Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING Specializare:Management

CAIET DE PRACTICA

Student: Anul II zi

CUPRINS 1. PREZENTAREA SOCIETATII


2.SCURT ISTORIC 3.ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII 4.EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI 5.BIBLIOGRAFIE

PREZENTARE SOCIETATE

1.Profilul, obiectul de activitate

SC PANEUROPEAN SRL are ca obiect pincipal de activitate comertul cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Ca si activitati secundare:intretinerea si repararea autovehiculelor,baruri si alte activitati de servire a bauturilor. Denumire. Denumirea societatii este : PANEUROPEAN SRL Sediul societatii. Sediul societatii se stabileste in Municipiul Husi ,strada Calea Basarabiei nr.10, judetul Vaslui

Functionarea societatii. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Societatea intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi si tine in lei evidenta activitatii economico-financiare. Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociatul unic. Din profitul societatii se preiua in fiecare an cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. In orice act, sesizare sau publicatie emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.

2.Scurt istoric

SC PANEUROPEAN SRL a fost infiintata in anul 1997 si este situata in Husi, judetul Vaslui.A dobandit personalitate juridica prin inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub numarul J37/239/1997 in data de 10.10.2007.

3.Organigrama organizatoric i funcional a unitii

Societatea Comerciala PANEUROPEAN SRL este o unitate incadrata in categoria microintreprinderilor . Aceasta nu indeplineste nici unul din cele 3 criterii minime prevazute la art. 3(1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr.175/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene si anume total active : 3.650.000 euro; cifra de afaceri neta ; 7.300.000 euro; Conducerea si administrarea unitatii este asigurata de asociatul unic. La data intocmirii prezentei lucrari sunt angajate un unumar de 12 persoane contract individual de munca care desfasoara activitatea de servicii a firmei. Organizarea si tinerea contabilitatii revine directorului economic. cu

ALTE DATE: -societate lucreaza cu un numar mediu 12 persoane care desfasoara activitatea de servicii a firmei. - Capital social subscris si varsat: 200,000 Lei - Profit brut: 21,824 Lei - Profitul net: 16,000 Lei
Produse comercializate de PANEUROPEAN SRL

cu contract individual de munca

Rezervoare, Acumulatori, Oglinzi, Anvelope, Amortizoare, Piese auto, Piese motor, Bujii, Cuzineti, Parbrize, Huse, Oglinzi, rezervoare

Evoluia Cifrei de Afaceri Cifra de afaceri cuprinde suma total a veniturilor din operaiunile comerciale efectuate de firm, respectiv vnzarea de mrfuri i produse ntro perioad de timp determinat.n cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare i veniturile exceptionale. n termeni coreci, cifra de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate, \ serviciilor prestate, precum i a altor venituri din exploatare,mai puin rabaturile,remizele i alte reduceri acordate clienilor.

AN BILANT
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CIFRA DE AFACERI
173.924,30 332.130,30 551.258,90 641.417,00 961.647,20 1.113.177,50 1.300.192,00 1.521.251,00 1.549.084,00 1.520.006,00 1.352.047,00

Evolutia principalilor indicatori in perioada 1999 2008 Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cifra afaceri Capital propriu datorii Profit brut 173.210 22.636 21.422 10.130 332.130 35.488 45.954 13.049 511.259 56.738 95.716 20.979 641.417 52.275 187.926 5.644 961.647 81.145 245.282 20.292 1.113.178 195.094 496.940 24.000 1.300.192 195.198 754.610 672 1.521.251 295.423 644.049 2.805 1.549.084 490.866 618.919 6.760 1.520.006 500.866 771.481 12.388

BIBLIOGRAFIE Codul Fiscal al Romaniei,versiunea actualizata la data de 1 ianuarie 2008 ce cuprinde modificarile aduse de .Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004,Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I ,nr.112din 06 februarie 2004,Codul de procedura fiscala din 2004,H.G.nr 977/2004 O.M.F.P.nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si pasiv,publicat in Monitorul Official al Romaniei ,Partea I,nr1174/13.12.2004.