Sunteți pe pagina 1din 140

HOTRRE Nr.

363*) din 14 aprilie 2010


privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri publice
Publicat n: Baza de date "EUROLEX"
*) Not:
Text realizat la G&G CONSULTING, Departamentul juridic. (S.T.)
Cuprinde modificrile prevzute n:
H.G. Nr. 717/14.07.2010 Publicat n M.Of. Nr. 537/02.08.2010

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile
ulterioare, i n conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. 1 - (1) Se aprob Lista standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate, potrivit legii, din
fonduri publice, prevzut n anexa nr. 1.
(2) Se aprob standardele de cost, prevzute n anexa nr. 1, al cror coninut este prevzut n anexele
nr. 2.1 - 2.18.
Art. 2 - Standardele de cost elaborate de ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale, n coordonarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, constituie documente
de referin cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii, finanate din fonduri publice,
similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referin prezentate n standardele respective.
Art. 3 - (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaz ordonatorilor de
credite, pentru:
a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii;
b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii.
(2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaz i operatorilor economici,
pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
Art. 4 - Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizeaz periodic sau ori de cte ori este
necesar, prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, n
funcie de evoluia progresului tehnic i a preurilor resurselor specifice n domeniul construciilor i/sau

pe baza solicitrilor fundamentate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale.
Art. 5 - Anexele nr. 1 i 2.1 - 2.18 fac parte integrant din prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului i pdurilor,


Borbly Lszl

Ministrul sntii,
Cseke Attila

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Mihail Dumitru

p. Ministrul administraiei i internelor,


Mihai Capr,
secretar de stat

Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,


Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Anexa Nr. 1
LISTA standardelor de cost

Elaboratorul

Denumirea standardului

Indicativul

1.Ministrul Dezvoltrii1.Sal de sport colar nivel SCOST-01/MDRT


Regionale i
Turismului

competiional

2.Centru cultural

SCOST-02/MDRT

3.Bloc de locuine pentru tineriSCOST-03/MDRT

4.Reabilitare termic anvelop SCOST-04/MDRT

bloc de locuine

5.Modernizare drum comunal clasaSCOST-05/MDRT

tehnic V

6.Reabilitare drum judeean

clasa tehnic III V

7.Modernizare drum judeean

clasa tehnic III V

8.Sistem centralizat de

alimentare cu ap n mediul

rural

SCOST-06/MDRT

SCOST-07/MDRT

SCOST-08/MDRT

2.Ministerul Mediului 1.Reabilitare drum forestier

SCOST-01/MMP

i Pdurilor

principal

2.Reabilitare drum forestier

secundar

3.Reabilitare drum forestier

magistral

4.Drum forestier secundar

SCOST-02/MMP

SCOST-03/MMP

SCOST-04/MMP

3.Ministerul Educaiei,1.coal cu 8 sli de clas

SCOST-01/MEdCTS

Cercetrii,

Tineretului i

2.Grdini cu 4 sli de grup SCOST-02/MEdCTS

Sportului

3.Cmin studenesc

SCOST-03/MEdCTS

4.Ministerul Sntii 1.Spital regional de urgen

SCOST-01/MS

2.Spital judeean de urgen

SCOST-02/MS

5.Ministerul

1.Canale de irigaii

SCOST-01/MADR

Agriculturii i

impermeabilizare

Dezvoltrii Rurale

Anexa Nr. 2.1

MINISTERUL DEZVOLTRII

SAL DE SPORT COLAR

REGIONALE I TURISMULUI

NIVEL COMPETIIONAL

Indicativ:
SCOST-01/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


Detaliere Nr. 1

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total

Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

2.646.504630.120

4.1.1.Arhitectur

1.256.295299.118

4.1.2.Structura de rezisten

1.094.710260.645

4.1.3.Instalaii

295.499 70.357

4.2. Montaj utilaje tehnologice

44.587 10.616

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 67.990 16.188

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri***)

36.943 8.796

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

2.796.024665.720

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).
**) Lista de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspt.
***) Lista de dotri: pori de handbal, couri de baschet, stlpi de volei i tenis.

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAc euro*)/mAc

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

1.571

374

Construcii i instalaii (C+I)

1.487

354

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procent, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;
1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

neprevzute:

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4


"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.2

MINISTERUL DEZVOLTRII

CENTRU CULTURAL

Indicativ:

REGIONALE I TURISMULUI SCOST-02/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


Detaliere Nr. 2
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

3.046.427 725.340

4.1.1.Arhitectur

754.269 179.588

4.1.2.Structura de rezisten

1.569.532 373.698

4.1.3.Instalaii

722.626 172.054

4.2. Montaj utilaje tehnologice

155.801 37.095

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 658.055 156.680

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri***)

380.977 90.709

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

4.241.2601.009.824

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).
**) Lista de utilaje:

10

- arhitectura: lift nclinat cu platform, cortin pentru scen;


- instalaii electrice i automatizare: central telefonic 8 trunchiuri, central de detecie i semnalizare
efracie, generator electric, baterii de condensatori;
- instalaii sanitare: separator de hidrocarburi;
- instalaii ventilare, climatizare, PSI: pomp de incendiu, pomp sumersibil (Erat G&G: submersibil)
staie pompare PSI, central de tratare aer sistem, ventilator de acoperi pentru desfumare, ventilator
axial montat pe perete.
***) Lista de dotri:
- dotri multimedia i sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecie, televizor LCD, DVD playere,
amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasm;
- dotri lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;
- dotri mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune ergonomice, dulapuri.

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 25 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

11

(exclusiv TVA)

lei/mAc euro*)/mAc

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

2.251

536

Construcii i instalaii (C+I)

1.617

385

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;
1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr.
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.

12

3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.

Anexa Nr. 2.3

MINISTERUL DEZVOLTRII BLOC DE LOCUINE PENTRU TINERI Indicativ:


REGIONALE I TURISMULUI SCOST-03/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.

13

Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea


contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 3

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.

Categorii de lucrri

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

6.997.3341.666.032

4.1.1.Arhitectur

3.110.896 740.689

4.1.2.Structura de rezisten

2.799.752 666.608

4.1.3.Instalaii

1.086.686 258.735

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 267.658 63.728

14

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

7.264.9921.729.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
**) Central termic.
Tabel IV.1.2 (valori informative)

Unitate locativ standard

Cost unitar Cost total n euro*)

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)


Nr.

Arie construit desfurat euro*)/mAc pe unitate locativ

camere

Acd m/apartament

1 camer

58

380

22.040

2 camere

81

30.780

3 camere

102

38.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

15

- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

1.596

380

Construcii + instalaii (C+I)

1.537

366

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;

16

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;


- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.4

MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI

REABILITARE TERMIC
ANVELOP

BLOC DE LOCUINE

SCOST-04/MDRT

STANDARD DE COST

Indicativ:

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.

17

Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

III.1. Prezentare general


Reabilitarea termic se face pentru un bloc de locuine avnd urmtoarele caracteristici:

Regim de nlime

P+4E

Sistem constructiv

Panouri mari integral

prefabricate n

sistem fagure

Numr scri

18


nlime de nivel

2,70 m

nlime liber de nivel

2,52 m

Tip acoperi

Teras necirculabil

Numr de apartamente

20

Componen apartamente1 camer

2 camere

3 camere

10

III.2. Date tehnice

Ac - arie construit [m]

274

Au - arie util nclzit [m]

1.122

Afo - arie faad parte opac [m]

1.010

Afv - arie faad parte vitrat [m]

160

Ater - arie teras [m]

278

As - arie planeu peste subsol [m]

250

Aanv - arie anvelop [m]

1.698

19


Vu - volum util nclzit [m]

2.827

indice de form

0,48

Au - apartament [m] 1 camer

37

2 camere

3 camere

52

66

III.3. Lucrri de intervenii asupra anvelopei cldirii

FAADE

Perei exteriori de la Termosistem cu polistiren expandat

cota 0,00 pn la cota ignifugat PEX cu grosimea de 10 cm

superioar a aticului

Soclu de la cota 0,00 Termosistem cu polistiren extrudat

pn la - 0,50 m sub CTSignifugat XPS cu grosimea de 8 cm

TERAS

Termoizolaie din plci din

polistiren expandat ignifugat cu

grosimea de 16 cm i refacerea

hidroizolaiei

TMPLRIE

Tmplrie PVC pentacameral cu


clapete autoreglante

PLANEU PESTE SUBSOL

Termoizolaie din plci din

polistiren expandat ignifugat cu

20

grosimea de 8 cm

III.4. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica

Act normativ

esenial

Denumire/

Nivel de

performan

CaracteristiciP100-1/2006

Expertiza tehnic

macroseismice Cod de proiectare seismic

calitativ

Clasa de

P100-1/2006

importan i Cod de proiectare seismic


expunere

Categoria de Hotrrea Guvernului nr. 766/1997

Normal

importan

pentru aprobarea unor regulamente

privind calitatea n construcii, cu

modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea

categoriei de importan a construciei

Zona climaticC 107 - 2005

Zona II

Partea a III-a; Anexa D - Normativ

privind calculul termotehnic al

elementelor de construcie ale

cldirilor

(e = -15 C)
i = 20 C

Clasa de

MC 001/3 - 2006

qc < 100

performan Metodologia de calcul al performanei [kW/m, Au]

