Sunteți pe pagina 1din 37

FONDAT de MARINELA PREOTEASA, 1994

serie nou , online, ianuarie, 2012 (nr.4)

Editor M.P, Tablet de iarn ............................ pag 1 Caseta redac ional ............................................ pag 2 Marinela Preoteasa: Florentin Smarandache: om de tiin i scriitor de renume interna ional ........... pag 2 Concursuri literare ............................................. pag 4 Marinela Preoteasa, poezie .............................. pag 6 Menu Maximinian, poezie .............................. pag 7 Nicolae B la a, P , p de la Bulze ti c tre Londra ............................................................................ pag 8 Sub lupa criticii: * Geam nul din oglind ,autor Al. Florin ene de Petru Bir u .................................................. pag 10 * Flotentin Smarandache : Alexandru tef nescu i totalitarismul care se instaleaz n Romnia pag 12 * Roni C ciularu::Lumea de sub pod i zarva ei, autor Zoltan Terner. pag 19 *George :Ars poetica, Andrs Snchez Robayna (Ed.) . ................... pag. 22 *Eugen Evu :Ion Pachia Tatomirescu- un cavaler la Curtea oximo(i)ronismuluimic coment la trei poeme semiotice ........................... pag 23 Ion N lbitoru, Dictatorul (parodie).................... pag 25 Marinela Preoteasa,Dialog cu cititorii... pag 29 Maria Buic ,:Ceasul de tain al pictorului Mihai Teodor Olteanu................................................... pag 30 Remus Constantin Racl u, Scopul nfiin riiSfatul b trnilor: Sfatul B trnilor.............................. pag 32 tefania Marineanu, Jurnal de c l torie (litera A), Andorra .............................................................. pag 34 Delia-Mihaela Vasile, Mondena ....................... pag 35 Marinela Preoteasa, Gospodina, Scoaterea petelor................................................................. pag 36 S-au primit la redac ie: Nusha, roman, autor Anda Cor Socrate; Via a ca o furtun , versuri, autor Aurel Matara, Editura Confort ............ pag 24 Marinela Preoteasa, Catrene epigramatice..... pag 11

Revista apare cu dorin a de a aduce cititorilor tot ce e mai bun, din ceea ce le-ar putea rezolva unele probleme de factur sufleteasc . A dori ca fiecare cititor s - i g seasca un echilibru firesc, propriul s u echilibru, cu sine insu i ct i cu cei care-i sunt n preajm sau nu. Iarna din acest an parc i-a propus s arate c puterea naturii este adev rata putere! A invadat cu albul ei, sup rat de vijelii i frig, absolut toate ungherele acestei minunate ri: gur de rai pentru noi to i! Nu mai conteaz dac prinde un ndr zne c l tor ntr-un 4x4 sau o sanie amart tras de doi cai lihni i de foame i frig! i imbr i eaz cu aceea i foame bolnav de forme i culori, i-i atrage n muzeul ei autohton, rece i transparent! Oare nu i-a trimis ea vestitorii destul de dispera i, drezbr ca i i lihni i de foame, cu suficient vreme nainte de sosirea ei alb i parc f r de sfr it?! Iarna nu iube te culorile n general, ce s mai spunem de culorile politice?! S v amintim, c inc din primul num r al revistei am anun at c revista e apolitic ! Fiecare autor are libertatea cuvntului, dar e unicul r spunz tor n fa a legilor n vigoare, de aceea ce ne informeaz ! Ca ntr-un r zboi rece, condus din sferele nalte, Iarna i ia birul cerut tot din b t tura neferici ilor! Prin tran eele albe parc s-ar plimba Moartea! E foarte mult lini te i foarte mult pustiu! Glasurile cristaline ale copiilor ferici i, de la derdelu , au amu it! P durile zac captive sub oceanul alb. Spiridu ii stau ascun i sub z pezi , parc pentru un alt secol, cnd un F tFrumos va dezlega apele i va desfereca Soarele. P mntul va respira dezmor it de c ldur i fericit s dea bel ug n c m ri i pe mesele romnilor. Ct de a teptat este prim vara!....

Marinela Preoteasa

Pag 1

Scurt Circuit Oltean, serie nou ,


revist magazin,lunar , online

Fondat de Marinela Preoteasa, 1994

Membri de onoare: Scriitorul Al.Florin ene, Pre edinte L.S.R. Prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, scriitor Prof. univ. dr. George Sorescu, scriitor

Scurt Circuit Oltean este sub egida LSR

de Marinela Preoteasa
Florentin Smarandache, n scut n 10 decembrie 1954, B lce ti, Jude ul Vlcea, Romnia. Ca un diamant lefuit de cele mai nea teptate evenimente personale i conjunctural economico-politice, prin ambi ia i talentul s u, a demonstrat c b rbatul adev rat nu cade n confrunt rile cele mai dure cu via a i politicul, cu lipsa de n elegere a valorii spirituale, din partea politrucului de rnd. Fiecare lovitur primit de la cei din jur, de la via a spiritual , de la via n general, nu a nsemnat dect cel pu in un pas nainte pentru Florentin Smarandache. Fiecare piedic n dezvoltarea sa ca matematician sau ca scriitor, nu a fost dect cel pu in o nou pereche de aripi n zborul spre des vr irea calit ii sale de intelectual de valoare universal , drumul s u spre ob inerea marilor premii interna ionale n tiin i cultur , drum anevoios dar sigur i str lucitor. Astfel, n 12 iunie 2010, la Pcs, Ungaria, am v zut cum medalia de aur pentru tiin acordat de Academia Tesalio Galilei, a ajuns n palmaresul vlceanului Florentin Smarandache. 2011 a fost un an nc rcat de recunoa teri interna ionale a valorii sale de cercet tor n tiin ct i ca scriitor, astfel: - n ziua de 15 decembrie 2011, dup un drum foarte lung: USA, Bucuresti, Balcesti, Bucuresti, prezent n Aula Academiei Romne, a primit premiul Traian Vuia pentru activitatea sa de cercet tor tiin ific. Premiul a fost acordat in 2009, dar specific grijii acordate romnilor celor mai patrio i prin munca lor, prin atitudine i modestie, din grija autorit ilor s-a tegiversat nmnarea premiului academic celor n drept, pn n 15 decembrie 2012. Neutrosofia, creat de c tre Florentin Smarandache n anul 1995, e la baza primirii acestui remarcabl premiu.

SSO, LSR, de in tor al medaliei de aur pentru tiin , Pcs, 12 iunie 2010, propus de Academia Daco Romn ptr. premiul Nobel n literatur 2011, premiul Traian Vuia pe 2009, decernat de Academia Romn , n 15.12.2011

Redactor DIASPORA: Florentin Smarandache(foto 4), SUA, membru USR,

tefania Marineanu: turism (foto 2) Delia - Mihaela Vasile : arte (foto3) Ion Burc : matematic recreativ Fotoreporteri: Ghe. Spori i Adrian Btea

Redactor- ef: Marinela Preoteasa(Foto 1 ) Redactori responsabili:

Responsabilitatea juridic privind con inutul materialelor publicate n revista Scurt Circuit Oltean apar ine strict autorilor, agen iilor de pres sau personalit ilor citate, n conformitate cu Art. 206 Cod Penal IMPORTANT - Materialele propuse se primesc i prin email: - Revista realizeaz publicitate i ofer posibilitatea post rii foto aniversare pentru 3 lei/ cmp.
Editor, Marinela Preoteasa, membru LSR

SC Cuart Impex SRL ;CIC: 4273433 ; CUI RO5410508 B.C.R. SA Slatina Olt Cont Nou: 2511.A01.0.4273433.0200.ROL.1 Cod IBAN Nou: RO12RNCB0200042734330001 Detalii prin email: ScurtCircuitOltean@mail.com

preoteasa_marinela@yahoo.com Adresa redac iei: Str. Mn stirii, nr. 7, bl. 1C, Sc. A, ap 13, Slatina, Jude ul Olt, cod po tal 230041, ROMNIA http://www.scribd.com/Scurt-Circuit-Oltean ISSN 2248-0617 ; ISSN-L = 2248-0617 DTP: Marinela Preoteasa

Florentin Smarandache cu premiul Traian Vuia, in fa a Academiei Romne, 15 decembrie 2011

Pag 2

La Conferin a Interna ional de Calcul Granular din ora ul Kaohsiung, Taiwan, din 8-10 noiembrie 2011, a fost prezentat comunicarea tiin ific Aplica ii ale logicii neutrosofice n robotic introducere, scris de Florentin Smarandache mpreun cu prof. univ. dr. ing. Luige Vl d reanu, cercet tor tiin ific principal la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romne, din Bucure ti.

Florentin Smarandache, ca prof. univ.dr. a dat studen ilor, i nu numai, lucr ri matematice de o importan deosebit n specialitate, astfel cartea Structuri algebrice utiliznd clasa natural de intervale, publicat la Editura Educa ional din ora ul Columbus din statul federal Ohio, SUA, elaborat mpreun cu prof.univ.dr W. B. Vasantha Kandasamy, din India, s-a bucurat de aprecierile din USA, primind premiul New Mexico Books Award 2011.

Florentin Smarandache, profesor universitar la Facultatea de Matematic i tiin e a Universit ii New Mexico din ora ul Gallup, statul federal New Mexico, SUA, a fost invitat intre 19 decembrie 2011 i 5 ianuarie 2012 n China, de c tre Universitatea Jiatong, care i-a acordat titlul de Profesor adjunct, echivalent cu titlul de Doctor honoris causa acordat n universit ile europene i americane.

Florentin Smarandache i decanul Facult ii de tiin e a Universit ii Jiaotong din Beijing

Florentin Smarandache, ca scriitor, a publicat deja a asea Antologie interna ional paradoxist , nc din 1981 a publicat n volum: poezie, proz , teatru, iar n 2011 (la numai 57 ani) a fost propunearea Academiei DacoRomne pentru candidatura la Premiul Nobel pentru literatur . Dup ani de foarte mult activitate ca profesor n nv mntul universitar american i de scriitor, 2012 cred c ne va aduce i alte surprize cel pu in tot att de frumoase pe ct cele din 2011, Florentin Smarandache fiind cu adev rat un ambasador de onoare pentru cultura i tiin a romneasc .

Doctor honoris causa este un titlu onorific acordat de institu iile de nv mnt superior unei personalit i de mare prestigiu, din ar sau din str in tate, pentru realiz ri deosebite n domeniul tiin ei, tehnicii i culturii, pentru servicii de mare nsemn tate aduse patriei i umanit ii. La Conferin a anual interna ional dedicat Fuziunii Informa iei, organizat de c tre Societatea Interna ional de Fuziunea Informa iei, n diverse locuri de pe mapamond, din anul 2003, Florentin Smarandache a fost mereu prezent cu comunic ri privind aplica ii tehnice ale neutrosofiei.

Florentin Smarandache, B lce ti, J. Vlcea, Romnia, 13 dec 2011

Pag 3

Ligya DIACONESCU

REVISTA INTERNA IONAL STARPRESS (www.valcea-turism.ro) organizez CONCURSUL INTERNA IONAL DE


POEZIE I PROZ PENTRU ROMNII DIN NTREAGA LUME,

- La 1 februarie 2012 Revista Interna ionala lanseaz STARPRESS (www.valcea-turism.ro) CONCURSUL INTERNA IONAL DE POEZIE PENTRU ROMNII DIN INTREAGA LUME STARPRESS 2012 edi ia a lll -a ( concurs organizat din doi in doi ani - prima edi ie, 2008, ca i cea de-a doua, 2010, bucurndu-se de un real succes, reu ind s descopere talente ascunse i s reuneasc iubitorii de frumos de pretutindeni). - In acela i timp, organizeaz CONCURSUL INTERNA IONAL DE PROZ PENTRU ROMANII DIN INTREAGA LUME STARPRESS 2012 edi ia l. Concursul Interna ional de poezie i proz STARPRESS 2012 se desfa oar n parteneriat i colaborare cu peste 70 de ziare, reviste, posturi de radio i televiziune din diaspora i Romnia, n PERIOADA 01.02.2012 01.06.2012. PREMIILE CONSTAU N SEJURURI N RENUMITE STA IUNI TURISTICE ROMNESTI ( Mamaia HOTEL SIRET- 2 premii, Eforie Nord HOTEL CASA ANDREI 1 premiu, Pensiune BARPYRAMID VILA RODICA - 1 premiu, Jupiter HOTEL RIO - 2 premii, Mangalia CASA SAVETA GEORGESCU - 1 premiu i OBIECTE). Fiecare premiu const n cte un sejur pentru dou persoane (c tigatorul fiind inso it de cte o persoan drag n sejur, ca i la edi iile precedente).

1) LA SEC IUNEA POEZIE SE PARTICIP CU 5 POEZII, (indiferent de tematic ). 2) LA SEC IUNEA PROZ SE PARTICIP CU 5 FRAGMENTE, (indiferent de tematic ). Concuren ii vor ata a al turi de poezii sau scrierile n proz i un Curriculum Vitae i o fotografie personal . Indiferent de rezultatul concursului, CELE MAI INTERESANTE LUCR RI (poezie sau proz ) vor fi publicate in revistele noastre i ale colaboratorilor no tri din diferite state ale lumii. 3) Toate materialele pentru concurs vor fi trimise prin po ta electronic la urm toarele adrese de e-mail: star_ligya@yahoo.com; sun_andrada@yahoo.com ; free3ymher@yahoo.ca pn la data de 15 mai 2012. Comitetul de selec ie va delibera pna la 1 iunie 2012, cnd se vor anun a ca tigatorii. Concursul Interna ional de poezie i proz pentru romnii de pretutindeni i propune descoperirea i promovarea creatorilor de poezie i proz autentic n limba romna, tineri i adul i, ncep tori i profesioni ti, inclusiv a celor care din anumite motive nu au putut fi publica i (indiferent de vrst ). Cu siguran , vom descoperi talente pe care dorim s le promov m n ntreaga lume. RELA II SUPLIMENTARE la ORGANIZATORUL CONCURSULUI INTERNA IONAL DE POEZIE I PROZA PENTRU ROMNII DIN INTREAGA LUME, STARPRESS 2012, LIGYA DIACONESCU (star_ligya@yahoo.com), director general al REVISTEI INTERNATIONALE STARPRESS (romano-canadiano-american , cu colaboratori din intreaga lume ( www.valcea-turism.ro)

Pag 4

Anca GOJA

PENTRU ROMNII DIN INTREAGA LUME, STARPRESS 2012, LIGYA DIACONESCU (star_ligya@yahoo.com), director general al REVISTEI INTERNATIONALE STARPRESS (romano-canadiano-american , cu colaboratori din intreaga lume ( www.valcea-turism.ro) Temele concursului de epigrame sunt dou : Lenea e cucoan mare/ Care n-are de mncare" (3 epigrame) colarul" (2 epigrame) Cuvntul trebuie s apar obligatoriu n catrene.

Pentru concursul de parodie, concuren ii vor pritoci o parodie la poezia Cnt re i bolnavi" de Lucian Blaga. n cazul ambelor concursuri, lucr rile vor fi trimise n trei exemplare cu motto i plic nchis, n care se vor ar ta identitatea, adresa i datele de contact, pn cel trziu n data de 23 martie, pe adresa: Lucian Pre a, Casa de Cultur , str. 22 Decembrie, nr. 3 Vi eu de Sus, jude ul Maramure cod 435700 cu specifica ia "Pentru concursul de epigrame" sau "Petru concursul de parodie". La concursul de volum, inclusiv antologii, pot participa volumele de umor (epigrame, fabule, proz scurt etc) tip rite n perioada aprilie 2011 - martie 2012. Lucr rile vor fi trimise n dou exemplare pn n data de 15 martie, pe aceea i adres , cu specifica ia "Petru concursul de volum". Concuren ii pot participa la toate sec iunile concursului, f r restric ii. Informa ii suplimentare se pot ob ine la Pn n luna martie 2012, umori tii romni i pot trimite telefoanele: crea iile la concursul de epigrame, concursul de parodie i 0262-354131; 0262-354639 ; 0741-099253 concursul de volum organizat n cadrul celei de-a X-a edi ii a Festivalului Na ional de Satir i Umor "Zmbete n Prier", care Festivalul Na ional de Satir i Umor "Zmbete n Prier" este va avea loc la Vi eu de Sus n perioada 21-22 aprilie. organizat de Casa de Cultur Vi eu de Sus, Cenaclul de Satir i Umor "Pup za" al institu iei, Consiliul Local i Prim ria Vi eu 1) LA SEC IUNEA POEZIE SE PARTICIP CU 5 POEZII, de Sus, Asocia ia Cultural-Turistic "Hiperboreea", (indiferent de tematic ). Desp r mntul Vi eu-Iza al Astrei i Muzeul de Istorie i 2) LA SEC IUNEA PROZ SE PARTICIP CU 5 Etnografie Vi eu de Sus. FRAGMENTE, (indiferent de tematic ). Anca GOJA, Baia Mare,Ianuarie 2012 Concuren ii vor ata a al turi de poezii sau scrierile n proz i un Curriculum Vitae i o fotografie personal . Indiferent de rezultatul concursului, CELE MAI INTERESANTE LUCR RI (poezie sau proz ) vor fi publicate in revistele noastre i ale colaboratorilor no tri din diferite state ale lumii. 3) Toate materialele pentru concurs vor fi trimise prin po ta electronic la urm toarele adrese de e-mail: star_ligya@yahoo.com; sun_andrada@yahoo.com ; free3ymher@yahoo.ca pn la data de 15 mai 2012. Comitetul de selec ie va delibera pna la 1 iunie 2012, cnd se vor anun a ca tigatorii.Concursul Interna ional de poezie i proz pentru romnii de pretutindeni i propune descoperirea i promovarea creatorilor de poezie i proz autentic n limba romna, tineri i adul i, ncep tori i profesioni ti, inclusiv a celor care din anumite motive nu au putut fi publica i (indiferent de vrst ). Cu siguran , vom descoperi talente pe care dorim s le promov m n ntreaga lume. RELA II SUPLIMENTARE la ORGANIZATORUL CONCURSULUI INTERNA IONAL DE POEZIE I PROZA

Pag 5

M-am uitat pe fereastra ngerilor r ni i: era bog ia unui univers acolo! Dincolo de ziduri coio i lini ti i scrutau zarea pn la fereastra Lor! mb ls ma i de vinuri i fumul c rnii, se scaldau n propriul lor snge,... sngele lor,... sngele,... curnd pece i aurite vor privatiza pn i aripile ngerilor!...

Sub degetele ploii se adun -un timp tiut numai de tine i numai de mine; lini tea ei se prelinge peste plete i pleoape ca pentru bucuria verii. Ploaia p r se te cerul doar pentru noi, ea ncerca, alunecoas s ne p streze ca pe un trofeu al iubirii, ... s-a prelins de attea ori peste ndr gosti i, incon tien i i absurzi, i-a nv luit zeie te, cu acela i refren, cu acelea i incanta ii, aceia i melodie salt sub degetele ploii, aceea i iubire i-a furat degetele!

Femeia ta nu era oarb , ea te vedea numai pe tine! de at ia luceferi alunec tori i risipi i, te z rea numai, te z rea i te iubea!

Fiecare cu "nordul" s u: n nordul t u cuvintele sunt reci limbute mp r tese, n nordul meu e lini te: cuvintele tac dar se s rut lacome de s rut ri, zilele n-au nop i i nop ile n-au zile! totul e ca-n biblie: numai un el i o ea, totdeauna nevinovat de ferici i, totdeauna ferici i i vinova i, dar numai ei, totdeauna numai ei, ei i ispita! (Din volumu:. Ultimul zbor, Ed. CuArt, 2011)

Prea ninge peste tot ce e frumos, peste tot ce e urt prea ninge, pn -n gnduri intr ninsoarea; se ncinge o b taie cu bulg ri ntre creier i vocea creierului, o ruptur e n codul personal al poetului muza l-a tr dat i el trebuie s a tepte pn la topirea z pezii.

Pag 6

Ursitoare n alb, Copil n scutece de foc, Via n fa , Cu c r i de ap . Seceta smulge p catul, F ina pinii se nmul e te, Fiul se ridic din moarte, Cerurile deschid ploile. Vntul vrtej face, n stele ajunge carul, Duhul sufl lin Peste cmpia romneasc . Sfntul adie ca un vnt de var Peste satele cu cenu n sob , i clopote ce bat prin fum Vestesc iubirea. Cugetul cuget , urechile aud, Gura laud pream rirea, Denenceputul cu denesfr itul Fac cas luminii. Striga i sfntului s v aud , Pe pene de aur el doarme, Iar inima lui, mp r it n mii, Luce te pe bolt . Sfntul i sfnta ies la plimbare Norii i acoper n dragoste, Iar noi, ne bucur m, Cnd merele cad din pomul raiului. Mi-a c zut inima S-a lovit de un col de rai. M doare fericirea, E rupt din mine. M alin durerea, E pansament Spre via a ve nic . Tu mi-ai dat din nou Via . Inima nou din palma ta.

Un pumn de fier, o inim aprins , Un tricolor mare ct ara, O via ntru lupt , Un c tig tor. Victoria este a noastr , Succesul este al rii, Bucuria e uman , Harul e de la sfin i. Cnd ceasul bate n ring, Antrenorul i spune rug ciunea,

Casa Ca o s rb toare F cut cu trud . C r mizi cuvinte, Malt r-vers, Ziduri-strofe, Acoperi metafor . Termopan din rime, Icoan din verbe A crede, a scrie, a birui.

Elevul transform sudoarea n medalie, Iar publicul aclam cu flori.

i-a cump rat iubita pe trei ruble, S-a ndr gostit nebune te de ea. Frumoasa Catinca nu i-a dat inima, i-a nchis-o pe veac. Blestemul st dup draperie, E semnul disper rii. Apari ie diafan , o mireas zglobie i tulbur somnul. n Salonul de dans, B trnii valseaz , Fericirea zboar Prin hrubele veacurilor.

