Sunteți pe pagina 1din 5

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* - CLASA I

Nume __________________________
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ - Data ___________________________
1. Încercuiește doar imaginile ce sugerează cuvinte care se termină cu sunetul n, ca în
modelul dat.

2. Scrie în casetă numărul de silabe al cuvintelor care denumesc următoarele animale


sălbatice, ca în modelul dat.

3. Scrie în casetă numărul de cuvinte al fiecărei propoziții, ca în modelul dat.

4 Săptămâna are șapte zile.

Ploaia este un fenomen al naturii.

După anotimpul vara urmează toamna.

Plantele au nevoie de lumina și căldura soarelui.

1
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* - CLASA I

s
4. Încercuiește litera , ca în modelul dat.

Larisa și Aris sosesc sâmbătă în satul Mesteceni.


5. „Desenează” în tabel litera corespunzătoare, ca în modelul dat.

a v r d g
A V T F B

6. Scrie litera cu care începe fiecare cuvânt care denumește un animal domestic, ca în
modelul dat.

7. Taie cu o linie eticheta care nu se potrivește, ca în modelul dat.

* Notă: Cerințele exercițiilor vor fi citite elevilor de către profesor.


2
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* - CLASA I

BAREMUL DE CORECTARE ȘI APRECIERE

Itemul Foarte bine Bine Suficient


1 Indică corect cele patru Indică numai trei dintre Identifică cel puțin două
cuvinte care se termină cuvintele care se termină cuvinte care se termină
cu sunetul precizat. cu sunetul precizat. cu sunetul precizat.
2 Scrie corect numărul Scrie corect numărul Scrie corect numărul
silabelor pentru toate silabelor pentru cel puțin silabelor pentru cel
cele șase cuvinte patru dintre cuvintele date. puțin două dintre
sugerate de imagini. cuvintele date.
3 Scrie corect numărul Scrie corect numărul Scrie corect numărul
cuvintelor pentru toate cuvintelor pentru două cuvintelor pentru una
cele trei propoziții date. dintre propozițiile date. dintre propozițiile date.
4 Recunoaște litera Recunoaște litera precizată Recunoaște litera
precizată în toate cele în cel puțin cinci dintre precizată în cel puțin
șapte situații. Nu o situațiile date. Nu o trei dintre situațiile
confundă cu alte litere. confundă cu alte litere. date.
5 Scrie corect toate cele Scrie corect cel puțin patru Scrie corect cel puțin
șase litere. litere. două litere.
6 Scrie corect litera inițială Scrie corect litera inițială Scrie corect litera
pentru cele cinci cuvinte pentru patru dintre inițială pentru cel puțin
date. cuvintele date. două dintre cuvintele
date.
7 Realizează corect Realizează corect asocierea Realizează corect
asocierea imagine-cuvânt imagine-cuvânt în patru asocierea imagine-
în toate cele cinci situații. dintre situațiile date. cuvânt în cel puțin două
dintre situațiile date.

3
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* - CLASA I

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM-ELEV
Nr. Itemul
crt Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calificativ
.

TOTAL ITEMI REALIZAȚI

4
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ* - CLASA I

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Concluzii în urma aplicării testului Măsuri propuse