Sunteți pe pagina 1din 25

MEDIUL EXTERN AL ÎNTREPRINDERII

 Macromediul
 Micromediul

1.Macromediul reprezintă factorii care influenţează


indirect si pe termen lung activitatea întreprinderii.

2.Micromediu este format din factorii care influenţează


în mod direct şi pe termen scurt activitatea
întreprinderii.
2.1 Macromediul întreprinderii

1. Mediul social (demografic)


2. Mediul cultural
3. Mediul tehnologic
4. Mediul politic
5. Mediul juridic (legislativ)
6. Mediul economic
7. Mediul natural
1.Mediul social (demografic)

 Structura populaţiei pe categorii de vârstă, sex,


stare civilă, ocupaţie şi rasă
 distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei
 minorităţile naţionale
 familia medie (menajul mediu)
2. Mediul cultural

 Prin analizarea gradului de cultură al unei


societăţi se pot identifica principalele credinţe,
valori şi norme comportamentale după care se
conduce societatea, acest lucru oferind o serie
de indicii asupra preferinţelor populaţiei pentru
produse sau servicii.
3.Mediul tehnologic

Ritmul înalt al progresului tehnic


Apariţia unor noi tehnologii
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare
4.Mediul politic

 Tipul de guvernare:
 Parlamentară – republica parlamentară sau
prezidenţială, monarhie constituţională.
 Absolutistă – monarhie absolutistă, dictatură
 Sistemul partidelor politice: uni, bi, multipartid.
 Relaţiile interguvernamentale
 Politica comercială internaţională
 Politica de investiţii
5. Mediul juridic

Legislaţia care supraveghează afacerile,


urmăreşte, în general, trei obiective:
 protejarea consumatorilor;
 protejarea concurenţei
 protejarea societăţii.
5. Mediul juridic

 Legislaţia privind protecţia consumatorilor are în


vedere:
 asigurarea unui standard minimal al produselor şi
serviciilor;
 controlarea modalităţilor de vânzare şi a informaţiilor
oferite cumpărătorului despre produsele oferite;
 evitarea inducerii în eroare a cumpărătorului în ceea
ce priveşte preţul;
 condamnarea practicii necinstite.
5. Mediul juridic

 legislaţia privind protecţia concurenţei sunt


protejaţi producătorii inventatori de concurenţă
Protecţia se realizează sub forma
 patentelor care sunt documente legale ce
garantează inventatorilor exclusivitatea vinderii
invenţiilor
 înregistrarea mărcilor
5. Mediul juridic

 Legislaţia privind protecţia societăţii (specifică


marketingului societal) îi apară pe consumatori
de consecinţele propriilor lor decizii nefericite.
De exemplu:
 protejează pe copii de produsele ce le fac rău:
droguri, alcool şi tutun
 îi obligă pe conducătorii auto să fie asiguraţi
etc.
6. Mediul economic

Acesta reprezintă baza de susţinere a puterii de


cumpărare a purtătorilor cererii, ei fiind utilizatori sau
consumatori finali. Pentru caracterizarea mediului
economic se pot avea în vedere: nivelul PIB-ului,
structura pe ramuri a economiei naţionale, nivelul de
dezvoltare al fiecărei ramuri, gradul de ocupare al
forţei de muncă, situaţia financiar – valutară a ţării,
fiscalitatea, inflaţia, evoluţia preţurilor,evoluţia
economiilor populaţiei şi solicitărilor de credite, ratele
dobânzilor, evoluţia şi distribuţia veniturilor pe diferite
categorii sociale, etc.
6. Mediul economic

Influenţa factorilor de mediu economic se


oglindeşte direct sau indirect în evoluţia pieţei, mai
concret în evoluţia nivelului şi structurii ofertei de
mărfuri, în evoluţia mărimii şi structurii cererii, în
mişcarea preţurilor şi nivelul concurenţei.
7. Mediul natural

 Resursele naturale necesare firmei


 Poluarea mediului înconjurător
 Criza materiilor prime
 Creşterea costului energiei
2.2 Micromediul întreprinderii

 Clienţi
 Furnizori
 Intermediari
 Concurenţi
 Organisme publice (deţinători de interese)
Furnizorii

Furnizorii sunt organizaţiile şi indivizii care oferă


firmei inputurile/resursele de materii şi materiale,
utilaje, echipament tehnologic, energie,
ambalaje, etichete, servicii, forţa de muncă,
resurse financiare, informaţii etc. necesare
fabricării produselor proprii.
Clienţii
Clienţii – ce alcătuiesc cercul agenţilor economici (firme şi
instituţii) şi al persoanelor individuale cărora le sunt adresate
produsele (serviciile) întreprinderii – constituie cea mai
importantă componentă a micromediului.
Clienţii unei firme pot fi:
 pieţele de consum (formate din consumatorii privaţi),
 pieţele industriale (formate din utilizatori),
 pieţele de distribuţie (formate din intermediarii care cumpără
pentru a revinde),
 pieţele guvernamentale (formate din cumpărători – organisme publice)
şi
 pieţele internaţionale (formate din cumpărători externi).
Intermediarii