Pag 7

Drumul spre Craiova mi-a strnit un alt fel de curiozitate, iar faptul c Maria devenise, dintr-o dat , i gnditoare i t cut , m nelini tea. Voiam s ntreb i s tiu ce i cum, ns un fel de funie imaginar m sugruma. i asta mai ales cnd am v zut c lumea nu se termin deasupra dealurilor, ad post al satului n care v zusem lumina zilei, i c orizontul, locul n care cerul curgea parc deasupra p mntului, mi fugea de sub priviri. - Mami, ce e cu tine? m-a ntrebat Maria sim indumi emo ia. - Mai nimic! M tot ntreb dac lumea de dincolo de ce v d eu, e lumea ailalt ... - Ailalt ?! - Da, aia despre care vorbea cnd mo Gheorghe, cnd Bunica? - Mda! Nu prea tiu ce i-a spus mamaie i nici ce e acum n capul t u, ns se poate spune i a a. - Atunci marginea cerului de ce nu st locului? S ajungem cumva la ea i s ne oprim. - Eventual s ne ntoarcem sau s trecem prin ea, dincolo de ea, dup cum ne convine. - P i, da, c altfel tot o s mergem i... - Oamenii merg de cnd se tiu i de ajuns tot nu au ajuns. - Bine, dar eu sunt mic i o s obosesc. - E! Atunci o s pui c p orul sta frumos la mine n poal i ai s te culci. - F r s tiu unde am ajuns? F r s v d? - Ai vreme s prive ti, ai vreme s i... Totul e s vezi ce e de v zut. - ...C dac nu, vine sarsail . A a mi-a zis, ntr-o zi, bunica. Iar sta, adic sarsail , n elegi tu, cic ar avea o coad ... - Da? - Da! C nu l-a putut p c li nici baba, nici vulpea. - B , puiul meu mic! Mnca-o-ar mama! Ce o s m mai mndresc eu cu tine la Londra! - Pentru c sunt de teapt i frumoas , a a e? - Daaa! - De-aia zicea i mo Gheorghe, c altfel se lua cu joarda dup mine ca dup nevast -sa. ,,F , hrca dracu, miai mncat zilele! i zvrrr, cu b ul dup ea. ...Doar cnd se sup ra. - Ca s vezi! - Cum vine aia? - Aia fiind ce? - Mncatul zilelor. - Mncatul zilelor?! Doamne, cum s - i explic eu ie?... - P i dac se mnnc a a, puse pe pine, cum mi punea bunica margarin i magiun, n eleg, ns am ncercat,

ntr-o sear , s ntind ntunericul i... nimic. Pinea, tot pine! Ziua, nici gnd. Lumina nu se las , cu una, cu dou , prins . - Da?! Adic , da... P i... Nuuu! E, cum Dumnezeu, nu?! Daaa... Sigur c da. *** - Doamne ce mai complica i voi, oamenii mari, lumea! voiam s -i repro ez Mariei, ns ma ina cu care goneam spre ora ajunsese deja n fa a g rii. Am cobort. Forfota din jur, mul imea de taxiuri n irate de-a lungul peronului, asemenea s rmanilor la cantina s racilor, m-au n ucit. Dac mami tia bine ce s fac i ncotro s se ndrepte, eu p ream c zut ca de pe Marte i priveam cu disperare, mai ceva dect omul nainte de moarte, spre un alt fel de necunoscut. La prima vedere, singura mea sc pare ar fi fost ntoarcerea acas , n sat la bunica, ns curiozitatea, ve nicul arpe din om, m tr gea spre nainte. Buim cit de tot ce mi se ntmpla, nici nu mi-am dat seama cnd am ajuns n tren. Compartimentul nu era aglomerat. Pe banca din fa a noastr , doar un b trnel cu barba i must ile c zute, ce venea parc de peste timp. Cu siguran nu se urcase din Craiova, ns aveam sentimentul c ne fusese permanent al turi. Mami l-a salutat nainte de a- i a eza bagajele pe etajerele de deasupra capului. Eu ns am z bovit cu privirile n privirile lui. Abia trziu, cnd ne-am g sit cumva locul, am zis i eu sfioas : ,,s rut mna! B trnul ia trecut degetele calde prin buclele mele, m-a s rutat pe frunte, apoi a ie it pe coridorul vagonului. n urma sa, mi-am rezemat fruntea de snul Mariei i am adormit instantaneu, ca dup botezul pe care parc l aveam nc n minte. M-am trezit trziu ntr-un uierat al trenului amestecat, oarecum, pe nepoftite, n tr nc nitul ro ilor. Cnd am privit pe fereastr cmpurile ce mi fugeau de sub priviri, am avut sentimentul c totul mi scap c ,,vin de niciunde i merg spre nic ieri. Atunci, parc i satul i bunica se topiser n nu mai tiu ce i m urmau ntr-un fel de c l torie cosmic al c rui nceput i sf r it se rotea ntr-un real mai evident ca oricnd. Tacataca, taca-taca, ro ile de tren, hodoronca-tronca, hodoroncatronca, universul n mijlocul c ruia mesteca, precum mo Gheorghe n ceaunul cu m m lig , b trnul ce m s rutase pe frunte. *** Gara de Nord din Bucure ti, un fel de balamuc. C l tori, gnduri, valize, c rucioare, hamali, r t ci i i cini r t ci i. De toate! i toate ntr-un ve nic du-te-vino. Dincolo de ea, spre r s rit, sta ia de metrou. Al turi, pe sc rile ce mi-au p rut treptele c derii, aurolaci, droga i, cer etori. Majoritatea, copii ai str zii. Dintre ei mi-a s rit n ochi o feti . Ciufulit i tuciurie toat . Nu avea chilo ei. Pe ea,

Pag 8

Gradina botanic din Craiova, Dolj, Romania


- doar un fel de c m u . Mnca dintr-un col de pine i am poftit. - Sara! m-a apostrofat Maria. Nu e frumos, mami! - Vreau i eu! Doamne, nu se poate! Avem, n bagaje, sandwichuri. Pui de la mamaie... Doar s ajungem la aeroport i... Mi-a venit s plng, ns am mai f cut c iva pa i. La fiecare din ei, ntorceam privirile. La un moment dat, feti a mi-a zmbit. Abia atunci i-am v zut albastrul ochilor de sub genele lungi i pr fuite. - A vrea acum. Acum, acum... - am insistat i mam oprit. Maria a scos, u or agitat , un pache el cu mncare dintr-o geant mai la ndemn . Cnd l-am primit, am rupt-o la fug napoi, spre copil . M-a primit cu bra ul ntins. Mnu a ei mirosea a pine. *** Aeroportul, un alt fel de adun tur . Totu i ceva parc mai select i mai ordonat . Dup ce Maria a ntrebat, despre una, alta, la un birou de informa ii, ne-am a ezat ntrun rnd. Nu dup mult timp, cnd am ajuns la un pupitru, n fa , un domn elegant ne-a lut bagajele. - Mami! m-am speriat eu. - Da, draga mea! - Ni le mai d napoi? - Nu! Acum nu. - ... i h inu ele mele? - O s aib domnul grij de ele. - Ba, o s le fure! - Sara, se poate? Cum s ?... - A a cum fur ho ii de cai caii. Cic dup miezul nop ii. i cum i-a luat Florea chilo ii de pe srm , Anic i lui Nae, de a r mas aia n curul gol. - Sara, m faci de rs! - Nu te p c lesc. Mi-a spus mie mamaie. - Ca s vezi i cu bunica. Numai prostii te-a nv at. - Da? P i atunci se schimb socoteala. Cnd o s ne ntoarcem, ar trebui s -o iei cu joarda. - Ar cam trebui, dar o s-o doar ! - P i da, dar trebuie s -i vin cumva mintea la cap! ...C a a mi zicea i ea. - i dac pn atunci o s -i vin ? - Nu prea cred, dar fie! tii ce? Mi-e deja dor de bunica! - Draga mea, tu e ti de groaz ! - tiam eu. C l-am speriat odat pn i pe mo Gheorghe, cnd m-am pref cut moart , n putinica aia, din fa a casei. ,,F , ce i-am spus eu, f , ie, s nu o umpli cu ap ! I-a zis femeii lui. Apoi, ,,f , fir-ai a dracu, dac o fi p it ceva fata, te tai buc i i te dau pe balt ! - Aoleu, dar multe le-ai mai f cut?! - Eu?! Eu am fost cuminte. C de-aia mi-ai adus tu i bomboane, i h inu e... Ei au ce au... C nici eu nu mai tiu ce au!

Londra, Aeroport

Pag 9

Sub lupa criticii


Al.Florin ene,

FILOZOFIA - Personaj principal n romanul, Geam nul din oglind , autor Al.Florin ene de Prof. Petru Bir u
Venit n continuarea trilogiei ,,Insula viscolului, romanul autobiografic ,,Geam nul din oglind (Editura Nico, Trgu- Mure , 2012), al prolificului scriitor i promotor cultural Al Florin ene, complecteaz pledoaria omului de cultur temeinic implicat n cunoa terea i prezentarea timpului s u, n slujirea prin cuvnt a aproapelui, cu toat d ruirea, ntregul talent i totala sa experien de via . Dealtfel cartea are un motto edificator:,,S iube ti pe aproapele t u ca pe tine nsu i (Iacov 2. 8.) Fiecare dintre cele trei romane ce alc tuiesc trilogia ,,Insula viscolului (,,Chipul din oglind , ,,Insula viscolului i ,,Orbul din Muzeul Satului), reprezint anumite etape n formarea spiritual i n crea ia lui Al Florin ene, de la valorificarea unor nsemn ri f cute pe un antier, la decriptarea tainelor disimulate n consumarea anumitor momente de r scruce ale istoriei, de la transpunerea unor fragmente onirice, pn la cele mai profunde investiga ii psihologice n imanentul personajelor, sau de la lirismul unor evoc ri, la analiza pertinent a evenimentelor sociale n care autorul a fost implicat direct. Ca o ncununare a acestora, romanul ,,Geam nul din oglind reprezint cntecul triumfului, al scriitorului nving tor prin Cuvnt, care s-a luptat pas cu pas ca s impun o viziune, un crez. Aceast lupt este evident pe tot parcursul edific rii operei sale, de la poezie, la eseu sau cronic , dar mai ales este pregnant n impresionantele sale romane autobiografice. Uneori, a a cum reiese din scrieri, l ntlnim c zut, trist, ori singur, dar niciodat nvins. n romanul ,,Geam nul din oglind l reg sim triumf tor. Aici Al Florin ene nu mai ezit , nu mai caut , nu mai ntreab , aici este ntrebat, aici ofer r spunsuri, se relev ca un n elept care, prin harul lui Dumnezeu, a biruit toate obstacolele, are o oper vast , a ntemeiat o Lig a scriitorilor cu sute de membrii, pe care o conduce, editeaz mai multe reviste, are cteva cenacluri literare fondate, de ine nenum rate premii, se bucur de recunoa tere n ar i str in tate, este membru al unei Academii (ce i-ar putea dori mai mult un scriitor?). De pe aceast pozi ie, a celui care a nvins prin Cuvnt, ne vorbe te scriitorul Al Florin ene n romanul ,,Geam nul din oglind i ca o m rturie c n toat aceast lupt a sim it sprijinul lui Dumnezeu, care nu

l-a p r sit niciodat , fiecare capitol al c r ii ncepe cu o porunc Biblic n loc de motto, fiec reia din cele zece zile, care determin ac iunea c r ii, corespunzndu-i una din cele zece porunci ale Decalogului lui Moise. n roman ntlnim mai multe personaje cheie, a c ror evolu ie determin nara iunea ce se desf oar precum un fir ariadnic ntr-un labirint: n primul rnd Dumnezeu, ca un Vegheator prin prezen a Cuvntului S u din Sfintele Scripturi, dar mai ales ca St pn al destinului uman, prin imperativul Legii date pentru mntuirea omenirii, avem apoi autorul a c rui spiritualitate o reg sim proiectat n tipologia mai multor personaje (tras tur caracteristic pentru proza lui Al Florin ene). ntre acestea Naratorul (autorul), care nsumeaz caracteristicile psihologice a trei personaje: Florin, scriitor i critic literar, Constantin Ene, ziarist, profesor de jurnalistic , Dreptaciul, adeptul unei orient ri de dreapta, pornit (al turi de adversarul s u Stngaciul) n c utarea i sus inerea unui ideal mplinit pe un t rm al fericirii, apoi so ia scriitorului, Titina Nica ene, prezent n ipostaza de so ie iubitoare i bunic grijulie (Tina) dar i scriitoare, Aura, care cu subtilitate influen eaz benefic spiritul creator al so ului, n acela i timp edificnd propria crea ie. Mai ntlnim cteva personaje secundare (studenta, primarul, colegii, etc.), ce dau culoare scrierii i pun n eviden subiectul romanului, care nu este altul dect via a prezentat a a cum a fost ea creat i mai ales cum trebuie ea tr it . Dincolo de toate acestea, personajul principal, care n celelalte romane a putut fi doar intuit, subsumat unei intrigi factuale, i care apare aici n toat plenitudinea sa, izvornd din optimismul nving torului, este Filozofia. Folosind-o ca personaj principal n acest roman, Al Florin ene face din filozofie un el, un scop al vie ii. Ca s po i birui toate greut ile, s impui un punct de vedere propriu i autentic i mai ales s dep e ti acel sentiment al frustr rii, dat de numeroasele decep ii i s ajungi la o maturitate spiritual cu sufletul nc rcat de fericirea unei concep ii pozitiviste, optimiste, reconfortante, nu este pu in lucru: ,,Exist mari biruitori ai istoriei literaturii (pag. 102), Al Florin ene este unul dintre ei. Filozofia dobndit de autor n vasta sa carier scriitoriceasc i n bogata experien de via , relevat n romanul ,,Geam nul din oglind , este una semnificat de coloan , de ie irea din labirint (a a cum este i capodopera lui Brncu i de la Trgu Jiu), de ascendent, tendin a n l rii verticale spre infinire i are ca finalitate o restaura ie, o rea ezare pe temelia crea iei, de pe care omul a luat-o ntr-o direc ie gre it (urmare a dictonului lui Nietzsche:,,Dumnezeu a murit), e und n postmodernitatea care a reclamat epuizarea resurselor creatoare ale umanit ii i s-a rezumat la sfera recontextualiz rii culturii sub influen a unei societ i a consumului. Filozofia lui Al Florin ene rentemeiaz o paradigm , prin care l red pe Dumnezeu omului i pe om lui Dumnezeu, aceasta n spiritul celor spuse de Marlaux:,, Secolul XXI va fi unul religios sau nu va fi deloc, cuvinte ce nu au putut fi contrazise pn ast zi. Filozofia ca nv tur s n toas , ca ndreptar spre Divinitate, este de fapt singura temelie pe care poate fi rea ezat cultura n secolul XXI, pentru a putea

Pag 10

merge mai departe i Al Florin ene a intuit foarte bine acest lucru. Vremea idealismului a trecut, vremea oniricului s-a ncheiat, vremea medita iei s-a dus odat cu intrarea n secolul vitezei, vremea romantismului a fost dep it i ea, vremea psihologiei a fost consumat i iat c a sosit o vreme a filozofiei, a unei filozofii aplicate, implicat n atingerea dezideratului uman, ntoarcerea la Dumnezeu i acceptarea Lui ca Tat i Mntuitor, cu toate tainele Sale, trecnd peste veleit ile arogan ei umane pretins a fi atotcunosc toare:,,ce este omul? De unde vine? Care este scopul vie ii? Ce nseamn fericirea?() Cred c r spunsul l vom afla, numai atunci cnd Dumnezeu va dori acest lucru. Restul sunt specula ii ale spiritului uman. (pag. 89) Al Florin ene proclam cu t rie n romanul ,,Geam nul din oglind aceast cale unic de salvare a spiritualit ii umane, cu tot ce ine de ea, n acest secol XXI, printr-o filozofie subordonat n elepciunii lui Dumnezeu, singura modalitate prin care omul se poate reapropia de Dumnezeu i de destinul pentru care a fost menit. Ca o reflexie n oglind a ceea ce trebuie s fac omul pentru a dobndi aceast filozofie a nving torului, avem cele zece porunci sub spectrul respect rii c rora se desf oar cele zece capitole corespondente, toate fiind cuprinse n una singur : ,,S iube ti pe aproapele t u ca pe tine nsu i cu care ncepe cartea. Mijloacele de expresie folosite de autor sunt multiple i diverse: nara iunea, interviul, dialogul, descrierea, dramatizarea, intriga, poezia, etc., toate constituindu-se la un moment dat ntr-un labirint complex, n care cititorul pare pierdut, cu spiritualitatea scriitorului i a celor din jur disipat i reflectat de o multitudine de oglinzi suflete ti, cu juxtapunerea unor biografii aparent paralele i totu i convergente, cu reliefarea unor fapte i valori, cu evocarea unor evenimente majore, uneori dramatice, n toate acestea filozofia, esen a de n elepciune a autorului vine i face lumin , l murind o cale, orientnd cugetul cititorului c tre Dumnezeu, singurul de in tor al r spunsurilor absolute i de la care vine inspira ia, cunoa terea i puterea de munc :,,erudi ia nu nlocuie te talentul. A te baza numai pe erudi ie comport n mod sigur riscul de a creea ceva insipid, sterp i anost. Numai talentul mpletit cu inspira ia, erudi ia i experien a concur la crearea unor opere viabile. (pag.88) Cu toat aceast filozofie dobndit n ani grei de munc i lupt cu nenum ratele piedici de tot felul i cu toate aceste adev ruri revelate, scriitorul Al Florin ene nu devine un infatuat, nu i face o aur de neprih nit, a a cum se ntmpl n multe dintre autobiografiile unor scriitori care in s - i nal e din cuvinte monumente de merite i virtu i, el r mne la modestia omului con tient i de sl biciunile sale, le recunoa te i le asum , nu se ascunde n fa a cititorului, ci vine cu tot sufletul deschis:,,Iar noi, ca redactori la reviste literare, pentru a promova ideologia partidului conduc tor, eram obliga i s scriem n spiritul realismului socialist i s mai d m cu subsemnatul pe la Secu... despre unul, despre alta... Altfel nu ne ineau redactori.(...) Nu de bun voie (...) Am fost obligat. mi fugise fratele n Germania Federal i dac nu d deam cu subsemnatul, m d deau afar din serviciu. (...) n astfel de condi ii, eram trimis la munca de jos... n min ...(pag. 93)

Probabil datorit acestei sincerit i, dup ce am terminat de citit romanul ,,Geam nul din oglind i l aveam proasp t n memorie, am avut sentimentul c vreau s -l recitesc i am f cut-o dar acel sentiment nu s-a stins. De fapt aceasta este una dintre caracteristicile scrierilor valoroase, sunt scrise cu sufletul i asta se simte n timpul lecturii. Cartea ,,Geam nul din oglind , este un daghereotip, o imagine n care via a se reflect inversat , precum n oglind , pornind de la un precept Divin, defalcat apoi n cele zece frac iuni ale sale, pentru a fi asimilat de spiritualitatea uman i transformat prin sublimare ntr-o filozofie de via , ntr-o metafor a rentoarcerii la Dumnezeu, la Izvorul vie ii, determinat n finalul romanului ca o concluzie, sau ca un feed-back, rezultat al ntlnirii vie ii cu Via a:,,Via a omului, gndea la volan Constantin, este precum cursul Oltului, care poate c p ta un num r nelimitat de forme, dar izvorul lui este ntotdeauna unul singur: ceva ce seam n cu lacrima. (pag. 184) Al Florin ene face nc odat dovada, prin acest roman, c este un scriitor al esen elor psihologice tainice, al sublimelor rezonan e spirituale, al filozofiei transcedentale, la care pot s se nal e doar cei ce reu esc s str bat labirintul vie ii, f r s le fie ucis sufletul.

Prof. Petru Bir u, ianuarie, 2012

De cnd cu Fondul Funciar La cinste-i meseria de gropar, Chiar dac s-a scumpit cimentul, Cum vine ziua , i clientul !

Leul este prins n corzi n ringul "amazonic", euro plaseaz plozi, n via a sa, homeric,

Nu voi merge cu ma ina, c a nghe at benzina! n S.O.S-ul de pe Marte, mar ianul avea dreptate.

Pag 11

machiavelic , acum A. . l critic pe dictator. iatunci, ce ncredere po i avea ntr-un asemenea critic care scrie dup cum sunt timpurile, ci nu dup adev r?! A. . se contrazice singur! Studiind pu in istoria, ve i constata c nici o st pnire nu e permanent , ci se suprapun: o st pnire peste alt st pnire, i tot a a. Analog, niciun imperiu, ori dictatur , ori totalitarism nu rezist la infinit iar abuzurile i f r delegile acestora vor fi scoase la iveal mai devreme sau mai trziu. Deci, cnd o nou st pnire se va instala n Romnia, dup cea prezent , el va fi primul oportunist!

