Sunteți pe pagina 1din 6

1

ACA1IS1UL SIN1ULUI kIN1LLUI NCS1kU AkSLNIL 8CCAlncepuLul oblsnulL Apol

1ropar glasul al 8lea

lnLru Llne rlnLe cu osrdle sa mnLulL cel dup chlp ccl lund Crucea al urmaL lul PrlsLos sl
lucrnd al inv(aL s nu se ulLe la Lrup ccl esLe LrecLor cl s poarLe grl[ de sufleL de lucrul cel
nemurlLor penLru aceasLa sl cu ingerll impreun se bucur rea Cuvloase rlnLe Arsenle duhul Lu!

Condacul 1

rea Cuvlosulul rlnLelul nosLru sl al mulLora lumlnLor sl indrepLLor de sufleLe venl(l fra(llor sl
aducem cu mul(umlre laude sl sl clnsLlm zlcndul 8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

lcosul 1

uln prln(l blnecredlnclosl al rsrlL rlnLe ca un soare al lumlnaL sl mulLe sufleLe nec[lLe sl
rLclLe leal indrepLaL pe calea mnLulrll enLru acesLea LoaLe nol i(l aducem acesLe laude
8ucurLe c dln prln(l cresLlnl al rsrlL!
8ucurLe c el loslf sl CrlsLlna sau numlL!
8ucurLe c malca La CrlsLlna soarele sl luna a vlsaL c are in pnLece dup ce Lea zmlsllL!
8ucurLe ccl cu adevraL scar penLru nol al fosL!
8ucurLe ccl ca soarele sl luna in vla( al lumlnaL!
8ucurLe al mulLora sl al nosLru lumlnLor!
8ucurLe c penLru nol sl penLru mul(l al fosL scump sl sfnL odor!
8ucurLe soare dln Mun(ll Apusenl apruL!
8ucurLe lun dln va(a de Sus!
8ucurLe luceafr apruL dln mnsLlrea 8rncoveanu!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 2lea

uln copllrle Leal arLaL odor lumlnaL de uuhul SfnL sl prln(ll vznduLe copll ales Leau daL la
scoala mal inalL ca s inve(l a cnLa Alllula!

lcosul al 2lea

1ermlnnd Leologla al fosL chemaL la mnsLlrea 8rncoveanu de mlLropollLul nlcolae 8lan sl fllnd
clugrlL la MunLele ALhos al fosL Lrlmls unde inLro pdure Malcll uomnulul Leal rugaL s Le dea in
seama unul pov(ulLor induhovnlclL Cu adevraL al fosL asculLaL sl dup cum numal o daL penLru
smerenle al spus acesLea nol i(l aducem laude zlcnd
8ucurLe rlnLe c Malca uomnulul Lea asculLaL!
8ucurLe c Malca uomnulul la Llne a venlL!
8ucurLe c ea de mn Lea luaL!
8ucurLe ccl pe munLe inalL de mn Lea dus!
8ucurLe c Lea urcaL pn sus!
8ucurLe c acolo in grl[a sfnLulul ce Lrla pe pmnL de 200 de anl Lea daL!
8ucurLe c apol Malca uomnulul sa fcuL nevzuL!
8ucurLe c urcnd frlc nu(l era!
2

8ucurLe c mare dar al prlmlL!
8ucurLe c pe mul(l lal lumlnaL!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 3lea

Al spus rlnLe c uomnulul llsus in pdure mulL Leal rugaL s(l LrlmlL in cale un bun pov(ulLor
dar na asculLaL lar dup un Llmp (lal daL seama c Ll are o mam bun care ml[locesLe penLru nol
5l aLuncl cu lacrlml Leal rugaL el lar ea de mlnl Lea luaL sl sfnLulul dln vrful munLelul in grl[ Lea
daL lar nol mlnunndune de asa mare dar i(l cnLm Alllula!