21

energetic

energetice a cldirilor

Coeficientul SREN ISO 10077-1 i 2

Max. 1,3 W/m K

de transfer

pentru PVC

termic (U)

prin tmplrie

Grad de

P 118/1999

Grad de rezisten

rezisten la Normativ de siguran la foc a


foc

construciilor

la foc - II

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

259.174 61.708

4.1.1.Arhitectur:

Perete parte opac

127.260 30.300

22

Perete parte vitrat 77.280 18.400

Teras

42.034 10.008

Planeu peste subsol 12.600

3.000

4.1.2. Structura de rezisten

4.1.3.Instalaii

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

259.174 61.708

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Tabel IV.1.2 (valori informative)

Unitate locativ standard

Cost unitar Cost total n euro*)

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)


Nr.

camere

Arie util

euro*)/mAu pe unitate locativ

m/apartament

23


1 camer

37

55

2.035

2 camere

52

2.860

3 camere

66

3.630

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale nr. 346/2002, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km.
IV.2. Cost unitar
IV.2.1. Cost raportat la metru ptrat arie util construcie
Tabel IV.2.1 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAu euro*)/mAu

24

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

231

55

Construcii + instalaii (C+I)

231

55

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2.2. Cost raportat la metru ptrat element construcie


Tabel IV.2.2 (valori de referin)

Denumire element construcie

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/melement

euro*) melement

Perete parte opac

126

30

Perete parte vitrat

483

115

Teras

151

36

Planeu peste subsol

50

12

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;

25

- cap. 5 - Alte cheltuieli;


- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procent, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.

Anexa Nr. 2.5

MINISTERUL DEZVOLTRII
REGIONALE I TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL


CLASA TEHNIC V

SCOST-05/MDRT

STANDARD DE COST

Indicativ:

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei

26

tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a


devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general: "Modernizare drum comunal - lungime tronson: 5,25 km"
Scop:
- asigurarea conexiunii la reeaua naional i judeean;
- asigurarea accesibilitii unor zone cu potenial la nivel de regiune unde condiiile economice au
mpiedicat dezvoltarea zonei;
- economisirea timpului i a carburanilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbuntirea capacitii portante.
III.2. Date tehnice
Traseul nemodernizat are dou benzi de circulaie, prezentnd degradri accentuate.
Situaia proiectat urmrete:
- mbuntirea elementelor geometrice i a cilor de rulare;
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunztori categoriei drumului;

27

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care s se ncadreze n prevederile legale;
- suprapunerea traseului peste traseul existent;
- asigurarea vitezei de deplasare: 20 - 40 km/h;
- ncadrarea drumului n clasa tehnic V, categoria de importan C.
Situaia proiectat nu cuprinde: lucrri de art, poduri i podee.
Pentru drumuri de clasa tehnic V vor fi asigurate:
- lime parte carosabil 2 x 2,50 m;
- lime acostament 2 x 0,50 m;
- pant transversal carosabil 2,5%;
- pant transversal acostament 4%.
Sistem rutier propus:
- 4 cm uzura din BA16;
- 4 cm strat de legtur BAD 25;
- 10 cm macadam;
- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);
- acostamentele amenajate (balastate);
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri trapezoidale n afara localitilor.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire

Clas/Nivel de performan

Caracteristica macroseismic a
amplasamentului
P100-1/2006

ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.

Clasa tehnic

Categoria de importan

"C" - NORMAL

28


Zona climatic

III

STAS 1709/1-90

Adncimea de nghe

70 ... 80 cm

STAS 6054-77

Presiunea convenional a terenului de Pconv = 260 kPa


fundare

NP 112/2004

III.4. Planuri i seciuni*)

*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

(exclusiv TVA)

29

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri de drumuri

3.641.316 866.980

4.1.1.Sistemul rutier

3.409.707 811.835

4.1.2.anuri

231.609 55.145

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

3.641.316 866.980

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

30

- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport: transport materiale 25 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

693.584

165.139

Lucrri de drumuri

693.584

165.139

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;

31

- cap. 5 - Alte cheltuieli;


- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procent, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.6

MINISTERUL MEDIULUI REABILITARE DRUM FORESTIER PRINCIPAL Indicativ:

I PDURILOR

SCOST-01/MMP
STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:

32

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu
aproximaie, definitiv sau temporar, urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv - cca 1,0 - 1,2 ha/km
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne
n continuare n fond forestier, schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i
reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier axial - trafic 30 - 50.000 m3:
- limea platformei drumurilor n aliniament:

5,00 m;

- limea prii carosabile n aliniament:

4,00 m;

- raza minim de racordare n plan orizontal:

20,00 m;

- raza minim de racordare n serpentin:

15,00 m;

- declivitatea maxim la transportul n gol:

9%;

- declivitatea maxim la transportul n plin:

6%.

III.2. Date tehnice:

33

- platforma 5,0 m;
- suprastructura 25 - 35 cm macadam;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum Clasa de

esenial

importan

Act normativ

Dimensionare:

Drum tehnologic*) A10 - S30 PD 67/80 - reactualizat

convoi de calcul

1998

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri i seciuni caracteristice1)

1) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal
Profil transversal tip

34

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i de structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci
magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali, Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avndu-se n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona
geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst
recent, alctuite din argile nisipoase sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este
domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de ap au un caracter permanent,
cu albii stabile.
n cea de a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de
natura rocilor de baz. Aceste formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu
grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are grosimi mari n zona I i scade
ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor
n form de V, ct i de numeroasele conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza
pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt mult mai frecvente
alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se
impune executarea unui numr mai mare de lucrri de art i consolidare, comparativ cu zonele de es
i de coline.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile
din traseu sau balast din albiile praielor din zon.

IV. Cost investiie de baz

Cost unitar

35

IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar


Tabel nr. IV.1

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare -Costuri unitare -

crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri drum

474.999 113.095410.004 97.620

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

36


Investiie de baz - cost unitar

474.999 113.095410.004 97.620

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare -Costuri unitare -

crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri drum

465.024 110.720390.579 92.995

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

37

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar

465.024 110.720390.579 92.995

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului roci metamorfice


Tabel nr. IV.3

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare -Costuri unitare -

crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri drum

457.779 108.995374.997 89.285

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

38

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar

457.779 108.995374.997 89.285

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale cca 25 - 30 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:

39

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;


- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.

Anexa Nr. 2.7

MINISTERUL MEDIULUI I REABILITARE DRUM FORESTIER SECUNDAR Indicativ:

PDURILOR

SCOST-02/MMP
STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.

40

Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu
aproximaie, definitiv sau temporar, urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv - cca 1,0 - 1,2 ha/km
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne
n continuare n fond forestier, schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i
reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier colector - trafic variabil:
- limea platformei drumurilor n aliniament:

3,50 m;

- limea prii carosabile n aliniament:

2,50 m;

- raza minim de racordare n plan orizontal:

15 m;

41

- raza minim de racordare n serpentin:

13 m;

- declivitatea maxim la transportul n gol:

12%;

- declivitatea maxim la transportul n plin:

9%;

- sistemul rutier, mpietruire simpl n unul sau dou straturi n grosimi medii de 20 - 40 cm dup
compactare, alctuit din balast sau piatr spart;
- lucrrile de art cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10 - S30 i cu verificarea la
convoiul ATF25.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile
din traseu sau balast din albiile praielor din zon.
III.2. Date tehnice:
- platforma 3,5 m;
- suprastructura 20 - 30 cm mpietruire simpl;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum Clasa de


esenial

importan

Act normativ

Dimensionare: Drum tehnologic*)A10 - S30


convoi de calcul

1998

PD 67/80 - reactualizat

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.


III.4. Planuri i seciuni caracteristice1)

42

1) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.


Seciune transversal

Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci
magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona
geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst
recent, alctuite din argile nisipoase sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este
domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de ap au un caracter permanent,
cu albii stabile.
n cea de a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de
natura rocilor de baz. Aceste formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu
grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are grosimi mari n zona I i scade
ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor
n form de V, ct i de numeroasele conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza
pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt mult mai frecvente
alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se
impune executarea unui numr mai mare de lucrri de art i consolidare.

43

IV. Cost investiie de baz

Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

285.999 68.095231.000 55.000189.000 45.000

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

- - - - - -

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

44

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

4.6. Active necorporale - - - - - -

Investiie de baz cost unitar

285.999 68.095231.000 55.000189.000 45.000

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

319.914 76.170273.000 65.000214.998 51.190

4.1.1.Sistemul rutier

45


4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

- - - - - -

tehnologice

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

4.6. Active necorporale - - - - - -

Investiie de baz cost unitar

319.914 76.170273.000 65.000214.998 51.190

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).
IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului roci metamorfice
Tabel nr. IV.3

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

46

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

300.090 71.450273.000 65.000224.994 53.570

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

- - - - - -

tehnologice

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

47

4.6. Active necorporale - - - - - -

Investiie de baz cost unitar

300.090 71.450273.000 65.000224.994 53.570

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport materiale cca 25 - 30 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:

3,0% din valoarea investiiei de baz;

48

b) consultan:

1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.8

MINISTERUL MEDIULUI REABILITARE DRUM FORESTIER MAGISTRAL Indicativ:

SCOST-01/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:

49

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii


de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu
aproximaie, definitiv sau temporar, urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv cca 1,0 - 1,2 ha/km
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne
n continuare n fond forestier, schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i
reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier magistral - trafic < 50.000 mc:
- limea platformei drumurilor n aliniament:

7,00 m;

- limea prii carosabile n aliniament:

6,00 m;

- raza minim de racordare n plan orizontal:

25 m;

- raza minim de racordare n serpentin:

15 m;

- declivitatea maxim la transportul n gol:

9%;

- declivitatea maxim la transportul n plin:

6%.