2) Despre volumul meu n englez ,Dedica ii (cu o prefa intitulat sugestiv Anti- Carte?), A. , de Florentin Smarandache scrie: este vorba de grandomanie i de un narcisism AUDIEN LA DUMNEZEU ritualic care amuz , dar i sperie (p. 297). M rturisesc deschis, eram preocupat cu alte cercet ri, nu m interesau - de la o perioad - nici politica, nici critica literar (ns m-a anun at, de la Politehnica din Timi oara, Profesorul Mircea elariu despre elucubra iile obsedatului sexual Alex tef nescu la adresa mea: vezi i articolul lui Constantin Dungaciu din Tricolorul). i voi r spunde polemic lui Alex tef nescu, pe text, la cartea sa nedocumentat , cu mediocre compuneri col re ti (Adriana Stan), superficial . Cartea sa, Cum te po i rata ca scriitor, publicat la Humanitas, a fost declarat cea mai proast carte a anului 2009 (revista "Cultura", anul V, nr.2/257, 21 ianuarie 2010), fiind neprofesional , diluat , nedocumentat . Ce gunoaie de c r i mai public i editura asta Humanitas! Dumnealui i al ii din ga ca sa m in n priz , m stimuleaz la crea ie! Deci tot r ul spre bine! Voi ar ta i aplica iile paradoxismului, nu numai n folclor, dar i-n tiin , filozofie, art . 1) La pagina 297 Alex tef nescu ncepe cu o compara ie ntre mine i Nicolae Ceau escu! Vreau s -i amintesc c pe vremea ceau ist eu eram disident: se poate verifica, deoarece am patru dosare la Securitate, nsumnd circa 880 de pagini. Am ob inut cpii dup ele prin CNSAS. Am i fugit din ar n 1988, a teptnd viza american ntr-un lag r de refugia i politici din Turcia. Compara ie mai potrivit ar trebui f cut ntre Alex tef nescu i Nicolae Ceau escu, fiindc A. . l lingea n fund pe Ceau escu pn la Revolu ie, scriind pe prima pagin a revistelor literare numai apologii la adresa conduc torului. Dar, ca orice persoan Nu este vorba nici de <grandomanie>, nici de <narcisism>, ci de un experiment literar. El nu a citit nici m car prefa a acestei c r i (de o singur pagin !), unde se scrie: Este aceasta o lucrare literar sau de art ? Nici una, nici alta, sau amndou n acela i timp () arat ca o carte de c r i, sau ca o metacarte. Deci , stilul de avangard . i prefa a se termin prin Avantajul acestei c r i este c ea poate fi citit de cei care nu citesc, adic de unul ca A. . i nu tiu de ce A. . se <sperie> de-o carte? A vrea ns sa-l v d cum se sperie de acest r spuns?(!) Apoi face pe glume ul naiv: dac cel care se supraestimeaz astfel ar deveni agresiv, tot n-am fi n pericol, pentru c ntre el i noi se afl Oceanul Atlantic (asta sun pueril, ca o compunere de clasa a patra). Ba ar trebui s fie n pericol, fiindc i r spunsurile mele polemice la adresa gr simii sale pot circula liber prin toat lumea, chiar i peste Oceanul Pacific - nu doar revista lui pl tit din banii poporului i unde cenzureaz pe cine vrea (pentru c tot este democra ie pardon de expresie!) i public leahta lui i proletculti ti precum Nina Cassian f r m car s men ioneze apartenen a nonagenarei dinaintea Revolu iei (iar aceast autocenzur ine tot de democra ie)! N-a auzit A. . de experimentele colegului s u de mafie literar Nicolae Manolescu Apolzan i postmodernismul pe care ultimul i Cenaclul s u de Luni le f ceau imitnd ca ni te papagali postmodernismul occidental? De ce nu-i critic i pe aceia, c-ar avea mai mult material?! Sau, de ce nu merge la r d cini, criticnd chiar pe litera ii occidentali postmoderni ti care l-au format (pariez c a a ceva n-are nici curaj, nici voie!).

Pag 12

N-a auzit de celebrul grup francez Oulipo [Ouvroir de littrature potentielle], ai c rui membri propuneau diverse metode tehnice de crea ie artistic ? De pild , Jacques Pr c a compus un roman intitulat La disparition, roman scris n ntregime f r litera e - cea mai frecvent liter din limba francez , iar criticii care au recenzat romanul (de-alde Alex tef nescu care citesc pe s rite! vezi i comentariul lui Corneliu Florea citat la bibliografie) nici m car nu au observat! Sau Raymond Quneau cu Zazie dans le metro, unde aceea i ntmplare (o scen cotidian ) este povestit de diverse persoane, evident, n stiluri diferite. Ori versurile combinatorice ale acestui scriitor de forma ie tiin ific (Cent mille milliards de pomes). Am i fost n leg tur epistolar cu unul dintre fondatori: scriitorul i matematicianul Franois Le Lionnais, prin anii 80. Ori c r i ale c ror pagini se citesc urmnd o schem logic (precum se fac programele la computer), nu n ordine cronologic . Sau, exist car i interactive: cititorul poate interveni n text. Etc. n present se fac experimente literarartistice multi-media. Alt experiment livresc pot amint i i o carte cu toate paginile goale publicat tot n Vest asta ar fi bun pentru A. . s-o citeasc ! Literatur nu este numai ce-I place lui A. ., c doar nu suntem n dictatur literar (ori se-ntrevede la orizont un soi de totalitarism?). Sau mai ales: cine-i place (cite;te: cine-i pl te te) lui! Cine e el, poli ia literar ? Sau cine se crede el?

Desigur, nu toate experimentele reu esc, sau nu toate sunt gustate (nici n tiin , nici n literatur , i nici n art dar f r ele nu se poate). Avangarda i are i ea cititorii ei, iar A. . nu prea le are n acest ns , dac A. . i citeaz ca autori minori [expresia i apar ine, p. 298] i pe George B jenaru domeniu. (foarte cunoscut publicist, mereu prezent n revistele 3) El jicne te o serie de scriitori cnd afirm c de exil), sau pe Ioan Baba care-i animatorul cultural i scriitorul de limb romn premiat n Banatul aceia care mi-au trimis c r i cu dedica ie sunt autori Srbesc, nseamn c individual e afon n ceea ce minori, necunoscu i de critica literar (p. 298). Care prive te literatura exilului. Halal critic! critic literar , el clanul lui? El, care doar r sfoie te, sau nu cite te deloc? Sunt zeci de critici i Pe majoritatea i consider amatori; probabil esei ti literari prin toat ara, care-au scris despre to i profesioni ti (care tr iesc din scris; de i m cam ace ti autori pe care-i persifleaz el. Critica literar ndoiesc de acest lucru fiindc lumea nu mai cite te i deci nu prea cump r , cu excep ia celor pl ti i de la nseamn to i criticii i esei tii literari din toate buget!) sunt numai el i mafia lui. i in Statele Unite, ora ele rii i romnii din str in tate, nu doar conform cifrelor oficiale, dac tr iesc 2-3% dintre MAFIA celor de la Bucure;ti care vor s sriitori din scris. monopolizeze cultura romneasc .

Iat scriitori mari, sau destul de cunoscu i, prezen i n Dedica ii: Gheorghe Tomozei, Dan T rchil , M. N. Rusu, Ion Rotaru (autor al unei imprtante Istorii a Literaturii Romne), Nicolae Rusu (cunoscut prozator basarabean), Vasile Sm r ndescu (haijin), Mirela Roznoveanu (scriitoare n Statele Unite), Adrian Dinu Rachieru (renumit critic i eseist din Timi oara), Dr. Alexandra Roceric (lingvist care lucreaz la Biblioteca Congresului din Washington D.C.), Mihai Prepeli (cunoscut scriitor din Cern u i), Dr. Titu Popescu (eseist i scriitor exilat n Germania), Radu B rbulescu (scriitor din Mnchen, Centrul Cultural Romnesc din Mnchen), Constantin Mateescu (cunoscut scriitor vlcean), r posatul poet Al. Lungu (din Germania, redactorul revistei de poezie Argo), Dumitru D. Ifrim (poet), Vasile Gur u (prozator din Germania), Emilian Galaicu-P un (tn r i talentat poet din Chi in u), Florea Firan (autor al dic ionarului scriitorilor olteni), Radu Enescu (filozoful i eseistul de la Madrid; dac n-a auzit nici de R.E. nseamn c tef nescu sta e un ignorant!), Rev. Dr. Theodor Damian (scriitor, redactor ef al revistei Lumin lin din New York), Constantin Cuble an, Silvia Cinca (prozatoare n SUA), regretatul George Cior nescu (Germania), Cornelui Florea (prozator n Canada; a scris un foarte interesant jurnal de emigrant; dar polemicile sale nu plac mai marilor zilei, i-atunci trebuie pus la zid: nui a a?), George B jenaru (SUA), Marian Barbu (Craiova-Chicago), Ioan Baba (redactor ef al revistei Lumina din Novi Sad, Serbia). Probabil c unii autori din exil sunt mai pu in cunoscu i m rimei sale, dar asta e i vina lui. Un adev rat critic trebuie s se documenteze permanent, i mai ales s citeasc ceea ce nu prea e cazul cu Dl tef nescu. Arat ct de multe lacune are!

Pag 13

Nu am citat autorii str ini i nici pe cei din domeniul Ca n logicile moderne (fuzzy i neutrosofic ), nu tiin elor exacte fiindc A. . nu este n domeniu (deci exist o grani clar ntre sfera no ional ar g si motive de scuze). <democra ie> i opusa ei <nedemocra ie>. Avem de-a face cu o zon tampon (ambigu , 4) Despre dedica ia scris de poetul vlcean neutr /nedeterminat precum n neutrosofie) ntre George Achim se exprim c ar aminti de vremea <democra ie> i <nedemocra ie>, interpretat n Festivalului Na ional <Cntarea Romniei>. i asta ambele feluri depinznd, desigur, de interese i tocmai Alex tef nescu, omul care era implicat pn propagand . De exemplu: ascultarea/interceptarea la gt ca slugarnic cultural regimului trecut! Pentru convorbirilor telefonice i a mesajelor electronice ale asta era pl tit! cet enilor este considerat de c tre oficiali ca o Curat murdar mai e ti, domnule tef nescu!... masur democratic pentru a preveni atacurile ca s -l parafrazez pe Caragiale. i negi trecutul teroriste - chipurile (ce-or face a a-zi ii terori ti n p tat! i te f cu i brusc mare democrat de trei Romnia eu nu pricep!), iar de c tre omul obi nuit parale! Ct de par iv i ipocrit e ti! ca nedemocrat deoarece nu respect dreptul privat al cet enilor. Curios c n perioada comunist nc o dat vreau s accentuez c publica ia aceea i ascultare/interceptare a convorbirilor (observa i c nu spun <cartea>) Dedica ii nu a fost telefonice era condamnat de c tre vestici ca f cut pentru a pune n eviden personalit ile nedemocratic ! romne sau str ine care mi-au scris sau nu dedica ii, Nu conteaz ce tii, ce creezi, ci conteaz doar dac le ci pentru a experimenta (n stil avangardist desigur), cn i n strun celor puternici!... pentru a forma o lucrare care poate fi o combina ie de Dac pe vremea comunist era o cenzur dur , pe literatur i art , dar mai ales pentru a forma: o carte fa , ast zi cenzura e mai voalat , ascuns , pretins a de c r i (o meta-carte). fi ndreptare... De fapt sintagma corect politic a lui 5) Profesorul i poetul Constantin Matei scria: H. R. Patapievici (preluat din vest) este noua form ...azi Romnia este <iadul ngerilor>. Sistemul de de cenzur (modern !). Mul i intelectuali sunt valori este dat cu fundul n sus. Exist tot mai mul i oportuni ti, n special cei care tr iesc din scris la oameni incompeten i i imorali coco a i n diverse comand , iar altora le e fric Se ncearc func ii, care nu fac altceva dect s compromit intimidarea, pedepsirea, i stigmatizarea nonvalorile democra iei occidentale (inten ionat sau conformi tilor. incon tient). Iar cei cu adev rat de tep i ti i ce fac? Treptat, treptat se instaureaz un nou totalitarism. Se Pleac pe capete din ar i nu se mai ntorc, nct s- vorbe te i de o democra ie a fricii (n sensul c ar putea vorbi pe bun dreptate despre o <tr dare a autocenzura este foarte mare; oamenii se tem s intelectualilor>. spun public ceea ce gndesc; de aceea pe Internet multe mesaje - acuzatoare ale st rilor de lucru Sistemul de valori a fost dat, ntr-adev r, cu fundul n circul nesemnate; autorii lor tiu c exist i o sus: ncepnd de la Eminescu, Caragiale, i chiar spionare electronic ). personalit i istorice importante precum tefan cel La conducerea rii au fost pu i un pre edinte-paia Mare i Mihai Viteazu, to i sunt terfeli i i arunca i n i un guvern-marionet prin alegeri fraudate la nivel fundul pr pastiei! A adar, nu e de mirare apari ia central {conteaz cine num r (= m sluie te) unei c r i ca a lui Alex tef nescu [vor ap rea i voturile!}. Iar preg tirea psihologic a popula iei altele, commando-uri sau regl ri de conturi], pentru a naintea vot rilor, pentru a accepta marionetele la intimida i descuraja de la scris pe cei care aduc critici conducere, se face prin publicarea de false rapoarte puterii actuale, i pentru a-i azvrli (pe cei ce nu se de statistic Gallup n care chipurile se arat c supun celor puternici) oprobiului public Fiindc aceste marionette ar fi favorizate de majoritatea lumea astazi nu mai cite te, ci ia totul gata citit de popula iei. Totu-i o mascarad bine regizat cu vreun critic sau eseist. n felul acesta este foarte u or ajutorul unor servicii secrete demanipulat poporul mpotriva celor care nus Se ncearc distrugerea na iunilor mici. Prima etap , cumin i i ndr znesc s aduc acuze guvernan ilor a demol rii industriei i agriculturii, n Romnia s-a marionet i puterii st pnitoare din Romnia. ncheiat victorios. Urmeaz acum distrugerea Cuvntul democra ie a c p tat ast zi, din p cate, o culturii, istoriei rii - distrugere diabolic organizat . denota ie peiorativ unii l iau n rs, zicnd c -i tergndu-se, astfel, memoria colectiv a unui popor doar o demagogie al ii - n numele democra iei - ( i, implicit, con tiin a colectiv ), va fi transformat din comit abuzuri, crime, nc lc ri elementare ale popor n popula ie disp rnd de pe hart . Tinerii drepturilor omului i, mai ales, caut s - i impun romni care, n ziua de azi, con tient sau incon tient, domina ia lor pretinznd c fac democra ie! detracteaz valorile na ionale din literatur , istorie,

Pag 14

etc. ar trebui s ia aminte c aceea i soart le va fi h r zit i lor de c tre genera iile care urmeaz dup ei (fiindc nva unii de la al ii!): adic i opera / crea ia lor va fi n mod analog batjocorit de urma i (satisf cndu-se astfel dorin ele st pnitorilor care promulg autodistrugerile successive, i nva poporul s se auto-umileasc multe mesaje antiromne ti am primit de la romni prin e-mail: de unde sunt ele i cine n realitate le fabric ?) Unii spun c s-ar efectua chiar experimente sociale i un r zboi psihologic n Romnia (s vad cum se poate destr ma o ar prin nvr jbirea genera iilor i, binen eles, prin ajutoare externe). Distrugerea culturilor mici se efectueaz i n alte ri din Europa de Est (dup cum mi m rturiseau ni te cercet tori bulgari, srbi, i polonezi pe care i-am ntlnit pe la diverse conferin e interna ionale). n timp ce la na iunile mari se ridic n sl vi cele mai nensemnate realiz ri (f cndu-se chiar un cult interna ional al personalit ilor acestora), la na iunile mici se def imeaz totul (ignorndu-se, sau mai pervers, boicotndu-se personalit ile acestora din urm ). Chiar i limba este mburuienat i invadat brutal i cu l comie cu sintagme i cuvinte nenecesare (adic al c ror corespondent semantic denotativ exista deja n limba romn , deci nu mai era nevoie de dubluri) - i asta doar din dorin a de dominare lingvistic [o parantez : nu m refer aici la neologismele necesare, vreau s zic: cele care nu aveau corespondent romnesc]. n mod analog, mi dest inuia Dr. Albena Tchamova de la Academia de tiin e Bulgare: toate personalit ile bulgare (scriitori, lupt tori, etc.) din trecut sunt supuse unui tir nemilos de def imare / desfiin are! ndatorarea interna ional nu are ca scop dect ducerea la nrobire {vezi i discursul cancelarului german, doamna Angela Merkel, despre rile insolvente [adic : incapabile s - i pl teasc datoriile conform dic ionarului Webster], care trebuiesc conduse din afar !}. Orchestrarea a fost bine planificat . Dar, conform liberta ii de exprimare, oricine trebuie s aib dreptul s - i expun p rerea. 6) Zice despre mine c i imagineaz c e scriitor (p. 298). Pentru cuno tin a lui l informez c sunt membru al USR (dar i al unor asocia ii de scriitori din alte ri; n-am avut prea mare ncredere n USR, de aceea m-am nrolat i altora). ns acest lucru nu m intereseaz . Eu scriu pentru c -mi place, i fiindc simt c am ceva de spus. Nu am nevoie nici de aprobarea lui A. . sau a altora, i nici de apologia lor. 7) Apoi continu la pagina 299: c textile mele sunt excentrice i naive dar recunoa te c totu i, unii le iau n serios (se refer la scriitorul i

slavonistul Ion Soare din Rm. Vlcea - el are impresia c scriitori se fac numai la Bucure ti; provincia o dispre uieste i discrimneaz ), i binen eles sare la cei care ndr znesc s aib vreo p rere diferit de-a lui. Se crede, probabil, un dictator literar (numai el are dreptul la cuvnt). Ce combina ie ciudat : excentrice i naive! A devenit si el paradoxist f r s - i dea seama (sic!). l felicit! Excentrice = ie ite din limitele obi nuitului; Naive = lipsite de experien (conform DEX); etc. n primul rnd vreau s men ionez c el ca critic (cacofonia e binevenit ) nu are nici o valoare n str in tate, este pur i simplu un zer barat. Iar n ar face critic literar politic (i-a atras aten ia i Eugen Simion), la fel cum e i revista lui i-a Apolzanului tot pe baz politic i de hait (vezi i cartea de mare success a lui Pu i Dinulescu: Ga ca i Diavolul. Istoria bolnav a domnului Manolescu), nu literar-artistic . A f cut i o istorie literar pe criterii politice, reflectnd MAFIA literar actual . Se observ traficul de influen practicat de cei doi i cultul personalit ii pe care-l fac celor care denigreaz Romania i sunt aservi i (vezi Gh. V duva) intereselor antiromne ti A adar, se merge din ce n ce mai bine spre mai r u! [pentru a folosi o sintagm paradoxist folcloric ]. Se mai cunosc cazuri n literatura romn de abuzuri critice (nepotisme literare): de exempla Eugen Lovinescu l dispre uia pe poetul George Toprceanu, dar binen eles gudula pe nepotul s u, prozatorul Anton Hoban; ns ast zi Toprceanu este mai citit i mai apreciat dect amndoi la un loc! Cel mai bun critic literar va fi TIMPUL (c\nd va trece perioada aceasta tulbure) Dup cum am scris i-n Helluo Librorum: La urma urmei, o adev rat istorie literar / tiin ific /artistic n orice domeniu ar trebui scris de un colectiv redac ional (nu de o singur persoan , i aceea corupt , neonest , cu ochii doar dup bani!), format din speciali ti de orient ri politice i ideologice diverse, din grup ri literare/ tiin ifice/artistice diverse care s expun din toate punctele de vedere o oper i un creator nu din punctul de vedere totalitarist al celor de la putere... 8) Tinerii se plngeau pe Internet ntr-un forum la LiterNet c Alex tef nescu cere 100$ pentru a scrie o cronic literar despre ei! Corup ia din Romnia a atins toate nivelele societa ii: de la cultur , literatur , poezie, tiin , pn la economie ca s nu mai vorbim de politic unde e dezastru! 9) Ceea ce-i necorect este faptul c istoriile acestea bolnave ale domnilor Manolescu i tef nescu

Pag 15

Nu am! au fost finan ate din bugetul de stat a a ceva nu Nici m car... exist n America, de exemplu. Trebuie s se gestioneze singuri, nu pe banii oamenilor de rnd, Nici! cnd maoritatea pe la ar nici n-au ce mnca, nici n- (M garul sta va ajunge cal de b taie pentru au unde lucra - tr ind ntr-o s r cie lucie, mai r u ca sarcastici.) nainte de 89 din p cate! Are ntr-un fel dreptate; dar nu tiu de ce caraghiosul i hilariantul nu i-ar avea loc n 10) Pe deasupra, aceste istorii bolnave mai sunt literatur ? S citeasc Cntecele de mahala ale b gate i pe gtul bibliotecilor (biblioteci obligate s mele, care-s chiar distractive (zic eu)! cumpere maculaturile celor doi domni mafio i, pe Poemul de mai sus este de natur lingvistic , i se lng faptul c s-au tip rit cu bani de la buget! - vezi, bazeaz pe multiple contradic ii (asta privind cu lupa, doamne, f r de ele nu se poate!), unde ele s in loc pe p r i), exact n stilul paradoxist. Doar c nu e de ndoctrinare, sta e scopul lor: n sensul c lumea numai att. La nivel de ntreg, poemul este o parabol : s asimileze ceea ce vor i pe cine vor st pnii de audien ele la secretarii de partid, care ntotdeauna se ast zi (reflectate n scrierile celor doi domni bolnavi, terminau prin scoaterea afar a celui care se plngea c altfel nu le-ar fi fost sponsorizate maculaturile). de cte ceva. Simbolizeaz , dac vre i, i soarta Apoi, el n-a citit nici o carte de-a mea. Punct! Are omului n fa a destinului: n sensul c destinul face cu datoria de commando s -njure, i o face ct mai omul ce pofte te Eu credeam c domnul tef nescu simplu (necitind, ci doar din auzite, ori pe s rite). e i el mai iste , vede i subn elesurile unor opere Din cele peste 60 de c r i literare ale mele el a r sfoit literare dar dumnealui le ia numai sub form plat , dect Dedica ii, o meta-carte care nu se cite te! la mintea lui. Apoi, se face i demontajul cli eelor lingvistice 11) Mai scrie c : i stilul s u impetuos i hilariant, (locu iuni n spe ), prin interpret ri opuse (este unul Florentin Smarandache a trimis la un moment dat pe din proceedele paradoxismului): de la figurativ la adresa a numeroase reviste din Romnia un fel de propriu. Dac marele critic A. . nu le n elege, l sf tuiesc s mai studieze (chiar m ofer s -l ajut). manifest prin care ncerca s lanseze un nou curent Un astfel de volum mi-a ap rut n anul 1983, intitulat literar inventat de el: paradoxismul (p. 299). Le sens du nonsens (con innd i Primul Manifest Nu specific la ce perioad se refer , fiindc asa cum Paradoxist), bazat pe luarea n r sp r a cli eelor am explicat la nceput eu eram pus la index de limbii franceze, volum apreciat de nsu i Eugne Securitate (mi s-au confiscat i manuscrise, Ionesco. Am impresia c Ionesco e un pic mai mare i chiar la nivel interna ional dac nu m nerestituite de CNSAS nici acum) eu nu puteam dect A. n el ! publica nici m car nevinovate articole de matematic A . . nu s-a prins, ct se crede el de mare mah r (vreau s spun, articole nepolitice). literar. Fiindc A. , atunci cnd (mai) lectureaz , lectureaz superficial. 12) Citeaz din versurile mele paradoxiste, Poemele-mi trebuiesc privite din dou unghiuri: n trunchiate! - binen eles (eu voi reda poemul n spa iul mic (la nivel de fiecare vers ori sintagm , ori ntregime), pe care le nume te versuri caraghioase: cteva versuri/sintagme mpreun unde se poate studia tehnica), dar i n spa iul mare (la nivelul ...Intru. ntregului poem: descopernd cheia lui, parabola, Ie i, zice. simbolul s u). Eu nu scriu poezii naive, cum mtia credincios n necredin a acuz el ( i acesta, ales chiar de dnsul, este o (Domnul nostru m mea.) dovad ), dar exotice: poate s aib dreptate. Eu i cer o mn de ajutor, Ar putea s compun o carte ntreag de critici la el mi d un picior. adresa volumului meu n care este inclus poemul (Porcu sta face numai m g rii. Este un individ paradoxist de deasupra: Legi de compozi ie intern . complicat i impur,pur i simplu. Folose te stilul f r Poeme cu probleme!, care-i i pe Internet: stil.) http://fs.gallup.unm.edu/Legi.pdf . Sunt sigur c st pnirea va sponsoriza efortul lui Intru. sau al vreunui grangure apar innd poli iei culturale Ie i, zice. actuale, mai ales c vor fi njur turi la adresa mea! Dar da i-mi i mie... Iar eu voi muri de pl cere s r spund! M-a profila N-am! pe pamflete! A dori totu i...