lcosul al 3lea

uup un an al venlL de la MunLele ALhos la mnsLlrea 8rncoveanu sl incepnd munca de duhovnlc
infrlcosaL Leal arLaL nou sl mulLora care veneau la mrLurlslL ccl mal dlnalnLe le sLlal fapLele lar
nol despre darul pe carel aveal i(l cnLm acesLea
8ucurLe ucenlcul Malcll SflnLe!
8ucurLe c de la ea al prlmlL clnsLe!
8ucurLe c dar de a proorocl al prlmlL!
8ucurLe c mulLora pe nume le spuneal!
8ucurLe c fapLele sl pcaLele le descopereal!
8ucurLe c sl sfrslLul unel feLe lal spus!
8ucurLe c ea venlse s Le lsplLeasc!
8ucurLe c lal spus s se pregLeasc!
8ucurLe c Mlrele el esLe pe cale s vln s o duc!
8ucurLe c moarLea dup pu(ln Llmp a duso!
8ucurLe c nol Lare neam mlnunaL!
8ucurLe c mulL lume Lea ludaL!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 4lea

lcnduLe preoL sl duhovnlc sl incepnd lumea a mrLurlsl sl doar pe unll al imprLsl pov(ulLul
al s nu mal pcLulasc cl s cnLe lul uumnezeu Alllula!

lcosul al 4lea

Mul(l dlnLre credlnclosl sau dedaL larsl la ruL(l dup ce lal imprLslL lar Lu rlnLe slm(lnd cu
duhul ruL(lle lor Leal rugaL lul uumnezeu s(l descopere prlclna penLru care nu se las de pcaLe
sl acesLea (l sau arLaL sl nou nl leal spus penLru care Le ludm
8ucurLe c in grdlna mnsLlrll sLnd in amlaza mare nor negru al vzuL pe munLe!
8ucurLe c in nor mare glgle al auzlL!
8ucurLe ccl cu mare aLen(le al prlvlL!
8ucurLe c in ml[locul norulul pe un scaun infrlcosLor pe saLana de ceaLa drceasc lal vzuL
incon[uraL!
8ucurLe c al auzlL c porunc dracllor saLana lea daL!
8ucurLe c vlclesugul lor lal auzlL adlc s sopLeasc oamenllor c nu exlsL uumnezeu!
8ucurLe c sl al dollea vlclesug al lor lal auzlL cum c nu ar fl ral sl lad sl nlcl alL vla(!
8ucurLe c sl al Lrellea vlclesug lal auzlL de a lsa oamenll pocln(a pn la bLrne(e!
8ucurLe c prln aceasL vedenle mulLe al aflaL!
8ucurLe c acesLea LoaLe oamenllor in predlc leal spus!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!
3


Condacul al 3lea

Auzlnd mulL lume de darul Lu rlnLe veneau s(l aud cuvnLul sl inv(Lurlle sl sfaLurlle de
mnLulre pe care le ddeal lar nol Le ludm zlcnd Alllula!

lcosul al 3lea

e acela ce nu se poLrlveau in csLorle il opreal celor ce ll se fura pe ho(l il descopereal cnd era
seceL ploale de la uumnezeu cereal enLru acesLea LoaLe i(l cnLm
8ucurLe c celor csLorl(l cele de folos le spuneal!
8ucurLe c de la csLorle nepoLrlvlL il opreal!
8ucurLe c pe cel ce furau il descopereal!
8ucurLe c pe ho(l cu blnde(e il do[eneal s inLoarc cele furaLe!
8ucurLe c fllnd seceL mare pe munLe Leal sulL rugnduLe s plou!
8ucurLe ccl cuvnL al auzlL de la uumnezeu ca s Le rogl de oamenl ssl indrepLe vla(a!
8ucurLe c ploale mare a venlL!
8ucurLe c lumea sa invesellL!
8ucurLe c pe saracl al mllulL!
8ucurLe c al spus cele ce vor s fle!
8ucurLe lumlnaL propovdulLor!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 6lea