III.2. Date tehnice:


- platforma 7,0 m;
- suprastructura 30 - 40 cm macadam;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;

50

- poduri i podee tubulare.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum Clasa de


esenial

importan

Act normativ

Dimensionare: Drum tehnologic*)A10 - S30


convoi de calcul

1998

PD 67/80 - reactualizat

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri i seciuni caracteristice*)

*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal

Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;

51

- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci
magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona
geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst
recent, alctuite din argile nisipoase sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este
domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de ap au un caracter permanent,
cu albii stabile.
n cea de-a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de
natura rocilor de baz. Aceste formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu
grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are grosimi mari n zona I i scade
ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor
n form de V, ct i de numeroasele conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza
pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt mult mai frecvente
alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se
impune executarea unui numr mai mare de lucrri de art i consolidare, comparativ cu zonele de es
i de coline.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile
din traseu sau balast din albiile praielor din zon.

IV. Cost investiie de baz

Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare

crt.

- munte

(exclusiv TVA)

52

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

594.993 141.665

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale -

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport -

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar

594.993 141.665

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

53

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare

crt.

- munte

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

584.976 139.280

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale -

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport -

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar

584.976 139.280

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

54

IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului roci metamorfice


Tabel nr. IV.3

Nr.

Categorii de lucrri

Costuri unitare

crt.

- munte

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

564.984 134.520

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale -

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport -

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

55


Investiie de baz - cost unitar

564.984 134.520

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale cca 25 - 30 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

56

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.9

MINISTERUL MEDIULUI I

PDURILOR

DRUM FORESTIER SECUNDAR

Indicativ:

SCOST-04/MMP
STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;

57

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de


vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Traseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfoar n ntregime n fondul forestier
naional, ocupnd cu aproximaie, definitiv sau temporar, urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv cca 1,0 - 1,2 ha/km,
- suprafaa ocupat temporar cca 0,4 - 0,6 ha/km.
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne
n continuare n fond forestier, schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri" i
reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Suprafaa ocupat temporar este format din suprafaa ocupat de taluzele drumurilor i depozitele
de terasamente.
Aceast suprafa este ocupat numai pe durata construciei drumului, urmnd ca dup terminarea
execuiei s fie mpdurit, reintrnd n circuitul productiv, i reprezint 0,3% din suprafaa deservit de
drumurile nou-construite.
Drum forestier colector - trafic variabil:
- limea platformei drumurilor n aliniament:

3,50 m;

- limea prii carosabile n aliniament:

2,50 m;

- raza minim de racordare n plan orizontal:

15 m;

- raza minim de racordare n serpentin:

13 m;

- declivitatea maxim la transportul n gol:

12%;

- declivitatea maxim la transportul n plin:

9%;

- sistemul rutier, mpietruire simpl n unul sau dou straturi n grosimi medii de 20 - 40 cm dup
compactare, alctuit din balast sau piatr spart;
- lucrrile de art cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10 - S30 i cu verificarea la
convoiul ATF25.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile
din traseu sau balast din albiile praielor din zon.

58

III.2. Date tehnice:


- platforma 3,5 m;
- suprastructura 20 - 30 cm mpietruire simpl;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum

esenial

Clasa de

importan

Act normativ

Dimensionare:

Drum tehnologic*)

convoi de calcul

A10 - S30

PD 67/80 -

reactualizat 1998

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.

III.4. Planuri i seciuni caracteristice1)

1) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal

Profil transversal tip

59

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci
magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona
geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst
recent, alctuite din argile nisipoase sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este
domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de ap au un caracter permanent,
cu albii stabile.
n cea de-a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de
natura rocilor de baz. Aceste formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu
grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are grosimi mari n zona I i scade
ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor
n form de V, ct i de numeroasele conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza
pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt mult mai frecvente
alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se
impune executarea unui numr mai mare de lucrri de art i consolidare.

IV. Cost investiie de baz

Cost unitar

60

IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar


Tabel nr. IV.1

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

445.095105.975365.400 87.000273.000 65.000

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

- - - - - -

tehnologice

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

61

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

4.6. Active necorporale - - - - - -

Investiie de baz cost unitar

445.095105.975365.400 87.000273.000 65.000

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Orientali i munii Apuseni - predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

424.200101.000361.200 86.000248.136 59.080

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

62

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

- - - - - -

tehnologice

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

4.6. Active necorporale - - - - - -

Investiie de baz cost unitar

424.200101.000361.200 86.000248.136 59.080

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului roci metamorfice


Tabel nr. IV.3

Nr. Categorii de

Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare

crt.

- munte

lucrri

- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

63

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum

411.600 98.000344.400 82.000247.842 59.010

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

- - - - - -

tehnologice

4.3. Utilaje,

- - - - - -

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj - - - - - -

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

- - - - - -

4.6. Active necorporale - - - - - -

64

Investiie de baz cost unitar

411.600 98.000344.400 82.000247.842 59.010

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidentele de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport materiale cca 25 - 30 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

65

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.10

MINISTERUL EDUCAIEI,
CERCETRII, TINERETULUI

I SPORTULUI

COAL

Indicativ:

CU 8 SLI DE CLAS

SCOST-01/MEdCTS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:

66

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii


de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 4

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,


din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

1.586.508377.740

4.1.1.Arhitectur

739.270176.017

4.1.2.Structura de rezisten

570.200135.762

67


4.1.3.Instalaii

277.038 65.961

4.2. Montaj utilaje tehnologice

6.454 1.536

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 42.361 10.086

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

57.217 13.623

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

1.692.540402.985

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 25 km;

68

transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

1.810

431

Construcii i instalaii (C+I)

1.697

404

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie: 3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
c) asisten tehnic:

1,0% din valoarea investiiei de baz;


1,5% din valoarea investiiei de baz;

69

d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.11

MINISTERUL EDUCAIEI,

GRDINI CU 4 SLI DE GRUP Indicativ:

CERCETRII, TINERETULUI SCOST-02/MEdCTS

I SPORTULUI

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;

70

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de


vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 5

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,


din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

1.020.285242.925

4.1.1.Arhitectur

489.737116.604

4.1.2.Structura de rezisten

357.101 85.024

4.1.3.Instalaii

173.447 41.297

71


4.2. Montaj utilaje tehnologice

2.071

493

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 11.415 2.718

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

43.340 10.319

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

1.077.111256.455

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

72

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

1.751

417

Construcii i instalaii (C+I)

1.659

395

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;
1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

73

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.12

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, CMIN STUDENESC

TINERETULUI I SPORTULUI

Indicativ:

SCOST-03/MEdCTS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;

74

c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii


contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 6

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,


din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

3.908.940 930.700

4.1.1.Arhitectur

1.430.815 340.670

4.1.2.Structura de rezisten

1.573.819 374.719

4.1.3.Instalaii

904.306 215.311

4.2. Montaj utilaje tehnologice

137.471 32.731

75


4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 725.796 172.809

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

419.623 99.910

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

5.191.8301.236.150

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

76

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

2.533

603

Construcii i instalaii (C+I)

1.907

454

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0 % din valoarea investiiei de baz;


1,0 % din valoarea investiiei de baz;
1,5 % din valoarea investiiei de baz;
2,5 %;
10,0 %.

neprevzute:

77

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4


"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.13

MINISTERUL SNTII SPITAL REGIONAL DE URGEN

Indicativ:

SCOST-01/MS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Costul investiiei de baz a rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

78

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Spital regional de urgen cu 786 de paturi
Construcia unui spital regional de urgen a fost astfel conceput nct s asigure asistena medical
de urgen pentru orice caz de urgen medical i, n special, pentru cazurile care necesit o abordare
multidisciplinar, la nivelul calitii serviciilor medicale acordate n Uniunea European i cu echipamente
medicale de ultim generaie, ca unitate de urgen compact, autonom, cu funcionalitate integral
(investigaii, diagnostic, tratament).
Totodat spitalul regional a fost gndit ca centru universitar, constituindu-se ntr-un centru de instruire
pentru studenii universitilor de medicin i pentru rezideni.
Construcia spitalului regional de urgen are la baz o arhitectur de mare actualitate, flexibil i care
se preteaz la evoluii. Este o construcie modular care susine, pe de o parte, constituirea de centre i
unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de alt parte reacioneaz flexibil la condiiile din diferitele
amplasamente i terenuri. Din motive de urbanistic, de construcie i organizare, se prefer n general o
nlime mic a cldirilor.
Avantajul rezid n sigurana la cutremur uor de obinut i protecia contra incendiilor, uor de realizat
din punct de vedere constructiv. Implementarea ideal a acestor cerine se regsete n structura
pieptene. Aceasta se caracterizeaz printr-o zon de tratament orizontal, asemntoare pieptenelui, i
turnuri verticale de ngrijire.
Avantajele sunt urmtoarele:
decongestionarea fluxurilor de circulaie;
posibilitate de variaie sporit;
domenii de funciuni structurate;
posibilitatea de extindere micro;
posibilitatea de extindere macro;
expunerea la lumina natural;
concepie static i de dotare tehnic simpl i clar.
Cldirea spitalului va fi prevzut cu heliport, construcia-fundament necesar suprafeei de aterizare
constnd din profile I, ieite n consol (conform cerinelor statice). Pentru sigurana mpotriva cderii,
heliportul va fi mprejmuit cu o plas de oel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontal vor fi
fixate n placa de beton.
n proiectarea cldirii s-au avut n vedere urmtoarele principii referitoare la structura de spital:
- formarea de centre;
- gestionarea interdisciplinar a paturilor;
- orientarea spre proces a organizrii;

