Sunteți pe pagina 1din 7

Caiet de sarcini

1.

Generalitati :
Obiectivul: Reabilitarea si consolidarea infrastructurii casei de locuit cu un singur nivel. Amplasament: Localitatea Zalau, jud. Salaj, str. Mihai Viteazu, nr 24. Fundarea se va face in

stratul de argila cafenie, plastic vartoasa, la adancimea de -1.00 m fata de CTN.

Prenzentul caiet de sarcini se aplica lucrarilor de subzidire continua cu scopul de coborare a talpii fundatiei. In urma relevarii constructiei sau constatat urmatoarele afectiuni ale cladirii: pe peretele din axul 3 prezenta a doua fisuri. Prima fisura se propaga de la inaltimea de 2.10m , de la coltul dreapta sus al ferestrei pana la inaltimea de 3.00 metri. Prima fisura porneste de la o deschidere de 0.00 in partea de jos, ajungand la o deschidere de 12mm spre capatul de sus, avand proiectia pe orizontala a fisurii de 120cm. A doua fisura se propaga de la inaltimea de 0.00m pe portiunea de perete situata intre axele A si B, la o distanta de 285cm de axa A, pana la inaltimea de 1.80m. Fisura are deschiderea de 0,00mm in parte de jos, ajungand la o deschidere de 15mm spre capatul de sus, proiectia pe orizontala a fisurii avand o lungime de 300 cm. Pe peretele transversal din axul A, se evidentiaza o fisura care pleaca de la nivelul pardoselii, de la o distanta de 2.70m fata de coltul peretelui (d=0.00mm), pana la inaltimea de 1.80m atingand o deschidere a fisurii de 15mm la coltul peretelui. In urma relevarii constructiei si a verificarii atat la capacitatea portanta cat si la tasare s-a ales solutia tehnologica de subzidire continua rigida, si se va cobori talpa fundatiei cu 1m. Astfel talpa fundatiei consolidate va fii amplasata la o adancime de 2m fata de CTA conformandu-se astfel cu adancimea minima de fundare pentru PUCM. ( cota terenului amenajat -0.40m).

Lucrarea de subzidire va cuprinde :

Lucrari pregatitoare Inaintea lucrarilor de terasamente propriu zise se vor executa lucrari de amenajarea terenului si a platformelor de lucru. Se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de apa, de gaze, canalizare, electrice, etc. din zona luandu-se masuri de nedistrugere accidentala sau provocare a incendiilor. Scurgerea apelor superficiale in perimetrul lucrarilor de sapatura va fi preintampinata prin executarea santurilor de garda (in cazul unor debite reduse ale apelor de colectat se vor amenaja rigole). Executarea sapaturilor si sprijinirilor In timpul executarii lucrarilor de terasamente executantul are obligatia sa urmareasca atat stabilitatea masivelor de pamint, cat si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate. Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie in timpul executiei se poate face numai cu acordul proiectantului. Sapaturile deasupra nivelului apelor subterane se vor executa astfel: - cu pereti in taluz, nesprijiniti pana la o adancime de -1.00m; - cu pereti verticali sprijiniti cand adancimea sapaturii depaseste 1.00m - cu pereti in taluz - in orice fel de taluz cu respectarea urmatoarelor conditii: - pamantul are o umiditatea naturala de 12-18% si se asigura conditii ca aceasta sa nucreasca; - sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp; Executarea suzidirii prezentata in capitoul 5 Executarea umpluturilor Stabilizarea PUCM folosit la umpluturi, care se realizeaza in scopul de a reduce umflarea relativa a pamantului sub limita care-l face insensibil la variatiile de umiditate, se va realiza prin metoda chimica care presupune utilizarea varului nestins in proportie de 3-6%. Umpluturile compactate se refera la realizarea umpluturilor intre fundatii si la exterioriul cladirii si se vor executa de regula din pamanturi aduse dintr-o groapa de imprumut. Se interzice efectuarea umpluturilor din pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura, maluri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari.

