Sunteți pe pagina 1din 2

S.A.

”Furnizarea Energiei Electrice Nord”


MD-3129, mun. Bălţi, str. Strîi, 17 „a”
Cod fiscal 1015602003305
Capitalul social 600 000 lei
www.fee-nord.md
e-mail:anticamera@fee-nord.md
Tel: (231) 6-43-07

Nr.12-1381 din 29.12.2022

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică


MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin 52/A

Prin prezenta, S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”, în conformitate cu prevederile


Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe
privind prețurile și tarifele reglementate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al
ANRE nr. 286/2018 din 17.10.2018, solicită aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea
energiei electrice pentru anul 2023.

Preţ fără TVA


Punctele de delimitare/locurile de consum
(bani/kWh)
Furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
- la punctele de intrare în reţelele electrice de transport 263
- la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport 290
- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele
316
electrice de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV)
- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele
416
electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV)

Director general interimar


S.A.”FEE-Nord” Oleg PETELCA

Ex. O. Blaj

S-ar putea să vă placă și