Sunteți pe pagina 1din 15

REFORMA RELIGIOASĂ ȘI URMĂRILE SALE

(sec. al XVI-lea)

Școala Gimnazială Corbii Mari


Prof. Grindei Mioara Ioana
Jud. Dâmbovița
Apariția Reformei

Reforma este o mişcare de contestare a


autorităţii spirituale a papalităţii.

Începe în Germania, la începutul sec al XVI-lea


şi se generalizează în toată Europa nordică.

A avut cauze religioase, politice, intelectuale,


economico-sociale și a dus la apariția de noi
confesiuni ( Biserici) numite protestante.
PRECURSORI AI REFORMEI

Erasmus din
Jan Hus G.Savonarolla
Rotterdam
Rectorul Universitatea
Critică corupţia şi
Cunoscut umanist, din Praga, cerea clerului
decadenţa moravurilor
foarte credincios, să renunţe la viaţa
societăţii din vremea sa.
dorea o reînnoire a luxoasă pentru a imita pe
A fost torturat şi
bisericii, fără însă a Isus şi pe apostolii săi. A
condamnat la moarte
provoca mari fost ars pe rug ca eretic.
pentru erezie.
schimbări.
CAUZELE REFORMEI
a) economice:
- progresul economic de tip capitalist,
urban întâmpină blocaje din cauza
ritualului încărcat al bisericii catolice.

b) sociale:
- nemulţumirile ţăranilor, orăşenilor faţă
de conduita clerului catolic.
- rivalitatea dintre cler şi nobilimea laică.

c) politice:
- criza autorităţii biserici pe fondul luptei
dintre puterea temporală şi puterea
spirituală.
-instaurarea monarhiei absolute
CAUZELE REFORMEI
d) religioase:
-slăbirea autorității instituției papale – mutarea sediului la Avignon.
-interzicerea vânzării de indulgențe.
- simplificarea cultului religios.

Vânzarea de indulgențe
Scrisoare de indulgență
CAUZELE REFORMEI

e) ideologice:

- apariția și răspândirea Umanismului.


- schimbarea concepţiei despre om,
despre locul său în lume.
- schimbarea concepţiei despre relaţia
dintre Dumnezeu şi om

f) cauze morale:

- încălcarea valorilor creştine de către înalţi


reprezentanţi ai clerului;
- slăbirea încrederii populaţiei în ierarhii
bisericii.
Lutheranismul
-a fost inițiat de Martin Luther, profesor și teolog la
Universitatea din Wittenberg;
- a apărut în Germania;
- oct. 1517 - a lipit pe ușa Catedralei din Wittenberg
Cele 95 de teze ;
-atacă sistemul practicării indulgențelor;
MARTIN LUTHER
- mântuirea poate fi acordată doar de Dumnezeu; (1483 – 1546)
- fiecare credincios care studiază Biblia poate
descoperi adevărul despre divinitate;
- ideea centrală a doctrinei lutherane: mântuirea prin
credință;
- a fost declarat eretic și excomunicat de către Dieta
din Worms;
- sursa credinței – Sfânta Scriptură;
- singurele taine – botezul și împărtășanie;
- traduce Biblia în limba germană; Ușa catedralei unde au fost lipite
Cele 95 de teze
Lutheranismul

Bula de
excomunicare

Biblia lui Luther

Cele 95 de teze

Trandafirul lui
Luther
Calvinismul
- a fost inițiat de Jean Calvin la
Geneva
- din cauza prigoanei franceze, Calvin
s-a refugiat la Geneva

Caracteristici :

-primatul absolut al Bibliei ca sursă a


JEAN CALVIN
adevărului; (1509-1564)
- simplificarea ritualului bisericii;
-ideea esențială – Ideea predestinării
- mântuirea nu este hotărâtă de fapte
bune, ci doar de voința lui Dumnezeu;
- principii morale stricte ( interzice
dansul și jocurile de noroc)

Congregaţia de la Lyon ascultă


predica unui preot calvinist (1546)
Zwinglianismul

-s-a afirmat în Elveția;

- inițiatorul Urlich Zwingli ;

- critica fastul și abuzurile bisericii catolice;

- considera că religia creștină trebuie să se


bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu ;

- doctrina sa este asemănătoare cu


lutheranismul.

-respinge teoria realistă cu privire la pâine


şi vin ca manifestări ale trupului şi sângelui
lui Iisus Hristos.

- nu recunoaşte ca sacramente nici botezul ULRICH ZWINGLI


nici împărtăşania. (1484-1531)
Anglicanismul

-este o formă particulară a Reformei


adoptată în Anglia datorită regelui Henric
al VIII lea Tudor; Henric al VIII lea Tudor
- 1531 – regele s-a proclamat șef al ( 1504 – 1547)
bisericii anglicane;
- menținea dogma și liturghia catolică;
- nu mai recunoștea autoritatea papei;
- Biblia a fost tradusă în limba engleză;
- mănăstirile au fost desființate, iar
bunurile lor confiscate;
- 1534 – Actul de Supremație – Biserica
engleză devenea independentă de papă,
dar intra sub autoritatea regelui;
- preia elemente al calvinismului;

Elisabeta I
(1558-1603)
ZONELE DE RĂSPÂNDIRE A REFORMEI
ZONELE DE RĂSPÂNDIRE A REFORMEI
Urmările Reformei

Slăbirea influenţei Bisericii catolice;

Extinderea Reformei în mai multe ţări;

Simplificarea cultului religios;

Înlăturarea fastului din biserici;

Introducerea limbii germane în locul limbii latine în oficierea


cultului;

Germania s-a divizat din punct de vedere religios – religia


seniorului a devenit şi religia supuşilor;
Dicţionar

Reformă = criză religioasă, în prima jumătate a sec al XVI-lea, care a dus la


destrămarea unităţii Bisericii catolice.

Indulgenţă = iertare a păcatelor, totală sau parţială, acordată de Biserica


catolică în schimbul unei sume de bani.

Dogmă = învăţătură fundamentală a unei religii, obligatorie pentru adepţii săi,


care nu poate fi supusă criticii şi nu admite obiecţii.

Doctrină = totalitatea principiilor unui sistem politic, religios etc.

Celibat = stare a unei persoane necăsătorite