Se admite ca umiditatea pamantului pus in opera sa aiba o variatie de 2% fata de umiditatea optima de compactare. Determinarea grosimii stratului de compactare si a numarului minim de treceri se executa pe poligoane de incercare. Pentru ca pamintul sa aiba umiditatea cat mai aproape de cea optima de compactare, umpluturile se vor executa in straturi de 15-20 cm, se vor uda, dupa care se va compacta prin cilindrare sau prin vibrare. Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirii se executa imediat dupa decofrarea fundatiilor si executarea sistemului de izolatii si a protectiei acestuia.

2. Standarde si normative de referinta


C.140-86 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamante C16-84 TS P.10-77 constructii. C 11-74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor din placaje pentru cofraje. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare. C.19-79 - Instructiuni tehnice pentru folosirea cimentului in constructii. P.100-06 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte socialeculturale agrozootehnice si industriale. - Normativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii. - Norme de deviz pentru terasamente - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la

3. Materiale utilizate
Subzidirea se va executa cu beton C8/10. Reteta de beton:

CIMENT: CEM II B 32,5R pentru clasa de expunere X0 Raportul A/C=0,7 Clasa de consistenta S1 Dozajul de ciment:243kg

.APA. Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar, in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-85. Cantitatea de apa de amestec egal cu 222 litri .AGREGATE GRELE. Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile: sortul 1-agregate 0-4; sortul 2-agregate 4-8; sortul 3-agregate 8-16;sortul 4-agregate16-31,5mm. Cantitatea de agregat 1769 kg.

4. Utilaje folosite
La lucrarile de sapaturi cat si de subzidiri se vor folosi utilaje de mica mecanizare. Pentru sapaturi se vor folosi lopeti iar pentu transportul pamantului se va folosi roaba. La realizarea betonului se va folosi o betoniera de mica mecanizare.

5. Executarea subzidiri
Subzidirea se realizeaz prin sparea i betonarea unor casete, pe tronsoane scurte, avnd o anumita ordine stabilita anterior. Tronsoanele se vor sapa succesiv cu o lungime de 90 cm respectanduse numaratoarea prestabilita, cum de altfel se poate vedea pe plansa nr 2. Adancimea de subturnare a tronsoanelor este de 100cm. Subzidirea este executat tronsonat, dar devine continu formnd o nou fundaie sub toat fundaia existent a construciei. - intre dou tronsoane de sptur va exista cel putin 2 tronsoane nespate - primele tronsoane spate i turnate vor fi n zona defectelor maxime ale fundaiei; - spturile ncep de la margine i se nchid spre mijloc; - in zonele de colt si intersectii de fundatii, sapatura si truranrea betonului se va face pe un tronson care va cuprinde toate aripile intersectiei.

Betonul n subzidire se va turna cu cca. 5 cm mai jos fa de nivelul tlpii fundaiei. Talpa subzidirii se va ncastra 10 20cm n terenul bun de fundare. Talpa fundatiei se va curata de pamant pentru a asigura contactul cu betonul nou turnat; Dup ntrirea betonului, n spaiul rmas liber se bat pane de oel sau lemn de esen tare (stejar) pe aproximativ 2/3 din grosimea pereilor.Pentru fiecare tronson se vor bate dou pane. Spaiul rmas liber se umple prin matare cu mortar de ciment M100T (uscat) (se recomand folosirea cimenturilor expansive sau fr contracie). Subzidirea se va executa cu beton C8/10. ntre turnarea betonului n corpul subzidirii i executarea matrii trebuie s existe o perioada de minim 24 ore. Pentru a evita apariia unor fisuri n timpul subzidirii, pereii din zidrie se vor sprijini provizoriu. Dup executarea subzidirii se impune obligatoriu consolidarea fisurilor/crpturilor din pereii suprastructurii.

6.