79

- separarea pacienilor planificai de pacienii de urgen/spontani;


- chirurgia de zi/spitalizare de zi;
- spitalizare continu.
III.2. Date tehnice
Spitalul regional de urgen va fi organizat funcional n urmtoarele departamente i secii
(conform Ordinului ministrului sntii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a
spitalelor de urgen locale, judeene i regionale din punctul de vedere al competenelor, resurselor
materiale i umane i al capacitii lor de a asigura asistena medical de urgen i ngrijirile medicale
definitive pacienilor aflai n stare critic):
1. unitatea de primiri urgene;
2. servicii ambulatorii i spitalizare de zi;
3. departamentul de radiologie, imagistic i explorri funcionale;
4. servicii tehnico-gospodreti: spltorie central, depozit deeuri, buctrie central, depozit central
materiale, coloan ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al cldirii (BMS), camera
sistemelor i circuitelor I.T., central gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N2O, CO2), camer tablou
electric, central termic, camer instalaie de ventilaie i aer condiionat, camere tehnice i de
ntreinere a cldirii;
5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de
anatomie patologic anexat, sterilizare central, vestiare centrale i grupuri sanitare personale, sal de
conferine (100 de persoane);
6. recepie, zona de nregistrare, ateptare;
7. blocul operator;
8. secia de terapie intensiv general aduli/copii;
9. secii de spitalizare chirurgical;
10. secii de spitalizare medicale;
11. administraie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic,
securitate i protecie;
12. heliport cu un punct de aterizare.
Nr. paturi:

786 paturi

Arie desfurat:

108.046 m2

Arie util:

58.852 m2

Regim de nlime:

2S+P+4E

Gabarit construcie (amprenta la sol): cca 120 x 190 m

80

Structura constructiv
Tip construcie:

- in situ - beton armat.

Distane rosturi: - max. 60,0 x 60,0 m corpuri cldire cu 4 niveluri;


- max. 45,0 x 64,0 m corpuri cldire cu 2 niveluri;
- lime rosturi de dilataie 10 cm.
Planee niveluri: - planee plate beton in situ, grosime planeu 30 cm.
Se asigur astfel o execuie rapid i rentabil, cu
maximum de flexibilitate n exploatare (adaptri la
cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii
medicale) i n amplasarea conductelor (datorit
tehnicii de cldire i de domeniu medical), precum i
la adaptri i extinderi ulterioare.
Pentru poziionarea planeului pe stlpii interiori
s-a prevzut introducerea prin betonare a unor
elemente perforate (brne de planeu i ciuperci de
oel tip Geilinger).
Tram construcie: - 7,50 x 7,50 m ca regul;
- cmpuri margine 7,70 m;
- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.
Fundaie:

- plac de fundaie armat cu distribuie de sarcin,


cu cavitate sub stlpii extrem de solicitai, pentru
asigurarea reducerii diferenelor de aezare i a
garantrii siguranei maxime n caz de seism. Grosime
plci 40 cm pn la 90 cm (n funcie de ncrcare i
subsol). Grosime radier d = 1/8 din deschiderea cea
mai mare.

Elemente susinere: - verticale - stlpi din beton armat cu seciunea de


40/40 cm.

81

Heliport:

- suprafaa de aterizare de 562 m2.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire

Clas/Nivel de
performan

Caracteristica macroseismic a amplasamentului


P100-1/2006

ag = 0,24 g;

Tc = 1,6

Cod de proiectare seismic

Clasa de importan i expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismic

Categoria de importan

Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor


regulamente privind calitatea n construcii, cu
modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importan a


construciei

Zona climatic

C 107-2005

IV

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul

termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor

Grad de rezisten la foc


P 118/1999

Normativ de siguran la foc a construciilor

II

82

Clasa de performan energetic MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanei energetice a


cldirilor

Presiunea convenional a terenului de fundare


NP 112/2004

Pconv = 300 kPa

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare


direct

III.4. Planuri i seciuni caracteristice

Seciune transversal
Faada nord i faada sud
Faada est i faada vest

Detaliere Nr. 7

Plan parter - 1
Plan parter - 2
Plan parter - 3

Detaliere Nr. 8

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

83

Nr. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

(exclusiv TVA)

crt.

lei

euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

402.968.362 95.944.848

4.1.1.Arhitectur

108.801.458 25.905.109

4.1.2.Structura de rezisten

161.187.344 38.377.939

4.1.3.Instalaii

132.979.560 31.661.800

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i

funcionale cu montaj

104.692.862 24.926.872

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de

transport

4.5. Dotri

129.464.429 30.824.864

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

637.125.653151.696.584

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

84

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

5.897 1.404

Construcii i instalaii (C+I)

3.730

888

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

85

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,5% din valoarea investiiei de baz;


2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.14

MINISTERUL SNTII SPITAL JUDEEAN DE URGEN Indicativ:

SCOST-01/MS

STANDARD DE COST

I. Preambul

86

Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de


investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Costul investiiei de baz a rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 9

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total

(exclusiv TVA)

crt.

lei

euro*)

87


4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

235.591.29756.093.166

4.1.1.Arhitectur

65.965.56515.706.087

4.1.2.Structura de rezisten

94.236.51722.437.266

4.1.3.Instalaii

75.389.21517.949.813

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i

funcionale cu montaj

58.448.37613.916.280

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de

transport

4.5. Dotri

73.069.71917.397.552

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

367.109.39287.406.998

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

88

- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

5.674 1.351

Construcii i instalaii (C+I)

3.641

867

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;

89

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;


- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;
1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa Nr. 2.15

MINISTERUL AGRICULTURII CANALE DE IRIGAII


I DEZVOLTRII RURALE

IMPERMEABILIZARE

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST-01/MADR

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,

90

aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la
nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Obiectivul de investiii l constituie reabilitarea canalelor de irigaii prin lucrri de impermeabilizare
(cptueli). Standardul se refer la urmtoarele tipuri de canale:
canal aduciune CA;
canal distribuie CD;
canal secundar CS.
III.2. Date tehnice
Lucrrile de reabilitare care necesit impermeabilizare (cptueli) se realizeaz pe urmtoarele
tronsoane de canale de irigaii:
Canal aduciune CA
Caracteristici tehnice canal aduciune CA
Lungime (m)

702

Suprafa (m2)

9.828

91

Debit (mc/s)

7,47

Pant fund (i )

0,11

Lime fund, b (m)

3,5

nlime medie, hmed (m)


Taluz interior

2,05
1:1,5 - 1:2,5

Lucrrile de impermeabilizare (cu dale mari din beton armat pe suport din folie de PVC) constau n
realizarea unui pereu nou din dale prefabricate din beton armat pe suport din folie de PVC de 0,8 mm
grosime.
Pe fundul canalului se aaz dou rnduri de dale avnd dimensiunile 300 x 125 x 6 cm, la piciorul
taluzelor dou rnduri de dale col 300 x (50 + 25) cm, iar pe taluze cte 5 rnduri de dale prefabricate
din beton armat avnd dimensiunile 300 x 100 x 6 cm. Dalele vor fi armate cu plas de srm 4 mm
sudat STM cu ochiuri 15 x 15 cm.
Canal distribuie CD
Caracteristici tehnice canal distribuie CD
Lungime (m)

394

Suprafa (m2)

3.148

Debit (mc/s)

1,15

Pant fund (i )

0,4

Lime fund, b (m)

1,0

nlime ap, ha (m)


Taluz interior

0,85
1:1,5

Lucrrile de impermeabilizare (cu dale mici din beton simplu pe suport de folie PVC) constau n
realizarea unui pereu nou din dale din beton simplu pe taluze i pe fundul canalului pozate pe folie de
PVC de 0,8 mm grosime.
Dalele din beton simplu au dimensiunile de 50 x 50 x 6 cm i sunt realizate din beton hidrotehnic clasa
C12/15.
Canal secundar CS
Caracteristici tehnice canal secundar
Lungime (m)

1.096

Suprafa (m2)

8.355

Debit (mc/s)

1,0

Pant fund (i )

0,2

Lime fund, b (m)

0,5

92

nlime ap, ha (m)

1,5

Taluz interior

1:1,5

Lucrrile de impermeabilizare (pereu din beton simplu hidrotehnic turnat pe loc, pe suport de folie
PVC) constau n impermeabilizarea pe toat lungimea, att pe fund, ct i pe taluze, cu beton turnat pe
loc pe suport de folie de PVC de 0,8 mm grosime, avnd ca scop eliminarea pierderilor de ap prin
exfiltraie.
Pereul realizat este din beton simplu hidrotehnic clasa C12/15 de 10 cm grosime turnat n cmpuri de
2 - 2,5 m2 prevzut cu rosturi de contracie.
n not sunt prezentate caracteristicile unitare ale pereului din dale din beton armat i beton simplu.