Pag 16

13) La pagina 299, adaug : S sper m c Dumnezeu nu are timp s citeasc versurile lui Dar, are curaj - de exemplu - s nu accepte dadaismul? Deoarece conteaz din ce na ie sunt cei Florentin Smarandache. Asta se vrea ironie. care formeaz un curent, i ct de servili sunt sau nu Numai c , uite, Dumnezeul nu ine cont de un actualei puteri. Dadaismul, care-nseamn scoaterea asemenea mare critic cat, i cite te c r ile mele. De cuvintelor din p larie pentru a forma un text, n-a unde tiu? Pentru c statisticile electronice oficiale ale universita ii mele mi-arat n fiecare lun pe adus nici o capodoper i n-are nici o aplica ie i nici Internet ntre 200.000-300.000 hits din peste 100 de o importan ri (deci pe an 2-3 milioane citiri) i ntre 50.00070.000 desc rc ri de fi iere (deci pe an 600.000- Dar sutele de litera i de prin toat lumea (incluznd 800.000), referitoare la toate c r ile i articolele mele: Romnia, Statele Unite, India, China, etc.) care au tiin ifice, literare, sau de art . Statisticile sunt i contribuit la cele cinci Antologii Paradoxiste individuale, pe titluri. De exemplu, cele mai citite c r i Interna ionale (1993-2006) cu texte n variate limbi literare ale mele sunt memoriile de c l torii (scrise n limba romn ), iar dintre ele volumul India magic [se pot desc rca din site-ul (ntre 2.000-3.000 hits pe lun ). Poezie, ce e drept, se http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism.htm ], tia sunt to i ni te pro ti, numai el e de tept?! cite te foarte pu in ast zi, iar volumul meu de versuri n romn cel mai frecventat pe Internet este (sic!) Unele na ii au voie s nfiin eze curente literare, altele Legi de compozi ie intern . Poeme cu probleme! nu! Asta-i democra ie, binen eles! cu 400-600 hits pe lun (adic acela din care citeaz Cum observa scriitorul Corneliu Florea: critica de el negativ). ast zi se bazeaz pe simpatii sau antipatii i pe interese Voil! 14) ncheie, privind o carte a profesorului Ion Soare, prin expresia: dndu-ne posibilitatea s mai i 16) Nu voi pierde timpul cu obtuzimea sa s -i a ipim din cnd n cnd n timpul lecturii. Eu am explic aplica iile paradoxismului n tiin [n impresia c n a a fel a ipe te dumnealui cam la toate Fuziunea Informa iei (vezi Teoria DezertSmarandache de combinare a informa iilor c r ile s-a dat de gol! conflictuale : http://fs.gallup.unm.edu//DSmT.htm Desigur, m-a tept acum la noi invective din partea folosit n medicin , robotic , avia ie, cercetarea clanului mafiot al s u i al acoli ilor s i (c l ii de militar , logic , teoria mul imilor, probabilit i i serviciu). Cu ct njur mai tare, cu att i pl tesc statistic , geometrie, teoria multispa ial i noii lor st pni mai bine. Dar mi va face o deosebit multistructural , transdisciplinaritate, fizic ], n pl cere s le r spund! Provocndu-m , ei mi men in filozofie (neutrosofia ca generalizare a dialecticii), verva creatoare. lingvictic , art Este vorba de peste o sut de Doar c aceste publica ii sunt pl tite din bugetul articole, c r i, prezent ri la conferin e interna ionale, poporului pentru ace ti arlatani. teze de doctorat i masterat la universit i din diverse Romnii ar trebui s se revolte n toat ara contra ri, etc. i dau acest link unde se poate acestei umilin e na ionale la care sunt supu i. documenta: http://fs.gallup.unm.edu//a/FifthParadoxistManifesto. 15) Tot la p. 299 adaug despre Ion Soare c : htm i poate trimite gorilele literare de serviciu s Autorul monografiei crede cu candoare c g seasc motive de denigrare. paradoxismul chiar exist . Cum ndr zne te n 17) De ce n-ar exista paradoxismul? Fiindc nu vrea el, democra ie un autor s cread altceva dect Alex sau fiindc deranjeaz noua putere ? Ei bine, uite c tef nescu?! tef nescu (fotbalistul sau criticul?) paradoxismul exist chiar n folclor: independent de sta este a-toate- tiutor, nimeni n-are voie s aib mine i de g uno enia domniei sale. Mesajul de mai vreo opinie diferit . jos a circulat prin e-mail, ajungnd i la mine pe data Dac nu accept paradoxismul, n schimb nici vorb de 21 iunie 2010. l redau n intregime fiindc reflect starea de lucruri din Romnia, v zut de s nu accepte fracturismul, pentru c sunt oamenii cet eanul obi nuit, nu de c tre cel corupt cu bani din g tii lui! rii pentru a satisface (culmea visteria Dar nu-l oblig nimeni s -l accepte, paradoxismul paradoxismului !) interese antiromne ti. O s critice exist de la sine. A. . acum i poporul : cum de-a-ndr znit s scrie a a

Pag 17

ceva ? Lucrarea era intitulat Romnia este o ar de - Cabinetul premierului a fost mic orat, desfiin at poveste. O ar n care nimic nu este ceea ce pare a fi. chiar, prin angajarea n plus a ctorva zeci de consilieri personali ai primului-ministru; Crede i-ne pe cuvnt! - Constitu ia este respectat de guvernan i prin nc lcarea fiec rui paragraf al ei, sub ndrumarea La noi, n Romnia: atent a primului ministru care este doctor n drept - Salariile cresc, sc znd; constitu ional. Din nou, culmea, la fel procedeaz i - Pensiile sunt tot mai mari, fiind reduse; pre edintele! - Medicamentele gratuite trebuie cump rate; - La robinet, apa cald curge rece, iar apa potabil nu - Legile cele mai bune n Romnia sunt cele care nemul umesc pe toat lumea; e bun de b ut; - Avem i o institu ie denumit Direc ia Na ional - Tr im n frig pl tind tot mai mult c ldur ; Anticorup ie care a ob inut rezultate remarcabile n - Pl tim asisten a medical gratuit ; lupta mpotriva corup ilor, f r s fie condamnat - Avem un pre edinte care spune mereu adev rul dar fiecare promisiune a lui se dovede te a fi o minciun . vreun corupt. Ca urmare, f r nici un corupt, am devenit ara cea mai corupt din Europa; Culmea, la fel se ntmpl i cu primul ministru! - Premierul tie totdeauna ce vrea romnul f r s - - De i 60% din aleg torii cu drept de vot au optat pentru un pre edinte sau altul, adev ratul ef al l ntrebe niciodat ; - Banii rii sunt tot mai putini i avem tot mai multi statului a fost desemnat de flac ra violet; - O campanie electoral de cteva sute de milioane de miliardari; - Poporul prime te tot mai mult iar num rul s racilor euro a fost pl tit cu numai circa cinci milioane; - Am fost o ar f r premier dou luni, avnd spore te n fiecare zi; - Tr im ntr-o ar liber , aflat sub ocupa ie str in ; concomitent n func ie trei prim-mini tri: unul demis, unul interimar i unul desemnat; - Sntem suverani, dar ne nchin m la dou Po i; - mprumuturile externe mpov r toare, menite s - Avem democr ie, dar alegerile snt fraudate; - Dezvolt m cultura, dar denigr m scriitorii clasici n scoat ara din criz , adncesc i mai grav criza; - Avem o armat tot mai puternic cu o dotare tot mai frunte cu poetul na ional; - Trecutul nostru este important, de aceea desfiin m precar ; - Am intrat n Uniunea European , tr im mai bine toate personalit ile istorice; - Limba noastr -i o comoar , i de aceea o dar o ducem de dou ori mai prost; - Speran a de via este tot mai mare prin cre terea mburuien m cu cuvinte str ine nenecesare; - Pl tim elemente halogene ca s ne persifleze pe noi f r precedent a mortalit ii; - coala este gratui pentru to i copiii, pl tindu-se i ara; - Cel mai performant guvern ales de parlament este taxe scolare tot mai mari; acela care tocmai fusese destituit pentru - Pentru copiii pre colari s-au infiin at mai datorit reducerii drastice multe gr dini e incompeten ; - Fiecare ministru jur azi, cu mna pe biblie, c a num rului celor existente; dore te binele poporului i de a doua zi porne te un - Analfabe ii nu numai c pot citi, ei chiar nva legea circula iei i ob in permisul de conducere; program menit s -l distrug ; - Turismul a cunoscut o cre tere nemaintlnit , ca - Salariile profesorilor au crescut cu 50%, prin urmare a sc derii num rului turi tilor cu peste 50% reducerea cu 15%; fa de anul precedent; - ntr-un singur an au fost create 200 000 locuri de munc i ca urmare num rul omerilor a crescut cu - S-au luat m suri hot rte de nt rire a economiei prin desfiin area a cte 20 000 de intreprinderi lunar; 300 000; - Este garantat libertatea de exprimare a - De i, prin str duin a guvernului, se produc anual cet eanului datorit efortului serviciilor speciale de 10 pini pe cap de locuitor, fiecare cet ean are asigurat cel pu in o pine n fiecare zi; a le asculta, n fiecare clip , telefonu;l - Libertatea presei este sfnt , de aceea ajung n stare - Agricultura noastr poate hr ni 80 de milioane de de faliment tot mai multe ziare; antiguvernamentale; oameni, ca urmare peste 80% din mncarea zilnic a - S-a redus cu peste 60% num rul taxelor i romnului este adus din alte ri; impozitelor, dar pl tim cu 20% mai mult taxe i - Petrolul produs de noi este cel mai ieftin din lume. Cum reu im? l pl tim cu pre ul cel mai mare din impozite; - S-au desfiin at peste 100 agen ii guvernamentale, Europa. Cu gazele se ntmpl la fel; prin cre terea num rului angaja ilor n plat al - Construim n fiecare an sute de kilometri de i ca urmare avem autostr zi tot mai autostrad acestora cu circa 10%; pu ine;

Pag 18

- i gropile din carosabil devin tot mai numeroase ntruct le astup m continuu cu asfalt; - Oricare alt ar cu attea minuni adunate laolat ar fi disp rut demult. Noi exist m! Mai sunt i alte minuni n ara asta. n Romnia, minunile nu se sfr esc niciodat ! i asta fiindc i noi, romnii, suntem un popor de poveste. Alegem mereu i mereu conduc torii cei mai capabili de minun ii! Bibliografie: Alex tef nescu, Cum te po i rata ca scriitor, 2009. 1) Corneliu FLOREA, POLEMOS: CUM SE RATEAZ UN CRITIC LEFEGIU, Romania VIP, 17 septembrie 2010, http://www.romanianvip.com/2010/09/corneliu-floreapolemos-cum/ 3)Prof. dr. Adrian BOTEZ, ACTUALITATEA ROMNEASC sau SUNTE I INVITATE/INVITA I LA TR DARE, DOAMNELOR I DOMNILOR!, Romania VIP, 26 august 2010, http://www.romanianvip.com/2010/08/adrian-botezactualitatea-romaneasca/ 4)TEODOR DUNGACIU, Jurnalul unui obsedat sexual sau Cum te po i rata ca scriitor, Tricolorul, Nr. 1963, sept. 2010. 5)General de brigad (r) dr. Gheorghe V duva, Scrisoare deschis : Liderilor partidelor politice din Romania, Presedintiei, Parlamentului, Guvernului Romaniei si Justitiei Romane, Sindicatul Militarilor.
6)Pu i Dinulescu, Ga ca i diavolul. Istoria bolnav domului Manolescu, 2009.

Roni C CIULARU

UN OM NEBUN I-ATT DE OM!

c r i de succes:

autorul recentei

Florentin Smarandache,China, ianuarie, 2012 (al doilea, de la dr. spre stg)

Roni C CIULARU: V-am citit cartea recent ap rut la Bucure ti i trebuie s recunosc c am avut un oc. Pozitiv. ocul viitorului. i al prezentului. ocul trecutului actual. Mi-a pl cut! i, sincer s fiu, m-a surprins. i m-a pus pe gnduri. In final, mi-am spus: Cartea asta Lumea de sub pod i zarva ei, se cere recitit . Ea promite pl ceri noi i noi n elesuri. Te cheam la o nou p trundere. E ca o femeie aparte, atr g toare. i ascuns . Chiar i cnd o s ru i. E o carte de senza ional i de fantastic, de idei i tr iri surprinz toare; o carte profund uman , uneori prea profund, nct... m cam sperie. Ca i autorul ei. Dar o face cu o anume dulcea intelectual . Cartea are pe vino-ncoa, te nv luie i te prinde. Te-aduce unde vrea i te las , apoi, s te descurci. S te-ncurci i apoi s ajungi la unele din concluziile autorului, adic la ale lui i ale tale. Adev rul e c citind maratonul narativ, cum numi i pe drept aceast scriitur n proz , am ncercat, domnule Zoltan Terner, s v cunosc mai bine. Din p cate, nam reu it, dect ntr-o oarecare m sur . Am dat, spre bucuria mea, peste un Hamlet. Un fel de Hamlet, un n elept jucnd cartea demen ei, dubitativ i paradoxal, care tie, n esen , foarte bine ce i cum. Dar care pune mereu ntreb ri, afirmnd. Un Zoltan Terner care cnt re te destinul lumii, ntrebndu-se i el, n felul s u specific, acum cnd toat lumea se apropie de pr pastia existen ei: A fi sau a nu fi?. Sunte i a cam ncifrat. Sunte i cam ascuns n dumneavoastr n iv . Repet: n-am reu it s v cunosc n destul m sur . Acesta este, de fapt, i scopul convorbirii noastre de acum: s ncerc s v descifrez ceva mai bine. Cu scuzele de rigoare, dar mi se pare c , n ochii unor cititori, ap re i n postur de nebun. Un nebun bun, totu i nebun! Sunte i un Hamlet predestinat, dar poate c tr s turi din Hamlet avem, n anumite privin e, fiecare dintre noi. De fapt, domnule ZoltanTerner, sunte i cunoscut ca eseist, regizor, cineast, poet, filozof, prozator. i totu i, la-ntrebarea mea simpl Cine sunte i?, s-ar impune un r spuns. Poate chiar mai multe... V propun s pornim tocmai de la nebunia amintit . De acord? Zoltan TERNER: Dup un astfel de preambul, nu prea am ncotro. Dar i r spund: ai i n-ai destul dreptate, ai n destule dar nu n suficiente privin e, deci ai uneori dreptate. Modestia m oblig s primesc filtrate unele aprecieri prea pozitive (fie i dac numai sugerate). In esen , despre orice om cu o puternic obsesie, se poate spune c e nebun". S ne gndim la marii nebuni ai literaturii: Hamlet, Don Quijotte... Cum se manifest nebunia mea? Levitez. Imi cur i mi piept n zilnic aripile. Nimic din ce e omenesc nu mi-e str in: gri, sughit, tu esc, groh i... Joc on oroiul cnd aud gemetele lumii. Stau bine cu via a omeneasc , mai ales atunci cnd m nchipui a fi un cine credincios. Imi plac i m nelini tesc tautologiile. A este A, adic identitatea a ceva cu sine mi se pare un mister de nep truns i o imposibilitate. Repet mereu, mirndu-m de fiecare dat , c ceea ce este, chiar este cu adev rat. M uime te de fiecare dat faptul c reu e te s existe

Pag 19

chiar i ceea ce mi se pare a fi un miracol. M gndesc cu groaz c tot ce fiin eaz ar putea s nu mai fie. C miracolul Fiin ei poate s ia sfr it. Mi se mai n zare c i imposibilul e posibil. C i inefabilul poate fi perceput. C i indicibilul poate fi exprimat. Nu i se pare c toate acestea sunt gnduri de n rod, de netot? Sau de poet. Ori poate, cum ziceai, de nebun. Adic de firoscos. Scos din fire. In elept ie it din min i! Om prin care vorbesc zeii. Un Iresponsabil. Un sfnt. Sau un Demon. Ori chiar Daimon-ul lui Socrate. Ori Mefisto al lui Faust. Ori Iluzia pe care o tr ia Cavalerul tristei figuri, sublimul nebun Don Quijotte de la Mancha. Cu prietenul s u, prostul binevoitor, plin de bun sim i blnde e, Sancho Panza. Imi amintesc cu ce m ocupam, cnd eram copil nebun. Cu chestii aiuristice. Intram cu capu-n gard. Tata zicea c sunt bolund la c p n . Bunicul m lini tea, l udndu-m pentru aiurelile mele. Bunicul m ndemna s fac pipi contra vntului, s tai frunze la cini, s num r stelele, s vorbesc alandala, adic p s re te, profetic, poetic, mistic, aiuristic. S pictez lumea n culoarea vntului turbat. S m scufund n balta cu papur i pipirig...Eram tralala i a a am r mas! Bunicul era la fel. De la el am nv at c toate-n lume sunt paradoxale, adic sunt i a a i invers. C ce e aproape e departe, c ce e rece e cald, c ce e mare, e mic, ce zici c vine, de fapt pleac , iar ce e bun, e r u. i viceversa. De i p rea serios i grav, bunicul era htru, vorbea n dodii, era un n elept de-a-ndoaselea, un fel de Cilibi Moise ceva mai h b uc i mult mai profund. Tata spunea s m nv minte. Iar eu m dezv am ne-cuminte. i acum asta fac. Gndesc de-a curmezi ul, n r sp r, nnot contra curentului. Inc nu m-am dat pe brazd . i nici n-am de gnd, cu toate c mplinesc, ca mine, 80 de ani! Tata spunea mereu s -mi bag min ile n cap, iar eu mi le scoteam din cap. Roni C CIULARU: Le scoate i din cap i acum, iar ele devin eseuri, filme, povestiri, versuri... Cartea de curnd ap rut (Lumea de sub pod i zarva ei) este, de exemplu, un succes incontestabil. Face valuri, cum se spune. M gndesc, printre altele, i la Colocviul de la Asocia ia Scriitorilor Israelieni de Limb Romn , condus cu inteligen i subtilitate de Profesor Doctor Honoris Causa, Andrei Strihan. S-au implicat acolo, la o bun temperatur intelectual , numero i scriitori i distin i oameni de cultur . Dovad c scrisul dumneavoastr este percutant, incitant, intrigant. Apropo, de ce scrie i? Zoltan TERNER: Imi place s fiu singur... cu mine. Cu lumea din capul meu, cu capul din lumea mea. i totu i, scrisul l percep ca pe un risc i ca pe o peniten . Cnd scriu, parc a ine n palm un cartof fierbinte. Asta m ine treaz, viu, lucid, chiar n alert uneori. Pe cale de a m na te. sta cred c este scriitorul: mereu pe cale de a se na te, un amestec tor de nori, un pieton descul pe c rbuni ncin i. Dar asta se ntmpl doar la cei vndu i definitiv. nh ma i pe veci la jugul minunat al scrisului. Eu sunt doar un diletant. Rud cu Pandele de la scul rie, vecin cu borma ina de cartier. Ag at de frontispiciu, nscris la tabula rasa. N-am destule cuvinte sau am prea multe. Vin greu ori dau n val s -mi ciuguleasc din palm . Sau s -mi dreag ochii cei nev z tori. Cnd mi iese ceva ca lumea, am sentimentul rar i pre ios c scrisul m d ruie mie nsumi, sau c mi restituie sinele. Asta face scrisul, n ultim instan , te restituie pe tine ie nsu i. Repet: asta se poate spune numai dac e vorba de un adev rat scriitor. Poate sunt i eu, cnd i cnd, o asemenea stru o-c mil . Chestia asta n-am descoperit-o acum, la spartul trgului. Dar trag tare abia acum, aproape de stinsul felinarelor. Roni C CIULARU: Dup felinare pot urma becuri, neoane, l mpi fluorescente... Iar literatura prelunge te lumina, chiar in timp. Zoltan TERNER: Nu fac din umorile mele literatur . Mai degrab din viziuni, n luciri i obsesii. Din chinuitoarele mele pierderi sau din g selni ele care m urm resc. Nu din cele fixe. M mndresc cu faptul c nu am idei fixe. Pentru asta sunt taxat de schimb tor

