Sunteți pe pagina 1din 1

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM

An scolar 2019-2020

Nr. DENUMIRE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABILI


crt.
1. Discutarea si aprobarea materialelor didactice auxiliare utilizate pe nivel 09.09.2019 Director
de varsta Resonsabil comisie
curriculum
2. Definitivarea parteneriatelor pentru anul scolar 2019-2020 15.10.2020 Comisia pentru
curriculum
3. Intocmirea raportului de activitate a comisiei pentru curriculum pe sem I, 10.02.2020 Comisia pentru
an scolar 2019-2020 curriculum

4. Propuneri pentru oferta educationala pentru anul scolar 2020-2021 23.03.2020 Director
Comisia pentru
curriculum
5. Definitivarea ofertei educationale pentru anul scolar 2020-2021 Director
Comisia pentru
Aprobarea la nivelul unitatii a optionalelor care sunt cuprinse in oferta 27.04.2020 curriculum
educationala pentru anul scolar 2020-2021
6. Popularizarea Ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2020-2021 Director
in randul cadrelor didactice si a parintilor 18.05.2020 Responsabil
comisie
Obtinerea avizului inspectorilor de specialitate pentru optionalele propuse
pentru anul scolar 2020-2021
7. Intocmirea raportului anual al Comisiei pentru Curriculum pentru anul 17.06.2020 Resonsabil comisie
scolar 2019-2020 curriculum

Responsabil Comisia pentru Curriculum,


Prof. Negrisoiu Ofelia