Celor ce volau s se fac preo(l sl veneau la Llne le ddeal sfaLurl sl pove(e mlnunnduse sl cnLnd
lul uumnezeu Alllula!

lcosul al 6lea

lllnd inLrebaL rea Cuvloase rlnLe de cel ce doreau s fle preo(l cu ce poL el dovedl celor care nu
cred c esLe uumnezeu leal spus foarLe in(elepL sl cu adevraL c prln vla(a sl felul lor de Lrlre
duhovnlceasc poL dovedl c uumnezeu exlsL enLru care nol ne mlnunm sl cnLm acesLea
8ucurLe c al fosL dumnezelesc in Lrup pmnLesc!
8ucurLe c al fosL inger in Lrup!
8ucurLe c numal la fa( dac Le prlveam ne mlnunam!
8ucurLe c vllLorul mulLora lal spus!
8ucurLe c pe mul(l lal indemnaL sL urmeze pe llsus!
8ucurLe c pe mul(l clugrl lal fcuL!
8ucurLe c obsLe de clugrl al sLrns!
8ucurLe c sl obsLe de malcl al formaL!
8ucurLe c prln mulLe incercrl al LrecuL!
8ucurLe c lsplLe de LoL felul al rbdaL!
8ucurLe c sl la muncl grele al fosL pus!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 7lea

Al volL rlnLe dup cum (l sau arLaL s facl chlpul lul PrlsLos sl apucnduLe de lucru al auzlL un
glas ue acum s M plcLezl in sufleLele oamenllor ca sMl cnLe Mle Alllula!

lcosul al 7lea
4


Al spus rlnLe c Lu cunosLl pe oamenl pe fa( care se mnLulesc ccl celor ce duc o vla( de
rugclune fllnd LoL Llmpul cu gndul la uumnezeu ll se zugrvesLe in lumlna ochllor chlpul lul PrlsLos
5l Lu rlnLe cu darul uuhulul cel aveal vedeal aceasLa ue aceea nol Le ludm zlcnd
8ucurLe ccl cunosLeal cele ascunse ale oamenllor!
8ucurLe ccl sLlal dac se mnLulesLe!
8ucurLe ccl le spuneal ce s fac in vla(!
8ucurLe c Llnerll veneau sl pov(ulesLl!
8ucurLe c unll veneau sl blnecuvnLezl!
8ucurLe c pe femelle care se vopseau le cerLal!
8ucurLe c pe morarl de la lcomle il opreal!
8ucurLe c pe fumLorl de la fumaL il opreal!
8ucurLe inv(Lor de cele sflnLe!
8ucurLe vzLorule al celor nevzuLe!
8ucurLe c acum in cer Le odlhnesLl!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 8lea

lllnd rzbol mare veneau la Llne rlnLe Llnerl care Lrebulau s plece in rzbol ca s Le rogl penLru
el lar Lu cunosLeal care scpau cu vla( 5l nol ne mlnunm cnLndu(l Alllula!

lcosul al 8lea

rlnLe celor ce sLlal c vor murl le ddeal mna de o sruLau lar celor care sLlal c rmn in vla( nu
le ddeal mna 5l el inLrlsLnduse Le inLrebau de ce lor nu le dal mna lar Lu rlnLe le spuneal
Ccl cu vol m mal inLlnesc lar cu acela nu" enLru aceasLa Le ludm zlcnd
8ucurLe vzLorule al voln(el lul uumnezeu!
8ucurLe vzLorule al celor vllLoare!
8ucurLe c vedeal vla(a omulul!
8ucurLe c sLlal sfrslLul vle(ll lul!
8ucurLe c nol mulL ne mlnunm!
8ucurLe c mlnunaL prooroc Leal arLaL!
8ucurLe c pe uomnul penLru Llne ll ludm!
8ucurLe ccl cu ingerll Le veselesLl!
8ucurLe ccl acum in cerurl dn(ulesLl!
8ucurLe ccl cu heruvlmll acum slu[esLl!
8ucurLe indrepLLor al credln(el!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 9lea

venlLa rlnLe inLro zl de 8usalll CasLea uomnulul" la mnsLlre sl o unlLaLe mlllLar lar Lu
rlnLe al zls laL c sa lnLalnlL CasLea uomnulul" cu CasLea |rll "" ca s cnLe lul uumnezeu
Alllula!

