Sunteți pe pagina 1din 17

Sistemul informaţional logistic

Gestiunea de producţie asistată de calculator permite automatizarea unui şir de calcule, respectând datele care vizează produsul şi gama de fabricaţie (nomenclatura, posturi

de încărcare, ş.a.). ERP (Entreprise Resourse Planning) este un soft de gestiune integrată şi înseamnă Planificare Resurselor în Întreprindere. Informatia detine un rol crucial in desfasurarea corespunzatoare a activitatilor oricarei organzatii. Ca urmare, importanta sistemului informational in cadrul lantului de aprovizionare-livrare este una semnificativa, de aceasta depinzand in cele din urma gradul de satisfacere a nevoilor clientilor, deci eficienta si eficacitatea pe ansamblul organzatiei respective si al celor partenere.

Noţiuni de bază de statistică şi informatică în logistică

Statistica este o ramură a matematicii care se ocupă cu adunarea, interpretarea, analiza şi prezentarea datelor colectate din diferite surse, în scopul stabilirii unor concluzii. Statistica economică, pe de altă parte, este prezentată ca fiind ştiinţa luării de decizii potrivite în cazul situaţiilor cu grad ridicat de nesiguranţă.

Statistica in logistica

Planificarea si statistica. Managerul de departamentului de logistica trebuie sa planifice actiunile eficient pentru ca sistemullogistic sa functioneze conform scopurilor urmarite de companie. Prin statistica, in logistica se urmaresc planificarea stocurilor, planificarea si definirea riutelor de transport pentru diferite mijloace (aer, terestru sau apa), controlul costurilor logistice, evaluarea performantei transportatorilor sau a distribuitorilor. Aprovizionarea si statistica. Managerul departamentului de logistica si executivii trebuie sa se asigure ca produsele sunt cumparate in concordanta cu nevoile existente, conform legislatieie, dupa principiul conducerii. Statistica este benefica in analizarea si interpretarea datelor prealabile si in stabilirea concluziilor necesare cu privire la tendintele de pe piata si costurile de aprovizionare. Verificarea. Rolul unui manager al departamentului de logistica sau al unui executiv se extinde si la verificarea furnizorilor, a transportatorilor, a distribuitorilor (atat cat este posibil). Se urmareste reducerea costurilor logoistice si de multe ori acest lucru se obtine prin scaderea nivelului de munca manuala. Mentinerea si administrarea. Managerul departamentului de logistica sau executivul sunt responsabili si de asigurarea ca toate mijloacele de transport utilizate pentru bunuri sau oameni sunt de incredere si ca nu exista proble tehnice, transporturile desfasurandu-se in bune conditii. Sunt responsabili si de negocierile cu vanzatorii, companiile de curierat, transportatorii pentru furnizarea la timp a vehiculelor, livrarea marfurilor incarcate. De asemenea, stocarea produselor

Metoda statisticii este reprezentata de un ansamblu de principii metodologice, metode si tehnici folosite pentru investigarea fenomenelor. Etapele cercetarii statistice sunt perzentate in figura de mai jos :

Metoda statisticii este reprezentata de un ansamblu de principii metodologice, metode si tehnici folosite pentru investigarea

Etapele cercetarii statistice

1. Colectivitatea statistica reprezinta totalitatea entitatilor de aceeasi antura (care poseda o serie de caracteristici esantiale comune) supuse investigatiei statistice. In logistica, este foarte important sa se faca deosebirea intre colectivitate de stoc si o colectivitate de flux. Pentru colectivitatile de stoc are sens sa se inregistreze date pentru moment (ora, zi), in timp ce colectivitatea de flux necesita observarea, inregistrarea datelor pe o perioada de timp (luna, semestru, etc.).

  • 2. Caracteristica

(variabila)

statistica

reprezinta

proprietatea,

insusirea unitatilor statistice care intereseaza in cadrul cercetarii.

3. Frceventa absoluta arata de cate ori a fost inregistrata o anumita valoare, iar fercvanta relativa exprima ponderea, cota-parte in totalul elementelor unei colectivitati.

  • 4. Indicatorii

statistici

reperzinta

masura

numerica

a

variabilelor

statistice. Indicatorii statistici sunt de doua tipuri: indicatori primari (extarsi direct din realitate) si indiactori derivati (obtinuti prin transformarea logico-matematica a indicatorilor primari, ei gasimdu-se sub forma indicatorilor absoluti, a celor relativi, a mediilor statistice, a indicilor statistici si a ecuatiilor de estimare).