NOT

Denumirea

Tipul

Dimensiuni

Volum Mas

mc kg

LungimeLungimeGrosime

L B G

cm cm cm

Dal plan beton armat

P2

300

125

6 0,225 540

Dale de col beton armat

P4

300(50+25)

6,5 0,147 353

Dal plan beton simplu

P5

50

50

60,0125 30

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire

Clas/

Nivel de performan

Categoria de importan

Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea

93

unor regulamente privind calitatea n construcii, cu


modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de


importan a construciei

III.4. Seciuni caracteristice*)

*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Canal aduciune CA

I. CPTUELI DIN DALE MARI DE BETON ARMAT PREFABRICATE DE 6 cm GROSIME

DOMENIUL DE APLICARE

Canal distribuie CD

II. CPTUELI DIN DALE MICI DE BETON SIMPLU PREFABRICATE DE 6 cm GROSIME

94

Canal secundar CS

III. CPTUELI DIN BETON SIMPLU HIDROTEHNIC C12/15 DE 10 cm GROSIME, TURNAT N


CMPURI DE 2 - 2,5 mp, ROSTURILE ETANATE CU CHIT

DOMENIUL DE APLICARE:
a. Cu ciment Pa 35, marca beton BH 200-P4-G100
b. Cu ciment Pa 35 + cenu de termocentral, marca beton BH 200-CT-P4-G100
Cod 766 (11,13 - 16)07, Parte de obiect RP(C+H) 00

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


IV.1.1. Canal de aduciune CA
Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,


din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

660.441157.248

4.1.1.Impermeabilizare dale mari

660.441157.248

95


4.2. Montaj utilaje tehnologice

- -

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu - -

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

- -

4.5. Dotri

- -

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

660.441157.248

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).
IV.1.2. Canal distribuie CD
Tabel IV.1.2 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,


din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

132.216 31.480

4.1.1.Impermeabilizare dale mici

132.216 31.480

4.2. Montaj utilaje tehnologice

- -

96


4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu - -

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

- -

4.5. Dotri

- -

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

132.216 31.480

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.1.3. Canal secundar CS


Tabel IV.1.3 (valori informative)

Nr.

Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)

666.729158.745

4.1.1.Impermeabilizare cu beton turnat pe loc

666.729158.745

4.2. Montaj utilaje tehnologice

- -

97

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu - -

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

- -

4.5. Dotri

- -

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total

666.729158.745

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km.

IV.2. Cost unitar


IV.2.1. Canal de aduciune CA
Tabel IV.2.1 (valori de referin)

98

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

67

16

Construcii i instalaii (C+I)

67

16

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2.2. Canal distribuie CD


Tabel IV.2.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

42

10

Construcii i instalaii (C+I)

42

10

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV.2.3. Canal secundar CS


Tabel IV.2.3 (valori de referin)

99

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/mAcd euro*)/mAcd

Investiie de baz - cost unitar,


din care:

80

19

Construcii i instalaii (C+I)

80

19

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;
1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

neprevzute:

100

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4


"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare,
diferite de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
Anexa nr. 2.16

MINISTERUL DEZVOLTRII REABILITARE DRUM JUDEEAN


REGIONALE I TURISMULUI CLASA TEHNIC III V

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST-06/MDRT

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz"
din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri
ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;

101

c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii


contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Prezentul standard se refer la reabilitarea unui kilometru de drum judeean prin ranforsare.
Standardul se refer numai la lucrrile care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, i
anume structura rutier pe partea carosabil i pe acostamente, precum i anurile de pe ambele pri
ale drumului.
Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucrri care intr n componena unui drum, dar nu
sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podee, poduri, semnalizri, ziduri de sprijin etc.
Scopul reabilitrii:
- asigurarea conexiunii cu reeaua de drumuri naionale i cea de drumuri comunale sau de interes
local;
- facilitarea legturilor dintre centrele urbane din jude i celelalte localiti;
- economisirea timpului i a carburanilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbuntirea capacitii portante;
- reducerea gradului de poluare a mediului.
III.2. Date tehnice
n situaia existent drumul are urmtoarea configuraie geometric i caracteristici tehnice:
- lime parte carosabil: 2 x 3,0 m;
- lime acostament: 2 x 1,0 m;
- lime platform: 8,0 m;
- structur rutier:
5 - 6 cm straturi asfaltice;
20 - 30 cm fundaie din material granular: piatr spart i balast.
Situaia proiectat urmrete:
- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnic III,
IV sau V, n funcie de nivelul traficului;

102

- realizarea unei suprafee de rulare cu planeitate corespunztoare;


- sporirea capacitii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;
- suprapunerea traseului peste traseul existent.
Situaia proiectat prevede:
- lime parte carosabil: 2 x 3,0 m;
- lime acostament: 2 x 1,0 m;
- lime platform: 8,0 m;
- pant transversal a prii carosabile 2,5% repartizat simetric fa de axa drumului;
- pant transversal a acostamentelor 4%;
- clas de trafic greu: nivel de trafic de 0,3 - 1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);
- structur rutier:
frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm;
completarea fundaiei existente cu piatr spart pe grosime medie de 20 cm;
amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2;
strat de legtur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru
reprofilare;
strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;
- anuri seciune natural 50% i seciune pereat 50%.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumirea

Clasa/Nivelul
de performan

Categoria de importan

C - normal

Regulament privind stabilirea categoriei de importan a


construciei, aprobat prin Hotrrea Guvernului

nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind


calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare

103

Clasa tehnic

IIIV

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru

aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei


tehnice a drumurilor publice

Zona climatic

II

STAS 1709/1-90

Tipul de pmnt
STAS 1709/1-90

P3

Adncime de nghe
STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare

Simbol 2

STAS 2914-84

Calitate bun

III.4. Planuri i seciuni caracteristice

Seciune transversal

REABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

104

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost unitar


Tabel IV.1 (valori de referin)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1.

Lucrri de drumuri

1.150.191 273.855

4.1.1.Sistem rutier

927.931 220.936

4.1.2.anuri

222.260 52.919

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice i


funcionale cu montaj

4.4.

Utilaje fr montaj i echipamente de


transport

4.5.

Dotri

4.6.

Active necorporale

105


Investiie de baz - cost unitar

1.150.191 273.855

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
- C.A.S, C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
- pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,de 5%;
- pentru distana de transport:
- transport materiale 25 km;
- transport pmnt 10 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:

3,0% din valoarea investiiei de baz;

106

b) consultan:
c) asisten tehnic:
d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

1,0% din valoarea investiiei de baz;


1,5% din valoarea investiiei de baz;
2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei climatice de calcul al amplasamentului
investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fa de
caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai investiiei.
Anexa nr. 2.17

MINISTERUL DEZVOLTRII MODERNIZARE DRUM JUDEEAN


REGIONALE I TURISMULUI CLASA TEHNIC III V

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST-07/MDRT

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri
ianuarie 2010.

107

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Prezentul standard se refer la modernizarea unui kilometru de drum judeean prin refacerea structurii
rutiere.
Standardul se refer numai la lucrrile care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, i
anume structura rutier pe partea carosabil i pe acostamente, precum i anurile de pe ambele pri
ale drumului.
Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucrri care intr n componena unui drum dar nu sunt
continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podee, poduri, semnalizri, ziduri de sprijin etc.
Scopul modernizrii:
- asigurarea conexiunii cu reeaua de drumuri naionale i cea de drumuri comunale sau de interes
local;
- facilitarea legturilor ntre centrele urbane din jude i celelalte localiti;
- economisirea timpului i a carburanilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbuntirea capacitii portante;
- reducerea gradului de poluare a mediului.
III.2. Date tehnice
n situaia existent drumul are urmtoarea configuraie geometric i caracteristici tehnice:
- lime parte carosabil: 2 x 3,0 m;
- lime acostamente: 2 x 1,0 m;
- lime platform: 8,0 m;

108

- structur rutier:
10 - 20 cm mpietruire din material granular: piatr spart i balast.
Situaia proiectat urmrete:
- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnic III,
IV sau V, n funcie de nivelul traficului;
- realizarea unei suprafee de rulare cu planeitate corespunztoare;
- sporirea capacitii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;
- suprapunerea traseului peste traseul existent.
Situaia proiectat prevede:
- lime parte carosabil: 2 x 3,0 m;
- lime acostamente: 2 x 1,0 m;
- lime platform: 8,0 m;
- pant transversal a prii carosabile 2,5% repartizat simetric fa de axa drumului;
- pant transversal a acostamentelor 4%;
- clas de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0 - 3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);
- structur rutier:
excavarea i evacuarea mpietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestat cu pmnt);
aternerea unui strat separator din geotextil;
strat inferior de fundaie din balast cu grosime de 30 cm;
strat superior de fundaie din piatr spart cu grosime de 25 cm;
amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2;
strat de legtur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru
reprofilare;
strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;
- anuri seciune natural 50% i seciune pereat 50%.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumirea

Clasa/Nivelul
de performan

109


Categoria de importan

C - normal

Regulament privind stabilirea categoriei de importan a


construciei, aprobat prin Hotrrea Guvernului

nr. 766/1997, cu modificrile i completrile ulterioare

Clasa tehnic

III V

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998

Zona climatic

II

STAS 1709/1-90

Tipul de pmnt
STAS 1709/1-90

P3

Adncime de nghe
STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare

Simbol 2

STAS 2914-84

Calitate bun

III.4. Planuri i seciuni caracteristice

Seciune transversal

MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDEEAN MPIETRUIT

110

IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost unitar


Tabel IV.1 (valori de referin)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1.

