Sunteți pe pagina 1din 6

COALA GIMNAZIAL, COMUNA BTRNI MINISTERUL EDUCAIEI I

Strada Principal nr.170 CERCETRII TIINIFICE


Tel-fax: 0244/421 221
e-mail: scoalagimnazialabatraniph@yahoo.ro
website:http://scoala-batrani-ph.

PLAN MANAGERIAL COMISIA CURRICULUM


An colar 2015-2016

Proceduri de
Nr. Actiuni Resurse materiale Responsabili Termene de Indicatori de monitorizare
crt si financiare realizare evaluare si
performanta
1 Aplicarea curricumului naional si a Planuri cadru Comisia de curriculum Septembrie 2015 Numar de CDS Raport al comisiei
ofertei educaionale proprii Programe colare Grad de eficienta al de curriculum
CDS
Optiuni ale elevilor
2 Elaborarea documentelor colare: Planuri cadru Comisiile metodice Semestrial/Anual Realizarea mapelor Rapoarte
planificri calendaristice i Programe colare Comisiile stabilite la metodice semestriale/anuale
planuri manageriale pentru catedre Planuri nivel de coal
si comisiile stabilite la nivel de manageriale
scoala
3 Asigurarea manualelor Director Septembrie 2015 Procent de asigurare a Folosirea
alternative i a auxiliarelor Bibliotecar manualelor manualelor i
curriculare efi comisii metodice auxiliarelor n
procesul de
nvare
4 Evaluarea i aplicarea testelor de Teste predictive Toate cadrele didactice 1 Octombrie Rezultatele testelor Situaiile statistice
diagnoz pentru clasele primare si Sefi comisii metodice 2015 predictive la nivelul com.
gimnaziale metodice

5 Analiza rezultatelor testelor de Teste predictive Toate cadrele didactice 15 Octombrie Rezultatele testelor Studiu realizat pe
diagnoz i stabilirea de msuri Sefi comisii metodice 2015 predictive com metodice
recuperatorii pentru elevii cu Rezultatele testelor privind progresul
probleme ulterioare colar

6 Monitorizarea parcurgerii ritmice i Planificari efi comisii metodice Semestrial/Anual Parcurgerea programei Raport sintetic
de calitate a coninuturilor calendaristice conform planificrii semestrial/anual
calendaristice al sefilor de com.
met.
7 Monitorizarea progresului colar Teste periodice Toate cadrele didactice Decembrie 2015 Numar de asistente si
din perspectiva prestaiei didactice Lucrari de Sefi comisii metodice Mai 2016 interasistente la ore
Practicarea asistentelor i a evaluare Rezultatele unor teste
interasistenelor la ore semestriala comune pe disciplina
Practicarea constant a Fie de asistenta la
evalurii formative ore
Elaborarea instrumentelor interne
specifice de nregistrare a
progresului colar i valorificarea
datelor (teste, lucrri, referate,
portofolii)

8 Fixarea tezelor (pondere 25% din Lucrri de Cadre didactice titulare Respectarea
medie) i discutarea acestora intr-o evaluare ale disciplinelor la care planificrii tezelor
ora speciala cu doua sptmni semestriala se susin teze
nainte de ncheierea semestrului

9 Monitorizarea procesului de Plan de lectie Administrator AEL Conform Numar de ore asistate Plan managerial
utilizare a tehnologiei Fisa de asistenta la Cadre didactice graficului de calculator al comisiilor
informatice n lecii la toate ore efi comisii metodice comisiilor Numar de lectii metodice
disciplinele Fisa lucrari de metodice demonstrative Raportul
Organizarea de lecii laborator comisiilor
demonstrative i schimburi de metodice
experiena Raportul comisiei
de calitate
10 Promovarea sistematic a unor Plan de lectie Sefi comisii metodice Tot anul scolar Numr de ore n care Plan managerial
metode i tehnici moderne de Fisa de asistenta la se folosesc tehnici al comisiilor
studiu interactive precum i ore moderne i metode metodice
practicarea de modele i stiluri Fisa lucrari de interactive Raportul
eficiente de a nva cum s laborator comisiilor
nvei, de a nva pentru a ti s metodice
faci ia inva permanent
Raportul comisiei
de calitate
11 Monitorizarea actului educaional Programe Comisii Decembrie 2015 Teste preliminare Raportul
din perspectiva progresului colar, concursuri scolare metodice,Comisia Iunie 2016 concursului comisiilor
individual i a reuitei colare la pentru concursuri Rezultate concursuri metodice,Raportul
concursurile i examenele scolare, CEAC scolare si examene CEAC, Raportul
naionale nationale comisiei pentru
concursuri scolare
12 Selectarea elevilor dotai n vederea Programe Comisia pentru Noiembrie 2015 Rezultatele la Raportul
participrii la concursurile colare concursuri scolare concursuri scolare concursuri scolare comisiilor
i olimpiade ntocmirea unui Grafic de Comisiile metodice metodice-
program de pregtire, transmiterea desfurare a semestrial/anual
bibliografiei i a bncii de subiecte pregtirii si Raportul comisiei
existente desfurarii pentru concursuri
concursurilor scolare
scolare
13 Stabilirea tematicii orelor de Plan de activitate Profesori diriginti Septembrie 2015 Numar si tipuri de Raportul comisiei
dirigenie i axarea acesteia pe comisia Consilier cu probleme activitati realizate dirigintilor
probleme de educaie sanitara, dirigintilor educative
morala i estetica, de orientare
colar i profesionala,combaterea
n colaborare cu factorii
educaionali interesai: organisme
sanitare, politie, jandarmerie,
organizaii de combatere a
drogurilor, reprezentani ai
Centrului Jud. de Asistenta Psiho-
pedagogic etc.

14 Aciuni educative: excursii, vizite Plan de activitate Director Conform Numar si tipuri de Rapoarte de
tematice, concursuri tiinifice, comisia de Consilier cu probleme programului activitati realizate activitate
ntreceri sportive precum i aciuni programe educative comisiei Raportul de
educative prilejuite de ocazii educative scolare Profesori dirigin dirigintilor activitate
speciale si extrascolare comisiei de semestrial/anual
Planuri programe si
operationale parteneriate
comunitare
.

S-ar putea să vă placă și