de sine n p reri. Eu, pur i simplu, mi le revizuiesc. Altfel a plonja n senilitate. n scleroza vrstei a pai pea. M-a repeta la infinit. C znd n p catul de a gndi, mi aleg cuvintele. M blbi. Nu am ticuri verbale. Nu am formule prestabilite. Am grij s m feresc de cli ee. Totu i, uneori pic i eu n capcana cte unui cli eu. O clip de neaten ie i... Roni C CIULARU: S recunoa tem c ne place mai mult ceea ce facem fiecare din noi, i mai pu in ce-i al altora. Ceea ce e bine dar, mai ales, d un tor. Arghezi scrisese i ct dreptate are: E parc un f cut ca nim nui/ S nu-i miroase murd ria lui,/ Pe cnd, pe vrute sau nevrute,/ Parfumul altuia i pute (Inscrip ie pe un flacon de cristal). Nu-i u or s - i recuno ti, nu numai calit ile, ci i propria prostie. C nu suntem numai de tep i, ci i pro ti. Important e propor ia. Zoltan TERNER: Dublul sau Triplul meu, ntr-adev r, nu recunoa te ntotdeauna c nu n elege. l n eleg. Accept greu c ar avea i defecte. In eleg i asta. Adic e de n eles. A a e omene te. In orice om exist dorin a de a apare n lume mai bun dect este, mai frumos, mai de tept. Asta-i de cnd lumea. Spunndu-i cuiva c e prost chiar dac faptul e vizibil pentru oricine echivaleaz cu o insult . In fond, cine e ti tu s apreciezi nivelul de inteligen sau de neghiobie al unui om? Nu- i cuno ti sau nu recuno ti propria prostie, dar pretinzi de la altul s-o fac Roni C CIULARU: Deci, nu-i spui omului tot ce crezi despre el? Zoltan TERNER: Anumite lucruri le p strez numai pentru mine, sau nici m car pentru mine. i, de altfel, de cnd a nceput s -mi dea trcoale senectutea, m-am jurat s m dezv de n ravul de a judeca oamenii din jurul meu. Oamenii trebuie n ele i, nu judeca i. Cine are c derea s ridice primul piatra? Cine are autoritatea moral s condamne pe semenul s u? Roni C CIULARU: In acest context, care este rela ia lui Zoltan Terner cu el nsu i? Zoltan TERNER: Cnd m a ez fa c tre fa cu mine nsumi, mi apar ca n ochii unui vecin. Sau ai unui trec tor oarecare. Eu i umbra mea. Eu i corpul meu, mna mea, fa a mea. Chipul meu de nerecunoscut. Rela iile dintre mine i str inul din mine sunt, n general, destul de complicate, adeseori de nedesclcit. Uneori, ntre mine i mine e un adev rat r zboi rece. Alteori seisme. Ciocniri. Tornade i alte fenomene climatice extreme. Nu sunt un ascet i nici nu practic violentarea sinelui. Nu beau i nu m droghez. Mam l sat i de fumat acum trei cinci de ani. Nu tiu s fi trecut prin derive morale. Consum fermen i suflete ti tot mai bine distila i. Nu tiu dac i ct sunt de drept cu mine. Am la activ i autogoluri. Am jucat cu mine i la remiz . Chiar i n anul optzeci al vie ii m mai joc cu mine de-a cinele i pisica. Sau i mai r u, de-a oricelul c ruia i se arat , periodic, motanul. Roni C CIULARU: S racude dumneavoastr ! Numai c un oricel, sau chiar un guzgan, nu consum fermen i suflete ti bine distila i. Care oricel, domnule Zoltan Terner?! Unul cu zeci de premii cinematografice i literare? la-i oricel? Sunte i o for intelectual , un om tob de carte, un creator cu succese. Aproape pe tot ce a i pus mna, a i reu it. i nc cu brio! Dialognd cu dumneavoastr n iv , vorbi i cu o lume ntreag . Cum s v sperie vreo m insignifiant ?! V rog , l sa i delicate ea i spune i-mi cu mna pe inim , tocmai pornind de la dimensiunile pozitive reale, evidente ( dar i de la unele ascunse n intimitatea dumneavoastr ): ce nu v place la Zoltan Terner ? Zoltan TERNER: Ce s spun despre mine, acela pe care nu l plac?! C l cam detest. Exist i un Zoltan Terner mereu nes tul de hran mintal ... Roni C CIULARU: Asta sun mai mult a laud . Zoltan TERNER: Ai dreptate. A a-i cum zici! De-aia nu-l pot suferi. Cade n prosteasc fudulie. E voinic la proiecte i trndav la fapte, se complace n comoditate, e nenstare s se hot rasc la

Pag 20

un singur drum, vrea s le ncerce pe toate, mpr tiindu-se n toate vnturile. N-are destul r bdare s ajung la miez, la esen , la smbure. E fricos i excesiv de timid. Sau de arogant. Este ori prea tolerant cu sine, ori excesiv de preten ios i de aspru. In momentul n care i pierde sim ul de ert ciunii, cu greu l mai pot suferi. Mai vrei s continui? Mai am oc ri pentru cel care sunt i care nu sunt. Roni C CIULARU: Nu. Dar a vrea s -mi spune i ce regreta i din via a dumneavoastr . Zoltan TERNER: Timpul pierdut cu fleacuri. Ocaziile pierdute. In m sura n care le cunosc. Regret c n-am scris c r ile pe care le-am tr it n nchipuire i a fi putut s le scriu. Regret filmele pe care le-am visat i cred c a fi fost n stare s le realizez. Pe unele nu le-am povestit nici prietenilor. Pe altele, nici mie nsumi... Roni C CIULARU: Sunte i un om prietenos, domnule Terner? Ave i prieteni adev ra i? Zoltan TERNER: Am voca ia, am chiar cultul prieteniei. M bucur de cteva prietenii care dureaz de o via i jum tate. Am prieteni din copil rie cu care comunic telepatic chiar i la mii de kilometri. Cred n existen a unor suflete-pereche. Am experimentat miracolul coexisten ei pe aceea i lungime de und . Am fost atent, de i nu ntotdeauna ndeajuns, la nso iri. S-a ntmplat ca, din sminteal , s mai cad n capcana unor nso iri proaste. Astea de acum, din aceast perioad , mi se par bune. De exemplu, Eugen Campus, Ion tiubea, Dorel Schor, Miriam i Eli Cojocaru... Dar am i prieteni virtuali, datnd nc din tinere e. i cu ei m ntlnesc mereu: Montaigne, Heine, Rilke, Baudelaire. Mai recen i Kafka, Camus, Borges. A fi fost fericit s le pot strnge mna i s le spun ct de tare i iubesc i i admir. Apropo, tot n aceast perioad i rentlnesc i stau la taifas i cu al i vechi prieteni, pe nume Gogol, Flaubert, Gide, Tolstoi, Dostoievski, Thomas Mann, Bulgakov. Recitesc i filozofie. Con tiin a nefericit a lui Fundoianu am reluat-o a nu tiu cta oar , n ultimii zece ani. La fel c r ile lui Ortega Y Gasset, feble ea mea n materie de eseistic filozofic . i pentruc am trecut de la prietenii mei n carne i oase, la cei tot vii, din c r i, cu care mi umplu sufletul i o bun parte din timpul meu, vreau s - i spun cu mndrie c am aici, n cas , lng mine, cu mine, toate marile c r i ale omenirii multe dintre ele n format electronic. Copil fiind, ori adolescent, citeam c lare, citeam n c ru a care tronc nea alene pe-nserate; mai trziu - n troleibuz, n tren, sau flannd pe aleile Ci migiului. Chiar i n somn visam c citesc. M umpleam de realitatea din preajm . M istoveau dragostele din podul cu fn de deasupra grajdului (n elegi, desigur, c m refer la o parte din tinere ea mea!). Cititul din marea carte a vie ii m nnebunea, deopotriv cu buchisitul c r ilor. Citeam de toate i n elegeam mai nimic. La p une, cu calul; cu g tele; la pescuit... Era fericirea! Aveam i carte, visnd i meditnd la ea, aveam i via frem tnd n mine i n jurul meu... Roni C CIULARU: Nu vreau s -ntrerup fluxul amintirilor, chiar dac alunec m pu in de la ntrebarea mea. Imi permit doar s subliniez ce patim mare este cartea pentru dumneavoastr . Zoltan TERNER: Ce s fac?! Biografia mea e jalonat de lecturile care m-au format. Nu m laud cu femeile pe care le-am cucerit, ci cu c r ile care m-au sedus ele pe mine. Cum s nu m fudulesc cu patima mea pentru carte, din moment ce m socotesc, n privin a culturii europene, prima genera ie a familiei mele ie it n lume?! Tata era ran. N-a citit o carte-n via a lui. Dar era doldora de anecdote i povestiri pe care le servea cu un farmec inegalabil. Eu m consider, fa de el, prima genera ie nc l at . N-am avut n familie nici medici, nici avoca i, nici bancheri. Dar bunicul dinspre mam , despre care i-am mai vorbit, bunicul haham, cu tiin a de carte a unui mare rabin, el da! - a fost un intelectual, un erudit, un n elept. A a nebun cum se str duia s par .

Roni C CIULARU: i-a a, cu-n bunic bolund, pe care l ave i mereu n suflet i n cap, a i trecut prin lume, prin via ... Mine-le de ieri a devenit azi. Sunte i mul umit de via a dumneavoastr , domnule Zoltan Terner? Mai exact, sunte i mul umit de biografia dumneavoastr spiritual ? Zoltan TERNER: N-am motive serioase s nu fiu. Dac a zice Aduce i cerneala,/ s facem socoteala, cum spune Arghezi, pe care v d c -l iube ti i dumneata, a spune c am v zut principalele muzee ale lumii. Am cunoscut la fa a locului toate monumentele culturii universale, visate de mine nc din copil rie: Acropole, Marile Piramide, Valea Regilor, Sfnta Sofia, cele mai frumoase catedrale gotice... Doar n Mexic, India i la Zidul Chinezesc n-am ajuns. Dar nici n-am dorit foarte tare. Am citit marile c r i, inclusiv Poemul lui Ghilgame i Ramayana. Am frecventat texte ale marilor n elep i i filozofi. M-am cufundat n istoria artelor, fizic atomic , cosmologie, psihologie i antropologie. F cnd filme despre Einstein, am nv at cu pasiune Teoria Relativit ii. Mi-a fost dat s n eleg cte ceva esen ial despre om i lume. S - i spun sincer, n-am urm rit reu ite materiale sau sociale. N-am alergat cu limba scoas dup bani sau obiecte. Am convie uit cu Don Quijotte. Dar, din p cate, n-am fost ndeajuns de nebun s m bat cu morile de vnt. Am avut ntreb ri comune cu Micul Prin . I-am fost p rta de nedumeriri lui Alisa n ara Minunilor . In mine au s l luit un vis tor i un lucid. Fiecare dintre ace tia avnd momente de prea-prea i de foarte-foarte. i tot vorbind de via a mea, trebuie s recunosc c am avut i norocul de a face ceea ce m pasiona: filme. M-am jucat de-a imaginile. Am avut un hobby destul de bine pl tit. M duceam cu pl cere la munc . Re ine te rog, n-am avut niciodat efi. i am mai avut un mare noroc: am ntlnit i am r mas cu femeia vie ii mele. Roni C CIULARU: A vrea s revenim pu in la ce am mai discutat mai nainte. V-ar deranja s v referi i la neputin ele, la nerealiz rile dumneavoastr ? Zoltan TERNER: M ntorc la neputin a mea de a m limita, de a alege. M-am dedulcit aproape cu toate cele ale cunoa terii: biologie,chimie, psihologie, mitologie, filozofie, mistic , estetic , lingvistic ... Singurele tiin e care m-au l sat indiferent au fost cele tehnice, economice, medicale, cartografia i turismul. Nici geografia nu ma pasionat. N-am fost un elev silitor. Adic n-am f cut nimic n sil ... M gndesc la ce m-ai ntrebat, la hibele mele ca om, i-mi dau seama, nc o dat , c n-am tiut niciodat s cultiv rela iile sus puse i influente. M tem mai tare de oameni dect de cini. M mul umesc cu r ul, de teama i mai r ului. Repet vorba tat lui meu: R u cu r u, dar mai r u f r r u. i nc o vorb de-a lui: Las-c -i bine i-a a r u. Neputin e mele? Ne tiin ele mele? Multe dintre cele practicate de oameni eu nu le tiu i nu le pot face. Nu tiu s nnot, s joc poker, s trag cu pu ca, s pescuiesc n ape tulburi, s laud prostia i tic lo ia. i chiar dac m repet: sunt timid, ru inos cu neru inare. Pot spune i eu ca Arthur Rimbaud: Par delicatesse jai perdu ma vie. Metehnele care mi-au c unat mult n via au fost timiditatea excesiv , hipersensibilitatea. Am fost prea sim itor i prea repede scos din fire. Am suferit, cum s-ar zice, de un grad ridicat de seismicitate. De cnd m tiu. Dar nu fac pagube n jur. Sunt un nest pnit, oarecum st pn pe sine. Fac exerci ii s m in n fru, dar rezultatele sunt par iale. i, mai presus de toate, m simt uneori mult prea nl n uit de via a mea. Nu am loc de ntors. Din p cate, fac prea dese pariuri cu via a. Iar cnd pierd, m arunc n pariuri i mai i... Roni C CIULARU: Ar fi nc multe s v -ntreb. Dar trebuie s punem, odat i o dat , punct. Suntem datori, cu to ii, unui punct. De final. Cnd vrem, dar mai ales cnd nu vrem. Dac ar fi s ncerca i o schi de portret a lui Zoltan Terner, cam cum ar fi ea? Zoltan TERNER: Dar pn acum, ce-am f cut?

Pag 21

Roni C CIULARU: Totu i, eu sunt convins c a i mai avea de ad ugat... Zoltan TERNER: Ar fi ni te tu e, cu lumini i umbre, poate mai mult umbre; i ni te linii de contur. S-a afirmat c a fi erudit. Vreau s tii c nu dau doi bani pe erudi ie i nu cred nici o iot din ce se spune despre tiin a mea. La ce folose te s tii? Trebuie s i in elegi ce tii. Altfel e ti un computer, adic un geniu imbecil. Autoportret? i nc sincer! Nu e o treab u oar . A putea s - i spun c m fascineaz scnteierile juc u e ale ideilor. i curgerea formelor. Vibra ia culorilor. Reverbera iile cuvintelor. Sunt fascinat de infinitatea de oglindiri ale lumii. i tii ceva? M farmec ideile i sim mintele indicibile, expresiile ambigue, lumile ce oase, inefabilul, misteriosul, tainele tainelor. Concomitent, sunt pr p stios, nchipui scenarii peste scenarii, sunt de-adreptul bolnav de scenarit . Merg pn la ultimele consecin e ale unei temeri. Sunt perfec ionist peste m sur . Sunt avid de toate cele nemateriale: ahtiat dup idei i cuvinte, jinduitor de n elesuri, hr p re la frumuse e, ve nic nes tul de luminile nen elegerii lumii. Am fost totu i i am r mas! - un risipitor. Nu sunt parcimonios: ur sc zgrcenia, reticen ele, m sura farmaceutic , rezervele i insinu rile. Nu-mi plac oamenii prea modera i. M fascineaz tot ce e nem surat. M surile m las rece. Cred c numai nem sura merit suprema admira ie. Sublimul, geniul, capodopera, Divinitatea, absolutul, infinitul nu au m sur . In rest, ce s zic? M-am n scut stngaci. Am devenit ambidextru. Nu am platfus. Nu sunt miop, dect cnd m prefac c sunt. Nu sunt sportiv i nici juc tor la loto. i nc ceva, care mi cam d de furc i-mi cam face nume r u: sunt plin de contradic ii. Cred c se observ i n convorbirea noastr . i-am mai spus: am multe certuri cu mine. Am i zile cnd fac pace cu mine i m simt oarecum mul umit cu persoana mea. P strez o rela ie amiabil cu mine. Dar nu ine mult. M trezesc izbindu-m de neputin ele mele, de limitele mele, de prostia mea. In general, nu m plictisesc cu mine nsumi. sta e unul din marile mele noroace. Dar nu prea tiu s -mi pun lac t la gur . Mi se-ntmpl s fac i oare icare abuz de ego. S las nestrunite orgoliile mele.Ca orice om cu limitele lui, i eu realizez c am f cut o prostie numai dup ce am f cut-o. Am mintea romnului cea de pe urm . Mediocritatea mea are i momente de uitare de sine i de salturi n golul necunoscutului, adic ie iri din condi ia mediocr . Am destule hibe. Sunt retractil, recalcitrant, capricios, alunecos, obscur i neprev zut. Am fost i am r mas pentru mine o enigm , un misterios necunoscut. tiu totu i cte ceva despre mine. Cred c r u nu sunt n stare s fac nim nui. Nu tiu s fi f cut vreodat . Mai degrab invers. Totu i, s sup r pe cineva, mi s-a mai ntmplat. Nici nu e greu. Oamenii sunt sup r cio i. Iar eu, printre ei. Dar mie mi trece repede. i tiu s iert. Mai e ceva. Nu duc lips de prostie personal , la purt tor. Altfel, ce m-a face? A fi ntr-o minoritate insuportabil . Din moment ce prostia conduce lumea, de ce s nu fiu i eu n clasa conduc toare? Roni C CIULARU: Mi-a i subliniat attea defecte pe care considera i c le ave i!... Nu tiu cum se face, dar ele se-ntorc, pn la urm , tot n favoarea dumneavoastr . Ave i un farmec aproape mistic i un mister mai mult luminos. Cel pu in a a mi se pare mie. De fapt, a i conturat aici un portret, mai ales spiritual, conving tor i neconven ional, al lui Zoltan Terner. Asta am i vrut! V mul umesc. Dar nu pot s nu v spun c , personal, m cam tem de dumneavoastr . Pentruc nu tiu cine sunte i. Nu tiu, pur i simplu!... La urma urmei nu v cunosc. Ar trebui s mai vorbim... Zoltan TERNER: Cu pl cere. A consemnat, Roni C CIULARU, Israel, februarie 2012

ARS POETICA

Editura Pre-Textos din Valencia, Spania, a publicat, recent, o ampl lucrare: Andrs Snchez Robayna (Ed.), Ars poetica (Versiones de poesa moderna), cuprinznd traduceri din poezia european , precum i din alte spa ii geografice i culturale, de la romantism pn n strict contemporaneitate. Uria a munc de t lm cire n limba spaniol a unor e antioane concludente, editate bilingv, din opera a treizeci i cinci de poe i, de la William Wordsworth, Rainer Maria Rilke, Aldo Palazzeschi, Saint-John Perse, Anna Ahmatova, la Pierre Reverdy, Paul luard, Gary Snyder, Andr Velter etc., s-a efectuat n celebrul, de acum, Atelier de Traducere Literar (Taller de Traduccin Literaria) de la Universitatea din La Laguna, Tenerife, ini iat, cu 16 ani n urm , i condus de Profesorul, criticul literar i poetul Andrs Snchez Robayna, una din personalit ile cele mai reputate ale vie ii literare i universitare spaniole, care semneaz i o cuprinz toare Introducere. Postfa a acestei importante apari ii i apar ine poetului i eseistului francez Yves Bonnefoy. Se cuvine s subliniem c poezia romn modern este prezent n acest prestigios context prin dou nume : Lucian Blaga i Eugen Dorcescu. T lm cirea textelor lui Lucian Blaga se datoreaz lui Andrs Snchez Robayna i Lilic i VoicuBrey. Poeziile lui Eugen Dorcescu au fost traduse de Lilica Voicu-Brey i Silvana R descu, sub veghea i cu supervizarea lui Andrs Snchez Robayna.

