Sunteți pe pagina 1din 12

‘’Sănătate şi stare de bine’’

Test de asociere

 Nectar
 Portocale
 Chimicale
 Fructe
 Suc
 Băuturi
 Gust
 Răcoros
 Sport
Test de asociere

Cuvânt Număr de apariții


T a b e l 1 -T e s t d e a s o c ie r e
SUC 13

SPORT 2
4% 4%
9%
4%
RĂCOROS 1
4%
GUST 1

4% 58% BĂUTURI 1
4%
9%
FRUCTE 1

PORTOCALE 2
S U CS P O RRTĂ C O RGO USS BT Ă U T UF R IU C TP EO R T O CNAE LC ET AC RH IM IC A L E
NECTAR 1

CHIMICALE 1

TOTAL 23
Test de asociere
Marca Cappy
 58% din studenți asociază marca Cappy cu ‘’sucul’’

 9% din studenţi asociază marca Cappy cu “portocale’’

 9% din studenţi asociază marca Cappy cu ‘’sport’’


Concluzii
Test de asociere
 Marca Cappy este ușor de reținut și de recunoscut;

 Marcă a produselor răcoritoare, a sucurilor;

 Cunosc ingredientele din sucurile Cappy;

 Calităţi Cappy: ingrediente naturale, gust răcoros, fructe proaspete;

 Marcă a sportului şi a sănătăţii.


Metoda portretului chinezesc

Corelaţia marcă/sport

 9 % din studenţi au asociat marca Cappy cu ‘’sportul’’ la testul de asociere;

 Marca Cappy promovează sănătatea şi starea de bine;

 Majoritatea sporturilor alese presupun munca în echipă și obținerea unui


câștig fizic, mental sau chiar bănesc.
Corelaţia marcă-sport
T a b e l 2 - C țo r e l a i a m a r c ă / s p o r t Locul 1-Volei (23%)

4% 4%
4% 4% 23%
4%
4% 4%
Locul 2-Tenis/Jogging (14%)

4%
9%
4% 4%
14% 14%

V o le i F o tb a l A tl e ti s m F i tn e s s T e n is
J o g g in g G o lf C a n o ta j C ro s s H ochei Locul 3-Canotaj (9%)
B a r s c h e t H a n d b a l l D a n s m o d eG ri nm n a s ti c ă
Concluzii corelaţia marcă/sport
Studenții percep marca Cappy astfel:

 Produs care energizează corpul şi le oferă imunitate;

 Redă energia pierdută după orice oră de sport epuizantă;

 Conţine vitamine şi minerale;

 Animă atmosfera între prieteni şi stimulează persoanele la obţinerea victoriei;

 Leagă prietenii.
Personalitatea mărcii Cappy
 Produs recunoscut prin calitate şi durabilitate pe piaţa românească;

 Produs care promovează sănătatea;

 Culori pline de energie (portocaliu,roșu,galben, verde);

 Produs și nume uşor de reţinut şi de recunoscut;

 Oferă necesarul de vitamine şi minerale;

 Reenergizează corpul după o oră de sport epuizantă;

 Ajută la creşterea imunităţii în corp.

 Produs accesibil ca preţ.


Vă multumesc pentru atenția oferită!