Sunteți pe pagina 1din 15

MEDIEREA PERSOANELOR

VARSTNICE
• Medierea persoanelor în vârstă este un domeniu
în creștere, în care tehnicile meditative sunt
aplicate în cazul conflictelor în domenii cum ar fi
tutela pentru adulți, bioetica, locuințe, probleme
ale consumatorilor, diferențele dintre generații,
dispute legate de handicap și a conflictelor de
îngrijire pe termen lung.
• Medierea pleacă de la premisa că părțile aflate
în dispută să înțeleagă problema în discuție și
procesul de soluționare.
• Mediatorul trebuie să determine dacă părțile au
capacitatea de a participa la acest proces, care începe
întotdeauna cu o prezumție de capacitate.
• Un mediator poate avea nevoie de îndrumări cu privire la
evaluarea capacității de mediere și, in acest caz, se
poate apela la un psiholog. Psihologii trebuie să
înțeleagă natura medierii și să furnizeze o evaluare, fie
formala sau informala, cu privire la capacitatea
persoanei de a înțelege procesul și problemele
corespunzatoare.
Capacitatea de a accepta participarea la studii
de cercetare
• Psihologilor li se poate cere să evalueze
capacitatea unui individ de a consimți la un
proiect de cercetare, în special cele care pun în
evidență includerea pacienților cu afecțiuni
neurologice, cum ar fi boala Alzheimer, sau
diagnostice psihiatrice, cum ar fi schizofrenia;
toate acestea pot implica unele afectiuni
cognitive relevante clinic .
• Capacitatea de a oferi consimțământul informat
pentru participare la cercetare depinde de
complexitatea studiului în cauză.
• De ex: o persoană poate avea capacitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză
cu privire la un simplu studiu cu risc scazut, cum ar fi unul care necesită un interviu
care necesita hârtie și creion, dar nu au o capacitate suficientă pentru a lua o decizie
informată cu privire la un studiu care implica proceduri mai complexe, cum ar fi o
intervenție chirurgicală.

In acest caz, psihologii pot fi invitati să evalueze posibili


participanti la cercetare care implica proceduri potential
invazive, cum ar fi puncție lombară într-un studiu clinic.
• Două studii recente descriu instrumente pentru
masurarea capacității de a consimti cercetarea si din
punct de vedere medical, cum ar fi Instrumentul pentru
Competență Evaluare MacArthur- CR (Dunn, Nowrangi,
Palmer, Jeste, & Saks, 2006; Sturman, 2005).
• Adultii in varsta, cu tulburari cognitive relevante clinic, cum ar fi boala
Alzheimer, au o capacitate redusă de a furniza consimțământul în
cunoștință de cauză pentru participarea la cercetare.
• Un studiu recent sugereaza ca persoanele in varsta, cu insuficienta usoara
cognitiva, un sindrom cu tulburari cognitive circumscrise, dar cu activitățile
instrumentale ale vieții de zi cu zi pastrate relativ (cum ar fi administrarea
medicației), pot avea mai multe dificultăți de a furniza un consimțământ
informat pentru studii clinice complicate decât adultii normal cognitiv
(Jefferson, et al., 2008).
• În cazul în care un individ cu tulburări cognitive nu este în măsură să
ofere consimțământul în cunoștință de cauză, un reprezentant
autorizat legal poate fi în măsură să facă acest lucru.
• În unele state, în cazul în care cercetarea are un
beneficiu terapeutic, apropiatul care se îngrijeste de
sănătăte sau tutorele poate fi autorizat să furnizeze un
consimțământ surogat. De exemplu, avocatul cu statut
de asistenta medicala din Utah declara ca o persoană
poate urma o directivă în avans de îngrijire a sănătății,
în care pacientul poate autoriza agentul să aprobe
participarea la cercetarea medicală. În unele state, tutorii
pot fi obligați să solicite aprobarea instanței specifice
pentru participarea la cercetare. Această zonă de drept
este probabil pe cale să evolueze.
CAPACITATEA DE A VOTA

• Constituțiile statale, legile electorale și legile de tutelă,


toate contribuie la o matrice complexă de drepturi de vot
pentru persoanele cu deficiente cognitive. Statele au
autoritatea de a reglementa procesul electoral, inclusiv
definind cine este eligibil pentru a vota (Hurme &
Applebaum, 2007).
• Legea federală electorală permite statelor să interzica
dreptul de vot persoanelor "din cauza incapacității
mintale“, în principal pentru a proteja procesul electoral
de la fraudă și vot incompetent.
• Majoritatea statelor nu au nici o dispoziție a drepturilor
electorale pentru persoanele cu o categorie de tulburări
mentale sau ale unui handicap (Hurme et al., 2007).
Legile specifice alegerilor de stat variază foarte mult în
descrierile lor ale acestor dispoziții.
• Un număr tot mai mare de state au prevederi specifice
pe care persoanele aflate sub tutelă completa sau
limitata păstrează toate drepturile legale și civile care nu
au fost luate în mod specific (Hurme et al., 2007).
• Au existat unele studii asupra instrumentelor de
evaluare a capacitatii de vot (de exemplu,
Instrumentul de Evaluare a competențelor
pentru votare (CAT-V) (Applebaum, 2007).
Aceste instrumente sunt destinate a fi utilizate
atunci când o instanță se adresează în mod
specific dreptului de vot (de ex, într-o ședință de
tutelă referitoare la o persoană individuală) și nu
ar trebui să fie folosite ca mecanisme de
depistare in cabinele de vot sau în instituțiile de
îngrijire pe termen lung ( Sabatino și colab.,
2007).
Anexa C. Evaluarea cognitiva
• Această secțiune oferă o privire de
ansamblu asupra functionarii cognitive si
evaluarii neuropsihologice și se bazează
pe informațiile disponibile în referințele
clinice-cheie și consensul grupului de
lucru. Această anexă nu este conceputa
ca o discuție cuprinzătoare sau exhaustivă
a testelor cognitive sau neuropsihice.
Filtrul cognitiv
• Testele de filtru cognitive sunt utile pentru a stabili un
nivel general de tulburari cognitive globale. Ele pot fi
folosite ca filtru global pentru a determina dacă este
necesară testarea suplimentară. Acestea pot fi utilizate
și pentru persoanele cu niveluri mai severe de
insuficienta care nu pot finaliza alte teste.
• Exemplu:Examinarea Statutului Mental al Universitatii
din Saint Louis (scală cu 11 elemente pentru a detecta
insuficienta usoara cognitiva si dementa care include
orientarea, memorarea cuvintelor, aritmetică, denumire,
desenul ceasului, povestirea din memorie)
Testarea neuropsihologică
• O evaluare neuropsihologică evaluează în
general diferite domenii cu corelările
neuroanatomice.
• Există o serie de "baterii" neuropsihologice care
evaluează, fie pentru scurt timp, fie în mare
profunzime, o gamă largă de domenii, folosind
diverse "subteste". Ca orice test sau baterie,
examinatorul va trebui să ia în considerare dacă
instrumentul de evaluare are o fidelitate
adecvată , validitate și proprietăți normative
pentru populația de indivizi evaluată.
• Exemple de baterii neuropsihologice sunt:
- Bateria neuropsihologica Halstead-Reitan
- Evaluarea neuropsihologica Kaufman
- Bateria neuropsihologica Luria-Nebraska
- Microcog
- Bateria repetitiva pentru evaluarea starii neuropsihologice
- Grila Inteligentei adultului III

• O baterie flexibilă, adaptată la problema


capacității specifice, se poate realiza din
bateriile de mai sus și teste neuropsihologice
specifice.