Pag 22

dezl n uitoare/ de fotoni.../ Dincoace de ferestre, Verbul/ calc an o , pn -ajunge/ n marginea nins ,/ de unde-nainteaz prudent,/ pe partea de-argint-viu, carosabil , logosabil / i verbos-abil / a hrtiei,/ f cndu-se apoi nev zut/ printre hematiile/ din auriculul drept/ al Poemului.. ( subl. n). Verbul calc an o ( ars poetica)

Eugen EVU

ION PACHIA TATOMIRESCU - UN


CAVALER LA CURTEA OXIMO(I)RONISMULUI

Acest textualism de practician semiotician, face farmecul volumului inspirit titrat aluziv la o er Arheopterix: a adar a unei MUTA II a speciei (spe ei) umane. Poetul apeleaz atitudinal la oxymoron, ( procedeul stylistic mu c tura nebunului), i aici ne aminte te de Adrian Botez, dar i de atitudinea S pn a, versus mioritismul sau manolescismul binarei noastre codific ri din Genomul ancestral: verbul nvid rii este al reumplerii de VID (din zero-ul gravid, n) al antimetafizicii st nesciene: ns anticipez enun ul c avem de-a face cu un paradoxist, zon scrutat exigent de acest om - orchestr , n care sintagmele cocheteaz cu aphoriile sau gndirea haijinic : suntem n fastul semnificat de lothus, unul ce mai degrab ne aminte te de cei Vechi, din Arealul str bunului Melos, subdun rean - campestru, banatic: cine s traduc n occidental eclectic, astfel de discurs? (de facto ghematric!): Bun -ziua, Vidule!/ Mul umesc, Avidule!/ -Bun ziua, Doamn Zn ,/ de-ai ie it cu Vid de mn ,/ pe cmpia-mi celestin ,/ printre p p dii-lumin ,/ pe colinele-mi de glaj ,/ dintre crlion i de vraj ,/ pe Muntele de Aram ,/ nins de stele -/ lynx n scam !/ - Ce mai faci tu, Vidule?. Dialogul nvid rii de pe malul oximoronului Aceste prime dou poeme cheie ale volumului, sunt auto-definitoare pentru ntregul intinerar parcurs; comunicarea de tip pragmatic - este a unui Cod propriu, necesitnd decriptare doar pentru neini ia i. A adar avem un poet oracular, ritualic: parafrazic, de fapt. De sub centura de iridium a Memoriei (Arhetip plus dobndire empiric , voila!, poetul uns cu toate alifiile gnoseologice i para-istorice, exclam patetic explicit - demitizant (paradoxal) un enun retoric, captnd cumva ame itor, - starea de nestare, cosmic : rostul sau nerostul nsu i actului de a scrie, ntr-un timp (summum al duratelor noastre) ce poate fi scrutat doar prin ntrez rire, a adar n plin vertij al Muta iei (memoria teluricului, - zburarea materiei n inefabil, prin Cuvnt (aici cuvinte, scntei ale nori orului de splendoare din epopeea Enuma Eli : astro-fizica sembin analogic cu psihanalismul actual; (ce tip de revela ie este acesta, tatomiric, dac nu unul de

Mic coment la trei poeme semiotice


Fa de scriitura poliedrist (crustalogic !) - a unui avid de cunoa tere, trepidnd ntre ra ionalism i protocronismul aparent repausat, recent resurect, cel pripit taxat de N. Manolescu drept confiscabil ideologic (1991), ncerci savoarea lecturii mai ales din astfel de scrieri, Ion Pachia-Tatomirescu fiind un magister ludi greu de situat ntre livresc, ironismul i enciclopedismul suprasatura iei postmodernist intelectuale; n opera sa de cercet tor i istoric, pare a fi al unei voca ii ( i este!), iar poezia cvasi-ludic , - i este un exerci iu catarsic, marjnd pe calambur, lexic impregnat de livresc, pe urzeala mito-poetic a originismului, apelnd la un procedeu interferent: revela ie mistic revela ie strict tiin ific : de unde efectul coand al lexemului colateral, impresia extragerii din orice a semnifica iei latente n Limbaj: vorba sa dansul fotonilor (fie al tahionilor sau quarcilor!), energetism sadea, de o savoare aparte: Bucuria corului/ de vr bii razele/ taie geamul/ cu infinite ace-pliscuri/ de diamante/ de la gure ele/

Pag 23

cercetare psihic Jung-ian ) Poemul de mai jos exprim stupefac ia Fracturii dintre Logos i delirul discursiv al textualismului: Ce rost are/ s mai scrii Poezie,/ dac stelele nu citesc?!/ Ce rost are/ s mai scrii/ Poezie,/ dac oceanele n-o citesc?!/ Ce rost are/ s mai scrii Poezie,/ dac ngerii nu citesc?!/ Ce rost are/ s mai scrii Poezie,/ dac brusturii nu citesc?!/ Ce rost are s mai scrii Poezie,/ dac abisurile pacifice/ nu citesc?!/ Ce rost are/ s mai scrii/ Poezie,/ dac galaxiile nu citesc?!/ i ce rost are/ s mai scrii Poezie,/ dac Ea, ns i, nu se mai cite te?!/.

geografie liric a spa iului carpato-dun rean, de nu chiar consacrarea mitologiei dacice n registru liric; fiecare carte adaug ceva universului astfel gndit, de unde unitatea de viziune i coeren a de lan a tuturor. De la instaurarea unui climat cosmogonic ntr-o abunden vegetal , n special floral , evocatoare, analogic, de mari prefaceri n ordinea natural a lumii, la propunerea de concepte personale, zoria bun oar , cu derivatul verbal a nzoria i la ordonarea materialului mitologizant ntr-o viziune integratoare [...] (n Romnia literar , anul XVIII, nr. 28, 11 iulie 1985, p. 11, profil reluat integral, f r modific ri, n Literatura romn contemporan , I promo ia 70, Bucure ti, Editura Eminescu, 1995, p. 315 sq.) (Ce rost are dac stelele nu citesc) Lauren iu Ulici. Cine este EA, dac nu dumnezeea lui EL? Mater - -----------------------------------------Materia Inteligen a materiei. mi permit un repaos la * Prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu (fotografie din 24. I. 1983), lectur , dup primele TREI texte; ceea ce ni se membru al Uniunii Scriitorilor din Romnia (din anul 1980), al Societ ii Romne de Haiku (din 1990), al Asocia iei Istoricilor transmite (comunic elecat) din poezia lui Ion Pachia - B n eni (din 1992), al Socit des Potes et Artistes de France Tatomirescu, este dar din har, reumplere de mister al (din 1999) etc.; este membru de onoare al Societ ii Literare rostirii de leac, incantatorii, pe care o relev a fi deja Tristan Tzara Moine ti-Romnia) Zrich-Elve ia (din 2005) i perimat n tehnocratismul agresiv al erei neo - membru Honoris Causa al Cercului Lumina din Panciova-Serbia arheopterix, i (ro)mantice desf t ri sofianice. (din 11 august 2006), calitate n care i se acord n 15 decembrie 2007, la Novi Sad/ Panciova) i Medalia de Aur Lumina 60. Mofturile elitiste ale Noului Age al criticii Eugen EVU, ianuarie 2012 ocoodentale, nu vor avea organonul de a primi i eventual mp rt i necesar empatic- un astfel de discurs, n acest ACUM al rezonan ei Schuman. Toate Codurile cheie (mantrele, Pe tera lui Platon, Orfeu, Prometeu, Labirintul, Mandalele,) par a fi dep ite, caducei, n plin Muta ie Una care precipit athanoric tomografic, nu doar Fiin a heideggerian , ci i organicul. Prin aceea c noii sacerdo i (sacerdoc i!), ai neo- barbarbarismului suntem undeva n catacomba paralel 1) Nusha, (Elegii din era Arheopterix, Editura Dacia Xxi) roman, autor Anda Cor Socrate, Editura [...] Unul este Ion Pachia-Tatomirescu [...] E desigur Amicul Casei, un ghiocel, nu pentru c n-am mai auzit de numele Craiova, 2011, Dolj; lui, ci fiindc se arunc n discursul liric f r re inere, (membru L.S.R, ncredin ndu-se asocierii libere a cuvintelor i unei Filiala Craiova, Dolj) inspira ii despletite. Vladimir Streinu [...] poemele de nceput ale lui Ion Pachia Tatomirescu aduc m rturia unei erup ii lirice de mare autenticitate prin ndr zneal asociativ i dinamism interior, traducnd zbaterile i elanurile unei sensibilit i adolescentine nfiorat de a se descoperi pe sine i 2) Via a ca o tulburat de presim irea unei ordini cosmice furtun , versuri, autor Mircea Iorgulescu Aurel Matara, Editura nc de la nceput poetul i-a proiectat un univers Confort, 2011, coerent, populat de elemente mitologice autohtone, Craiova, Dolj ntre care semnificative prin ele nsele, dar i prin (membru, L.S.R recuren , erau Muntele, Matca, Fluviul, Curcubeul; Filiala Craiova, Dolj) inten ia acumul rii acestora era de a contura [...] o

Pag 24

NINEL : (n continuare ab tut) Unde? NU ICA : Pe balcon! NINEL : (ridicnd privirea contrariat) Unde vezi tu natur de pe balcon? NU ICA : (f cnd un gest larg cu bra ele) Natura uman , dragule! NINEL : (absent) Aceea i trec tori, aceea i securi ti... NU ICA : (ntorcndu-se brusc c tre peretele din spate) Ninele, scumpul meu, ce surpriz mi-ai f cut! De unde ai tabloul cu pictura asta mare? NINEL : (revoltat c -l tot ntrerupe din studiu) Ce pictur ? NU ICA : Cea care seam n cu r ncu a lui Grigorescu al nostru! NINEL : E o oglind , proasto! NU ICA : i e pictat de Rembrandt?... A costat o avere, nu!? NINEL : (ridicndu-se brusc) ranca din oglind e ti tu! NU ICA : (distrat ) Probabil m-a remarcat la vreun dineu i Ion N lbitoru, Italia mi-a pictat autoportretul din memorie!.... NINEL : (rea ezndu-se dezolat pe scaunul preziden ial) Vai de capul t u!... NU ICA: (dup ce se fandosi cteva clipe la oglind ) Vai, dragule, dar pictura asta se mi c !... M imit pe mine!.... (cu gesturi largi) Pentru urm torul dineu mi doresc toalete (parodie dramatic n trei acte, ase tablouri noi; m-am s turat de vechiturile astea.... (f cu o piruet ) Pa, din volumul "Edenul i infernul unei lumi") drag ! NINEL: (uimit) Iar pleci la Paris? NU ICA: (cu mndrie) Azi, nu! Poate mine! (iese) ACTUL I SCENA II A fost odat , dar sigr a fost, c dac nu era nu se povestea... NINEL A fost pe Terra o omenire care a petrecut n cnt i veselie NINEL : ( cu zmbetul pe buze) Ce- i este i cu femeiele epoca pietrei, epoca fierului i a bronzului i... h t, peste astea! Ce creaturi a pl m dit Domnul i le-a l sat n past pe vremuri sosi i EPOCA DE AUR! i era aur peste tot n capul b rbatului!... Sunt greu de n eles!... (se ridic i se via a oamenilor i curgeau ruri de miere pe Olt, Mure i plimb agale prin birou) S -mi ntocmesc un plan de vizite Siret, dar mai ales pe Dmbovi a care traversa Bucure tin rile comuniste pentru urm torii cinci ani. Fac invita ii ul... Dac la unii erau covrigi n coad , la noi era miere, efilor de stat, ca apoi, din bun sim , s m roage s le ntorc purpure de ruri, valuri de m tase, Raiul pe P mnt ce vizita. Voi ncerca o strategie i cu statele capitaliste, s v d Adam i Eva din cer l-au cobort! dac ine figura... l invit pe eful de la Casa Alb al Statelor Unite ale Americii... La vizita oficial de acum c iva ani a TABLOUL I Un cabinet preziden ial. Pe lateral ghivece cu flori naturale Domnului Lixon, acesta a r mas cu gura c scat la florile i ova iile cu care a fost ntmpinat. A recunoscut ferm c a a pentru ornament. n dreapta este u a cabinetului. n stnga n fundal este un birou modern sculptat pe care se g se te un ceva, att de frumos i de n l tor, nu s-a pomenit nici la ei, n ara tuturor posibilit ilor... Am ob inut contracte i ajutor telefon fix, iar al turi o vaz cu trandafiri ro ii. n spatele de a progresat ara cu vreo apte ani... Vecinii no tri dragi biroului se afl un scaun-jil , iar pe col ul peretelui o bibliotec cu dosare i c r i voluminoase cu coper i ro ii, cu luaser foc, de ciud , binen eles!... Momentan sunt n rela ii foarte bune cu rile arabe. Speciali tii romni au f cut grij aranjate. ntre birou i laterala din dreapta, pe adev rate minuni pe teritoriul lor. Vom avea petrol cu peretele din spate, este postat o oglind mare. Pe col ul nemiluita!... Am dat gata to i capitali tii!... De acum vor din dreapta se afl steagul partidului cu secera i ciocanul, iar al turi, drapelul patriei. Pe peretele din spate, n centru, dansa dup cum va cnta romnul! (ridic bra ele ca la hor ) Vom nv a occidentul s joace srba olteneasc i e atrnat un tablou uria cu chipul pre edintelui. c lu arii!... (din culise se aud chiote i cntece de voie bun ; SCENA I ncepe s joace) Uite a a se joac fata i la stnga i la NU ICA, NINEL (n dreapta!... Trrr... Hop! Hop! Hop! Trrr... Hai Nu ica, hai la cabinet intr Nu ica mbr cat ntr-o rochie alb cu buline joc, s ne fie cu noroc!... negre. Ninel se afl la biroul s u i r sfoie te ni te acte) (se stinge lumina) NU ICA : ( cu dezinvoltur ) Ninele, afar este o zi SCENA III splendid ! NELU U, NINEL NINEL (pre edintele st la birou, iar premierul lateral n picioare) NINEL : (f r s ridice ochii din acte) Ce propui? NELU U : Tovar ul Pre edinte i Prim Secretar General al NU ICA : (nv rtindu-se prin camer ) S ie im i s C.C. i P.C.R. i Comandant Suprem al For elor Armate... admir m natura...

Pag 25

NINEL : (f cnd un gest a lehamite) Nelu u, las protocolul cnd suntem numai noi doi... NELU U : (n oapt ) efu'cteodat i pere ii au urechi... , NINEL : (zmbind destins) Las c urechile sunt ale noastre... NELU U : Sper c nu-mi purta i pic fiindc v-am b tut asear la popa prostu? NINEL : (avertizndu-l) n urm toarele dou seri este rndul meu s c tig, altfel... NELU U : Am n eles! Dac -i nevoie dau un decret... NINEL : (aprinzndu-se u or) Decretele le dau numai eu! (dup o scurt pauz ) Peste o lun , specific o lun de zile, s nu v gndi i la satelit, inten ionez s ntreprind o vizit de lucru n Constan a. NELU U : n ora ?... Sau pe plaj ? NINEL : (serios) n tot jude ul, pentru ca agricultorii i clasa muncitoare s simt spiritul i implicarea pre edintelui n orice domeniu de activitate. Dup amiaz vom ine n municipiu un mic miting. NELU U : Cu ranii, muncitorii i intelectualii! NINEL : ntocmai! NELU U : Ct de mic s fie adunarea popular ? S fie prezen i cei din port, din ntreprinderile din ora , gospodarii din Medgidia i Cernavod , cei de la Canal Dun re-Marea Neagr , mpreun cu antierul Na ional al Tineretului de acolo... NINEL : i cei de la Institutul de Marin . NELU U : efu'din cauza dungilor de pe tricou s nu-i mai , ncurca i ca data trecut cnd la pu c ria ii de la Coliba i lea i zis: "Dragi marinari, v doresc o via lung n aceast meserie!" NINEL : Nevast -mea m-a derutat. Cnd a v zut p durile din mprejurimi a exclamat : "Vai Ninele ce de stuf n Delt !" NELU U : Cine s tie de aceast vizit inopinat ? NINEL : (r spicat) Ni-me-ni... Nimeni! Absolut nimeni! Vorba Nu ic i : "Numai eu, tu, i ai no tri". i ca s fiu mai explicit, eu, ea, tu, garda de corp, cele trei elicoptere, consiliul jude ean i or enesc al municipiului Constan a, reporteri i ziari ti, posturile de radio i televiziune care s transmit n direct manifesta ia popular i n rest nimeni! NELU U : (corectndu-l) i cteva agen ii de pres din str in tate. NINEL : ntocmai! NELU U: i programul? NINEL : V comunic dup ce m consf tuiesc n secret cu "Cabinetul doi". (gnditor) Oricum, n obiectivul vizitei noastre de lucru va fi inclus o ferm de vaci,... o ferm de oi... NELU U : (slugarnic) De boi nu? NINEL : (plictisit, cu ironie) Nu sunte i destui n jurul meu!? NELU U: ( ca pentru sine) Ave i dreptate, pe cnd vac este numai una... NINEL : (vis tor)... o ferm de porci... NELU U : i de- tia-s destui! NINEL : (cu nostalgie) Apoi lanurile de porumb i gru... NELU U : (ncercnd s -l rectifice) Grul a fost recoltat n iulie i... NINEL : Cel pe care l vor ns mn a n octombrie!

NELU U : (nedumerit) Dar tovar ul, vizita e programat n septembrie!? NINEL : (scurt) Nu-i treaba ta, tovar e prim ministru! E treaba agricultorilor i a membrilor de partid! NELU U : Trecem n revist i o livad cu pruni, meri, peri... NINEL : Cu meri c cire ele s-au cules anul trecut. Printre ei s fie planta i i al i pomi fructiferi... NELU U : Cteva soiuri exotice... NINEL : (contrariat) Ce s faci cu ele? Vrei s ne corcim perele cu bananele lor? NELU U : Nu eful! Solu ia este mult mai simpl i asigur nealterarea exotismelor cu poamele noastre tradi ionale. NINEL : (nedumerit) Nu pricep nimic din ceea ce spui. NELU U : Practic m o metod artificial ! Leg m fructele cu sfoar . Depinde ct de lungi dori i s aib codi ele... Iar n s lcii i plopi punem... NINEL : (iritat) Ce s lcii i ce plopi? NELU U : M refer la cei de pe marginea drumului. Cteva portocale i banane atrnate de crengu ele lor ar schimba cadrul natural i aspectul comercial... NINEL : ( stupefiat) E ti nebun de legat! Manifestan ii vor n v li s le m nnce iar pe mine cine m mai aclam ? NELU U : (cu satisfac ie) Noi i difuzoarele! NINEL : (ridicndu-se brusc n picioare, tun tor) Eu vreau ca occidentul s aud glasul poporului meu! NELU U : (lund pozi ia de drep i) Da, s tr i i! Victoria socialismului! NINEL : (cu mndrie) Acesta-i viitorul ce-l poftesc i anii de glorie ai comunismului, (gesticulnd cu bra ul ridicat) naintarea Romniei Socialiste pe cele mai nalte trepte i edificarea Epocii de Aur! NELU U : Ura! Ura, efu' (lingu itor) S chem !... televiziunea?... Ave i un moment de inspira ie i dori i s transmite i poporului un mesaj? NINEL : (revenind la realitate) Nu, nu! N-am discursul preg tit, iar n Pia a Palatului nu-i nimeni... (zmbind u or jenat) R mne pe alt dat ... (se a eaz pe scaun) (se stinge lumina) SCENA IV DONDO, NINEL, NU ICA (to i trei sunt n picioare; Nu ica foarte degajat , Dondo smerit) DONDO: Tovar ul ef, n leg tur cu vizita de lucru de la Constan a... NINEL : (ferm) S -mi preg te ti discursul! DONDO : Cam ce s cuprind ? NU ICA : l ai pe cel de anul trecut de la Craiova. DONDO : Cum dori i, Tovar a... NINEL : Nu tovar ul consilier! Acolo e vorba de alt an, de alt municipiu, de olteni, de Banul Olteniei... NU ICA : Ei, i? Schimbi data i ora ul din text! n loc de olteni treci dobrogeni, iar n loc de Mihai Viteazul spui Ovidiu din Pontul Euxin. Vezi? Este simplu! Schimb m banii! DONDO : Dar atunci era prim vara cnd abia ncol eau recoltele, iar acum este toamn cnd ncepe culesul. NINEL : (ferm) Schimbi totul... Preiei numai ideile de baz cu "societatea socialist multilateral dezvoltat ", "formarea

Pag 26

omului nou", "victoria socialismului n ara noastr ", dup care o dai pe "independen i suveranitate na ional ". NU ICA : Ninele, dar e pace n lume! NINEL : Ba e r zboi!... Este r zboiul rece! NU ICA : (cu naivitate) Aha, pricep! E vorba de cel din Siberia!? DONDO : (atent la pre edinte) Modific m i cifrele de plan? NINEL : Suni la Consiliul Jude ean, apoi la cele or ene ti i comunale, la pre edin ii de la fermele de stat i CAP-euri, cerndu-le s ntocmeasc un bilan al realiz rilor. NU ICA: Eu le voi da sfaturi cum se calculeaz . DONDO : Am n eles, Tovar a, voi trece pe la cabinetul doi pentru conformitate! NU ICA : i voi da din cabinet realiz rile pe care le transmi i la fa a locului i dup ce- i ntocmesc graficele i situa iile le ceri realiz rile napoi i te prezin i cu ele la mine la semnat. NINEL : i ultima dat vi cu ele la mine. Voi t ia jum tate din ce-mi prezenta i! DONDO : De ce eful? NINEL : (amuzndu-se) Vre i s dep esc grani ele rii cu ce-mi raporta i voi!? DONDO : Spre ru i nu avem nici o ans ... NU ICA : Spre unguri! NINEL : S cread occidentul c ne-am dat de partea sovieticilor i nc lc m teritorii str ine? Asta niciodat ! NU ICA : Atunci spre bulgari c avem ni te teritorii pe acolo... NINEL : (speriat) Sub nici o form ! Cnd plou la Moscova, la Sofia se deschid umbrelele! (se stinge lumina) SCENA V CERCEL, NINEL DIN CULISE : Dup cteva luni... CERCEL : (p trunde milit re te, se opre te n centru i salut ) S tr i i, Tovar ul Pre edinte! Permite i-mi s m prezint! Sunt eful G rzii de Securitate, General Cercel i m-am prezentat la ordinele dumneavoastr ! NINEL : (se ridic i r spunde la salut) De acord, tovar ul gradul.... Pe loc repaus! CERCEL : (apropiindu-se servil) Ce s-a ntmplat, Tovar ul? Vreo agentur ? NINEL : D-asta te-am chemat, ai ceva nout i? CERCEL : Pe la posturile de la Europa Liber i Vocea celor ce au luat locul indienilor din state... nimic deosebit. Acelea i critici i uneori o scriitoare ratat de care n-am auzit, alteori un poet anonim, n general panglicari, tr d tori de neam ce fac pe vitejii pe afar , iar cnd erau n ar se slug rniceau. NINEL : Bine, bine... (lundu-l cu bra ul de dup gt) M-a sup rat r u pre edintele la de CAP-eu. Noroc c securitatea a fost la datorie i au oprit pe cei de la televiziune s filmeze dezastrul de acolo. S mi-l aduci de urgen ! CERCEL : (plin de sine) eful, v-am ghicit gndurile i deja am trimis elicopterul dup el s -l aduc nc tu at! B taia care o s-o ia de la mine n-a luat-o nici de la m -sa! Trebuie s soseasc din clip n clip ! NINEL : (blajin) Nici chiar a a! CERCEL : S -l fard m ni el n stilul nostru!?

