Sunteți pe pagina 1din 5

Grile drept civil persoana juridica

1. Data dobandirii capacitatii de exercitiu a persoanei juridice este: a) Data desemnata de organele sale de conducere b) X Data constituirii c) X Data infiintarii organelor sale de administrare

2. Sunt incapabili de a face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice , urmatoarele categorii: a) X Persoanele declarate prin lege sau prin actul de constituire incompatibile sa ocupe o astfel de functie b) X Persoanele cu capacitate de exercitiu restransa c) X Incapabilii

3. Organele de conducere si administrare ale persoanei juridice emit urmatoarele acte: a) X Hotarari si decizii luate in conditiile legii b) X Hotarari si decizii elaborate pe baza actului de constituire sau statutului acelei persoane juridice c) Hotarari si decizii care produc efecte fata de terti de la data luarii deciziei

4. Obligatiile membrilor organelor de administrare ale persoanei juridice sunt: a) X Sa actioneze cu prudenta si diligenta ceruta unui bun proprietar b) Sa emita hotarari si decizii, conform constiintei lor c) X Elaboreaza acte obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat impotriva

5. Faptele licite sau ilicite savarsite de persoanele juridice obliga: a) In toate situatiile insasi persoana juridica b) X Faptele licite atrag si raspunderea personala dar si cea solidara a celor ce le-au savarsit, atat fata de persoana juridical cat si fata de terti

c) X Insasi persoana juridica dar numai daca faptele au legatura cu atributiile sau cu scopul functiei incredintate

6. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice se produce in urmatoarele conditii: a) X Hotararile si deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate in justitie b) Administratorii pot ataca hotarari privitoare la revocarea lor din functie c) X Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta, in circumscriptia careia persoana juridica isi are sediul.

7. Sunt principii ale dreptului civil roman: a) X Principiile fundamentale ale dreptului roman b) X Principiile fundamentale ale dreptului civil roman c) X Principiile institutiilor dreptului civil

8. Sunt principii fundamentale ale dreptului civil: a) X Principiul imbinarii interselor individuale si personale cu cele generale ( publice) b) X Principiul proprietatii c) Principiul egalitatii

9. Principiul fortei obligatorii a actelor juridice civile, dupa vocatia sa sau domeniul de aplicare este inclus in categoria in categoria: a) Principiilor fundamentale ale dreptului civil b) X Principiilor institutiilor dreptului civil c) Principiilor fundamentale ale dreptului roman

10. Principiile fundamentale ale dreptului roman sunt formulate de ramura de drept: a) Dreptul constitutional b) Dreptul administrativ c) X Teoria generala a dreptului

11. Reglementarea principiilor fundamentale ale dreptului roman este realizat de: a) X NCC b) X Constitutie c) X Codul penal

12. Principiile fundamentale ale dreptului roman guverneaza: a) X Domeniul dreptului civil b) Numai anumite domenii de reglementare juridica c) X Intregul sistem de drept

13. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt: a) X Idei calauzitoare pentru intreaga legislatie civila b) X Principii care guverneaza toate institutiile dreptului civil c) X Obiecte de cercetare pentru stiinta dreptului civil

14. Principiile institutiilor dreptului civil, in comparatie cu principiile fundamentale ale dreptului civil: a) Au domeniu de aplicare mai mare b) X Au vocatie mai redusa c) Sub aspectul sferei de aplicare, sunt egale

15. Reglementarea principiilor institutiilor dreptului civil este facuta prin: a) Constitutie b) X Normele dreptului civil c) Norme juridice din ramuri inrudite cu dreptul civil

16. Principiul consensualismului priveste: a) Toate institutiile dreptului roman b) X Forma actelor juridice civile c) Incheierea actului casatoriei

17. Urmatoarele principii sunt incluse in categoria principiilor institutiilor dreptului civil: a) X Principiul ocrotirii bunei credinte b) X Principiul egalitatii in drepturi a copilului din afara casatoriei, cu cel din casatorie in materia succesiunii (mostenirea) c) X Principiul relativitatii actelor juridice civile

18. Principiul egalitatii in fata legii este consacrat expres in urmatorul act normativ: a) Constitutie b) X NCC c) Legea fondului funciar 19. Raporturile juridice civile dintre persoana fizica si persoana juridical sunt guvernate de: a) Principiul consensualismului b) Efectele actului juridic civil fata de parti c) X Principiul imbinarii interselor particulare cu cele generale(publice)

20. Consacrarea si reglementarea expresa a principiului garantarii(ocrotirii) dreptului subiectiv este realizat de: a) X Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului b) X Constitutie c) X NCC

21. Ocrotirea drepturilor nepatrimoniale in legislatia civila este facuta : a) In mod identic cu a drepturilor patrimoniale din acelasi domeniu de reglementare b) X In mod diferit cu a drepturilor patrimoniale din acelasi domeniu de reglementare c) X Conform prevederilor din NCC

22. Incalcarea drepturilor subiective civile impune: a) X Folosirea procesului civil b) X Restabilirea dreptului titularului la situatia in care se afla anterior incalcarii acestora

c) X In unele situatii, aplicarea unor penalitati (daune, despagubiri) 23. Interpretarea principiului proprietatii evidentiaza urmatoarele aspecte: a) X Dreptul de proprietate este principalul drept real al persoanei b) X Continutul dreptului de proprietate este alcatuit din urmatoarele 3 atribute: posesia, folosinta, dispozitia unui bun c) X Dreptul de proprietate este ocrotit si garantat persoanelor, indiferent daca titularul este statul, persoana fizica sau persoana juridica.