Sunteți pe pagina 1din 10

Ingerii căzuți și începutul răului în lume;

Puterea și slăbiciunea răului

”Dumnezeu și diavolului îi dăruiește


totdeauna cele bune, dar acela nu vrea să le
primească”, Sf. Ioan Damaschinul: ”Dialog
împotriva maniheilor”
Crearea lumii
• Creatia ex nihillo
• Kallo kagatia: ”toate erau bune foarte”,
Fc.1.31
• Lumea spirituală
• Ingerii expresie a lumii inteligibile
• Natura îngerilor
• Funcția lor
• Libertatea îngerilor
Căderea îngerilor. Lucifer
• Relatarea biblică
• Cauzele căderii îngerilor
• Consecințe
• Gravitatea păcatului este indefectibilă
• Demonii
• Atestări scripturistice și patristice privind
existența lor reală
Apariția răului în lume
• Diavolul și ”duhurile rele”
• Natura răului
• ”Răul ca lipsa binelui”
• Dumnezeu nu este autorul răului
• Unitatea creației
• Împotriva unui dualism maniheic
• Satana – una din făpturile îndurerate ale
creației
Edenul. Proba de foc a libertății
protopărinților
• Edenul sau toposul sfințeniei
• ”Slava lui Dumnezeu”
• Șarpele- Ispititorul
• Parabola hranei- pomul cunoștinței binelui
și răului
• Căderea protopărinților
• Înrâirirea răului asupra creației
• Stricăciunea și moartea
Creația suferindă
• Rolul diavolului în ieșirea protopărinților
din comuniunea harică
• Înstrăinarea omului
• ”Hainele de piele”
• Demonii și întunericul păcatului
• Parabola ”durerilor nașterii”
• Păcatul ca ispită a ”duhurilor fărădelegii”
Împărăția întunericului
• Satana-”prințul acestei lumi”
• ”Războiul nevăzut”
• Căderi și ridicări
• Patimile- ”chipul irațional”
• Diavolul ”savant”/”artist”
• Satana ia chip de lumină
Forțele dia-bolice și oamenii
• Deșertul ca probă a credinței
• Dumnezeu și diavolul
• Ascetul sau ”un înger în trup”
• ”Hrana divină”
• Simbolismul hranei
• Părinții deșertului
”Viața în Hristos”

• ”Împărtășirea de slava”
• ”Lumina care luminează în întuneric”
• Providența divină
• Istoria mântuirii
• Dumnezeu este biruitorul răului
• Destinul îngerilor răi
• ”Cer nou și pământ nou”
Considerații finale
• Delimitarea sferei păcatului de sfera
corporalității
• De-idolatrizarea creației
• Realitatea demonilor
• Epectasis-ul
• O demonologie dogmatică
• Deviații- Vrăjitoria