lcosul al 9lea

lcnduse uLrenle in 8lserlc al leslL rlnLe cu cnLre(ll sl cu Lo(l credlnclosll ca s svrsesLl
SfnLa LlLurghle pe alLarul dln fa(a mnsLlrll sl fllnd lng Llne cnLre(ul care indolL cu credln(a era
Lea vzuL incon[uraL de flcrl de foc care erau darul SfnLulul uuh ALuncl el sa insplmnLaL sl a
sLrlgaL lar Lu lal oprlL s nu spun doar ca slm(eal c Le arde ceva ue aceea nol Le ludm zlcnd
3

8ucurLe lcasul uuhulul SfnL!
8ucurLe c in Lrup fllnd pe pmnL al fosL vzuL incon[uraL de uuhul SfnL!
8ucurLe c prln acesL uuh SfnL al prooroclL!
8ucurLe ccl cu uuhul SfnL sLlp al 8lserlcll al fosL!
8ucurLe ccl cu uuhul ca o Lrmbl( al rsunaL!
8ucurLe ccl cu Lrmbl(a uuhulul pe mul(l al adunaL!
8ucurLe vloara care cnLal cu uuhul!
8ucurLe c prln Llne sa vesellL vzduhul!
8ucurLe c Lurma de ol cuvnLLoare al adunaL!
8ucurLe rlnLe de uuh SfnL in(elep(lL!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 10lea

venlLa rlnLe in Llmpul unel SflnLe LlLurghll o femele s(l spun necazul ce il avea sl Le Lulbura cu
nerbdarea el 5l Lu rlnLe slm(lnd dln SfnLul AlLar al oprlL slu[ba sl al spus de ce a venlL enLru
aceasLa i(l cnLm Alllula!

lcosul al 10lea

Al spus rlnLe c femela a venlL deoarece a plerduL douzecl de mll de lel Lu al spus c cu acel banl
cele dou feLe ale el Lrebulau ssl creasc coplll pe care nau volL sl nasc sl lau avorLaL sl de
aceea spor de cas nu vor mal avea ccl sufleLele coplllor sLrlgau rzbunare asupra prln(llor lar nol
ne mlnunam de darul Lu zlcnd
8ucurLe vzLorul pcaLelor omenesLl!
8ucurLe lerLLorul celor neleglu(l!
8ucurLe indrepLLorul celor nelegul(l!
8ucurLe lumlnLorul celor de rea credln(!
8ucurLe c al descoperlL cele ascunse!
8ucurLe lumlnLorul mulLora deprLa(l de credln(!
8ucurLe allnLorul mulLora in suferln(!
8ucurLe psLorule al Lurmel lul PrlsLos!
8ucurLe s ne fll sl nou de folos!
8ucurLe rlnLe cu chlp lumlnos!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 11lea

lnzesLraL al fosL cu mulLe darurl de la uumnezeu rlnLe ccl sl apa ca Molse al fcuL s lzvorasc
dln sLnc Cu preo(la al fosL incununaL cu darul prooroclel cu mllosLlvlrea cu blnde(ea sl cu buna
pov(ulre ue aceea nol Le ludm cnLnd lul uumnezeu Alllula!

lcosul al 11lea

Al avuL rlnLe dar de a predlca sl de a Llcul SfnLa Lvanghelle a lul PrlsLos lumlnnd mulLe sufleLe
abLndule de la rLclre la cale mnLulrll enLru LoaLe acesLea laude i(l aducem zlcnd
8ucurLe predlcaLor bun al lul PrlsLos!
8ucurLe c mulLora al fosL de folos!
8ucurLe c de la ruL(l pe mul(l al oprlL!
8ucurLe c pe noll csLorl(l la nasLere de copll lal indemnaL!
8ucurLe c lal indemnaL s sLrule in rugclune!
8ucurLe c la mllosLenle lal pov(ulL!
6