Controlul calitatii lucrarilor de subzidire si receptia lucrarilor


Controlul calitatii privind lucrarile de sapaturi presupune verificarea dimensiunilor, cotelor

profilelor care trebuie sa corespunda cu proiectul de executie, iar constatarile se vor stipula in procesul verbal de lucrari ascunse, ce se anexeaza la cartea constructiei. Verificarea compactarii se va face de catre personal atestat apartinind unei institutii, unui laborator atestat, autorizat pentru profilul geotehnic si teren de fundare. Verificarile compactarii se fac in urmatoarele faze: - inaintea inceperii lucrarilor; - pe parcursul executiei; - in vederea receptiei finale; - verificarile privind compactarea umpluturilor se face pe baza "Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente" C56-85 si a "Normativului C 29-85". In toate cazurile pentru asigurarea calitatii lucrarilor toate operatiile trebuie realizare intr-un timp cat mai scurt inclusiv compactarea pamantului stabilizat pus in opera pentru ca umiditatea materialului sa nu se modifice cu mai mult de 2% fata de umiditatea prescrisa in proiect.

Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului se vor lua dupa normativul C.140-86 si STAS 1275-81.si urmareste evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton care nu indeplineste conditiile impuse. Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt - la lungime 4 mm - la latime 3 mm Dimensiunile in plan si cotele de nivel cuprinse in proiect referitoare la corpurile de cladire existente sunt rezultate din releveu. Toate cotele se vor verifica pe teren inainte de executie, iar pentru diferente mai mari de 3% se va anunta proiectantul. Cotele corniselor corpurilor existente sunt rezultate din releveu. Pentru orice neconcordanta care duce la schimbarea solutiei de subzidire prezentata in proiect se va anunta proiectantul. NOTA Dup executarea subzidirii se impune obligatoriu consolidarea fisurilor/crpturilor din pereii suprastructurii. In ceea ce priveste receptia lucrarilor se va consulta normatuvul C.56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

7.

Masuri de tehnica securitatii munci PSI


Se respecta normative care reflecta norme de securitate si protectiea munci la locul de munca

incluzand si normele PSI.

Abordarea eventualelor neconcordante

Dimensiunile in plan si cotele de nivel cuprinse in proiect referitoare la corpurile de cladire existente sunt rezultate din releveu. Toate cotele se vor verifica pe teren inainte de executie, iar pentru diferente mai mari de 3% se va anunta proiectantul.

NOTA: Dup executarea subzidirii se impune obligatoriu consolidarea fisurilor/crpturilor din pereii suprastructurii.

NOTE FINALE
Prezentul caiet de sarcini este obligatoriu si nu inlocuieste ci completeaza plansele si alte parti scrise ale proiectului. Orice modificare adusa in proiect fara acordul proiectantului atrage dupa sine asumarea responsabilitatii pentru acea parte din proiect pentru cel care intreprinde modificarea. Modificarile se comunica in scris proiectantului cu minimum doua zile inainte de a dori ca modificarea sa se implementeze. In caz de urgenta proiectantul va fi instiintat imediat asupra problemelor aparute in proiect iar proiectantul va oferi in termenul cel mai scurt solutii la probleme aparute.

Orice erori in proiect semnalate pe parcursul executiei de catre executant se vor comunica obligatoriu proiectantului in cel mai scurt timp cu putinta.

Prezentul caiet de sarcini contine doar probleme comune ale executiei, caietele de sarcini tip ale fiecarei lucrari normativele si standardele in vigoare fiind obligatorii. Avand in vedere unele parti delicate ale executiei din aceasta lucrare si complexitatii mari ale unor parti ce au generat dificultati de explicare ale unor parti, orice neintelegere sau dubiu in intelegerea unui aspect al prezentului proiect va fi comunicata, discutata si solutionata cu proiectantul in cel mai scurt timp cu putinta. Intarzierile datorate neintelegerii proiectului in cazul in care nu au fost comunicate proiectantului cad in sarcina celui care le-a produs.

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi eficiente economic.

Prezentului caiet de sarcini i se pot atasa sau nu anexe nenumerotate pentru operativitatea consultarii continand tolerante, abateri admisibile, extrase din "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente" C56-85.