  • 5. Repartitia normala. In cazul in care sunt posibile mai multe rezultate se poate vorbi despre repartitia acestora. Fiecarui rezultat i se atribuie o probabilitate (suma tuturor probabilitatilor este 1 sau 100%). Seria de repartitie sau seria de distributie este rezultatul gruparii colectivitatii in functie de variantele sau intervalele de variatie ale unei caracteristici atributive, cantitative sau calitative. Graficul care arata repartitia rezultatelor se numeste repartitie probabilistica (cea mai des intalnita este repartitia normala / “curba clopot”). Elementele care descriu aceasta curba sunt:

  • 6. Media – centrul acestei curbe si se calculeaza insumand datele si impartind rezultatul la numarul de inregistrari.

7.Abaterea standard – arata cat de mare este cuprinderea curbei, indicand “abaterea față de medie”. 8.Valoarea mediana – valoarea din mijlocul listei sortate dupa marime.

B.

Informatica

este

stiinta

care

se

ocupa cu studiul si

elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul

sistemelor automate de calcul

Directorul de vânzări al unei companii de înghetata OMEGA a observat că în funcție de temperatură variază și vânzările. Încercând să găsească o relație matematică între vânzări și temperatură a corelat vânzările sale de înghețată din ultimii 5 ani și temperaturile medii lunare. Datele strânse pentru un an se prezintă ca în tabelul următor:

B. Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei
Graficul regresiei

Graficul regresiei

Regresia in Excel (1)

Regresia in Excel (1)

Regresia in Excel (2)

Regresia in Excel (2)

Regresia Excel (3)

Regresia Excel (3)

Rezultatele furnizate de Microsoft Excel

Rezultatele furnizate de Microsoft Excel

Pentru a determina coeficientii dreptei

b, respectiv a,aceştia se vor afla

pe

coloana B, celulele B17 şi respectiv B18.

În

acest

caz,

constanta

b

este

de

224.422,66, iar coeficientul lui x, panta a, este de 42.790,682. Ecuaţia dreptei este:

y = 42.790,682 · X + 224.422,66

Înlocuind orice valoare T în ecuaţia dreptei rezultă valoarea vânzărilor estimate.

Coeficientul de corelație.

Este important să se determine câtă acuratețe prezintă o anumită ecuație pentru previziunile realizate. Un element foarte important în acest sens este R pătrat (R Square din fișierul Excel).

R pătrat indică proporția din variație care este explicată prin ecuația de regresie dată

* Pentru cazul studiat 91,95% reprezintă variaţia vânzărilor indicate prin ecuaţia de regresie.

ERP (Entreprise Resourse Planning) este un soft de gestiune integrată şi înseamnă Planificarea Resurselor în Întreprindere.

ERP corespund aplicaţiilor informatice formate din module funcţionale standard, legate direct de o bază de date unică, acoperind ansamblul proceselor întreprinderii. Un ERP constituie uneori, cel mai des, o soluţie de dimensiuni internaţionale capabilă să administreze contexte, multi-site-uri, multi-legislaţii, mai multe limbi, mai multe devize; el permite astfel acumularea informaţiilor provenind din filiale ale unui grup în diferite ţări.

ERP (Entreprise Resourse Planning) este un soft de gestiune integrată şi înseamnă Planificare a Resurselor în

Implementarea unui ERP poate fi un proiect complex din punct de vedere al timpului şi al costului. Este de dorit să se colaboreze cu o echipă proiect care elaborează procesele tip ale întreprinderii, definiţia necesităţilor funcţionale şi a meseriilor, şi noile resurse informaţionale şi procedurale de pus la punct pentru optimizarea productivităţii. Datoritǎ creşterii lanţului de aprovizionare, comerţului electronic, operaţiunilor la nivel global, s-a modificat şi nevoia de a schimba informaţii direct cu furnizorii, clienţii şi cu celelalte ramuri ale organizaţiei.

ERP contribuie la unele îmbunătăţiri în întreprindere:

  • 1. Obiective economice:

• Reducerea costurilor de întreţinere prin automatizarea sarcinilor

• Reducerea inventarelor; Reducerea costurilor administrative.

  • 2. Obiective administrative

• Reducerea termenelor de informaţii din întreprindere

tratare

• Îmbunătăţirea proceselor

sau

de

coordonare a fluxurilor de

• Unificarea funcţiilor în întreprindere • Reducerea întârzierilor (întârziere de închidere, întârziere de livrare)

• Integrarea fluxurilor fizice şi financiare pentru a face din ele un suport deciziei, în acelaşi timp, pentru managerii operaţionali şi managerii financiari.

• Disponibilitatea informaţiei în timp real şi capacitatea de reacţie pornind de la orice post de lucru cer o integrare a sistemului de informaţii.

Beneficii legate de ERP: funcţia cumpărare şi producţie Odatǎ instalat şi funcţional, un sistem ERP poate furniza firmei şi lanţurilor de aprovizionare un avantaj competitiv, care pânǎ la urmǎ va justifica investiţia de timp şi bani în ERP

Beneficii legate de ERP : funcţia cumpărare şi producţie Odatǎ instalat şi funcţional, un sistem ERP