Sunteți pe pagina 1din 2

Expresii latine juridice - Teoria Generala a Dreptului 1. DE LEGE LATA privitor la legea in vigoare 2.

. DE LEGE FERENDA privitor la legea care urmeaza 3. PACTA SUNT SERVANTA - contractele sunt legea

partilor
4. RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR

lucrurile judecate sunt prezumate a fi adevarate


5. NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM nimeni nu

poate invoca necunoasterea legii


6. JURIS ET DE JURE prezumtie absoluta. Ex:

cunoasterea legii, lucrurile judecate sunt adevarate.


7. JURIS TANTUM - prezumtii relative. Ex: paternitate,

buna credinta, nevinovatie


8. A FOTIORI cu atat mai multa ratiune 9. PER A CONTRARIO - dimpotriva 10. SINE QUA NON fara de care nu se poate,

indispensabil
11.

RESTITUTION IN INTEGRUM repunerea in situatia anterioara

12. ARS BONI ET AEQUI arta binelui si a echitatii 13. TEMPUS REGIT ACTUM actele juridice sunt

supuse legii in vigoare


14. UBI SOCIETAS IBI LEX unde este societate, este

lege
15. UNO ICTU dintr-o data ( referitor la actele juridice) Copyright Ciubotaru Luca 2010

16. TERTIUM NON DATUR teoria tertului exclus ( nu

exista a 3-a varianta ) .

Copyright Ciubotaru Luca 2010