NINEL : Tovar ul Bul e totu i membru de partid i pre edinte de CAP! Nu se cade s -i lez m anumite p r i ale corpului c doar nu este de inut politic! CERCEL : Am n eles, eful! Cnd aterizeaz elicopterul l dezleg! NINEL : i s -l aduce i de urgen la raport! CERCEL : (lund pozi ia de drep i) Am n eles, s tr i i! Permite i-mi s m retrag! ( i iese) SCENA VI SECRETARA, NINEL SECRETARA : (p trunde n birou) Tovar ul Pre edinte, brigada special de securi ti a adus un individ care, chipurile, dore te o audien la dumneavoastr . NINEL : Eu am trimis dup el. S intre! SECRETARA : Imediat, eful! (din pragul u ii) S intre tovar ul Bul ! NINEL: Acum sunte i liber ... SECRETARA : (zmbind ru inoas ) A, nu, eful! Am un iubit! NINEL : (t ios) Nu m-am referit dac e ti ocupat desear !... Am zis c e ti liber de aici! SECRETARA : Mul umesc frumos! Tocmai aveam ni te cump r turi de f cut... NINEL : (ferm) Ai n eles gre it! E ti liber s p r se ti cabinetul, tovar a! (secretara iese buim cit ) SCENA VII BUL , NINEL BUL : (intrnd cu entuziasm) S tr i i mul i ani, stimate i mult iubite Tovar e Pre edinte al Epocii de Aur! NINEL : (dnd mna cu el) Bine ai venit... (plimbndu-se prin cabinet cu minile la spate) Tovar ul pre edinte de CAP, Bul , sunt foarte sup rat de situa ia existent n localitatea ta. S-a creat un precedent f r egal, cu efecte negative n produc ia agricol care implicit va afecta att rezervele statului, ct i exportul de produse cerealiere i animaliere. BUL : (pu in contrariat) Dar am fost singurul care, prin procedurile tiin ifice de asanare a mla tinilor, am redat agriculturii zeci de hectare! NINEL : (cu un gest scurt al minii) Dac ai secat cu succes b l ile asta nu nseamn s sec tuie ti i produc ia agricol !... Cunosc situa ia la care te referi, dar asta nu este o scuz la ceea ce am g sit n gospod ria ceapist pe care o gestionezi... L-am demis pe primul secretar al jude ului pentru proasta informare pe care a f cut-o Comitetului Central despre activitatea sa. BUL : (speriat) Acum... urmez eu? NINEL : (oprindu-se calm n fa a lui Bul ) Primi secretari mai g sim, dar speciali ti n agricultur , horticultur , pomicultur i zootehnie, mai rar. BUL : (cu servilism) V mul umesc pentru ng duin , dar mai ales pentru aprecierile calificative cu privire la persoana mea! NINEL : (categoric, gesticulnd) S nu i se urce la cap!... Vreau un raport verbal, apoi unul scris din partea ta! (mblnzindu-se dintr-o dat ) Suntem numai noi doi, deci, s discut m cu c r ile pe fa ... BUL : (naiv) A a se joac pokerul n C.C.?

Pag 27

NINEL : (coleric) Ai nebunit? S n-aud cuvinte capitaliste despre desfru n Casa mea?... (calmndu-se) La voi se obi nuie te a a ceva? BUL : Cteodat ... Dar nu pe bani! Pe cte o remor de gru sau porumb... NINEL : (disperat) Ceee?... (revenindu- i) Nu cred! Comuni tii nu fac a a ceva! E o glum proast ... Dar apropo de cereale, spune sincer, de ce ai pus porumbii a a de rari pe tarla? BUL : (revenindu- i) Aaaa, este o metod nou de produc ie cu care se acoper mai rapid suprafa a cmpului... Sunt ns mn a i dup metoda stlpilor de telegraf, unul ici, altul colo... NINEL : (cam neconvins) Hm! Ce bazaconie!... Dar la saivan, oile de ce aveau ln doar n jurul gtului, iar n rest erau n pielea goal ? BUL : (foarte explicit) Le-am crescut dup metoda leilor!... A i observat? Parc era o turm de lei!... NINEL : (furat de val) Mai degrab f ceau streeptes... (nemul umit) Hm!... Ce- i e i cu metodele astea capitaliste... (meditnd) Iar la grajduri vacile erau ca vai de ele, nghesuite i slabe moarte... BUL : Erau precum c r ile n bibliotec ... NINEL : Dac tragi una, cad toate... (concluzionnd) Sincer, nu sunt de acord cu metodele astea occidentale... i trasez sarcin s revi la tradi ia noastr romneasc ... Este mult mai productiv , doar suntem Grnarul Europei!... La anul s -mi prezin i o cu totul alt fa et a gospod riei din localitate... Sincer, pn n prezent nu sunt deloc mul umit de realiz rile tale... i nici cocinele cu porci nu m-au impresionat... O adev rat porc rie! BUL : (decis) eful, promit ca la anul s fac o porc rie i mai mare! NINEL : (cu subn eles) Sunt convins!... (privirea i cade pe drapelul patriei) Am luptat mult pn s pun la punct agricultura n aceast ri oar . BUL :(cu tupeu) Ehe, efu'dup ce nu ve i mai fi o s -i , plng de mil ! NINEL : (oprindu-se surprins n dreptul s u) Ce vorb -i asta, Bul ? BUL : Doar n-o s tr i i ct p mntul! NINEL : (amenin ndu-l cu degetul) Nu plec din lumea asta pn nu des vr esc societatea (gesticuleaz ) mul-ti-la-te-ral dez-vol-ta-t , spre binele ntregului popor ce i-a c tigat singur independen a... BUL : ...integritatea i suveranitatea... Cunoa tem lozincile... NINEL : (ferm cu fa a c tre sal ) Vreau s le i respecta i! (se plimb agitat) BUL : (prinznd curaj) Ehe, Tovar ul.... Ve i intra n iad pentru mult timp, v ve i reabilita i ve i p i n Rai, dar cei ce v vor urma la tron vor distruge totul... NINEL : (tres rind) Ce tot spui acolo? (agitat) Tu aduci previziuni funebre pentru ar ... Ai vreo premoni ie? E ti clarv z tor? BUL : Ehe, vor fi r zmeri e mari... NINEL : Doar le-am dat de toate: locuin e, servici, bani... BUL : Unii vor fi cinsti i i vor muri de foame, al ii vor fura i vor avea palate. NINEL : Mai multe ca mine?

BUL : Nici nu se compar ! NINEL : (a ezndu-se debusolat la birou) i ce se va ntmpla cu ara mea? BUL : Este o poveste lung ... n Europa se vor uni cteva state i- i vor zice: europene... Apoi altele i altele se vor al tura, formnd o uniune. NINEL : Adic Uniunea European !? BUL : ntocmai! Adic UE!...Apoi criv ul de la ru i ne va mpinge i pe noi i vecinii no tri i se va numi Marea Uniune European . NINEL : Aha!... Dar vecinii no tri srbi? Ei deja sunt cu occidentul... BUL : Iugoslavia va r mne doar cu numele... Totu i, cu timpul, va fi primit i ea n marea uniune care se va purta numele de Marea Uniune Iugoslavo-European , pe scurt, m rog... NINEL : i va fi bine? BUL : Biiine!... Tineretul nu va mai lucra n patrie, ci n str in tate. NINEL . i la noi? BUL : i va fi team s ie i pe plaiurile mioritice ca s nu te r t ce ti. Mioarele vor pleca cu b ci ele peste hotare la produs... NINEL : i poporul ce va mca? BUL : Pulpe de pui injectate din rezervele intrate n putrefac ie ale occidentului. NINEL : P i avicola noastr ? BUL : Va pleca cu aviara al uri de p s rile c l toare. NINEL : i din ogoarele noastre roditoare ce se va alege? BUL : Cmpurile rii vor ar ta ca o gr din nflorit doar cu ciulinii B r ganului. NNEL : (dezam git) Oare pentru ce am luptat din tinere e i m-am sacrificat? Ca pre edinte nici m car remunera ie nu am... BUL : n schimb cei din jurul dumneavoastr au pentru tot neamul... NINEL : Trebuie s tr iasc i ei decent... Nu-i pot sacrifica mai ales pe securi ti... BUL : La fel gndesc i ei: dac se sacrific pre edintele pentru ar , atunci s -l sacrific m definitiv! NINEL : (iritat) Termin cu bazaconiile astea! (se ridic ) ntrevederea a luat sfr it! S te ocupi zi i noapte de agricultur , zootehnie i modernizarea sistemului de iriga ii! BUL . Eu m voi ocupa ziua iar noaptea, n regimul viitor, se vor ngriji iganii. NINEL : (venind spre centru) S pune i paz bun ! BUL : Ca lupul la stn ! NINEL : S nu lipse ti de la Marea Adunare Na ional de la Sala Mare a Palatului! BUL : (cu smerenie) Am n eles Tovar ul Pre edinte! (umil, cu capul plecat) Permite i s m retrag, eu, tovar ul Bul , p c tosul... NINEL : (admonestndu-l) Vezi c nu e ti la biseric ! Dac te aude eful securit ii interpreteaz c faci parte din agen iile biserice ti i e ti complice cu Dumnezeu mpotriva drep ilor atei i te bag la zdup! BUL : (surprins) Dar dumneavoastr nu crede i n Dumnezeu? NINEL : (surznd) Ba da, dar nu trebuie s afle poporul c n-ar mai crede n mine...

Pag 28

BUL : Atunci, Doamne ajut i s ne tr i i ntru mul i ani ferici i c dup ce v lua i pa aport dincolo, va fi vai de pielea noastr ... NINEL : (b tndu-l prietene te pe um r) Hai c nu-i dracul a a de r u! BUL : (cu am r ciune) Cteodat i diavolul se nsp imnt de r utatea omului... NINEL : Vom tr i i vom vedea! BUL : M ndoiesc c mai apuca i acele vremuri dar poporul le va tr i cu siguran ... NINEL : Du-te s n tos i n-ai grij de cele ce urmeaz . BUL : (tres rind) Aoleu, eful, mi-a i cerut un raport scris... NINEL : (zmbind) Las c -l scrie un securist de-al meu... i a a ce declari tu nu se pune la socoteal ...Totul se aranjeaz ... Mereu sunt dezinformat, dar ce s le mai fac? (i strnge mna) BUL : S ne tr i i! ( i iese buim cit) (se stinge lumina) SCENA VIII NU ICA, NINEL, VOCEA DE LA RADIO (Ninel st la birou; intr Nu ica) NU ICA : Ct este ceasul, Ninele? NINEL : Este ora apte. Las -m s ascult radiojurnalul. NU ICA : Poate spune i de mine ceva! NINEL : Ia elicopterul i fugi la Ia i c la ora nou ai de sus inut teza de doctorat n probleme de polimeri. NU ICA : Cea legat de codoi? (CO2) VOCEA DE LA RADIO : Prima Tovar a patriei a sus inut teza de doctorat n probleme de specialitate tiin ific , inova ii i descoperiri senza ionale, epocale chiar i a fost admis cu brio i felicit ri de comisia de academicieni, acele ilustre somit i ale rii, din care majoritatea din comisie sunt deceda i. Iat cum tiin a romneasc , chiar i din mormnt, a dep it grani ele statelor lumii i chiar i a oceanelor prin ideile geniale, senza ionale, multilaterale i ilustre ale unor descoperiri uluitoare n domeniul polimerilor. NU ICA : I-auzi, m i! Am luat doctoratul i eu nici m car n-am tiut! Ptiu! Ce nseamn tiin a i arta progresului! E greu de inut pasul cu noile descoperiri! NINEL : Fugi la Ia i! M car s te filmeze c la ora nou se d n direct la televizor! NU ICA : Aha, n eleg! La radio am sus inut teza de doctorat la ora apte, iar la televiziune o sus in la nou ! NINEL : Uf, Doamne, c proast mai e ti! (precipitat) Telefoneaz la radio i d -le un scurt interviu pn la opt! NU ICA : C bine zici! (formeaz un num r la telefonul de pe birou) Alo!... Aici radio!?... NINEL : (lovindu-se disperat cu palma peste frunte) F , aici e Comitetul Central! NU ICA : ... aici C.C-ul, aci Euu...aia Liber ? NINEL : (exasperat) Drag , suntem n Bucure ti! Ce dracul de num r forma i scumpete, poate- i r spunde Vocea Americii! NU ICA : Aoleu! (formeaz din nou) Alo?... Cine-i acolo?... Sunt Nu ica! NINEL : (corectnd-o) Tovar a!

NU ICA : (punnd palma la microfonul receptorului) Este un tovar !... (continu convorbirea) Sunt Tovar a Nu ica... Aten ie, dau un interviu n direct!... Sunt fericit i mul umit de rezultatele de la doctor i felicit to i medicii pentru reu ita mea! Dragi colegi, m mndresc c v am al turi i am ajuns n rndul celor mai de tep i i vesti i doctori i doctoranzi i n curnd aspir la titlul de academician. A tept cu ner bdare prima opera ie pe poliperi... polimeri... polistireni... Haide, acum aplauda i pentru prima Doamn a rii i nu mai urla i "Ninel P.C.R." sau "Ninel i poporul" ci "Nu ica i medicii!"... NINEL : Ce te "domni i" atta? sta-i interviu? Te pierdu i ca g ina n fa a coco ului! NU ICA : (n culmea fericirii) De, Ninele, dac nu s-ar mpiedica n fa a pintenatului n-ar mai avea ou le s mn !

ncepnd cu acest num r vom dialoga cu cititorii no tri care ne trimit din crea ia proprie materiale pentru publicat. Am primit de la Gabriel Ionu Fr sineanu, clasa a XI-a, Colegiul Na ional Voca ional Nicolae Titulescu, Slatina, Olt, cteva poezii. Ionu , nti te felicit pentru aceast preocupare nobil , aceea de a scrie poezie Versurile tale sunt sincere, dar ar fi mai reu ite dac ai folosi mai mult metafora, compara ia. Poeziile tale sunt sensibile, caracteristice vrstei ocazionale, declarative. Am ales un poem, Tu e ti tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e ti floarea florilor , ti zna zorilor ti visul cel de mult ti oapta ce ascult ti steaua stelelor ti nada florilor ti luna printre stele ti dar inimi mele ti soare luminos ti gndul meu frumos ti roua dimine ii ti str lucirea vie ii

(Ionu Gabriel Fr sineanu, CNVN.T, Slatina, Olt)

Pag 29

"CEASUL DE TAIN " al pictorului MIHAI TEODOR OLTEANU De Maria Buic , Toronto, Canada

Anul acesta, 2011, Mo Cr ciun ne-a adus din Romnia un dar deosebit nou , romnilor str muta i n Canada. A poposit n mai multe locuri, dar a ajuns i ntr-o localitate nu departe de Toronto, n Oshawa, 261 Bloor Street East, la biserica romnilor "Sfantul tefan cel Mare". Dup Sfnta slujb , din tolba sa, cu ajutorul preacuviosului preot Petre Busuioc, a pus pe pere ii spa iului destinat ac iunilor social-culturale minunatele tablouri ale cunoscutului pictor timi orean Mihai Teodor Olteanu, crea ii care fac parte din ciclul "Ceas de tain " i sunt nchinate s rb toririi na terii Mntuitorului. Mo ul a fost generos, fiindc expozi ia va r mne timp de o lun . M-am preg tit i eu cum se cuvine ca s fiu prezent la vernisaj.

Prima cuno tin cu pictorul a fost, a a cum se ntmpl adeseori n zilele de acum, pe internet. M-am uitat nti la fotografie i am zis: "sunt mul umit , arat a fi om bun care uit de sine." Apoi am citit cteva rnduri n care i f cea prezentarea i m-am oprit de cteva ori ca s se a eze mai bine cele citite i am reflectat: "Din rndurile lui transpare inteligen a nc rcat de spirit i

Biserica este situat la intersectia str zilor Bloor si Ritson, la adresa: 261 Bloor Street East, Oshawa, Ontario L1H 3M3

BISERICA ORTODOXA SF. STEFAN CEL MARE

cultur , care va s zic , pe lng pictur , i-a stat n apropiere i cartea." Am citit apoi mai mult i a a am aflat c pictorul Mihai Teodor Olteanu, este supranumit i Pictorul Revolu iei de la Timi oara i gndul m-a trimis imediat la faptul c artistul, nu numai c a intuit bine c arta i artistul nu pot fi rupte de complexul vie ii sociale, dar s-a implicat cu toat fiin a sa. Revolu ia din Timi oara i-a marcat via a i opera. n primele zile ale libert ii Timi oarei, a pictat n fa a Catedralei o poart din icoane, ca un altar sub cerul liber pentru a-i mul umi lui Dumnezeu pentru izbnda n lupta lor. i pentru c pictorul tr ie te d ruindu-se semenilor s i i prea pu in pentru el, multe din tablourile sale au destina ie caritabil . Alte informa ii au subliniat faptul c pictorul Mihai Tudor Olteanu este cunoscut pe toate continentele, c are lucr ri n galerii de art particulare i de stat, n nenumarate muzee din Europa, USA i Canada, n colec ii particulare precum n colec iile a trei regi, a unui mp rat i a unei ducese. Am f cut urm torul pas, cel care m ducea n fa a artei sale. i cnd am v zut primele reproduceri ale tablourilor, mi-a venit s ntind mna pe ecranul computerului i s mngi culorile care-mi aduceau n fa str lucirea smal ului de pe vasele de ceramic i am zis cu voce tare: "E un pictor nc rcat de emo ii profunde, un vitalist, un pictor debordant, pur i simplu d n clocot, pictor care poate s st pneasc arta i tiin a crea iei. Abia a tept s -i v d ' viu'tablourile." pe Trecnd pragul expozi iei, am trecut, de fapt, pragul revela iei pe care i-o poate da apropierea de art . n sal am respirat aerul voca iei pentru art . M.am trezit deodat nconjurat de tablouri cu anvergura unui climat cromatic fermec tor, debordnd din prea plinul inimii creatorului lor i de densitatea con inutului ideatic, de adevarate medita ii n cheie liric . Nu m s turam privind acel univers al culorilor care se aflau ntr-un dialog, cu ele nsele sau cu privitorul. Parc auzeam respira ia pictorului la evalet sau pulsa ia vie ii transpus n tablouri. Numai a a mi explic bucuria nere inut n fa a frumuse ilor naturii sub

Pag 30

a ezarea calm a culorilor alternnd cu o mare frenezie a vie ii. Am remarcat imediat tablourile de inspira ie religioas . Fervoarea credin ei de acum i are nceputurile din fraged copil rie, de cnd mama i bunica l duceau de mnu la biseric s se roage ca bunul Dumnezeu s -i aduc acas tat l s n tos din pu c riile comuniste. Credin a transpare nu numai din tablourile cu teme religioase, ci i din multe alte ipostaze ale vie ii. Bisericile, loca uri sacre, formeaz o tem cu predilec ie i prin toate pictorul ne transmite frumosul, armonia, binele i iubirea. Numeroase sunt i tablourileicoane cu chipul Fecioarei Maria sau cel al Mntuitorului create dincolo de canoanele impuse de biseric , chipuri pe care pictorul le-a nc rcat cu nc multe alte daruri. Fecioara Maria e pictat n diferite icoane ca o f ptur diafan , ginga , cu inf i are de fecioar abia ie it din universul copilariei, un chip ce ne aminte te de un boboc de floare cu parfum, culoare i frumuse e specific vrstei adolescentine din care transpare puritatea, inocen a, sinceritatea, devo iunea. Icoanele i tablourile pe teme religioase ne trimit cu gndul la existen a unui univers dincolo de lumea noastr concret , care se afl n adncul nostru, un univers pe care pictorul l-a sugerat strecurnd picuri de sfin enie i de smerenie, un univers care te ndeamn la contemplare i la rug ciune. Stnd de vorba cu pictorul, i-am deslu it cteva tr s turi pe care i le b nuiam. Profunda sa religiozitate i-a s dit n suflet dragostea de om, de adev r, de dreptate, de frumos, de cur enie i puterea de a lupta pentru aceste valori. Idealul s u n art este acela ca arta s devin expresie a permanen ei valorilor umane. L-am ntrebat cum mnuie te paleta multicolor ca s iradieze frumosul, s transmit mesaje de adnc vibra ie i cu profunde semnifica ii i simetrii poetice. Mi-a raspuns: "Simplu. Nu fac niciun efort. Tot ce pictez este surprins de ochiul interior, ochiul st rilor de spirit. Ce vede acest ochi interior, aceea pun n tablouri." Dac r spunsul s u a venit simplu i firesc, e pentru c picturile sunt o stare de suflet lucrate cu o u urin uluitoatre, c ci tot ce-l nconjoar , poate deveni art prin penelul s u. S-au spus multe cuvinte de apreciere despre artistul plastic Mihai Tudor Olteanu. Amintesc doar pe cunoscuta scriitoare Doina Uricariu, care ntr-un remarcabil eseu, publicat n iunie 2011, intitulat: "Pictura ca o scar a raiului" spunea: "U urin a de a picta a artistului ne poate descump ni, cineva ar spune c picteaz a a de u or i de rapid de parca ar zbura", sau: " Fiecare buchet pictat ne trimite la o stare de spirit, lini te, provocare, admira ie, nostalgie, nelini te, furtun l untric , scenografie, artificiu, inocen ". Admira ia pentru pnzele sale i-au smuls scriitoarei

Doinei Uricariu cuvinte de cald apreciere considernd c sunt: "tablouri luminoase, vitale, cu tu e n cascade, ecouri i vrtejuri, precum Van Gogh"..."pnzele artistului sunt remarcabile prin nv lma eala culorilor clamnd ascensiunea, levita ia, cresterea spiritual i paradisul." Mi-am luat r mas bun de la tablouri i de la creatorul lor cu gnd s mai revin i cu satisfac ia c pictorul Mihai Teodor Olteanu face parte din rndul pictorilor care merit cinstirea noastr , a celor mul i care nu suntem nzestra i cu acest dar. Prin crea iile ce ni le ofer , putem i noi s ne bucur m de frumuse ile create de cei nzestra i cu acest har dumnezeesc i putem s explor m propriul nostru labirint de gnduri i tr iri. Crea iile pictorului Mihai Teodor Olteanu sunt o mndrie pentru noi, fiindc ele contribuie la mbog irea patrimoniului nostru cultural pentru a ne feri de pericolul dizolv rii identit ii culturii noastre proprii.

