Sunteți pe pagina 1din 4

FUNDATIA ,,COMAN MARIN''

SCOALA POSTLICEALA SANITARA,,COMAN''


STR.DOMNEASCA NR.231
TEL:0236/ 479432
FAX:0236/479400

GRAFICUL / TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Nr.c UNITATEA DE RESURSE TERMEN RESPONSABIL


rt.
CONŢINUT
1. * Prezentrea structurii noului Resurse umane Septembrie Director
an scolar. ROFUIP
* Dezbaterea si avizarea Optiunile 2018 Comisia pentru
regulamentului intern al elevilor/Scheme curriculum
scolii. orare Director/CEAC
* Aprobarea componentei Director
nominale a comisiilor
metodice din unitatea de
învătământ
* Stabilirea aspectelor
organizatorice cu privire la
deschiderea noului an scolar;
*Stabilirea perioadei de
desfasurare a programului “Scoala
altfel”.

.  Aprobarea planului Septembrie


managerial anual, a 2018
tematicii C.P. şi a
organigramei ;

 Prezentarea comisiilor de
lucru;

* Probleme curente.

Rapoarte Director
2 Aprobarea Raportului Octombrie Consilier educativ
responsabili
general privind starea comisii /
si calitatea metodice si
învătământului din compartimente 2018 Responsabil P.M.
scoala in anul scolar functionale şi P.S.I.
2017-2018; Proiectul de
 dezvoltare
institutională
 Instruirea personalului Regulamentul
didactic si didactic Intern
auxiliar PM / PSI

 Activitatea educativă
scolară si extrascolară
(legislatia în vigoare)
 Aprobarea programelor
anuale de activitate ale
comisiilor metodice ; Programul
 Dezbaterea si validarea activitătilor Noiembrie
temelor de licenta, pentru
educative
elevii din Anul III;
scolare si 2018
 Aspecte organizatorice extrascolare
legate de examenul final.
 Stabilirea programului de
pregatire suplimentara
pentru elevii din Anul III;
 Probleme curente.

3  Analiza parcurgerii Rapoarte


materiei si evaluării intermediare
ritmice a elevilor CEAC
Programul de
 Sprijinirea elevilor cu interventie
dificultăti de învătare / privind
risc de abandon scolar, îmbunătătirea
prin programe speciale situatiei Director/C. pt
Decembrie
disciplinare si a curriculum
de recuperare –
situatiei la CEAC
prezentarea situatiei de 2018
Dirigintii
către diriginti învătătură

 Prezentarea referatului cu
tema "Managementul
transferului de cunostinte Referat
catre elevi prin tehnici de
predare interactive ".
4  Stabilirea perioadei de Criterii Ianuarie Directori/
desfasurare a elaborate CA Responsabili CM
simularilor examenului 2019 CP
de licenta Cereri/Rapoarte
depuse
 probleme curente

 Validarea raportului
Programul
privind situatia scolară Februarie
activitătilor Directori/
la sfârsitul semestrului
educative Responsabili CM
I, prezentată de fiecare 2019 CP
diriginte

 Probleme curente

5  Validarea Raportului ROFUIP Martie Director/


privind starea si Raport privind responsabil CM
calitatea starea si 2019 CP
învătământului în calitatea Consilier Educativ
semestrul I ,an scolar învătământului / Comisia
2018-2019 – semestrul I activităti
 Aprobarea planului PDI educative
managerial pe
semestrul II
 Probleme curente

6  Avizarea proiectului Metodologia Martie Director


Planului de scolarizare privind Consiliul pentru
pentru anul scolar 2019- aprobarea cifrei 2019 curriculum
2020 de
scolarizare

7  Analiza parcurgerii Raport CEAC Aprilie CEAC


materiei si evaluării Programul 2019 Comisia pt.
ritmice a elevilor pentru monitorizarea
reducerea disciplinei scolare
 Analiza stării absenteismului
disciplinare si
a abandonului
scolar

8  Prezentarea referatului cu Prezentarea Mai Director/


tema "Managementul programului,a
eficient al organizatiei
referatului 2019 Diriginti
scolare!

9  Validarea situatiei Raport CEAC Iulie Director


scolare la sfârsitul Consiliul Clasei
semestrului al II-lea Situatiile 2019 Consilier educativ
prezentată de fiecare prezentate de
diriginte si a situatiei diriginti / la
scolare anuale sfârsitul
 Raportul anual : 2018- semestrului al
2019 II-lea
 Validarea notelor la
purtare mai mici de 7
 Probleme
organizatorice

Director,
prof.Spac Catalina

S-ar putea să vă placă și