Lucrri de drumuri

1.397.894 332.832

4.1.1.Sistem rutier

1.175.634 279.913

4.1.2.anuri

222.260 52.919

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice i


funcionale cu montaj

111


4.4.

Utilaje fr montaj i echipamente de


transport

4.5.

Dotri

4.6.

Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar

1.397.894 332.832

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul
mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
- C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii nr.
12/2010;
- pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002,
republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
- transport materiale 25 km;
- transport pmnt 10 km;

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;

112

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;


- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
b) consultan:

3,0% din valoarea investiiei de baz;


1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:

1,5% din valoarea investiiei de baz;

d) organizare de antier:
e) cheltuieli diverse i

2,5%;
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4
"Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei climatice de calcul al amplasamentului
investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fa de
caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai investiiei.
Anexa nr. 2.18

MINISTERUL DEZVOLTRII SISTEM CENTRALIZAT DE


REGIONALE I TURISMULUI ALIMENTARE CU AP N

MEDIUL RURAL

STANDARD DE COST

Indicativ:

SCOST-08/MDRT

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de
investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" i
cap. 6 "Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar" din Metodologia privind

113

elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2000 - 2009;
- costul investiiei rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii
de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de
vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii
contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


III.1. Prezentare general
Sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul rural, cuprinznd n cadrul obiectivului de investiii
totalitatea obiectelor, construciilor i instalaiilor care asigur alimentarea cu ap, cu respectarea tuturor
cerinelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicrii normelor europene.
Proiectarea i execuia unui sistem de alimentare cu ap sunt condiionate de o multitudine de condiii:
- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief i clima;
- structura i capacitatea surselor de ap (caracteristicile i debitele capabile ale apelor subterane sau
ale apelor de suprafa, dac acestea constituie surse de ap) i calitatea apei brute din punct de vedere
al ncrcrii bacteriologice i fizico-chimice;
- numrul de locuitori deservii de sistemul de alimentare cu ap;
- gradul de dispersie sau concentrare a populaiei din localitile beneficiare;
- condiiile economico-sociale de dezvoltare a localitilor n urmtorii 20 de ani;
- perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu ap avut n vedere, n raport cu perspectiva de
dezvoltare a localitii (30 - 40 de ani).

114

Toate aceste condiii determin diferene n privina schemei tehnologice adoptate i a structurii
construciilor i instalaiilor. La acestea se adaug diversitatea materialelor, construciilor i instalaiilor,
ce necesit a fi corelate cu condiiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situaii concrete
implic nu numai concepii de proiectare adecvate, ci i costuri diferite.
n condiiile de mai sus, n prezentul standard a fost preluat o schem general complet cuprinznd
toate componentele tehnice i tehnologice ce pot aprea n cadrul unui sistem de alimentare cu ap n
mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe baz de costuri
unitare, urmnd ca n aplicarea concret s fie preluate n concepia de proiectare numai construciile i
instalaiile necesare, potrivit condiiilor specifice din fiecare amplasament.
III.2. Date tehnice i costuri unitare
Un sistem de alimentare cu ap a unei localiti rurale cuprinde urmtoarele componente:
- frontul de captare a apei, inclusiv instalaiile de pompare pn la staia de clorinare;
- aduciunea de la frontul de captare pn la staia de clorinare;
- staia de clorinare a apei, inclusiv instalaia hidraulic de racordare la rezervor;
- staiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului,
desalinizare i mineralizare, degazeificare i alte tratamente);
- rezervorul de nmagazinare a apei potabile;
- staiile de pompare i repompare ntre componentele tehnologice i de la acestea n reelele de
distribuie;
- reelele de distribuie;
- anexele administrative i mprejmuirile.
Frontul de captare, aduciunea, staia de clorinare, rezervorul, staiile de pompare i repompare,
reeaua de distribuie a apei, anexele administrative i mprejmuirile reprezint componente comune i
obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu ap proiectate n mediul rural.
Staiile de tratare a apei sunt concludent difereniate n funcie de situaiile concrete i se constituie
componente ale sistemelor de alimentare cu ap proiectate n mediul rural, numai n msura n care
acestea necesit corectarea componenei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale i
normelor europene.
ntr-o alt structur de sistem, cu excepia frontului de captare, a aduciunii i a reelei de distribuie,
toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu ap constituie "gospodria de ap".
III.2.1. Front de captare
Fronturile de captare pot fi captri subterane i captri de suprafa.
Funcia tehnologic a captrilor subterane sau de suprafa n cadrul sistemelor de alimentare cu ap
este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem (Qnec = 1,2 Qmax zi, exprimat n l/s).
III.2.1.1. Captrile subterane se realizeaz prin puuri forate de mic adncime (pn la 20 m), de
adncime medie (ntre 20 i 50 m) i de mare adncime (peste 50 m).
Unitatea de msur a captrii subterane prin puuri forate este metrul liniar de foraj.

115

La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia captrii subterane,
raportate la unitatea de msur:
- cheltuielile de transport, montaj, punere n oper, dezasamblare dup foraj i transport n baz a
instalaiilor de foraj, la o distan medie de 50 km;
- lucrrile de forare - etanare;
- tuburile de cmuial a forajului;
- pompele submersibile, inclusiv instalaiile electrice aferente;
- componentele de racorduri hidraulice pn la conducta de captare a frontului;
- instalaiile electrice aferente pn la tabloul electric de separaie;
- cabina fiecrui pu forat, inclusiv tabloul electric de separaie;
- racordurile, fitingurile, armturile, debitmetrele, alte aparate de msur i control i orice alte lucrri
aferente funcionalitii frontului de captare;
- mprejmuirile terenului de protecie sanitar, pori i alei de acces.
Perimetrul frontului de captare se limiteaz la conducta de colectare a frontului.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.1.1 (valori informative)

Puuri forate de mic Puuri forate de medie Puuri forate de mare


adncime (pn la 20 m) adncime (20 50 m) adncime (peste 50 m)

lei/m.l. euro*)/m.l. lei/m.l. euro*)/m.l. lei/m.l. euro*)/m.l.


foraj

foraj

foraj

foraj

foraj

foraj

8.249

1.964

4.952

1.179

2.860

4.952

1.179

2.860

681

681

648

2.722

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

116

III. 2.1.2. Captrile de suprafa pot fi captri de izvoare, drenuri laterale din cursuri de ap, captri de
ap direct din malul rurilor, captri prin chesoane.
Unitatea de msur pentru captrile de suprafa este debitul de 1 l/s.
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul toate cheltuielile pentru execuia captrii de suprafa,
raportate la unitatea de msur.
Costul unitar al unei captri de suprafa este influenat considerabil de condiiile specifice ale
terenului pe care se amplaseaz captarea de suprafa, precum i de caracteristicile cursului de ap
(variaii de debit minim i maxim n timpul anului, perioadele de etiaj, evoluia gradului de turbiditate a
apei n timpul anului i a modificrii ncrcrii chimice n perioada anual i multianual).

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.1.2 (valori informative)

Captri din izvoare Drenuri laterale Captri din mal Captri prin

de ruri

cheson

lei/ euro*)/ lei/ euro*)/ lei/ euro*)/ lei/ euro*)/


1 l/s 1 l/s 1 l/s 1 l/s 1 l/s 1 l/s 1 l/s 1 l/s

41.000 9.762 5.099 1.214 29.497 7.023 27.300 6.500


52.000 12.381 6.598 1.571 39.102 9.310 33.100 7.881

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.2. Conducte de aduciune


Funcia tehnologic a conductelor de aduciune n sistemul de alimentare cu ap este transportul apei
captate de la frontul de captare la gospodria de ap.
Unitatea de msur pentru conductele de aduciune este metrul liniar de conduct.
O soluie adecvat alimentrii cu ap la sate o reprezint folosirea conductelor de PEID (polietilen de
nalt densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, lundu-se n calcul urmtoarele cheltuieli pentru
punerea n oper a conductei de aduciune, raportate la unitatea de msur:
- cheltuielile de transport i depozitare la amplasamentul lucrrilor;
- spturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protecia la nghe;

117

- aezarea unui strat de balast de 10 cm;


- montarea i sudarea conductelor la poziie;
- astuparea traneei i aducerea terenului la starea iniial;
- cmine de golire, cmine de aerisire, cmine de rupere a presiunii i cmine de vane de secionare;
- fitinguri, robinei, ventile de aerisire i alte accesorii;
- aparate de msur i control;
- probe tehnologice n perioada montrii i punerii n funciune.
Conductele de aduciune se dimensioneaz la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor n
vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.2 (valori de referin)

Diametrul

Presiuni de serviciu

nominal al
conductei

PN 6 atm

PN 10 atm

PN 16 atm

PEID

[mm]

lei/m.l.euro*)/m.l.lei/m.l.euro*)/m.l.lei/m.l.euro*)/m.l.

