daN/m2

pc = pn n = 80.7 1.2 =96.84 daN/m2


Incarcarea efectiva a unei scnduri de astereala :
0.2 pc =0.2 96.84 =19.37 daN/m2
2. Zpada (STAS 10101/21-92 )

1m

1x cos

Pzn=czi ce gz (daN/m2)
- czi coeficient de aglomerare cu zpad pe suprafaa construciei
expus la zpad
czi= 1 pentru =0300
-

ce coeficient de expunere pentru condiii normale de expunere


si acoperi cu profil plat sau puin inclinat
ce=0.8

gzi greutatea de referina a stratului de zpada zona B,


perioada de revenire de 10 ani
gzi=150 daN/m2

pzn =1 0,8 150=120 daN/m2


Pzc = F pzn
F=a 0,4

pn
ce g z

0.3a

F coeficient parial de sigurana

a=2.2 pentru clasa a III-a de importanta a


cldirii
80 .7

F=2.2- 0.4 0.8 150 =1.931>0.32.2=0.66


pzc=1.931120=231.6 daN/m2
Incarcarea din zpada aferenta unei scnduri de astereala:
0.2pzc=0.2231.6=46.32 daN/m2

3. Vnt(STAS 10101/20-90)

Pnn=cnich(z)gv
coeficient de rafala pentru construcii din categoria
C1(construcii curente puin sensibile la vnt)
=1.6
cni coeficient aerodinamic pe suprafaa ,,i
h=9,61
l=16,00
h/l=9,61/16,00=0.54 =300 cn1=-0.6 cn2=-0.8
Incarcarea din vnt acioneaz prin suctiune, avnd efect de descrcare a
acoperiului. In consecina, ipoteza ce include incarcarea din vnt nu se ia
in considerare la calculul elementelor arpantei.
4. Incarcarea concentrata
Se distribuie la doua scanduri, considerand distanta dintre scanduri d 15
cm
Pn=100 daN
Pc=n Pn=1.2100=120 daN
Gruparea incarcarilor
1. incarcari permanente + incarcarea din zpada

pz(c)
p(c)
lc=
70

2. incarcari permanente + o forta concentrata

Pc
p(c)
lc=70

M= 8 pc l2 + 4 pc l
pzc=(pc+pzc)sin =(19,37+46,32)sin 300=32,84 daN/m

-Ipoteza 1

pyc=(pc+pzc)cos =(19,37+46,32)cos 300=56,88 daN/m


-Ipoteza 3

pzc=

120
2

sin300=30 daN

pyc=

120
2

cos300=51,96 daN

pzc=19,37sin300=9,68 daN/m
pyc=19,37cos300=16,77 daN/m
1

Wy= 6 202.42=19.2cm3
1

Wz= 6 2022.4=160 cm3

Calculul momentelor maxime


-Ipoteza 1

-Ipoteza 3

Mz= 8 32,840,72=201 daNcm


My =

1
8

56,880,72=348 daNcm

Mz=(

1
8

9,680,72+ 4 300,7)100=584 daNcm

My=( 8 16,770,72+ 4 51,960,7)100=1012 daNcm


Calculul forelor tietoare maxime

-Ipoteza 1

Tmax=Ty= 2 ql= 2 56,880,7=19,91 daN

-Ipoteza 3

Tmax=Ty= 2 (16,770,7+52,98)=31,85daN

Solicitarea este ncovoiere oblica.


Verificri de rezistenta
a. Eforturi normale
Mz
Wz

My

+ W Ric +3% (-5%)


y

Ric=mudmdiRi/i , unde:
-Ric - este rezistenta de calcul a lemnului
-mud - coeficientul condiiilor de lucru ce introduce in calcul
umiditatea de echilibru a materialului lemnos
mud=1.0(pentru clasa 1 de exploatare)
-mdi- coeficientul condiiilor de lucru, funcie de durata de aciune a
incarcarii
mdi=0.55
-Ri rezistenta caracteristica a lemnului natural (rinoase, clasa 1)
Ri=240 daN/cm2
-i coeficient parial de sigurana
i=1.1
Ric=1.00.55240/1.1=120 daN/cm2
Mz
Wz

