Sunteți pe pagina 1din 2

Numerele ne conduc viaţa

Influenţe mai presus de noi

Importanţa zilei, a lunii şi a anului de naştere nu scapă acelora care cunosc principiile numerologiei. Momentul primului suflu în
autonomia completă a unei fiinţe este condiţionat de tot felul de influenţe exterioare şi factori interni determinanţi ai destinului
acesteia.

Informaţii ascunse în cifre

Dacă astrologia se bazează pe interpretarea poziţiilor planetare, numerologia aduce elementele sale informative prin cunoaşterea
ritmurilor şi a principalelor vibraţii numerice care se formează de la 1 la 9, fără a uita de numerele maestru 11 şi 22. Studiul
numerologic al datei de naştere aduce în mod precis informaţii asupra naturii intime a subiectului, a calităţilor precum şi defectelor
sale, particularităţile caracteriale, comportamentul exterior etc.

Preziceri cu numere

Atribuirea de semnificaţii variate unor numere a luat amploare în perioada Renaşterii, cînd numerele erau incluse în structura detaliată
a muzicii, poeziei şi arhitecturii, însă aplicaţiile acestora şi ştiinţa numerologiei are rădăcini în antichitate şi în vechile civilizaţii
dispărute. Numerele de la unu la nouă sînt folosite în numerologia modernă pentru a determina analiza caracterului uman şi pentru a
prezice tendinţele viitoare. Despre alte numere (0, 11, 22) se crede că poartă influenţe vibraţionale superioare care trebuie luate în
considerare.

1 - perfecţiunea, absolutul, bucurie iubire şi romantism

Fiecare sistem numeric cunoscut a avut dintotdeauna cifra unu ca punct iniţial de pornire. Pentru că unu este comun tuturor
numerelor, el este adesea văzut ca fiind originea tuturor lucrurilor şi reprezintă perfecţiunea, absolutul, zeitatea în credinţele
monoteiste. Unu poate fi bucuros, iubitor, romantic, dinamic şi charismatic, dar poate fi şi egocentric, egoist şi melodramatic.

2 - binele şi răul, Yin şi Yang

Doi este „dual“ reprezentînd parteneriatul şi interacţiunea cu ceilalţi, pe de altă parte disensiunea şi polaritatea. Cînd simbolizează
parteneriatul, numărul doi implică faptul că realizările individuale nu sînt realiste, întrucît realizările se înfăptuiesc cel mai bine prin
cooperare şi muncă în echipă. Doi reprezintă polarităţi precum bine şi rău, alb şi negru, masculin şi feminin, stînga şi dreapta, relaţiile
complementare reprezentate de simbolul Yin-Yang. Doi poate fi considerat feminin, intuitiv şi corespunde instinctelor protectoare. Din
punct de vedere negativ, doi poate fi hrăpăreţ, excesiv de protector şi certăreţ.

3 - mintea, corpul şi spiritul, comunicarea şi înţelepciunea

Trei rezolvă disonanţa creată de polaritatea lui doi, rezultînd într-o nouă integrare şi integralitate. Este considerat un număr norocos şi
e adesea asociat cu banii şi norocul. Trei mai reprezintă şi comunicarea de orice fel, exprimarea, teatrul, actoria şi umorul. Deşi
numărul trei posedă atributele înţelepciunii, înţelegerii şi cunoaşterii, din punct de vedere negativ el poate manifesta pesimism,
nesăbuinţă şi riscul inutil.

4 - starea de a fi practic şi realist

Patru denotă materia solidă în general şi Pămîntul în particular, căci Pămîntul e un obiect solid legat de 4 puncte cardinale. Timpul e
un alt concept foarte des asociat cu numărul patru, pe baza faptului că anul are patru anotimpuri şi luna are patru săptămîni;
observatorii creştini remarcă, de asemenea, faptul că povestea vieţii lui Iisus e spusă în 4 Evanghelii, fiecare fiind la rîndul ei asociată
cu unul din cele patru elemente clasice de foc, aer, pămînt şi apă. În religia iudaică, numărul patru e important din cauza
Tetragramatonului, numele lui Dumnezeu format din 4 litere, care e atît de sfînt încît nu e rostit niciodată.