DN 63

67

16

71

17

76

18

DN 75

80

19

84

20

92

22

DN 80

84

20

88

21

97

23

DN 90

101

24

105

25

109

26

DN 110 126

30

130

31

143

34

DN 125 139

33

143

34

162

39

118

DN 140 172

41

185

44

206

49

DN 160 197

47

214

51

239

57

DN 180 235

56

256

61

286

68

DN 200 252

60

281

67

323

77

DN 225 269

64

311

74

391

93

DN 315 403

96

487 116

508 121

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.3. Staii de clorinare a apei


Funcia tehnologic a staiei de clorinare n sistemul de alimentare cu ap este asigurarea dozei de
clor necesar ndeplinirii condiiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, pn la
extremitatea reelei de distribuie.
Avnd n vedere structura asemntoare, unitatea de msur pentru staia de clorinare independent
este bucata. Costul unitar este difereniat pentru debite mai mici i, respectiv, mai mari de 10 l/s.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.3 (valori informative)

Capacitatea staiei de clorinare lei/bucat

euro*)/bucat

< 10 l/s

142.800

34.000

> 10 l/s

171.301

40.786

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

119

Staia de clorinare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic.

III.2.4. Staii de tratare a apei


Funcia tehnologic a staiei de tratare este corectarea calitii apei pentru a asigura transformarea
ncrcrii chimice a apei brute n ap cu condiii de potabilitate impuse de prevederile legale i normele
europene.
Unitatea de msur pentru staia de tratare este 1 l/s ap tratat.
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia staiei de tratare a
apei, raportate la unitatea de msur:
- fundaia containerului i legturile electrice i hidraulice cu celelalte componente ale sistemului;
- containerul (containerele) pentru bateriile staiei de tratare;
- bateriile de filtrare ale staiei de tratare, componentele tehnologice aferente;
- conductele i instalaiile interioare de legtur;
- instalaiile de pompare interioare;
- aparatele de msur i control;
- elementele de automatizare pentru supravegherea i controlul procesului.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.4 (valori informative)

Tipul staiei de tratare

Debitul staiei de tratare

lei/1 l/seuro*)/1 l/slei/1 l/seuro*)/1 l/s

ap

tratat tratat tratat tratat

< 10 l/s

ap

> 10 l/s

ap

ap

Deferizare i demanganizare 172.998 41.190 93.702 22.310

243.000 57.857 130.998 31.190

120


Denitrificare

85.000 20.238 68.700 16.357

118.000 28.095 96.000 22.857

Reducere a amoniacului

145.000 34.524 96.999 23.095

190.000 45.238 135.001 32.143

Instalaie complex de
tratare (deferizare,

148.701 35.405 101.800 24.238

demanganizare i

205.002 48.810 142.401 33.905

denitrificare) a apei
subterane

Instalaie complex de
tratare (deferizare,

131.200 31.238 85.700 20.405

demanganizare i

182.700 43.500 119.599 28.476

denitrificare) a apei de

suprafa

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Staia de tratare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic.


n componena unei staii de tratare poate intra i staia de clorinare, n funcie de soluia tehnic
propus.
III.2.5. Rezervoare de nmagazinare a apei
Funcia tehnologic a rezervoarelor de nmagazinare a apei este compensarea diferenelor orare care
pot aprea ntre debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare i debitul maxim orar consumat n
anumite ore de vrf, asigurarea proteciei n caz de incendiu, precum i a funcionalitii sistemului n
cazul unor defeciuni n fronturile de captare sau la sursele de energie.
Prezentul standard de cost se refer la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante i a
rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membran butilic, care

121

reduc procesele umede numai la fundaii i asigur o durat scurt de montare, prin elemente de
dimensiuni mici, cu transport mai ieftin i mai rapid.
Unitatea de msur pentru aceast component a sistemului de alimentare cu ap o reprezint 1
m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate n considerare urmtoarele:
- fundaiile radiale n cazul rezervoarelor confecionate din panouri termoizolante prefabricate sau,
dup caz, fundaiile circulare n cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membran butilic;
- panourile termoizolante sau, dup caz, tolele metalice i membrana butilic, inclusiv aprovizionarea
i transportul acestora la locul de punere n oper;
- montajul elementelor prefabricate i al instalaiilor aferente care asigur funcionalitatea (sistem de
nclzire, vane hidraulice i alte instalaii interioare);
- construciile i instalaiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv
cmine, vane de alimentare i evacuare, aparate de msur i control);
- probele de etaneitate legate nemijlocit de realizarea lucrrilor de construcii i montaj.
Rezervoarele de nmagazinare a apei se calculeaz la "volumul necesar de compensare orar", la
care se adaug "rezerva de incendiu", "rezerva de avarie" i "rezerva de ap intangibil". Volumele de
compensare i rezervele de nmagazinare se calculeaz potrivit normativelor n vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.5 (valori informative)

Capacitatea Rezervor din panouri


rezervorului

[m]

termoizolante

Rezervor din tole metalice

galvanizate, cu membran butilic

lei/1 m euro*)/1 m

lei/1 m

capacitate capacitate capacitate

euro*)/1 m

capacitate

15

8.072

1.922

50

4.519

1.076

100

3.587

854

2.302

548

150

3.100

738

2.201

524

122

200

2.617

623

2.100

500

300

2.062

491

1.600

381

350

1.940

462

1.369

326

400

1.819

433

1.151

274

500

1.562

372

1.100

262

600

1.579

376

1.050

250

700

1.558

371

949

226

800

1.428

340

900

1.525

363

1.000

1.520

362

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.6. Staii de pompare i repompare


Funcia tehnologic a staiilor de pompare i repompare este transportul apei ntre componentele
sistemului i de la aceste componente n reeaua de distribuie, asigurndu-se presiunile de serviciu
necesare.
Unitatea de msur pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu ap este 1 l/s x m col.
ap, ntruct depinde de 2 parametri: debitul pompat i nlimea de pompare Hp (exprimat n metri
coloan ap).
La calculul costului unitar au fost luate n considerare urmtoarele: preul pompelor, montajul i
instalarea acestora, preul containerului staiei de pompare, inclusiv fundaiile i aezarea pe fundaii.

Cost unitar (exclusiv TVA)

123

Tabel III.2.6 (valori informative)

Debitul nlimea
staiei de de

Tipul pompei

pompare pompare

Turaie fix

Turaie variabil

[l/s] [m col.

ap] lei/l/s x m euro*)/l/s x mlei/l/s x meuro*)/l/s x m

col. ap col. ap col. ap col. ap

< 2 l/s < 25 3.570 4.402 850 1.048

25 50 2.948 3.671 702 874

2 5 l/s < 25 2.369 3.100 564 738

25 60 1.760 2.398 419 571

5 10 l/s < 25 1.457 1.949 347 464

25 50 1.100 1.512 262 360

> 10 l/s < 25 781 1.151 186 274 928 1.151 221 274

25 100 630 811 150 193 760 1.172 181 279

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

Staiile de pompare se dimensioneaz, dup caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar.
III.2.7. Reele de distribuie
Funcia tehnologic a reelei de distribuie n sistemul de alimentare cu ap este transportul apei de la
gospodria de ap pn la consumatori, cu presiunea de serviciu necesar.

124

Reeaua de distribuie cuprinde conducte principale, conducte secundare i conducte de distribuie cu


branamente la consumator.
Unitatea de msur pentru reeaua de distribuie este metrul liniar de conduct.
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia reelelor de
distribuie, raportate la unitatea de msur:
- cheltuielile de transport i de depozitare la amplasamentul lucrrilor;
- spturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protecia la nghe;
- aezarea unui strat de balast de 10 cm;
- montarea i sudarea conductelor la poziie;
- astuparea traneei i aducerea terenului la starea iniial;
- cmine de golire, cmine de aerisire, cmine de rupere a presiunii, cmine de vane de secionare i
cmine de trecere;
- fitinguri, robinei, ventile de aerisire i alte accesorii, exclusiv costul branamentelor;
- aparate de msur i control;
- hidranii de incendiu;
- probe tehnologice n perioada montrii i punerii n funciune.
Conductele de distribuie se dimensioneaz la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor n vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.7 (valori de referin)

Diametrul

Presiuni de serviciu

nominal al
conductei

PN 6 atm

PN 10 atm

PN 16 atm

PEID

[mm]

lei/m.l.euro*)/m.l.lei/m.l.euro*)/m.l.lei/m.l.euro*)/m.l.

conduct conduct conduct conduct conduct conduct

DN 63

55

13

55

13

63

15

DN 75

67

16

71

17

76

18

125


DN 90

88

21

92

22

97

23

DN 110 118

28

126

30

139

33

DN 125 130

31

139

33

155

37

DN 140 164

39

176

42

193

46

DN 160 185

44

202

48

231

55

DN 200 239

57

273

65

311

74

DN 225 256

61

298

71

353

84

DN 315 391

93

466

111

554

132

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.8. Anexe administrative i mprejmuiri


Anexele administrative i mprejmuirile nu au funcie tehnologic, dar reprezint componente
obligatorii ale sistemelor de alimentare cu ap, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau,
dup caz, a perimetrelor de protecie sanitar, precum i a spaiilor necesare pentru depozitarea unor
materiale de consum, a unui birou administrativ i a instalaiilor sanitare de ap-canal pentru folosina
personalului.
Prezentul standard de cost se refer la o mprejmuire i pori din gard de srm ghimpat, susinut de
stlpi din beton prefabricai i un container administrativ.
Unitatea de msur pentru mprejmuire i pori este metrul liniar de mprejmuire. Pentru containerul
administrativ, unitatea de msur este bucata, cu acelai cost unitar pentru toate sistemele.