My

584

1012

+ W = 160 + 19 .2 =56,36 daN/cm2<Ric=120 daN/cm2


y

b. Eforturi tangeniale
3 T y max
2
A

Rflc

Rflc=mufmudRfl/Fl
muf=1.0
8

mud=0.55
Rfl=33 daN/cm2
Fl=1.1
Rflc=1.00.550.33/1.1=16.5 daN/cm2
3 T y max
2
A

3
2

=0,995 daN/cm2 <Rflc=16.5 daN/cm2


2031,85
2.4

Verificarea de rigiditate
Se face cu valorile normate ale incarcarilor.
fmax,final=f1+f2+fi-fc fa
f1 sgeata datorata incarcarilor permanente
f1=f1,inst(1+kdef)
kdef=0.5 pentru incarcari permanente
kdef=0.25 pentru incarcari de lunga durata
f2 sgeata datorata incarcarilor temporare
f2=f2,inst(1+kdef)
fi sgeata din curgerea lenta a mbinrilor
fi=1.5 mm pentru mbinri realizate prin chertare
fc contrasgeata iniiala a grinzii nencrcate
fc=0 pentru elemente cu 16 m
-ipoteza 3 (cu momentele ncovoietoare cele mai mari)
pn=80.70.2=16.14
pn=100/2=50
pzn=16.14sin300=8,07

daN/m
daN/m
daN/m

pyn=16.14cos300=13,97 daN/m

pzn=50sin300=43,30

daN

pyn=50cos300=43,30

daN

Iy= 12 20(2.4)3=23.04 (cm4)


1

Iz= 12 2032.4=1600 (cm4)


f1=

f z2 + f y2 (1 + k def ) -

din incarcari permanente


2

n
4
5 py l

384 EI y

f1=1.5

5 p zn l 4

384 EI z

f1=1.5

5 8,07 10 2 7 4 10 4

4
384 11 .3 10 1600

5 13,97 10 2 7 4 10 4
+
4

384 11 .3 10 23 .04

=2.516 10-2
f2=

f z2 + f y2 (1 + k def ) -

f2=1.25
f2=1.25

din incarcari temporare

n
3
p zn l 3 p y l

48
EI
48
EI
z
y

25 7 3 10 3

4
48 11 .3 10 1600

43,30 7 3 10 3
+

48 11 .3 10 23 .04

f1=0.02516 cm
f2=0.148 cm
fi=0.15 cm
fc=0
f a=

lc
150

70

= 150 =0.467 cm

fmax,final=f1+f2+fi-fc
fmax,final=0.02516+0.148+0.15-0=0.323 cm
fmax,final=0.32697 cm<fa=0.467 cm

CALCULUL SIPCII
10

=0.148

ls
ls
ls
lc= 70 cm

Consideram:
- ls=15 cm pentru nvelitoare din igla solzi cu aezare simpla
- Sortiment de lucru: 3.85.8
- Lemn de rinoase
Incarcari
1. Incarcari permanente
-

nvelitoare

65

incarcarea aferenta unei ipci

ipca

0.1565=9.75 daN/m2
3.85.8104=1.32 daN/m

pn=9.75+1.32=11.07 daN/m
pc=pn n=11.07 1.2=13.28 daN/m
2. Incarcarea din zpada
pzn=120 daN/m2

daN/m2

pzc=231.6 daN/m2

0.15 pzn =0.15 120=18 daN/m


0.15 pzc=0.15 231.6=34.77 daN/m
Gruparea incarcarilor

11

ipca se verifica doar in ipoteza 1. Ipoteza 2 (p+v+1/2z) are


valori totale mai mici datorita vntului.

1.Ipoteza 1 (permanente + zpada)

p
z(c)
p
(c)
lc=
7
0

- din incarcari permanente


pn=11.07 daN/m
pc=13.28 daN/m
- din zpada
pzn=18 daN/m
pzc = 34.77 daN/m
pzc = ( 13.28 + 34.77 )x sin 30o = 24,025 daN/m
pyc = ( 13.28 + 34.77 )x cos 30o = 41,61 daN/m
Calculul momentelor maxime
Mz =
My =

p zc xl c2
24 ,025 x0.7 2
= 1,47 daNm
=
8
8
p cy xl c2
8

341 ,61 x 0.7 2


= 2,54
8

12

daNm

Tmax =Ty =

41 ,61 x 0.7
2

=14,56

daN

Solicitarea este de ncovoiere oblica

Verificri de rezistenta
a. eforturi normale
Mz
Wz

My

+ W Ric +3% (-5%)


