Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

PROCESUL VERBAL DE NEGOCIERE A CCM (SEMNAT DE ACELEASI PARTI CARE SEMNEAZA CCM)

Avand in vedere prevederile Codului Muncii, respectiv Art. 229., si avand in vedere ca incepand cu ___.___.2011: - sunt ncadrai mai mult de 20 de salariai in cadrul companiei noastre; - nici unul din salariati nu este membru de sindicat; reprezentantii angajatilor si patronatul au hotarat inceperea negocierilor pentru semnarea CCM.

In urma negocierilor, ambele parti sunt de acord cu CCM la nivel de unitate, prezent (semnat) in Anexa 1. Nu au existat obiectiuni pe tot parcursul desfasurarii procedurilor de negociere (din partea ambelor parti). Drept pentru care am incheiat prezentul process-verbal.

Reprezentanii salariailor: - . - . - .

Repr. Patronat UNITATEA - S.C. _________________ S.R.L. SEMNATURA, STAMPILA

Model oferit de www.cabinetexpert.ro