Sunteți pe pagina 1din 13

Sistemul Comercial Internațional (SCI)

Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Organizația Mondială a Comerțului

Conf. univ. dr. Clara Volintiru


clara.volintiru@rei.ase.ro
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

OMC – vector al cooperării comerciale internaționale

• organizație interguvernamentală
• funcție principală: administrarea acordurilor pluri și
multilaterale negociate;
• legitimitate instituțională ca și celelalte organizații
internaționale;
• implicarea curentă a statelor membre în activitățile organizației;
consultări ale DG cu reprezentanții statelor membre (bilateral,
plurilateral) pentru a contura unele proiecte de documente;
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Intensificarea caracterului participativ al OMC


• Ținta principală a SCI a fost accentuarea universalității sale;
• Au devenit membre ale OMC giganți economici (China, Rusia) dar și minuscule
insule-stat (Seycheles, Insulele Capului Verde);
• Prin intermediul integrării comerciale, economia mondială a devenit mai integrată
- noi oportunități de afaceri - competitivitate, transparenței, predictibilitate.
• Statele în curs de dezvoltare joacă în prezent un rol important la nivelul
managementului organizației; Management interdependent – complexitate
sporită.
• Aderarea de noi membri nu a ajutat doar la întărirea SCI ci și la implementarea
unor reforme economice în statele candidate;
• S-au consacrat așazisele angajamente „OMC+) – spre exemplu obligația noilor
membri de a notifica programele de privatizare);
• În locul întrebării „cât costă aderarea„ se pune întrebarea „ cât costă excluderea„?
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Sporirea rolului țărilor în curs de dezvoltare


• SCI: creșeterea numărului de participanți și asigurarea de avantaje
pentru toți participanții;
• OMC alocă resurse suplimentare și colaborează cu alte organizații
internaționale (ex. Enhanced Integrated Framework; Standards and
Trade Development Facility (STDF); Aid-for-Trade Initiative);
• La cererea guvernelor naționale OMC a devenit un important furnizor
de asistență tehnică și de programe de formare;
• În 2002 a fost creat Doha Development Agenda Global Trust Fund
(DDAGTF) cu scopul de a atrage contribuții unilaterale din partea
statelor membre destinate programelor de asistență tehnică.
• În 2013, la Bali, a fost creat în cadrul Comitetului pentru Comerț și
Dezvoltare, un mecanism special de monitorizare care analizează și
revizuiește periodic prevederile privind măsurile S&D.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Facilitatea pentru Standarde și Dezvoltarea comerțului


• Este un parteneriat configurat în septembrie 2002 între 5 agenții internaționale (FAO;
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor; Banca Mondială, OMS; OMC) care
ajută țările în curs de dezvoltare să implementeze standardele internaționalede profil
pentru a putea avea acces la piața internațională; Parteneriatul acționează ca un
mecanism de coordonare și finanțare și contribuie la dezvoltarea durabilă, creșterea
economică, reducerea sărăciei și securitatea alimentară.
• În 2014, DG al OMC a lansat Trade Facilitation Agreement Facility (TFAF) menită să
sprijine membrii săi să identifice surse de sprijin pentru implementarea conduitei
comerciale la agențiile regionale sau multilaterale, la donatori bilaterali și la alți
stakeholders, punându-i în legătură cu acestea;
• Intițiativa Aid for Trade a fost lansată pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să își
construiască capacități de ofertare și să își modernizeze infrastructurilor suportive
pentru export astfel încât să beneficiee efectiv de participarea la SCI;
• Taxele vamale s-au redus în ultimii 20 de ani la un nivel mediu de doar 8% (este vorba
de cele aplicate)

Creșterea profunzimii SCI înseamnă reducerea barierelor dar și


extinderea normelor de conduită
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

#TradeDisputes @WTO

• Australia initiates WTO complaint targeting


Canadian restrictions on sale of wine
#TradeDisputes (16.01.2018)
• Boeing vs. Airbus (31.05.2005)
• Bombardier vs. Embraer (1996-2001)
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Relaţia dintre OMC, FMI şi BM

