Sunteți pe pagina 1din 11

Sfârşitul antichităţii

Imperiul roman în secolele


III-IV
Criza Imperiului
roman

Criza Criza Criza militarã


economicã socialã ostasi barbari

Criza Inflatia Ruralizarea sãrãcie Colonatul Patronatul


monetarã cresterea economiei impozite arenda protectia
lipsa de preturilor troc proprieterilor
bani
Criza economică
• Criza monetară
• Inflaţia
• Ruralizarea
economiei
Criza socială
• Sărăcirea populaţiei
– Mărirea impozitelor
• Dezvoltarea colonatului
– Coloni = sclavi eliberaţi sau ţărani ruinaţi care
arendau pământ
• Răspândirea patronatului
– Oamenii liberi se puneau sub protecţia marilor
proprietari care deveneau patroni.
Criza militară
• Pretorienii proveneau din
rândul barbarilor;
• Anarhia militară
– luptele între generali
(235–284 d. Hr.);
• Romanii părăsesc
provinciile
– (Dacia 271 d. Hr.)
Barbarii şi Roma
• Barbarii atacau
graniţele imperiului;
• Deveneau “federaţi”;
• Neamurile barbare
erau:
– Germanice (goţii,
francii, alamanii,
vandalii)
– Asiatice (hunii)
• Vizigoţii înving decisiv
armata romană
(Adrianopol – 376 şi
ocupă Roma – 410.
Diocletianus (284-305)

• Dominus = stăpân, deus = zeu


• Măreşte numărul provinciilor;
• Împarte armata în trupe de
graniţă şi trupe mobile;
• Introduce mercurialul.
Constantin cel Mare (306-337)
• Continuă reformele lui
Diocletianus;
• Întemeiază oraşul
Constantinopole unde
mută capitala (330);
Constantinopole
• Oraş înfiinţat de
Constantin cel mare pe
locul Bizanţului.
Divizarea Imperiului roman
• În anul 395 imperiul s-
a împărţit în:
– Imperiul Roman de
Răsărit cu capitala la
Constantinopol
– Imperiul Roman de
Apus cu capitala la
Ravenna

Ravenna
Migratorii şi divizarea imperiului