Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA LUI LIC SMDUL

din Moara cu Noroc de Ioan SIavici


L|ca Samadaul persona[ secundar negat|v esLe LoLodaLa un persona[ rea||st s|
rotund (care nu poaLe fl caracLerlzaL succlnL sl exacL LMlorsLer) un sp|r|t satan|c ce
exerclLa asupra celorlalLe persona[e o domlnaLle fasc|nanta ersonallLaLea lul se conLureaza
dln lumlnl sl umbre ca lnLrun [oc al ogllnzllor paralele sl esLe foarLe mlnuLlos sl aLenL consLrulLa
de naraLor Slavlcl sugereaza lnca de la lncepuLtrasatur||e dom|nante ale caracLerulul lul Llca
Samadaul porcar sl el dar om cu sLare care poaLe sa plaLeasca grasunll plerduLl orl furaLl e
mal ales om aspru sl ne|ndurat care sLle LoaLe lnfundaLurlle cunoasLe pe LoLl oamenll bunl
sl mal ales pe cel ral de Leama carula Lremura LoaLa lumea sl care sLle sa afle urechea
grasunulul prlpaslL chlar sl dln oala de varza
Llc esLe caracter|zat |n mod d|rect de naraLor inc de la prlma aparl(le oo om Je ttelzecl ,l
,ose Je ool ioolt osc(lv ,l sopt lo fo( co mosto(o looq co ocbll mlcl ,l vetzl ,l co
sptoceoele Jese ,l impteooote lo mljloc
1octlco 5mJolol este Je o tesploqe obl,ooltol telo(lllot ootmole ,l o le lmpooe ft Jlsco(le
pe cele speclflce lol vlt s votbeosc co femelle ,l cete co o bloJe(e lmpetotlv s vlo
ctclomotol Llc i;l lmpune de la incepuL regullle ;l i;l enun( preLen(llle in felul acesLa
auLocaracLerlznduse o soot llc 5mJol Molte se zlc Jespte mloe molte vot fl
oJevtote ,l molte scotolte o volesc s ,tlo totJeoooo cloe ombl pe Jtom cloe ttece pe
olcl cloe ce zlce ,l cloe ce foce ,l volesc co olmeol io ofot Je mloe s oo ,tle cteJ c oeom
io(eles 1oL in mod d|rect il caracLerlzeaz ;l Ana care lnLule;Le c Llc e om to ,l
ptlmejJlos ns cel mal exacL il caracLerlzeaz lnLea un fosL Lovar; deal lul care se fcuse
[andarm Locmal penLru a se rzbuna l ote o sloqot slblclooe ooo sloqot s foc s se
looJe s (le lomeo Je ftlc ,l co toote oceste s tJ ,l Je Jtocol ,l Je momso 5 tJ Je
ool Cbl( Je ool
Otqollol lol llc e oool Je stpo cote oo Joot i,l sobotJooeoz oomeoll Jot se sobstltole
Jestloolol lot 8un cunoscLor de oamenl Llc ;Lle cum s uLlllzeze slblclunlle celorlal(l cum
s le Lransforme vulnerablllLaLea inLro arm favorabll penLru el AsLfel se folose;Le de
paLlma lul Chl( penLru banl spre a1 aLrage pe acesLa in afacerlle lul necuraLe ;l apol penLru a
l dezarma pe crclumar in LoLallLaLe ;l penLru al anula personallLaLea roflL de fasclna(la pe
care o exerclL asupra Anel deLermlnndo sa l se drulasc ue alLfel Chl( insu;l il spune
la un momenL daL 1o oo e,tl om llc cl Jeovol 5l inLradevr Llc are o anumlL doz de
demonlsm in sufleLul su lucru ce relese dln proprla mrLurlslre tlo oomol c m oflom lo
sttmtoote coJ om ocls cel Jlotl om Apol om ocls pe cel Je ol Jolleo co s m moql
Je mostttlle ceml fceom peotto cel Jlotl Acom soqele colJ e oo fel Je bool cote m
opoc Jlo coJ io coJ

onsLrulL dln lumlnl ;l umbre persona[ul are in sLrucLura sa moral ;l unele elemenLe de
facLur romanLlc de persona[ excep(lonal aflaL in impre[urrl excep(lonale esLe generos cu
cel care1 sprl[ln in afacerl la peLrecerl esLe vesel blnevolLor chlar seducLor se dovede;Le
neinduplecaL cu LrdLorll elocvenL in acesL sens fllnd uclderea femell care se ocup de
vnzarea lucrurllor furaLe de el ;l care esLe pedepslL penLru c a indrznlL s;l opreasc un
lan( de aur carel plcuse
Llc marcheaz nefasL desLlnul LuLuror celor care lnLr in conLacL cu el AsLfel Llc il va aduce
pe Chl( in slLua(la de a;l uclde so(la Chl( va murl ucls de 8u( LoL dln ordlnul lul Llc lar
acesLa dln urm dup ce va lncendla crcluma de la Moara cu noroc i;l va zdrobl capul inLrun
copac penLru a nu cdea vlu in mlnlle lul lnLea Sfr|tu| persona[u|u| este pe msura
fapte|or sa|e