8ucurLe c 8lserlca leal spus so cerceLeze!
8ucurLe c la srbaLorl leal spus s nu lucreze!
8ucurLe c pe cel bolnavl lal pus sl cerceLeze!
8ucurLe c sfaLurlle 8lserlcll lal spus s le urmeze!
8ucurLe SflnLe reacuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 12lea

ln saLul urgnescu de lng 8ucuresLl al plcLaL blserlca lar cel ceo vlzlLeaz se ulmesc de darul pe
care lal avuL ccl prlvlnd pe sfln(l se pare c sunL vll ue aceea cu Lo(ll ne mlnunm sl Le ludm
zlcnd Alllula!

lcosul al 12lea

MlnunaL plcLor al fosL de lcoane de blserlcl sl de sufleLe blserlc nespus de frumoas al plcLaL sl
mulL lume merge s o vad lar de frumuse(ea el se mlnuneaz zlcnd
8ucurLe lscuslL plcLor de blserlcl!
8ucurLe plcLor prea mlnunaL!
8ucurLe c sl in sufleLe pe PrlsLos Lal zugrvlL!
8ucurLe ccl glas de la uomnul al avuL ca s plcLezl sl in sufleLe!
8ucurLe ccl Leal slllL pe PrlsLos sL urmezl!
8ucurLe ccl nou sl mulLora plld Leal fcuL!
8ucurLe ccl al prlmlL vesLe c vla(a i(l esLe pe sfrslLe!
8ucurLe c zlceal c mal al Lrel calendare!
8ucurLe c neal daL plld de rbdare!
8ucurLe c in ceasul mor(ll al sLluL unde Le ducl!
8ucurLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle!

Condacul al 13lea

C prea mlnunaLe rlnLele nosLru Arsenle prlmesLe acesLe laude sl mul(umlrl de la nol nevrednlcll
flll Ll rugnduLe s fll mllosLlv penLru nol inalnLea uomnulul PrlsLos ca s ne invrednlceasc sl pe
nol vle(ll celel ferlclLe sl impreun cu Llne s cnLm Alllula! (acesL condac se zlce de 3 orl)

Apol larsl se zlce lcosul 1 sl Condacul 1

8ugclune

uoamne llsuse PrlsLoase prlmesLe osLenellle slu[bele sl sflnLele rugclunl ale robulul 1u rlnLele
nosLru Arsenle care mulL sa osLenlL sl a slu[lL |le ca s(l csLlge sufleLe inLorcndule de la vla(a sl
fapLele cele pcLoase ale lor (c sl de la moarLe de cLeva orl a surprlns sl a scpaL o Lnr in
momenLul cnd vola s se slnucld) sl plld de rbdare sl dragosLe prlnLeasc nea daL
1e rugm SLpne a[uLne s slu[lm sl nol cu dragosLe in cur(le Lrupeasc sl sufleLeasc prln
rugclunl neinceLaLe s 1e mrlm s 1e blnecuvnLm sl s urmm sfaLurlle robulul 1u rlnLele
nosLru Arsenle pe care il rugm roagLe SflnLe rea Cuvloase rlnLe Arsenle ca sl nol in vla(a ce
neo peLrecem s impllnlm porunclle uomnulul sl sfaLurlle ce nl leal daL sl inv(Lurlle dln mulLele sl
mlnunaLele predlcl pe care leal rosLlL

omenesLene acum dln lmpr(la Cerurllor unde 1e veselesLl cu Lo(l Sfln(ll sl cu rea SfnLa
nscLoare de uumnezeu care Lea incredln(aL in MunLele ALhosulul sfnLulul ce Lrla acolo cu 200
de anl in urm sl cu Llne s ne vesellm in vecl Amln