Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICUL

ACTIVITĂȚILOR COMISIEI CURRICULUM AN ȘCOLAR 2019-2020


ACTIVITATEA LUNA
Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Aug.
Constituirea comisiei la nivel de școală prin decizie director Dir.

Realizarea programului de activități comisia


Revizuirea regulamentului comisiei comisia
Stabilirea sarcinilor specifice
Realizarea raport de activitate an școlar 2018-2019 comisia
Propuneri de îmbunătățire a activității pentru anul școlar comisia
2019-2020
Identificarea și prezentarea curriculum către fiecare comisie sef com
met.
Identificarea resurselor pentru stabilirea CDS -opțional
Centralizarea propunerilor opțional de la comisii metodice,
elevi, părinți
Realizarea proiectului ofertei educaționale a școlii director

Popularizarea ofertei educaționale


Aplicarea chestionarelor pentru stabilirea disciplinei opționale Educ, inv.
Dirig.

Centralizarea rezultatelor și prezentarea în sedințe cu părinții Educ, inv.


Dirig.

Centralizarea la nivel de școala și prezentarea în ședința


Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație
.
Avizarea proiectelor de programă pentru opțional
Realizarea chestionare eficientă disciplinei opționale comisi
a
studiate an școlar anterior
Aplicarea chestionarelor la clasele II-VIII
Centralizarea și interpretarea rezultatelor
Raport asupra satisfactiei elevilor in ceea ce
privește disciplina opțională studiată
Monitorizarea desfășurării examenelor de corigență
Asigurarea organizării și desfășurarii examenelor de
evaluare națională
Asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și
extracurriculare