Sunteți pe pagina 1din 26

Analiza

poziţiei
financiare
Conf. univ. dr. Andreea
Semenescu
asemenescu@yahoo.com
Vă mulţumesc că participaţi la acest
curs!

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Analiza poziţiei financiare

 Vizează situaţia patrimonială a companiei


 Obiectivele avute in vedere in analiza
financiară:
 Asigurarea necesarului de numerar pe termen scurt
 Activitatea companiei
 Profitabilitatea
 Riscul
 Resurse financiare
Analiza echilibrului financiar

 Indicatori de analiză a echilibrului financiar

IMO CPR =
SN
FRP=CPR+DT
NFR=Aexpl- L-IMO
DExpl= DTL
AExpl
Stocuri+Creante-
Dexpl
DExpl

TN=Disponibil- Disponibil
Credite de Cr. tz.
trezorerie
Analiza echilibrului financiar

 A=P rezultă FRP=NFR+TN

 Situaţia netă
 SN=Activ total-Datorii

 În valori de piaţă, SN= Capitalizarea bursieră

 Ar trebui să fie pozitivă şi crescătoare pentru a reflecta o


gestiune financiară satisfăcătoare
 Ce semnifică o reducere a acestui indicator?
Structura bilanţului contabil
Activ Pasiv
Imobilizări 500 Capitaluri proprii 400
Stocuri 200 Provizioane 20
Creanţe 250 Datorii pe termen
Disponibilităţi 50 lung 250
Furnizori 150
Datorii salariale 100
Datorii fiscale 50
Datorii bancare pe
termen scurt
30
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Particularităţi în analiza pe baza bilanţului

 Informaţia contabilă trebuie retratată pentru a servi


scopului analizei
 Structura activului
 Cu ce comparăm?
 Valori contabile vs. valori de piaţă
 Exprimare în termeni nominali vs. termeni reali
 Sezonalitatea activităţii economice
 Lichiditate – Exigibilitate
Structura activului
 Ponderea anumitor elemente de activ sau de
pasiv în totalul bilanţier poate da informaţii
despre anumite puncte slabe sau puncte tari ale
companiei
 Imobilizări (atenţie la firmele care au în proprietate
imobilizări şi la activele redundante)
 Stocuri
 Creanţe
 Disponibilităţi
 Datorii pe trmen lung
 Datorii de exploatare
 Credite bancare pe termen foarte scurt
Structura bilanţului contabil
Activ Pasiv
Imobilizări 50% Capitaluri proprii 40%
Stocuri 30% Provizioane 2%
Creanţe 25% Datorii pe termen
Disponibilităţi 5% lung 30%
Furnizori 20%
Datorii salariale 10%
Datorii fiscale 5%
Datorii bancare pe
termen scurt 3%
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Valori contabile vs. valori de piaţă

Situaţie contabilă Situaţie pe piaţă

Activ total Capitaluri Activ total Capitaluri


1000 proprii 1500 proprii ?
800

Datorii Datorii
200 200
Termeni nominali vs. termeni reali

Indicator N-1 N Indicator N-1 N


Imobilizări 380 400 Imobilizări 380 374
Stocuri 150 160 Stocuri 150 150
Creanţe 200 250 Creanţe 200 234
Disponibilităţi 20 40 Disponibilităţi 20 37
Capitaluri 400 450 Capitaluri 400 421
proprii proprii
Datorii 350 400 Datorii 350 374
Sezonalitatea activităţii

Indicator N-1 N Indicator N-1 N


Imobilizări 380 400 Imobilizări 380 400
Stocuri 150 160 Stocuri 0 0
Creanţe 200 250 Creanţe 0 0
Disponibilităţi 20 40 Disponibilităţi 20 40
Capitaluri 400 450 Capitaluri 400 440
proprii proprii
Datorii 350 400 Datorii 0 0
Cu ce comparăm?