y

Ric=120 daN/ cm2


Wz=

5 .8 2 x 3 .8
=21.3
6

Wy=

5 .8 x 3 .8 2
6

147
254
+
21 .3 13 .96

cm3

=13.96 cm3

5.8 3 x3.8
12

Iz=
I z=

5.8 x3.8 3
12

=61.79 cm4

=26.52 cm4

=25,09 daN/cm2 Ric=120 daN/cm2

b. eforturi tangentiale
3 Tmax
2 A

3 14 ,56
2 3.8 x5.8

R cf

=16.5 daN/cm2

=0.0,316 daN/cm2

R cf

=16.5 daN/cm2

Verificarea de rigiditate
f1=f1,inst(1+kdef) din incarcari permanente kdef =0.5

13

f1=f2,inst(1+kdef) din incarcari temporare


pzn =11.07 sin 30o =5,535 daN/m
pzzn =18 sin 30o =9 daN/m
f1,inst=

f z21 +f y21

kdef =0.5

pyn =11.07 cos 30o =9,58 daN/m

pzyn =18 cos 30o =15,58 daN/m

f1,inst=

5 5.53 10 2 7 4 10 4

4
384 11 .3 10 61 .79

5 9.58 10 2 7 4 10 4
+
4

384 11 .3 10 26 .52

f1,inst =1,029 10-2 cm


f2,inst=

5 9 10 2 7 4 10 4

4
384 11 .3 10 61 .79

5 15,58 10 2 7 4 10 4
+
4

384 11 .3 10 26 .52

f2,inst= 1,67 10-2 cm


f1 = 1,029 10-21.5 =1.54310-2cm
f2 = 1,67 10-2 1.5 =2,50510-2cm
fmax, final =f1 + f2 + fi- fc= 0,01543 + 0,025 + 0.15 + 0 =0.1904 cm
fa =

lc
70
=
= 0.467
150 150

cm

fmax, final =0.19042cm < fa =0.467 cm

CALCULUL CAPRIORILOR
lc=70 cm
bc=75 mm
hc=150 mm
1. Incarcari permanente
pn =gid + bchcl=650 0.7 +0.075 0.15 440 10=504.5 daN/m
pc=npn=1.2 504.5=605.4 daN/m
2. Incarcarea din zpada
14

pzn = 120 daN/m2


pzc=231,6 daN/m2

Calculul in ipoteza 1
My

Mz
Wz

+ W Ric +3% (-5%)


y

Ric=120 daN/ cm2


Pc=pc+pzc= 0.6054 + 2.316=2.9214 daN/m2
pn=pn+pzn=1.7045 daN/m2
pxc=pcsin=2.9214sin300=1,4607daN/m2
pyc=pccos=2.9214cos300=1,476 daN/m2
lc=70 cm
l c2
0.7 2
Mx=px 8 =1,4607 8 =8,942 daNm
l c2
0.7 2
My=py 8 =1,476 8 =9,0405 daNm

Wx=

bh 3
6

7.5 15 2
6

=281.25 cm3

Wy=

b2h
6

7.5 2 15
6

=281.25 cm3

Mz My
8,942
9,0405
+
=
+
= 96000
6
Wz
Wy
281 ,25 10
140 .625 10 6

daN/m2
Verificarea la forfecare
3 Tmax
2 A

Tmax=

R cf

=60000 daN/cm2

p c l c 292 .14 0.7


= 102 .249 daN
=
2
2

15

daN/m2 <Ric=120000

3
2

102 .249
0.075 0.15

=13633.2 daN/m2 R f =6000 daN/m2

Verificare de rigiditate
fmax, final =f1 + f2 + fi- fcfa
fi=1.5 mm
fc=0
Ix=

bh 3
12

0.075 0.15 3
12

Iy=

b3h
12

0.150 0.075 3
12

f1,2 inst=

=21.09375 10-6 m4
=5.27344 10-6m4

5
1.7045 sin 28 0 0.74

3
6
384 11300 10 21 .094 10

5 1.7045 cos 28 0 0.7 4


+
3
6

384 11300 10 5.27 10

f1,2 inst=0.0797 mm
f1=f1,inst(1+kdef)=0.0797(1+0.375)=0.109 mm
f2=f1=0.109 mm
fmax,final=0.109+0.109+1.5-0=1.718 mm
f a=

lc
150

700

= 150 =4.67 mm

fmax,final=1.718 mm <fa=4.67 mm
CALCULUL PANEI CURENTE
Pana este conceputa ca o grinda simplu rezemata intre doi popi.

