Sunteți pe pagina 1din 153
HI. 2/4 ing Igor TERTEA ; Prot dr 19 Vasile PACURAR, Sef lucr di ibriela VIOREL, Zoltan KISS; Asist. ding Cornelia MAGUREANU es PROIECTAREA BETONULUI PRECOMPRIMAT sini RECENZENTI DACRILOGRAPIAT: CORSCTAP: GRAFICAr Prof.dr.ing. Ootavien Bote Conf.dr.ing. Petru Pope Conf.ar.ing. Anton Tonesow Rosalia Pélfty Autorii, Marie Todericiu Flavia Toda Viorion Weiser eats stcuoyit eividey Le Fravedert perth sonotruotit ofviie, 1a wdhure pretenatonatl (astivd) = > 2:2 Rate eit patna (sito) 2.2. Rereect enn constant eetie,inuatiaie eo 1.2cesack meatatde eotdteristiea 1.2.2.1.2, Restatente de calcul, i tnepeperes. pent age, jb 1.2:3, Detormahttie attain peetnatonate (eos) {oA Sagan Wat ). Arekture nepretensionatd (pasivi) nee Serie Jed. Dentinayie gi wortiment atildsat. 2... 155 3.2, Rextatenfele arwiturflor napretensionnte (pasive) ss... 13.2 mestabetele eusarse 34 Last, Arattart prefotines, aise ee ee Dingeane fort untear-deforaatie 2.2. Aotlunt pentru conatruofti etvile #l induatetale Se pat. Aol 2.1.2, Aobtunt temporare etsonate wel te sotto tor setiunt dor a 35 deltast Senperee co aecca ed 2.3.14. Aelund exoepttonele Yalord de eslout ale pebtuntlor, mate sle sebiuntiors «+ iD. Marderen de tenatane datorith fraoiedigr pe traamul arnfurdler (Ag) 56 3.2. Merdoren de tenutine datort4K LanesKriler a1. deforms! lor leoale icoraje In blosare (BG). ee = a 2 Sena steotal Sntinde ii witerionre « altor araftart (AG) Pigernte (Aig): sas + Detopniut (AG) 366, Metderee de deneiune gatoriti releadsti aentturti (AQ). 27, Berderen de tanntune datoritd contrachiel gL curgarit lente & etonutus (A 05 stntntven forged de peecomprtnage cee se ws congtrvctii etvtle e1 tntuetrtalg (8745 10107/0-00). 9 + ees «+ Yerifioares betonaiai Ta comprestune looaill aud ancora}. = Veriftonres 1a fimurare dn plana) fieokred arnkturt BOOUPRTWNIE (alrdoe oi posttiels +s é trioe aie aeobiunit onogene (it Weriticaren Ja Haurnre Batre mneornje ste es + Silczsts Ontoalul soned de Sraamiteres es 5.1.2.2. Veritionre In fiaurare fn plant Pieced, arafvust sroiturt prefatinae » escapee sine gone gf ene frat (ois ToL /Se) 3.211. Galoule) Dungimid amet de tranentteres 5.212 Verstionren betonulus IA conprestune localh mb tees ancora) esse rae 5.2.0.2, ertftoaren in fiurare tn plmeh feat! erator 52.25. Sohent1opiou pntra vorifieron tone te tanmaitere it 5.30 ProvortpHisi de wlettuire a tonclor dg tranon tere S22:40 kneonje Gtpune In sapetele slender 5:9:8.2, knorade t1apuoe Sn deechiderenelonenteior 6.2. Oring (10 w denchidere) eu arndturkpretnitnnl, pentru soorerie, 6.2.2 alan sofimitor. er se rn st ers 2:2. Afton de alow. 243s Orupares eotiuntier - Caractertatiot grometricn ale wechiuntTor considerate, ono Gaene), eee Sateu etorsuritor wttry th arate preinitnnl (@q) gt tn ‘ton (Gy), tn faen Savio © a 6.17.45 Caetiir piertortior te tenia 6207.2) aterturtie nttare ntnine (R08) gf 620729. Beotarite unttare tn teion ia trnater (6). 0 2 6168, Ontetal oforturttorunitare ta ‘araltarn pretatia (ig) et 82 veton (&) tn fate finals = tne (MR) gS

S-ar putea să vă placă și