Intermediarii. Aceştia sunt agenţi economici


implicaţi în promovarea, distribuirea şi vânzarea
produselor unei firme către consumatorii finali, respectiv
comercianţii de gros şi detail, dar şi alte categorii, mai
puţin importante, ca: brokeri, curieri, comisionari etc.,
societăţi de transport, de asigurări sau agenţii de
publicitate, de sondare sau de consultanţă de marketing.
Intermediarii

Tipuri de intermediari:
 resellerii (revânzătorii), în care intră angrosiştii,
detailiştii, micii comercianţi, agenţii de vânzări.
 distribuitorii fizici, care sunt de regulă operatorii
depozitelor de mărfuri şi firmele de transport
implicate în transportarea mărfurilor de la
producători la consumatori.
 agenţiile prestatoare de servicii de marketing
(sondare, consultanţă,publicitate).
Concurenţii

 Concurenţii. Aceştia sunt întreprinderi similare


care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale
clienţilor, fiind percepute de consumatori ca
alternative pentru satisfacerea nevoilor lor.
 Tipuri:
Concurenţi direcţi
Concurenţi indirecţi
Înlocuitori
Nou veniţi
Concurenţii

 concurenţii direcţi cuprind firmele care oferă


acelaşi tip de produse sau servicii pentru a
satisface aceleaşi nevoi. Ca exemplu: Coca-
Cola şi Pepsi.
 concurenţii indirecţi sunt firmele care oferă un
produs similar consumatorilor, dar cu
caracteristici diferite, satisfăcând alte nevoi sau
preferinţe.
Concurenţii

 înlocuitorii sunt concurenţii care vin cu produse


foarte diferite ca formă şi conţinut, dar care
satisfac aceeaşi nevoie a consumatorilor.
(zahărul şi zaharina).
 nou veniţii sunt firmele care deja vând unui
anumit grup de consumatori şi se decid să-şi
extindă gama de produse pe care le oferă.
Organisme publice (deţinători de interese)

 lumea financiară (acţionari, societăţi de investiţii,


bănci)
 mediile de comunicare în masă (grupuri de presă,
posturi de radio, canale de televiziune etc.);
 grupuri de interese (mişcările pentru protecţia
consumatorilor, ecologiştii, asociaţii ale producătorilor)
 administraţia publică;
 marele public (purtătorul opiniei publice);
 personalul propriu al întreprinderii.
2.3 Relaţiile întreprinderii cu mediul
extern
 Relaţiile ce se desfăşoară între întreprindere şi agenţi ai
mediului (micromediului) sau de marketing sunt, prin natura
şi conţinutul lor, relaţii de piaţă. Relaţiile pe care le are firma
în dubla sa calitate de cumpărător şi vânzător (ofertant) –sunt
relaţii directe de piaţă.
 În cadrul aceluiaşi mediu, firma se află în relaţii de
concurenţă cu firme ce au profil similar, cu care îşi dispută
aceleaşi surse de aprovizionare şi pieţe de desfacere.
2.3 Relaţiile întreprinderii cu mediul extern

 După obiectul relaţiilor, faţă de care deosebim: relaţii de


vânzare-cumpărare şi relaţii de transmitere (recepţie) de
mesaje şi informaţii.

 După profilul lor, faţă de care deosebim: relaţii cu furnizorii


şi prestatorii de servicii (relaţii de cumpărare), cu clienţii
(relaţii de vânzare şi cu instituţii şi organisme de stat.

 După frecvenţa lor: relaţii permanente, relaţii periodice şi


relaţii ocazionale.

 După gradul lor de concentrare: relaţii concentrate


(dimensional, spaţial sau temporal) şi relaţii dispersate
(dimensional, spaţial sau temporal).
2.3 Relaţiile întreprinderii cu mediul extern

Relaţiile de concurenţă pot fi definite ca ansamblul


raporturilor de piaţă în care intră firmele în lupta pentru
asigurarea inputurilor/resurselor necesare obţinerii producţiei
şi a pieţelor de desfacere.
 concurenţă perfectă

 concurenţă imperfectă: - concurenţa monopolistă.


- concurenţa oligopolistă
- monopol
 concurenţa loială
 concurenţa neloială