reactiuni de la
capriori

l'c
300 cm

16

Ipoteze de incarcare sunt identice cu cele de la capriori:


- ipoteza 1: permanente + zpada
- ipoteza 2: permanente + incarcarea concentrata, din care rezulta
insa eforturi mici

1. Incarcari permanente
- greutatea proprie

gpn=bp hp l=0.12 0.15 440 10=79.2

N/m
gpc=1.2gpn=1.2 79.2=95.04 N/m
Transmiterea eforturilor

Pc Pz
Py

caprior

pana

P= gpc+ l =0.09504+
c

2.9214
0 .7

=4.27 KN/m

Px=Psin300=4.27sin300=2,134 KN/m
Py=Pcos300=4.27cos300=3,69KN/m
Verificri
lc=dpopi a=3 0.75=2.25 m
Mx=Px
My=Py

2
l c2
2.25
8 =2,134
8 =1,35 KNm

2
l c2
2.25
8 =3,69
8 =2,335 Knm

b h2
Wx=
6

0.12 0.15 2
=
6

=0.00045 m3

17

Wy=

h b 2
6

Mz
Wz

0.12 2 0.15
6

My

1,35

+ W = 0.00045

=0.00036 m3
+

2.386
0.00036

=9486,1 kN/m212000 kN/m2

Verificarea la forfecare
3 Tmax
2 A

Tmax=

p lc
2

R cf

=6000 kN/m2

4.27 2.25
= 4.8 kN
2

3
4 .8
= 400 .31
2 0.15 0.12

kN/m2 6000 kN/m2

Verificarea de rigiditate

Ix=

bh 3
0.12 0.15 3
=
= 0.00003375
12
12

m4

Iy=

b 3 h 0.12 3 0.15
=
= 0.0000216
12
12

m4

Pn=0.0792+
f1,2inst=

1.7045
0.7

=2.514 kN/m

5
2.514 sin 30 0 2.25 4

3
384 11300 10 0.00003375

5 2.514 cos 30 0 2.25 4


+
3

384 11300 10 0.0000216

f1,2inst=0,00317 m
fmax,final=3,17+3,17+1.5 0=7,84 mm
f a=

lc
150

2250
150

=15 mm

fmax,final=7.84mm <fa=15 mm

18

lp1+hp +ht

lp2 +hp +ht

3.89

VERIFICAREA POPILOR

4.5

2,25

Popul este solicitat la compresiune centrica.


Lungimile de calcul ale popilor rezulta din figura de mai sus:
lp 1 lungimea popului 1
lp 2 lungimea pupului 2
hp inaltimea panei
ht inaltimea tlpii
x

tg300= 6.75 x=3,89


lp1=259,8 15 15 =229 cm 2,3 m
lp2=3,89 -2,29 = 1,6 m
Componenta orizontala pzp este preluata de clestii de nivel (2 2.8

15)
Sarcina de compresiune rezulta din gruparea de incarcari ,,n.

19

N=5Py + gplp=5 369+9.504 3.0=1873,512 daN


Py reaciunea pe pop dup axa y din pana (numai forte
concentrate)
gp sarcina uniform distribuita din greutatea proprie a panei
lp lungimea reala a panei
Verificarea la stabilitate elastica a popului central
=

N
A

lf

= i

ac
=

min

l p2
d /4

160
= 53,33 <75 =0.885
12 / 4

1873 ,512

= 0.885 3.14 12

= 56 ,18

< ac=100 daN/cm2

N=2(Vcos 5+gplf)=2(102.249cos300 5+9.504 1,6)=915,84 daN


=
=

lf
d

4=

N
A

240
4 = 82,75
12
915 ,84

=0,4843

= 0,484 3.14 12 2

= 41,81 daN/cm2<

20

ac=100 daN/cm2

1
30

2
30

jgheab tabla zincata 15

jgheab tabla zincata 15

jgheab tabla zincata 15

30

30 30

21

jgheab tabla zincata 15

j g h e a b t a b la z i n c a t a 1 5

E
E

D
D

C
C

30

30 30

B
B

A
A

4
5
5' 6