• Dezideratul coerenţei funcţionale se regăseşte în mandatele


tuturor acestor organizaţii;
• În cazul OMC acesta este definit în Art.III.5 din Acordul OMC;
• În 1994 a fost adoptată Declaraţia Ministerială privind o mai
pronunţată coerenţă la nivelul procesului decizional global;
• Obiectivele comune vizate sunt:
 îmbunătăţirea standardului de viaţă la nivel naţional şi internaţional;
 transpunerea în practică a scopului comun de dezvoltare durabilă;
 extinderea fluxurilor economice internaţionale ;
 contracararea unor ameninţări la adresa stabilităţii şi siguranţei
ordinii economice internaţionale
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Concertarea acţiunilor poate contribui la:

• mai buna funcţionare a procesului de guvernanţă


globală;
• creşterea previzibilităţii măsurilor întreprinse în diverse
arii sectoriale;
• un mai performant management al proceselor de
globalizare;
• direcţionarea resurselor în funcţie de priorităţi;
• coerenţa instrumentelor folosite, îmbunătăţirea
structurilor economice şi a funcţionării pieţelor;
• repoziţionarea stărilor de echilibru la nivelul actualului
sistem al relaţiilor economice internaţionale.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Coerenţă versus cooperare


• Coerenţa este rezultatul unei mai pronunţate armonii
între politicile macroeconomice generale şi sectoriale.
• Cooperarea curentă între OMC, FMI şi BM depăşeşte
cadrul specific rundelor multilaterale de negocieri
comerciale şi acoperă şi aspecte cum a fi:
 adoptarea unor norme multilaterale de conduită,
 acordarea de asistenţă financiară şi tehnică,
 monitorizarea în comun a progreselor înregistrate în diverse
domenii de interes comun,
 efectuarea unor studii şi analize cu privire la diferitele aspecte
ale măsurilor întreprinse în plan economic şi financiar.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Atât coerenţa cât şi cooperarea trebuie să ofere soluţii la


provocări cum ar fi:
• integrarea în sistemul economic internaţional a ţărilor cel
mai puţin dezvoltate;
• gestionarea efectelor negative derivate din deteriorarea
raportului de schimb;
• acutizarea problemei datoriei externe;
• reducerea fluxurilor internaţionale de capital;
• efectele negative derivate din externalităţile negative;
• proliferarea produselor financiare care s-au dovedit
„toxice” pentru stabilitatea sistemului economic
internaţional.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

PROVOCĂRI INTERSECȚIONALE

• Corelaţia dinamică dintre fluxurile comerciale


şi cele financiare internaţionale (fluxurile de
mărfuri şi evoluţia cursurilor valutare şi
stabilitatea financiară);
• Corelaţia dintre comerţ şi problemele
economice conexe cu dezvoltarea;
• Relaţia dintre nivelul de liberalizare comercială
şi impactul acestui proces asupra celorlalte
politici sectoriale.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Dimensiunile multilaterale ale procesului de coordonare


• Instituţiile economice internaţionale au fost create ca
răspuns la deficitul de coordonare existent la nivelul
politicilor economice;
• O nouă disciplină la nivelul politicilor economice este
necesară pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil
de coordonare a politicilor economice şi necesită
instituţii solide şi mecanisme de implementare bine
structurate.
• Încă de la momentul adoptării lor, prevederile GATT
şi ale statutului FMI au fost concepute pentru a fi
complementare prin introducerea unui set de reguli
care să vizeze liberalizarea în paralel a fluxurilor
financiare şi a celor comerciale.
Sistemul Comercial Internațional (SCI)
Curs 4-5 Organizația Mondială a Comerțului

Domenii de interes comun


• importantele dezechilibre la nivelul contului curent;
• legătura dintre fluxurile comerciale şi cele financiare
internaţionale;
• Înţelegerea faptului că accesul la pieţe şi serviciul
datorie externe sunt strâns corelate, a contribuit la
conturarea unui mandat structurat cu privire la coerenţa
inter-instituţională;
• Înţelegerea mai profundă a importanţei costurilor de
ajustare generate de liberalizarea comercială la nivel
internaţional rezulta din analiza experienţelor naţionale
de succes şi din radiografierea literaturii de specialitate.