Cost unitar (exclusiv TVA)


Tabel III.2.8 (valori informative)

126

mprejmuire

Container administrativ

lei/m.l. mprejmuireeuro*)/m.l. mprejmuire lei/buc. euro*)/buc.

2.360

562

34.100

8.119

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

IV. Cost total


IV.1. Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu ap
Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu ap se face nsumnd costurile unitare
prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, nmulite cu cantitile efective rezultate din proiectare
pentru toate categoriile de lucrri, construcii i instalaii componente ale sistemului de alimentare cu ap.
Precizare
La stabilirea costurilor s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la
nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:
- C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
- pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%;
- pentru distana de transport:
- transport materiale: 25 km;
- transport pmnt: 10 km.

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului
general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;

127

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului;


- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de
cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de
cheltuieli, exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:

3,0% din valoarea investiiei de baz;

b) consultan:

1,0% din valoarea investiiei de baz;

c) asisten tehnic:

1,5% din valoarea investiiei de baz;

d) organizare de antier:

2,5%;

e) cheltuieli diverse i neprevzute:

10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4


"Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al
amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare
diferite fa de caracteristicile investiiei de referin se justific distinct n documentaia pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investiiei.
IV.2. Exemple de calcul
n prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu ap,
rezultnd faptul c evaluarea costurilor propuse este uor aplicabil pentru orice structur de sistem
centralizat de alimentare cu ap n mediul rural.
IV.2.1. Sistem de alimentare cu ap nr. 1

SCHEMA TEHNOLOGIC

*) Legend G&G:

128

### - text ilizibil n Monitorul Oficial

Tabel IV.2.1 (valori informative)

Nr. Componentele sistemului Cantitatea

U.M. Cost Cost

crt.

unitar total

- lei/ - lei -

U.M. -

1.Captare subteran din 4

4 x 12m.l. foraj 7.900 379.200

puuri forate de mic

adncime, cu adncimea de

12 m fiecare

2.Conducta de aduciune din

3.850m.l.

conduct

PEID, DN 110, PN6

126 485.100

3.Staie de tratare cu

71 l/s

179.0001.253.000

instalaie complex de

deferizare, demanganizare i

denitrificare pentru un

debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)

4.Rezervor de nmagazinare din

tole metalice galvanizate cu

membran butilic, cu

capacitatea de 400 m

400m

1.151 460.400

capacitate

5.Staie de clorinare

independent pentru un debit

< 10 l/s (Q =11 l/s)

1buc.

171.301 171.301

129


6.Staie de pompare cu 2 pompe 11 x 30l/s x m col

pentru un debit de 11 l/s i

nlimea de pompare de

30 m, cu turaie variabil

790 260.700

ap

7.Reea de distribuie n

lungime total de 20.780 m,

din conducte PEID, din care:

- 1.100 m DN110, PN6

1.100m.l.

- 2.300 m DN90, PN6

2.300conduct

- 17.380 m DN63, PN6

17.380

118 129.800

88 202.400
55 955.900

8.mprejmuiri (inclusiv pori)

cu o lungime total de

400 m

400m.l.

2.360 944.000

mprejmuire

9.Container administrativ

1buc.

34.100 34.100

Cost total - investiie de baz i probe - n lei

5.275.901
lei

Cost total - investiie de baz i probe - n euro*)

1.256.167

euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

SECIUNE FORAJ

130

REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANIZATE

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

CONTAINER STAIE DE POMPARE I STAIE DE CLORINARE

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

STAIE DE POMPARE I STAIE DE CLORINARE

131

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

FUNDAIE CONTAINER DE POMPARE I STAIE DE CLORINARE

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

IV.2.2. Sistem de alimentare cu ap nr. 2

Detaliere Nr. 10

IV.2.3. Sistem de alimentare cu ap nr. 3

SCHEMA TEHNOLOGIC

*) Legend G&G:

132

### - text ilizibil n Monitorul Oficial

Q = 3.30~l/s - 11.88 mc/h

Nr. foraj Caracteristici pompe Parametri chimici ai apei

Q H P Tip pomp

(mc/h)(m) (kW)

Fe (mg/l)

Val. max.

STAS

11.8831.0 2.2 SP-17/4

2.87

0.20

Tabel IV.2.3 (valori informative)

Nr. Componentele sistemului Cantitatea

U.M. Cost Cost

crt.

unitar total

- lei/ - lei -

U.M. -

1.Captare subteran format

dintr-un pu forat de medie

adncime, cu adncimea de

31 m.

31m.l. foraj 4.100 127.100

2.Conducta de aduciune din

PEID, DN 80, PN6

50m.l.
conduct

84

4.200

3.Staie de tratare

41 l/s

190.000 760.000

133

deferizare, pentru un debit

< 10 l/s (Q = 4 l/s)

4.Rezervor de nmagazinare din

150m

3.100 465.000

panouri termoizolante, cu

capacitate

capacitatea de 150 m

5.Staie de repompare (2+1)

3 x 25l/s x m col 2.350 176.250

pompe, Q = 3 l/s, nlimea

ap

de pompare Hp = 25 m

6.Reea de distribuie n

lungime total de 4.535 m,

din conducte PEID, din care:

- 900 m DN 90, PN6

900m.l.

- 1.100 m DN 75, PN6

1.100conduct

- 2.535 m DN63, PN6

2.535

88 79.200
67 73.700

55 139.425

7.mprejmuiri (inclusiv pori)

cu o lungime total de 400 m

400m.l.

2.360 944.000

mprejmuire

8.Container administrativ

1buc.

34.100 34.100

Cost total - investiie de baz i probe - n lei

2.802.975
lei

Cost total - investiie de baz i probe - n euro*)

667.375

euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

134

SCHEM TEHNOLOGIC STAIE DE TRATARE - DEFERIZARE

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

Conducte transport ap
Conducte golire

-------- Conducte golire instalaii


- - - - Conducte de la preaplin

Conducte transport nmol


Conducte splare

Conducte transport reactivi


> Conducte canalizare

LEGEND:
1 STAIE DE AERARE I FILTRARE
2 STAIE DE CLORARE I UNITATE PREPARARE KMnO4
3 REZERVOR NMAGAZINARE V = 150 mc
4 STAIE DE POMPARE BOOSTER
5 DECANTOR VERTICAL
6 PATURI DE DESHIDRATARE I DEPOZITARE TEMPORAR A NMOLULUI

135

7 CMIN DE EVACUARE N EMISAR A APELOR CONVENIONAL CURATE

IV.2.4. Sistem de alimentare cu ap nr. 4

SCHEM TEHNOLOGIC

Tabel IV.2.4 (valori informative)

Nr. Componentele sistemului Cantitatea

U.M. Cost Cost

crt.

unitar total

- lei/ - lei -

U.M. -

1.Captare subteran din 3

3 x 12m.l. foraj 7.900 284.400

puuri forate de mic

adncime, cu adncimea de

12 m fiecare.

2.Conducta de aduciune din

PEID, DN 160, PN10

2.134m.l.
conduct

214 456.676

136

3.Staie de denitrificare cu

111 l/s

87.000 957.000

schimb de ioni cu instalaie

de clorinare ncorporat,

pentru un debit mai mare de

10 l/s (Q = 11 l/s)

4.Staie de pompare (1+1)

10,2 x 100l/s x m col 1.1501.173.000

pompe cu turaie variabil

ap

pentru un debit de 10.2 l/s

i nlimea de pompare de

100 m

5.Rezervor de aspiraie din

7m

panouri termoizolante, cu

capacitate

capacitatea de 7 m

7.500 52.500

6.Rezervor de nmagazinare din

400m

1.819 727.600

panouri termoizolante, cu

capacitate

capacitatea de 400 m

7.Reea de distribuie n

lungime total de 8.097 m,

din conducte PEID, din care:

- 1.500 m DN 160,PN6

1.500m.l.

- 2.300 m DN 110, PN6

2.300conduct

- 4.297 m DN 75, PN6

4.297

185 277.500
118 271.400

67 287.899

8.mprejmuiri (inclusiv pori)

cu o lungime total de 600 m

600m.l.

2.3601.416.000

mprejmuire

9.Container administrativ

1buc.

34.100 34.100

137


Cost total - investiie de baz i probe - n lei

5.938.075
lei

Cost total - investiie de baz i probe - n euro*)

1.413.827

euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

POZARE CONDUCTE DE ADUCIUNE I DISTRIBUIE

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

CONTAINER CLORARE I TRATARE CU SCHIMB DE IONI

138

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

SCHEM TEHNOLOGIC STAIE DE TRATARE CU SCHIMBTOR DE IONI

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

Conducte transport ap

-------- Conducte ap de splare filtre


Conducte de la golire

Conducte preaplin

LEGEND:
1 Staie tratare cu schimbtor de ioni
2 Staie de pompare i rezervor tampon
3 Cmin de evacuare n emisar a apelor uzate

STAIE DE TRATARE
cu schimb de ioni - Diagrama de proces

139

*) Legend G&G:
### - text ilizibil n Monitorul Oficial

140