5 - cunoaşterea senzuală şi protecţia

Cinci e asociat cunoaşterii senzuale a celor cinci simţuri, cît şi noţiunii de protecţie. Cinci este foarte analitic şi are abilitatea de a gîndi
critic, dar poate cugeta excesiv asupra unei idei, pînă cînd semnificaţia ei nu mai e relevantă. Acest număr guvernează capacitatea
noastră de a gîndi clar şi posibilităţile noastre intelectuale. Cinci reprezintă deschiderea către experienţe şi idei noi. În căutarea
libertăţii, e adesea un aventurier. 5 se referă la starea noastră de sănătate fizică şi mentală.

6 - tact, frumuseţe şi armonie

Şase se raportează la tact, frumuseţe şi armonie. Ajută mult la întemeierea relaţiilor şi corespunde cuplurilor de iubiţi. Este asociat
acelor lucruri de care sîntem atraşi şi care ne fac plăcere. Şase posedă farmec, graţie şi capacitatea de a comunica, diplomaţie. Şase
are talentul de a purta altora de grijă şi este considerat numărul protector. Din punct de vedere negativ, şase poate fi necredincios,
gelos, răzbunător.

7 - numărul spiritual

Şapte e considerat a fi un număr spiritual care îndeamnă la asceză pînă la aflarea iluminării. Despre şapte se spune că e un număr
sacru, teorie demonstrată de faptul că sînt şapte zile într-o săptămînă; textele străvechi precum Geneza spun că Pămîntul a fost
format în şapte etape, vechiul sistem solar avea şapte stele etc. Dacă şapte posedă calităţi de reverie, spiritualitate şi conştienţă
psihică, din punct de vedere negativ poate fi indecis, înşelător şi nesincer.

8 - numărul datoriilor din alte vieţi

Opt e considerat a fi numărul influenţelor karmice, cînd sîntem chemaţi să plătim datorii făcute în această viaţă şi în cele anterioare.
Reprezintă munca din greu şi lecţiile învăţate prin experienţă, aşa că poate fi un număr dificil pentru unii din pricina naturii sale foarte

1
restrictive. Mai mult decît orice alt număr, opt caută banii şi succesul material. Totuşi, greutăţile pe care le întîmpină în căutarea
recompenselor sînt imense. Răsturnări de situaţie majore sînt comune numărului 8. Este considerat un număr norocos în cultura
chineză.

9 - schimbare, invenţie şi evoluţie

Nouă a fost considerat un număr sacru de către antici şi prin urmare nu i s-a acordat un echivalent printre literele alfabetului
caldeean. Reprezintă schimbarea, invenţia şi evoluţia care se naşte din inspiraţie. Nouă este umanitarul. El are prin tradiţie o
semnificaţie ezoterică care e subliniată de faptul că, de la concepţia iniţială, durează nouă luni să aduci un copil pe lume.

0 - număr puternic

Zero e un număr puternic care aduce o mare schimbare şi transformare la modul serios şi grav. Are multă intensitate, aşa că este
nevoie de precauţie atunci cînd întîlnim acest număr, pentru a ne asigura că nu cădem în extreme.

11 - primul număr suprem

Unsprezece este considerat un număr maestru fiind văzut ca o cifră ghid a conştiinţei şi cunoaşterii spirituale, dincolo de înţelegerea
celorlalţi. 11 este caracterizat de o minte deschisă, intuiţie, idealism şi viziuni. Din moment ce unsprezece determină conştiinţa psihică
şi un mare grad de sensibilitate, el are de asemenea şi efecte negative precum înşelătoria şi trădarea din partea unor duşmani secreţi.

22 - număr principal

Douăzeci şi doi este şi el un număr maestru. Conţine secretele multor întrebări ezoterice, prin urmare sînt 22 de litere în alfabetul
evreiesc, 22 de cărări în multe versiuni ale Cabalei şi 22 de „Arcane majore“ în Tarot. 22 poartă calităţi de medium, precum
sensibilitate mărită, intuiţie şi conştienţă psihică, dar e şi predispus unor piedici ca trădarea din partea duşmanilor necunoscuţi şi o
sensibilitate excesivă.