Pictorul Mihai Teodor Olteanu

Pag 31

A a nu se mai poate! TREBUIE S FACEM CEVA!... Trecutul ne oblig ; prezentul ne implor ; viitorul i pune n dejdea n noi!...

Moto: Exist un forum n Romnia, n care este postat cu totul altceva...


Exist un forum n Romnia, n care este postat cu totul altceva fa de tot ce a i v zut pn acum. n mii de nop i albe, c utnd solu ii de mai bine pentru noi to i, mi s-au dezv luit mari taine ale Neamului nostru privind rolul Omeniei i al Bunului Sim n ceea ce prive te Fericirea, S n tatea i Traiul decent al fiec rui Om de pe P mnt!... http://www.sfatulbatranilor.ro/forum.php nnobila i forumul acesta cu prezen a voastr ! Eu plec la un DRUM NOU mpreun cu cei care au ceva de spus!... Un om (Adrian Pop)

Din 24 Ianuarie 2012 s-a nfiin at Sfatul B trnilor din Romnia.


Nu ntmpl tor s-a ales aceast dat istoric , ntruct vrem s reunim n Sfatul B trnilor energiile creatoare ale marilor gnditori, n elep i i nv a i ai neamului, cu experien a de via a oamenilor simpli care au ceva util de spus societ ii n care tr iesc. Ne dorim ca Poporul Romn, ca i celelalte Popoare ale lumii s beneficieze de n elepciunea unor persoane care- i ofer serviciile necondi ionat i ntr-un mod total altruist. Se stabile te c TOT ce vom face mpreun va fi n scopul VIE II normale, tr it n PACE i-n armonie cu NATURA. Ne dorim s scoatem la lumin ideile i persoanele cu adev rat valoroase pentru societate. Pentru c prea mul i oameni de valoare s-au retras din via a public i e p cat c se pierd n anonimat, doar pentru c nu reu esc s treac de tupeul impostorilor, profitorilor i carieri tilor!...

Sfatul B trnilor va crea, plecnd aproape din zero, o Baz Material i Spiritual de plecare la un DRUM Pe vremuri, pe cnd oamenii se conduceau singuri, f r NOU, pe care o vom consolida n mod continuu prin s tie ce nseamn politica, pe cnd cuvntul oamenilor discu ii de la OM la OM, cu fiecare nou venit n parte, simpli chiar conta, n fiecare comunitate exista o ntr-un schimb util de informa ii i experien , din care institu ie respectat i apreciat numit Sfatul vom nv a reciproc s creem plus valoare ntr-un mod B trnilor. Acesta era alc tuit din cei mai vrednici i cinstit i legal. mai n elep i oameni ai ob tii i nimeni nu ndr znea s le nesocoteasc hot rrile. Scopul nostru este acela de a culege tot ceea ce-i mai bun de la ei i de la noi to i. n zilele noastre, n societatea super-tehnologizat n nv turile, conceptele i ideile astfel ob inute, vor fi care tr im, nimeni nu mai ine cont, din p cate, de clasificate, ordonate, sintetizate i concentrate nevoile celor vrstnici i nimeni nu mai d doi bani pe punctiform ntr-un loc din care aceste Energii Creative sfaturile sau pe experien a lor de via . S aib ei oare, s fie oricnd disponibile i u or de accesat. dreptate? Vom contribui astfel n mod concret la crearea n cel V mai aduce i aminte de istoria cu funia de nisip i cu mai scurt timp a unei Societ i Umane de tip nou, care solu ia dat de ultimul b trn r mas pe-ascuns n s aib n centrul aten iei persoana uman i n care to i via ?... Dac nu, atunci c uta i i dumneavoastr un oamenii Planetei vor tr i decent, ferici i i s n to i. b trn s v-o spun , deoarece se pare c ast zi suntem Nucleu de oameni n continu extensie - care s-au cam n aceea i situa ie! reunit n Sfatul B trnilor, a nceput deja s lucreze la proiecte capabile s reconstruiasc din punct de vedere Prea mult ne-am nesocotit n elep ii i prea mult ne-am Moral i Economic Romnia, avnd n vedere patru ncrezut n castrave ii pe care ni-i tot vnd nou , direc ii principale de ac iune: gr dinari din tat -n fiu, de ceva timp ncoace, care-maide-care! Se pare c toat lumea ne vrea binele, numai p rin ii no tri, nu!...

S analiz m mpreun - Scopul nfiin rii SFATULUI B TRNILOR

Pag 32

line, s punem pe hrtie toate cte le gndim, s le analiz m, cu calm i luciditate, s ne punem ordine n gndire, s ne nv m unii pe al ii i s ne ajut m reciproc s tr im decent, normal i de ce nu... mai bine!...
De-a lungul timpului, nic ieri n lume nu a existat un sistem social, economic sau politic perfect, dar asta nu Cu un accent deosebit pe inventic i pe nseamn c nu avem dreptul s ne imagin m o aplicarea noilor tehnologii in aceste domenii! societate ideal , s ncepem s o schi m, s o gndim n cele mai mici detalii, s ne aducem cu to ii Cu ajutorul ideilor i sugestiilor dumneavoastr , vom da contribu ia, fiecare dup preg tirea, disponibilitatea i prioritate edit rii unui Cod al Bunului Sim , n care s experien a lui i cnd nu va mai fi nimic de ad ugat, s ne expunem ideile, s le sus inem cu argumente i n cuprindem toat n elepciunea popular , acumulat din modul cel mai democratic cu putin s propunem cele mai vechi timpuri i adaptat la necesit ile i nf ptuirea unei astfel de societ i! realit ile zilelor noastre, f r a pierde nici o clip din S ne nv m copiii s fac diferen ele cuvenite, s -i vedere r d cinile istorice, cultura, tradi ia i obiceiurile educ m i s -i preg tim pentru punerea n practic a populare s n toase! Ulterior, vom planifica i desf ura unui astfel de proiect, n care s troneze bunul simt, ac iuni de implementare a acestui Cod n toate straturile meritocra ia i binele comun, pentru c fiecare dintre societ ii civile. noi conteaz , pentru el nsu i, pentru familia lui, pentru ansele noastre se numesc: educa ia, to i cei din jurul s u i pentru societate!... instruirea, respectul, disciplina i inteligen a. E timpul s ne unim i s facem ca ideile bune pentru noi to i, s coboare din c r i pe strad i s ias din familie n societate, (de i avem multe de schimbat i n interiorul familiei: prea multe divor uri, prea mul i copii care sufer , prea multe orgolii, prea mult egoism); - E timpul s ne reamintim c suntem oameni, dota i cu ra iune; - E timpul s rencepem s gndim, pentru c societatea actual ne stimuleaz doar instinctele i consumismul; - E timpul s reinv m s ascult m i s respect m opiniile altora chiar i atunci cnd nu suntem de acord cu ele; - S redescoperim calmul i starea de normalitate, c ci nu ntotdeauna cel ce url mai tare are i dreptate; - S ne amintim c oamenii sunt fiin e sociale; - S redescoperim care sunt adev ratele valori pentru care merit s tr im; - S nu uit m c AVEM TIMP!... - S nv m s citim printre rnduri i s auzim i cuvintele nerostite dintr-un discurs public. - S nv m s respect m o persoan dup cum vorbe te, dup cum se comport i dup ceea ce face pentru societate i nu dup banii pe care i are n buzunar (c ci respectul nostru l merit doar cei care i-au f cut averea n mod cinstit)! - E timpul s ne reamintim i s ne d m motive... s zmbim! Sfatul B trnilor este deschis tuturor persoanelor care cred c au ceva bun de spus, tuturor acelor locuitori ai cet ii care sunt n stare s emit o idee i s o sus in cu argumente. Invit m to i oamenii de valoare s nu mai stea deoparte. Le promitem o tribun a bunului sim de la care s ne vorbeasc i s ne mp rt easc din experien a lor ntrun dialog deschis i onest i i asigur m de tot respectul i aten ia din partea noastr ... BUNUL SIM i SPIRITUL CIVIC sunt n ADN-ul nostru. S le scoatem la suprafa , s le unim i s le l s m s ne conduc !

Articol de Remus Constantin Racl u

V propun s ne ntlnim, deocamdat onPag 33

Sarmizegetusa

Andorra este un mic stat independent de 468 kmp, situat n Mun ii Pirinei, la hotarele Fran ei i ale Spaniei. Datorit cadrului natural n totalitate montan, Andorra este ara cu cea mai mare altitudine din Europa, dup Elve ia. ar cu mun i ale c ror vrfuri nu dep esc 3 000 de metri, br zdat de v i adnci, Andorra este str b tut pe o por iune de 44 km, de trei ruri care-i marcheaz teritoriul sub forma unei mari litere Y. Astfel, rul Valira de nord i Valira de est, dup confluen formeaz Grand Valira care curge spre Spania.

Aeroporturile cele mai apropiate sunt la Toulouse, la 200 km i Barcelona, la 220 km. De la Barcelona, traseul pe autostrad se parcurge pn la frontiera cu Andorra, n aproape 3 ore i este preferabil datorit minunatelor peisaje pe care le ofer Mun ii Pirinei, prin unicitatea crestelor de diferite forme, fie mp durite, fie cu stnci gola e ori cu paji ti alpine de diferite culori, datorate variet ii rocilor i glacia iunilor cuaternare. Principatul, aflat n plin avnt economic i-a dobndit bog ia din turism i din comer ul care beneficiaz de avantaje fiscale. n 1993, andorrezii au adoptat pentru prima dat n istoria lor, o constitu ie modern i n acela i an, Andorra a fost admis ca al 184- lea membru al ONU. Andorra prezint particularitatea de a fi condus de doi co-principi: de episcopul spaniol de Urgel i de eful statului francez.

Andorra la Vella - Capitala principatului

Avnd doar 70 000 de locuitori, ace tia sunt de diferite na ionalit i, printre care autohtonii nu sunt dect circa 15 000, majoritatea de innd-o spaniolii cu circa 30 000 de locuitori, portughezii, circa 7 000, francezii, circa 5 000, comunitatea anglofon , cu circa 1 500 de membri, restul fiind de alte na ionalit i. Limba oficial este catalana, dar se vorbesc i limbile francez i spaniol . Teritoriul, cu peisajele lui magnifice naturale i cu patrimonial s u architectural tradi ional, cu numeroase m rturii medievale, i atrage, n func ie de sezon, pe amatorii de sporturi de iarn sau de drume ii. Cei 35 km de osea na ional sunt parcur i cu u urin n 45 de minute, plecnd de la frontiera cu Spania, situat la 820 de metri altitudine, pn la frontiera cu Fran a, la Pas de la Casa, aflat la 2 440 de metri altitudine.

Andorra - Peisaj din Mun ii Pirinei

Andorra la Vella- Principala arter comercial

Pag 34

A a cum am stabilit, nc de data trecut , n acest num r ntreaga noastr aten ie va fi canalizat pe activitatea designer-ului de mod a Agathei Ruiz de la Prada, marchiz de Castelldosrus i Baroneas de Santa Pau din Spania. Agatha Ruiz de la Prada i-a nceput cariera n mod n 1980, impunandu- i un stil aparte, pe care l-a men inut i n cariera sa interna ional . i-a creat un limbaj global i propriu - o revolu ie mpotriva rutinii deja stabilite. Lucrarile Agathei transmit iubire, umor i optimism, beneficiind de o unitate organic , indiferent c este vorba de textile, accesorii, mobil sau vase. Devenind astfel unul dintre cei mai de seam promotori ai acestei mi c ri i de atunci a continuat f r ncetare s uimeasc prin crea ia sa att pe scena cultural ct i pe cea artistic . Stilul Agathei este greu de clasificat sau de integrat ntr-o anumit att categorie, ns brandul ct i ea ns i sunt ni te apari ii de neegalat, pe care nu ai cum s le treci cu vederea. Agatha creeaz o lume unic , nct pare un copil care nu vrea s creasc i care ncearca cu tot dinadinsul s compenseze toate neajunsurile realit ii. Vrea s agathizeze lumea, s o molipseasc de entuziasm i s picteze inimi i flori peste tot.

Agatha e un caz atipic n peisajul modei interna ionale, ea nui propune s reinventeze moda sau s fixeze repere, nu-i pas de ce se ntmpl n peisajul interna ional i ignor trendurile. Refuzul de a folosi blana sau pielea, absen a negrului din colec iile ei i insisten a cu care militeaz pentru materiale ecologice i reciclabile au plasat-o cumva la antipodul modei universale. Interesant este ns c , de i noat mpotriva curentului, a reu it s - i creeze propriul univers creativ i s -l transforme ntr-un brand de succes. Are magazine n Barcelona, Madrid, Paris, Milano, Puerto Rico, New York, iar produsele ei sunt cunoscute n 90 de ri. A adar, dac i lumea dumneavoastr este plin de naturale e i optimism, care pare s se extind asemeni unei epidemii de entuziasm i bun dispozi ie, nseamn c ai fost agathiza i. n ntlnirea din num rul viitor, v voi preg ti o surpriz , o colec ie de mod - propunere personal care mprumut mult din starea de iubire, umor i optimism a Agathei Ruiz de la Prada. Pn atunci, iubi i i fi i iubi i!

Imagini, 2007, Milano, Agatha Ruiz De la Prada

prof. CNV N.T Slatina, Olt, Liber Profesionist Concept i produc ie vestimentar (haute couture, pretaporter, costume de scen , costume de carnaval etc.) , Masterand n Strategii de Mod i Costum al Universit ii Na ionale de Arte, Bucure ti

Delia - Mihaela Vasile,

De

Pag 35

Petele de vin de pe fa a de mas se scot cu orice alcool alb: uic , vodc , alcool pur.

Se scot cu un tampon mbibat cu benzin u oar .

cu solu ie de p r i egale ap + alcool.

Se cur

http://www.femei-moderne.ro/articol/casa-ta/scoatereapetelor-de-fructe-si-legume,979.html ; http://www.generalcleaning.ro/blog/200801/cumscapam-de-pete-singuri-fara-sa-apelam-la-o-firma-decuratenie ;

Se presar proaspete cu fain sau amidon, se las 1-2 ore, se spal apoi cu detergent i ap .

Se scot cu ap s rat , n care se ine materialul 1 or , apoi se cl te te.

Se scot cu o solu ie de ap

i o et.

Se scot cu o hrtie pus peste ele i apoi se calc cu un fier ncins, se repet cu alt foaie de hrtie, pn ca toat ceara dispare i locul este curat. Sau Se pune peta ntre dou sugative (sau o bucat de material care Petele de pe es turi naturale, se scot cu un amestec n p r i egale absoarbe), apoi se calc cu un fier de c lcat pu in nc lzit. de ap i alcool i apoi cu acid acetic (25%). Simplu, se folose te Sugativele se schimb mereu, pn cnd dispar complet. Apoi sare de lamaie, se freaca locul patat, apoi se cl te te repede cu locul se va terge cu alcool. ap rece. -Petele de pe es turile albe, cu ap n amestec cu hipoclorit de sodiu -Petele de pe es turile din ln , se tamponeaz cu o crp mbibat cu pu in o et. Apoi cl te ti de mai multe ori. Se nmoaie n o et 1 or dac pata e proasp t , apoi se cl te te cu -Pentru fibrele artificiale i sintetice e preferabil s utilizezi apa cu ap i s pun. s pun. Mai po i ncerca cu ap u or alcoolizat . Dac petele persista poti ncerca s decolorezi zona p tat cu ap oxigenat (solu ie, 20%) de recomandat numai pentru es turi albe! Apoi cl te ti de mai multe ori. Se scot cu miez de pine, prin frecare u oar .

Se pune partea cu guma n ap rece, se rade ct se poate cu cu itul, apoi se cur urma petei i ceea ce a r mas din gum cu un solvent, alcool medicinal de exemplu, pn ies i ultimele urme.

Se scot cu o solu ie de l mie i ap , sau spirt fierbinte. Aten ie


cnd nc lzi i spirtul!!!

- Petele se scot cu solu ie de sare de l mie sau ap oxigenat , apoi se cl tesc cu ap rece, dupa cur area petei se spal cu ap cald i mult detergent. ATENTIE! Nu se folo este niciodat pe o pat de snge ap cald , ea fixnd pata pe material, iar petele de rugin se nmoaie n lapte crud 30 minute i apoi se ntind la soare inc o or , numai dup aceea se pun la masina de sp lat.

Se scot prin punerea de past de din i pe pat , se las s se usuce, apoi se freac cu o perie sau se pune pe pat f in sau amidon pn se absoarbe gr simea, se freac pata bine, se las 1 or , apoi se spal cu detergent i ap . Petele de grasime de pe haine se pot scoate dac le frec m cu o past facut din sare i benzin .

Pag 36

frec m cu ap a oxigenat . Sau prin sp larea cu ap cald , la care se adaug 20 ml amoniac i dou linguri de orice detergent. Petele de cerneal i pix se cur cu lapte dac sunt proaspete. Dac locul a fost cur at i cu altceva pixul va ie i foarte greu sau de loc. Sau prin inmuiere in zeam cald de l mie ori prin nmuiere ntr-o solu ie dintr-o linguri de sare de l mie i 200 Se scot prin frecare cu ap foarte s rat . ml ap caldu . Dispar n Cu ajutorul spirtului, imediat ce pixul a atins o es tur se adaug pu in spirt, 24 de ore dac ntindem pu in mu tar deasupra lor, iar a doua zi se freac pu in locul respectiv i n cteva momente am sc pat de sp l m locul respectiv cu detergen i obi nui i. pat .

Se nmoaie n ap a rece, apoi se freac cur , se cl te te cu ap i s pun locul.

cu glicerin

pn

Se scot cu o solu ie format din sare de l mie i zeam se l mie(pute i ncerca i la cele de legume).

de

Se cur prin frecarea minilor cu r m i e de l mie sau ap cu sare de l mie sau o et.

Rujul de buze se nl tur frecnd pielea de cteva ori cu un tampon de vat pe care se aplic o crem groas ; se poate ndep rta i cu alcool etilic sau aceton . Petele galbene de nicotin se ndep rteaz frecndu-le prudent de trei ori pe zi cu o piatr ponce , apoi cu suc de l mie sau cu coaja unei l mi t iate Se recent. Petele de nicotin se pot elimina i astfel : se trateaz un scot cu glicerin cald , apoi se cl tesc normal. timp scurt cu o solu ie compus din : 60 p r i alcool etilic 70 % , 20 p r i ap , 10 p r i acid citric i 10 p r i glicerin ( p r i n Se scot greutate). Degetele se spal apoi cu ap , dup a care , n caz de cu o solu ie de bicarbonat cu ap , se las la nmuiat o or , apoi se nevoie , se mai trateaz cu ap oxigenat 3 % i se spal din nou cu ap Petele de funingine de pe mini se cur cu ap i s pun.. cl tesc Petele de brom se cur cu o solu ie de amoniac 10 % sau cu o solu ie alcoolic de amoniac ( n solu ia de amoniac 10 % se pun normal. cteva pic turi de alcool concentrat ) , dup care se spal bine cu Trebuie imediat tamponate.Pentru aceasta e bine s ave i mereu n ap . Pentru ndepartarea petelor de tinctur de iod se folose te o cas o solu ie compus din o parte o et alb i dou p r i alcool. solu ie de 10 % tiosulfat de sodiu sau amoniac diluat ( o linguri de amoniac 10 % la dou linguri e de ap oxigenat 3%) Petele de azotat de argint se pot inlatura cu o solutie de 10 % tiosulfat de sodiu. Inainte de aplicarea solu iei ,se recomand s se degreseze pielea p tat , cu tetraclorur de carbon. Petele produse de Se pot scoate mult mai u or dac se toarn ni te detergent de vase diferi i coloran i de vopsele se cur cu o crem gras aplicat pe pat , se las la nmuiat cteva zeci de minute i apoi se spal la pe un tampon de vat . Unii dintre coloran i se nl tur u sor prin ma in . Dac nu a avut succes total din prima opera ie, repeta i frecare cu o crp nmuiat n alcool sau aceton . Tu ul de procedeul i a doua oar garantat nu ve i mai avea urm de tampile se cur prin frecarea locului respectiv cu alcool etilic , pat .Observa ie: Dac ave i n cas pudr de talc, e bine s dup care se spal bine cu ap i s pun. Pentru albirea m inilor pres ra i imediat pe pat . S-ar putea s sc pa i numai cu att! se poate folosi o solu ie preparat din glicerin n care se adaug Dup o or scutura i materialul p tat i apoi pute i continua cu pu in ap oxigenat 3 %. Petele de fructe ( afine , vi ine , metoda detergentului de vase, dac mai este necesar. zmeur , nuci, morcovi, cartofi, etc) se cura cu acid tartric ( sare de l mie) n solu ie sau cu zeam de l mie. Petele de legume se pot cura a n acela i mod. Petele de nuci verzi de pe mini se cur cu ap i s pun, apoi se freac cu lapte b tut, amestecat cu zeam de Se cura imediat cu o lavet curat i ap mineral gazoas , apoi l mie. se spal normal n ma ina de sp lat. Se freaca bine cu cenu de igar umezit cu petrol. Se lustruie te apoi cu o lavet de l n . Dispar dac se ine rufa deasupra unui vas cu aburi dintr-o solu ie format dintr-o lingur de amoniac i un litru de ap . Se spal nti cu ap , iar dac nu ies, se freac energic cu o lavet nmuiat n o et. Se pot scoate u or de pe es turile de in, bumbac, cnep , dac le

Marinela Preoteasa,

Pag 37