 Cu activitatea din trecut a firmei (atenţie la


modificarea condiţiilor macroeconomice şi cum sunt
exprimaţi indicatorii)
 Cu celelalte firme de pe piaţă (atenţie la
comparabilitate: dimensiunea firmei, pe ce piaţă
acţionează, scopul analizei)
 Cu obiectivele managementului financiar al firmei
(atenţie la realismul obiectivelor).
Lichiditate - Exigibilitate

 Creanţe asupra clienţilor de 20 reprezintă garanţii de


bună execuţie ce se vor încasa după 48 luni
 Stocuri de 10 sunt obiecte de inventar de folosinţă
îndelungată
 Datorii pe termen lung de 30 vor ajunge la scadenţă
peste 6 luni etc.
Bilanţul financiar

 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii are la


baza principiul echilibrului financiar care statuează
că trebuie să existe o corespondenţă între lichiditatea
activelor şi exigibilitatea pasivelor, adică activele
permanente vor fi finanţate din resurse stabile, iar
cele circulante din resurse pe termen scurt
 Modificările elementelor bilanţiere altele decât
numerarul se vor refecta la nivelul acestuia
Analiza echilibrului financiar

 Indicatori de analiză a echilibrului financiar

IMO CPR

FRP=CPR+DT
NFR=Aexpl- DTL L-IMO
DExpl= AExpl
Stocuri+Creante-
Dexpl
DExpl

TN=Disponibil- Disponibil
Credite de Cr. tz.
trezorerie
Analiza bilanţului financiar

 Perspectiva lichidativă asupra întreprinderii


 Utilitate pentru creditori
 Valori de piaţă cu corectarea non-valorilor financiare
 Elementele bilanţiere se înscriu după lichiditatea sau
exigibilitatea lor
Analiza bilanţului funcţional

 Perspectiva de continuitate asupra întreprinderii


 Utilitate pentru manageri, acţionari,salariaţi etc.
 Valori de utilitate cu corectarea non-valorilor
funcţionale
 Elementele bilanţiere se înscriu pe centre de profit
sau după cum sunt legate de activitatea de bază a
companiei
Analiza bilanţului funcţional

 Fond de rulment net global


 FRNG=Pasive stabile-Imobilizări brute
 Nevoie de fond de rulment de exploatare
 NFRE=Stexpl+CrExpl-Dexpl
 Nevoie de fond de rulment în afara exploatării
 NFRAE=StAE+CrAE-DcurenteAE
 Trezoreria netă
 TN=Active de trezorerie-Pasive de trezorerie
Bilanţul economic
 Înscrie elementele Imobilizări Capitaluri
bilanţiere după 500 proprii
utilitatea lor în 420
activitatea economică

Active Datorii pe
circulante termen lung
nete 250
170
Analiza bilanţului

 Principiul minimizării costului resurselor


 Resursele cele mai costisitoare sunt cele pe termen
lung

 La interpretarea indicatorilor trebuie avute în


vedere concomitent ambele principii.
 Prevalenţa unuia sau celuilalt depinde şi de scopul
analizei.
 Domeniul de activitate al firmei influenţează
mărimea indicatorilor de echilibru financiar.
Studiu de caz

 O companie din sectorul comercial prezintă


următorii indicatori de echilibru financiar:
FRP=200, NFR=190, TN=10
 O companie din sectorul energetic prezintă următorii
indicatori de echilibru financiar:
FRP=100, NFR=-50, TN=150
 O companie din sectorul industrial prezintă
următorii indicatori de echilibru financiar:
FRP=300, NFR=340, TN=-40
Studiu de caz

 O companie din sectorul industrial prezintă


următorii indicatori financiari:
FRNG=200, NFRE=190, NFRAE=20, TN=-10
 O companie din sectorul energetic prezintă următorii
indicatori financiari:
FRNG=100, NFRE=-50,NFRAE =100, TN=50
 O companie din sectorul industrial prezintă
următorii indicatori financiari:
FRNG=300, NFR=340, NFRAE=10, TN=-30
Bibliografie selectivă

 Dragotă Victor,, Obreja Braşoveanu Laura,


Dragotă Mihaela, Management financiar.
Diagnosticul financiar al companiilor, Editura
Economică, Bucureşti, 2012
 Stancu Ion, Finanţe, Editura Economică,
Bucureşti, 2007

 Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Corporate


Finance, McGraw Hill/Irwin, 2002, capitolul 2
 Brealey R., Myers S., Marcus A., Fundamentals of
Corporate Finance, Lect.
Ediţia a 3-a,
univ. dr. Andreea McGraw
Semenescu, Hill,
Finanţele întreprinderii
asemenescu@yahoo.com

2001, Apendix 1
Analiza performanţei întreprinderii

De recapitulat: Contul de profit şi pierderi

Finanţele întreprinderii
Lect. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com